I t I Félle zuigspecialisten ii I la 750, OPENING Reform huis GARANT EURORA LOOK Palissander bergmeubels meubelen 1 „HET TIMMERHUIS” HOMELITE motorzagen er zijn geen betere FA JAN GUNST Aquariumhandel „PETERS” KASTEELSTRAAT 33 - KAPELLE a. een jong administratief medewerker(ster) van 16 18 jaar b. assistent werkvoorbereider van 20 jaar c. hulpmonteurs GTI WARMTETECHNIEK GOESB.V. Van BEFjJOE 1 f 1 1 plantje GRATIS I 19 200 cm 898,- 250 cm 998 Electrolux 1 'I BAKKERIJ SMIT Deestraat 3 ’s-Heer Arendskerke •1 i; Hs I»'»': 4 39,95 L SCHOORSTEENPUTEN tropische-, zoetwater- en zeewatenis glas op glasbakken met BARINDELING TV RUIMTE BESTEKLADE zie onze speciale prijs H Plaats* aak aaaa aas MP|j*tjaM I Foto I. Stootton T ■4 ns,-. f zie onze speciale prijs 850 NEVADA Z 302. Met bacteriënfilter en handig mondstuk. Uiterst wend baar. Z 305. Met stofindicator, grote voetschakëlaars. automatische snoerhaspel, bactèriënfilter, U moet ze zien bij: Elektro-Technisch Bureau GABRIËLSE Voorstad 11, Goes. Tel 5460 Rattoriam» Km 13.- MIDOZLBURQ Wl| vwrwaehton U »p RottorOMM KmI 13 ta MMCdtaorc Een frappante verbetering denk zij DE BEVELANDER k.M verder onze GROTE KOLLËKTIE MEUBELEN TEL. 011M - 1334 1825 01100 - 3040 - RUIME PARKEERPLAATS 0 DAMN MOPENO VAN 0.30 10.00 UUR I 2P.P5 •ARANT-9CH0tNtN VOOR HEREN va •CHOEN GANZf POORTSTRAAT 1MI GOES A T—•- zulgkracht-regelaar, 3 uit gekiende wielen en vele acces soires. pasfoto's dlrukt ktear Oo«e 35r- 45,— *0/— St. Adriaanstraat 15, Goes. Tel. 5077 4 90s— VAN DEN BERG week brengen wij een speciale .aanbis- 60 x 30 x 30 80 x 30 x 30 100 x 30 x 30 r '"W j oen aitoo MJmo aoeL I Vraag aana saw A Zusterstraat 2, Goes. Telefoon 01100 - 8362 Daarom blijft onze omzet stijgen voor 495,- incl. BTW bent U In het bezit van een ECHTE MOTORZAAG VERKOOP SERVICE Beestenmarkt Goes, telefoon 01100-7261-6173 Deze ding SUEDE DAMES SPORTSCHOENEN va. 29,95 i I van rutvar aabaetvazal. Mar J4W4- M platan paan kana op trakkan at aohauran, U maakt ren acboor- ataan voor |aran Waaa ar dua rakar van dar u onglnafe JOWé schoor- M xtoh (ook) door hun artiatwkvaranr- woord» natuurataan- art tatiHara waargaao (wwt natuurlijk rad*»). Verkoop ven 100 x 40 x 40 125 x 40 x 40 Ook andere maten verkrijgbaar lofeng de voorreed strekt bi| besteding van 5,— Speciaalzaak In: brood en kleinbrood Moeteen» voadlng is Itefonnvoodlng. puur vttemlnan. U <1»dt btj ana. op dH «»bted, een ruin» sortertng van vltamlnadranken elixerz - müsli - diverss soorten honing, diverse soorten jams, de bekende Dr. Vog»l-produkten. wa hebban u tn voorraad at bet wordt even voor U besteld. Naman als Zwaardemaker. Dr. Rlttar. Rabanhorat. Horadlx. Donatb «Mn garant voor een goad en beter produtrt. En niet ta vergaten als attractie oa oude bekende Gorkumsa Kaas- an soute bolletjea. aa rijn er «raar volop. Vanaeltaprekand ala steeds het Extverandala brood, tarwekoekje, lobikoeken en de soutlose- en suikervrije koeken en ala laatste nieuwe bet Dr. Vocet- brood - rocljnenbrood - vruchtanbrood bollen an boerencake, aolang de voorraad strekt. Komt U eens kijken tn onsa showroom. U kunt ook telefonisch beotelten - onder nummer OHM - 3TT4. t Donderdag 18 oktobor 1973 .Wij zijn een bedrijf op het gebied van verwar- mingsinstallaties, dochter van de S.H.V. Voor spoedige indiensttreding zoeken wij i Voor deze funktie vragen wij een Mulo - Mavo opleiding Voor deze funktie vragen wij een L.T.S. of U.T.S. opleiding -Schriftelijk of telefonisch solliciteren bij de heer J. Stuij- Magdalenastraat 11, Goes Telefoon 01100-8923-4339 Na 19.30 uur telefoon 01100-3434

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 19