Winkelen begint met lezen in De Bevelander Het Hobbyhuis Lange Vorststraat 1 en 4, Goes aj Amateur toneelklub „Kunstvrienden” uit Goes floreert weer als vanouds maerUkunt wel helpen 1 Voor al uw doe-het-zelf artikelen GOES of omgeving KORSTANJE-GOES Naereboutstraat 21 - Tel. 01100-6160 on 8307 BEMIDDELINGSKANTOOR IN ONROERENDE GOEDEREN Inl. G. ten Voorde HEMA LANGE VORSTSTRAAT 50 - TEL 4300 B.G.G. 4474 F: kunnen het niet helpen BIEDT TE KOOP AAN TB Snijworst Gekookte schouderham WONING mee «rmmm sswirm Heinkenszand VRIJSTAANDE WONING I I I SPEELGOEDHUIS - DE WITTE - GOES Gelderss rookworst Leidse kaas 0,25 goedkoper 2,85 Donderdag It oktober 1*73 DC BEVELANDER ra ra WOONHUIS MET GARAGE Bestel tijdig Iw kerst- en nieuwjaars- i kaarten Plaats dan eens een Pijltje I Drukkerij De Phoenix Voorstad 24, Goes Tel. 4110 Gouden tijd i r 4 MIDDBNSTANDSWONING halfvrij staande met garage en tuin. WONING MET TUIN totaal groot 280 m’. Eventueel direkt te aanvaarden. Ook rekreetle. RIANTE MIDDBNSTANDSWONING met schuur en tuin. bev. o.a. 2 woonkamers. WOONHUIS C.A. WOON-WINKELHUIS met tuin en schuur. WONING MET TUIN HOEKWONING BUNGALOW MET GARAGE EN TUIN HERENHUIS MET GARAGE WOOONHUIS LANDHUISJE WOOONHUIS MET CV ^Kunstvrienden” Gastrollen I I' 2 giro 1122222 tn.v. mObmIi ktOBirti ONROEREND GOED J» «Ju* GOES. Direkt te. aanvaarden. Binnenkort vrij. berging. 1: 2. 3. I'. ZOEKT U EEN HUIS I. RAADPLEEG ONZE I. PAGINA'S ONROEREND GOED I i f week 'hun vleeswaren In voortvloeit, garandeert een hele avond echt ouderwets lachenI KRABBENDUKE. Morlodestraat 41, ruime (dubbele) VRAAGT TI KOOP: WOONHUIZEN, BUNGALOWS BOERDERIJTJES LANDBOUWGRONDEN EN BOOMGAARDEN GROTE VILLA MET GROTE TUIN RECREATIEPANDEN 'e-H. H. kinder**, Maalstede*treat 12. fraai afgewerkt en goed gelegen .1 ISO gram 1.53. NU 160 gram KLOET1NGE. in nieuwe wijk, een ruime Het geheel voorzien van C.V; 'e-HEERENHOEK, Benodenstraat 1, een op te knappen, ruime 6 slaapkamers, moderne keuken en C.V. Komt spoedig vrij. LEWEDORP, Oude Zandweg 9, een half vrij landelijk rustig gelegen op 6000 m’ grond. Binnenkort vrij te aanvaarden. Ook rekreatie. OVEZANDE, Groenendijk 43, - een beslist goede WONING MET TUINTJE bev.: o.a. 2 woonkamers, keuken, douche w.c., berging. 3 slaapkamers. Ligt vrij met ruim uitzicht. Ook rekreatie. KRABBENDUKE. Dorpsstraat 56. een klein Eventueel op te knappen of te verbouwen tot ruim woonhuis KRABBENDUKE, Dorpsstraat 55. groot in 1956 gebouwd WOONWINKELHUIS MET ERF waarin gevestigd goed beklante GROENTEN- FRUIT EN BLOEMENZAAK ANNEX KL. KRUIDENIERSWAREN WEMELDINQE, Noord. Achterweg 58 een SCHOOLGEBOUW MET TERREIN, RUIME WONING EN TUIN 1600 m2. opp. schoolgebouw 600 m2. Inhoud 2500 m1. Voor vele doeleinden geschikt. KATS. Dorpsstraat 12-14. een groot WOONCOMPLEX MET TUIN bestaande uit 3 apartementen van 2 kamers en keuken en douche, w.c. Ruimte 4e app aanwezig. Bijzonder geschikt voor pension of bedrijf»- vakantieverblijf. jr bev. 3 woonkamers, keuken. 3 slaapkamers, zolder, bergingen. Billijke prijs. GOES, Heernisseweg 7. eenvoudige TE KOOP GEVRAAGD Brieven onder no. 42 - 1, bureau van dit blad s Gelukkig is de belangstelling voor het toneel toch weer toegenomen, zodat de spelerspran „Kunstvrienden” als ze spe len in elk geval voor een volle zaal staan. Waarom dacht U anders, dat elke meer dan een kwart miljoen huisvrouwen mans weer in „De Prins" geleverd strekt.. Iedereen die graag bij „Kunstvrien den" wil geen spelen, ken zich bij de heer Aertssen aanmelden. Vie een gastrol wordt dan het spelpeil van de „kandidaat Kunstvriend" be- bekeken al* dat inderdaad gehalte heeft bestaat do kan* dat hij of zij blijvend lid van de toneelklub kan worden. Kenmerkend voor „Kunst vrienden" is vooral hot grote aan tal jeugdige leden dat deze vereni ging telt. EN DEELT MEDE: dat sedert de vorige opgave zijn verkocht vaak tot heel laat licht brandt in de „Kabouterhui” waar „Kunstvrienden” in reperteert. „Wat de belangstelling van de gemeen te Goes voor de toneelaktiviteiten be treft”, aldus de heer Aertssen, „dat 1* maar een droeve zaak; een goede repe- titie-ruimte kan' er blijkbaar niet af.” Wat „Kunstvrienden1: vooral brengt is t,v. z’n intrede deed begon de belang- het echte volkstoneel; zowel tn het ehi- stelling voor het amateurtoneel behoór- stige als het kolderieke. „Graaf Janus”, lijk te tarnen. Het was soms amper de geschreven door Jack Bess, gaat over een schillenboer die bij een inbraak in een deftige villa wordt betrapt en per abuis wordt aangezien voor de graaf, die men daar opwacht. Al* hij volhoud dat hij Janus heet, wordt het al snel Graaf Janus een rol die hem best blijkt te bevallen. Zijn boezemvriend Nelis wordt binnen de kortste keren prlvé- sekretarts en alles wat er verder uit de persoonsverwisseling - door de butler - bev: doorzonkamer, moderne keuken, I slaapkamers enz., ruime garage. DE BUNGALOW Goes; DE REKREATIEWONING c.a. Noorddijk 34 te Wolphaartsdijk; HET WOONHUIS CAL. L an geviel* tS Ellewoutsdijk; 4. HET WOONHUIS ca. s-H. Hendrik*- kinderendijk 43 te Goes; 5 DE BUNGALOW c.a., Deltastraal 12 te Colijnsplaat en 6. HET WOONHUIS c.a.. Stationsstraat 4 te Oudelande. MISSE, v. d. Poest Clementstraat 32. een bijzonder aardige Geschikt voor klein gezin of kinderloos echtpaar. Landelijk rustig gelagen. Binnenkort vrij. Ook rekreatie «-GRAVENPOLDER, 's-Gravenstraat 47, artistiek ruim VOOR- EN ACHTERTUIN Bev. o.a. 2 grote woonkamers, keuken; boven: 5 kamer* en badkamer etc. november vrij. met 2 schuurtje* aan de Westdijk 4, staande ap 520 m2 grond. Indeling beneden: hal, woonkamer, eet kamer, slaapkamer, keuken, toilet en bergruimte. Boven: 2 slaapkamer* en ruime zolder. Mogelijkheid voor meerdere slaapkamer* aanwezig jmwmr Het geheel is degdtijk gebouwd, goed onderhouden en riant gelegen Patijnweg 98, Goes - Telefoon 01100-7897 Hema vleeswaren. Vers ven het mee, niet vacuum verpakt, dus lekkerder. Meer soorten dan oen maand dagen heeft. En zoor voordelig. moeite om-op te treden, zo weinig pu bliek zat er dan In de zaal. Toch ging „Kunstvrienden” manmoedig verder. Vroeger speelde men per seizoen - van november tot en met mei - 3 stukken, elk stuk werd twee avonden gespeeld. Dat is nü beperkt tot een tweetal stuk ken'per seizoen; een klucht en een stuk van zwaarder kaliber, waarmee men twee keer optreedt, in eerste Instantie voor de. donateurs. Hema vleeswaren nieuws 'o zoal»:. o O - hout óp maat, board, triplex, spaanplaat, go- - reedschappen, kasten, keukens, vouwdeuren, zelfbouwmeubelen, plastic modellen, houten JJ modelbouw enz., gaat U natuurlijk naar In goede staat. Geschikt voor klein gezin of kinderloos echtpaar. YERBEKE, Vierstraat 11. eenvoudig, doch goed en halfvrij gelegen '.bev.: kamer en suite, keuken, douche, w.c.. 3 slaapkamer*. KWADENDAMME. Nieuwe Vreelandsedijk 4, een landelijk, rustig en ruim gelegen met dubbele garage, tuin en weiland. Mooi objekt. Ook rekreatie GOES, riant bev. ben.: 3 kamers, keuken, bijkeuken badkamer, w.c., serre; boven: 5 slaap kamera, 2* w.c. Spoedig te aanvaarden. Het schijnt dat het verenigingsle ven langzaam maar zeker weer wat meer „voet aan de grond krijgt. In steeds moer plaatsen komen groepje* mensen bij elkaar die oen gemeenschappelijke hobby hebben of specifieke liefhebberij. Gez*me lijk wordt dan geprobeerd om er ,>cht Iets van te maken" en in vele gevallen lukt dat ook. Zo’n vereni ging die het de laatste tijd weer goed doet is ook de Goose amatour- toneelklub „Kunstvrienden" ont staan uit een akkordeon vereniging die sinds 1920 bestond, maar die zieh in 1943 hoofdzakelijk mot ama teur toneel begon bezig te houden. Het begin was niet eenvoudig: do klub „Kunstvrienden" beschikte over slecht* acht speler*. Door do jaren hoon wist de klub zich - ook al was het som* erg, erg moeilijk - staande te houden on al* men op 3 november a.a. om 20.00 uur de pre mière van „Graaf Janus" gaat zien, een daverende klucht die wordt op gevoerd In „Do Prins van Oranje" ziet men 18 spelers aan het werk, die ondank* hun amateur status toch een vakkundig staaltje toneel spel weggeven. De regisseur - de grote man achter de schermen - van „Kunstvrienden”, is de heer A. Aert»»en -uit Goes. „Hei ama- teurtoneel hier”, zo vertelt hij „is ge lukkig springlevend. Behalve onze klub telt Goes nog een andere, h.l. „Pla- tago”. In de klub hebben we een btj- zonder fijne aleer; regelmatig kunnen we nieuwe donateur*,inechrijven Op het ogenblik hebben we het erg'-., druk met de repetities voor „Graaf janus”, een klucht die du* op 3 nov. in première gaat. Nu nog twee keer in de week, strak* bijna elke avond. Bo vendien moet ik ook zorgen dat onze Speler* weer tngespeeld raken op het stuk „Zeemansvrouwen”, een bijzonder mooi toneelstuk, dat al eerder op ons programma stond, maar dat we op 10 november weer in Hansweert moeten spelen De repetities déérvoor gaan weer tussen de andere door!” Drukke Hjden due voor de leden van „Kunst vrienden geen wonder dat ér avonds In totaal telt „Kunstvrienden" onge veer 30 leden, waarvan - zoal* bo- ven vermeld - 18 leden echt spelen. „Kunstvrienden" heeft ook een ei gen dekorploeg die heel wat Echte gouden tijden beleefde „Kunst- is. Een bewijs daarvan wordt vrienden” toen er nog in „Het Schut- ------ terahof werd gespeeld. Toen ecbter de I «al. Rtdderhof 8,. Van LEGO hebben wij alles voorradig. Leuke onderwerpen zijn ook te makpn van: MECCANO, MINISTECK, SIO MON TAGE, FISCHER TECHNIK Mot juist* voorlichting' Er is een groot aantal verschillend* PUZZLES. D* platen zijn bijzonder mooi Het aantal SPELLEN vóór *en gezellig* lang* avond, is zeer uitgebreid. Kom zoeken - JEr is volop leuken goed SPEELGOED. Kom kijken bij 1.40 per stuk. NU de 2* - 500 gram 3.10. NU 500 gram <8zl-5s»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 25