Oliehandel Steenhard Kloetinge betrok ’nieuwe showroom aan Goese Westhavendijk I Winter-modeshow van Berco Medische diensten MID-MENU v -I I r 15 Bevelands bedrijf waagt sprong over Westerschelde - Terako Goes betrok nieuwe winkel in Hulst T 5,- p. p. - Omvangrijk service systeem opgebouwd - DC BEVELANDER 3 7 - F HOTEL RESTAURANT CAFÉ I Nieuw terrein Mooie kol lekt ie Nieuwe Terako vestiging gé- Goed MID-nieuws voor bruidsparen Reserveert Üw diner of receptie ini ons MID-Hotel* en U pntvengt een GRATIS OVERNACHTING en ONTBIJT in een MID-Hotel -. near keuze I Vraagt naar onze folder: «Uggesties voor receptie*" Boekingen of inlichtingen OTEL RESTAURANT CAFÉ Terminus to. station DOES - Tei. 0IXXF7801 Donderdag 18 oktober 1973 Veel werk Ruim 50 jaar oud „Het bedrijf werd gestart vlak na’ de eerste wereldoorlog” vertelt de heer Steenhard", dóór Ome Willem Er was een eventuele aankoop van een nieuwe toen eén opslagplaats voor de- olie bij Rachel dat o a inhoud het opmeten van l Tanku agen Rekende naam Wat bijzondar lauk Is voor Staan- Jtard: haf fait dat zovaal mansan ^Ha naam van hat bedrijf zo goad ,r kannen, de meneen die nog maer heel klein water toen olieman W. Steenhard daar al lang* de deur kwam mot het karretje ven de Automeet. ■Voor elk wat wils T I. •Is in Goes te krijgen." L ft LM MWEsi.il - M1m4 I 1188 uur 5 *<Kn MMmr Van- >b ult- De aleuwe Terako-vestiging mb de Ft. V. Waesberghestraat In Hula*. vlak by de .bron" en tankt daar in een mum van tijd zijn autoweer vol. Kan hooguit een half uurtje sabelen M G. Steenhard Is van mening dat nu ae*p naar kanna —O— vaardigd. Da make up van da mannequin* ward vorzorgd door Liberty en Coat Hoogostogor zorgde voor aan stem mig achtergrond muziekje. De show die op dinsdag 9 oktober in première ging, werd nog ge du rende twee avonden herhaald. Napolitaanao aetuütael aset diverse groenten en aardappelen veer M ca tl ekteber 187» HUISARTSEN Gees: dokter D P. W Keizer, Fr. den Holtenderlaan Goes. Tel. 01108 WN ‘s-Heer Arendakerke. Welphaartedqk au Helakenaaand: dokter A. I. Voa, Voor weg 6, Wolphaartedljk. Tel «1188-231. aperitief aa glas wQa O—' Achter de zaak is oen opslagruimte, een magazijn en boven de winkel Is ook nog een werkplaatsje. Repara tie* en service beurten van witgoed artikelen gebeuren voor oen over groot deel aan huis; de sorvicedienst voor radio en t.v. wordt vanuit Goes verleend.. p’ Abtakrrkr. 's-Gravenpeldrr. HeodekeM- karks on T Munck, Pr Beatrixweg 58. Wem«ldir^* Wat moet eén Bevelands* zaak nu in Zeeuwach-Vteandereii? Voor direkteur W. de Ruijter en chéf-technleche dienst --W-W-W-WW.W.W.-W-WW.W.-W-WW.W.-WW.W. I a De heer De Ruyter In de steree- 1 en t.v.-demonatratierutate. „Lady Bird", kleding met een heer- gramma ia opgenomen lijk jong aksent. Gemeeale Relmerawaal: De dorpen Yerseke. Krulnlngea en Haasweert: dokter P Polderman. Dam straat 102. Yerseke Tel. 01131-13*0. De Ar pen ttlIland-Bsth. Waarde aa OeetdUk: dokter A Constendaa, Noord- weg 14, Krabbendljke TéL 01134-1444. is het nooit zo druk - wist hij van |n de showroom staat oen fraaie kollektie oliohaarden opgesteld, want sinds enkele maanden maken naar de Westhavendijk. hij zit immers Sinds kort heeft tie hoer M. G. showroom annex kantoor in ge- Steenhard van pliehandel Steen- bruik, aan de Westhavendijk in hard uit Kloetinge een nieuwe Goes. In x'n vrije tijd - in de zomer *en Aan de Borco show werkten moe Maison Eversdijk Schrijver met 'n uitgebreide kollektie hoeden en mut sen, enkele hiervan bleken precies bij het bent te passen dat In de kraag van mantel* is verwerkt, doordat mantel* en hoeden door <Mn en dezelfde fabrikant worden ver- aa. a' Drtewrgea, Hrrrrnhuvk. Ovesand* ea Hoedekenskerke: dokter H. H. M. Zwartelé, Werrilaan 43. 's-Heerenboek. Tel 01108-1280 «7«! Bayaa vaa de wgkverptegeadea vaa de Green* Kralaafd*ling*n Driewegen. Oveaa.de, Kltew.otedtfk, Oa4»l.a4a; d* Oranje Greene Krateafdeltegea Rlr vele. Nteowder*. Lewoder». 'e-Beer Arendekerke. Helnkeneaand. Risee •*-■- Headriksklnderea: de WK Gete krwte- •tdollag ‘e-Heereabeak. L*w*4*ip. Ow- naade. Kwadeadamzee Zuster Franca. Werrilaan 13, 'a-Heerenhoek. Tal. 81148- ite* J P.C. Decoeter is dat beslist geen I duistere zaak: „Er ligt hier ge'woon een I nieuw gebied voor ons", aldus de belde I heren „er is ook hier een ontwikkeling aan de gang op het gebied van radio, Hi-Fi en TV-apparatuur, met name kleurentelevisie, dat een vestiging van Terako hier in Hulst beslist gerecht vaardigd was. Natuurlijk vartenen we ook hier onze overbekende, uitgebreid* service, net zo- als we dat in Beveland doen en waar we ook maar komen. We hebben hier de beschikking over twee winkelruimtes in één pand, het en* gebruiken we als showroom voor radio, Hi-Fi en TV-afd. de andere ia bestemd voor de eigenlijke verkoop en er staat een uitgebreide kollektie huishoudelijke apparatuur en draagbare radio's. We proberen ook in Hulst een net zo kompleet assortiment een vroegere garage een bijzonder leuk en eentrekkelijk geheel te maken door gebruik te maken van grote rode en groene boardplaten die hij tegen.de wanden bevestigde, en het creëren van een schoorsteen die hij voorzag van oen houtbekle- din. Achterin hot gebouwtje dat direkl - aan het depotkantoor van Esso Nederland grenst, heeft de hoor Steenhard zijn kantoortje. Hulst wes het vorige wedk donder- dog, 4 oktober, een drukte van be- lang. Aan weerszijden van de straat, ter hoogte van oen zaak in eloktro- technische artikelen, stonden de au to's geparkeerd. Wat was dan toch wel de reden ven deze uitzonderlijke situatie Een kijkje binnen bij bo vengenoemde zaak leerde de nieuws gierige voorbijganger dat het daar feestelijk toeging; mensen In „zon- dagee uitmonstering" liepen mot ge heven volle glazen door de winkel: er vW duidelijk Iets te vieren ..I Aanleiding voor een feestje was er dan ook beslist te vinden, Radio en TV-han- del Terako N.V. uit Goes waagde na- melijk de sprong over de Wezterschel- s Buraaele. Nieuwdarp en *m*trekae: dokter J. J. Gelderblom. Havenweg 1*. T Nieuwdorp. Tel. 011M-12327 Natuurlijk te de heer Steenhard ntet m*t de motor bakfiets blijven rijden; dat zou al te vel gevraagd zijn Ne*, d* olic^ man heeft een Mercedeztenkwagcn gedaan. Een tankauto waar onge: 2000 liter petroleum ingaat Mocht tank soms onder weg leeg zijn, dan kan de he«r Steenhard binnen zeer korte tijd toch weer over een nieuwe voorraad olie beschikkend Hij rijdt eenvoudig even Bayea Geea: Zuster T M J. Coosnana, Tel 01I0S-7W0 WelaRnaoerg Reiaaerewaal: OH**-»», teders wnrtadag van M* In de Frans ven Waesberghestraat te ,n vestigde zich in Hulst. Als onder- f komen in het Zeeuwsvlzamse koos Te- f rako N..V. een voormalig* zaak dl* r eveneens een bekende naam genoot op het elektronisch vlak, zij het dan uit sluitend in witgoed zoals koelkasten, wasautomaten, vaatwasmachines etc. De beheerder van deze zaak die door de vorige eigenaar wegens te drukke zaken elders werd afgesloten, de heer W. Sponselee, werd door Terako verzocht ztch met de leiding van het Hulster fi liaal te belasten, hetgeen de heer Spon- selee graag wilde doen. Voor de in woners van Hulst dus een vertrouwd gezicht In een nieuw* zaak. dat hij voor dit aervica doel *en special* hij «n«l s'n klanten af kan gaan. Reklameteke- riaar A._ Jop*wHK^Go*s zorgd* voor d* naam en dekoraties op d* aarvib* wa gen en óp de showroom. „Natuurlijk, ia het *en telt dat er op veel plaatsen aardgas ligt", aldus d* heer Steenhard" cn dat je elg*nlijk voor Wat betreft de olte **n baetj* achteruit ge drongen wordt. Als J* dan in d* olie handel zit is ha* zaak hetgeen J* aan pakt ook acht goed aan te pakken.. daar dat ik dus één en ander h*b gebreid Onder de klanten heb ik veel bedrijven, •ay*a Yerseke. Kreta!ages *a Haas wee rt: Zuster C. P. Grootendorst. Krui- nlngan Tel 81130-1345 Rarsa Neerd-Bevelaad. Katteadgka. WUbslMlasderp *a Welphaartedgk t Zuster v d Kamer. Noordlangeweg 1*, Celtjnsplaat. Tal. OHSg-Uz/X, Rarsa KrabbeadUke. Waard* aa M- tead-Batb: Zuater M v. d. Vreoda-Hop man, Scoudeatraat 3, Krabbendijka Tal. 8U34-18OT - aan bedrijven voor da verwarming. Ik hoop in de toekomst nu ik dus «en vast verkooppunt heb tn Goes, op belangstel ling uit d* rekr*ati*hoek. In veel vakan tiehuisjes heeft men ollestook. voor ca- lingo. Schor* *n ook Hansws*rt Op h*t gaaverwarmtagaarKkaten I Ook te de agrarieeh* sektor wordt vaa da dtenstaa Voordat het zover was dat de nieuwe zaak aan de eisen van Terako voldeed, te er heel wat werk verzet. En dat bin nen enorm korte tijd. De maandag voor de opening van de zaak moest de in- terieursvemieuwing nog een aanvang nemen, woensdagavond heel laat was de hele' zaak geregeld. Het oude Inte- rteur dat volkomen vsroudard was, had pteate -gom—kt voor sast gahaal aiomi volgens ontwerp van het VHssingse „In spiration Center”. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd met behulp van eigen mensen, die zich stuk voor stuk met groot enthousiasme op het karwei wierpen. Het resultaat mag er dan ook zijn: hoewel het een vrij kleine winkel is. is het toch erg gezel lig geworden: één van de wanden is met geel dekoratiemateriaal bekleed, het plafond is zwart en de vloerbedekking die er ligt is groen van kleur. Er zijn een aantel leuke wandrekken gemaakt, van donker hout, met daarin een aan tal kastjes waar diverse artikelen in staan uifgestald. aantrekkelijk geëta leerd en overzichtelijk Kapelle-Bteseltege. Wemeldlnge sa KteeUnge: dokter E F. Face* Schaeffer. Blezellngaeatraat 34. Kapel!*. T*L 01103- 1280. TANDARTRKN: dokter A. O. H. Lans men, Clara's Pad Tl, Heinkenszand. Tal. 01108-128* Spreekuren zaterdag en zondag van - 1* uur v.m.' DIKRKNARTKRN dr J. L. J. Gakeer. Hloemenstraat 4. Ovezanda. Tel. 011*»- 283 WM APOTHEKEN: D* Goeaq Apotheek, Klokstraat 18. Goe* T*k *t 100-7104. WIJKVERPLEGING: Rayon WemeMta- ge. Rapalle-BteaeUnge, Kloetinge. **-■• Abtekerke. 'a-Grar*npolder, HeedekeM- kerk* en Baarland: Zuster P K. M. de Munck. Pr Beatrixweg 3*. Wemeldlnge. Tel 01102-213 Er was wonr geon plaatsje onbezet tijden* de winter mode show In ei gen aelon van het Goese Modehui* „Borco" aan de Zoelandprontenade, gewone L*oy-*peaaer. r.u«n een show met een wat kleur betreft, maakt* het publiek attant^op bet fett sprankelend karakter, werd ge bracht door 'n zestal charmante mannequins. Niet alleen de kleding voor de jonge vrouw werd geshowd, duide lijk bleek dat „Berco" ook ruim is gesorteerd In de grotere maten. Of dat nog niet genoeg was werd er ook een aantrekkelijke kollektie ge- J werkzaam is. het spoor, vlak bij de van de Spiegel--de te verwarmen ruimte etc Vandaar straat, zo ongeveer waar nu van der 2 Peyl b.v. is gevestigd. Vandaar vertrok-’ VW busaanachafte waarme* ken’iedere morgen, weer öf geen weer, de oliekarretjes,gewóón handkarretjes met een olievat er op Ome Willem kwam door de hele noord west hoek van Zuid-Bevelend, begrenad door de Piet, Nisae. ‘s-Heer Arendsker- k*. ’s-Gfavenpolder én Wllhelminadorp Ome Willem werd opgevolgd door ne*l Cor en. deze reed p.a. met een motor- bakfiets dezelfde route ais s'n vad*r. Toen de aanvoer van olie pér schip be gon, kwam ef een depót aan de Westha vendijk en ,in' de garage' waar nu de showroom In is ingéricht, stonden eer tijds de paarden schilder* en loodgieters dia gaa van mij M. G. Steenhard kwam in 1*57; In dec betrekken Venter lever ik ook vaal olie - -.in de. oliehandel. Aanvankelijk reed hu met z’n motorbakfieta door Goes an had •nhal daar z‘n klanten. Twe* Jaar later kwam achter Wemeldlnge *r bij en acht jaar later Wolphaartedljk. Daarna ach- tereenvolgena Ktoattnge, Kapelte-Bleze- ravana h*b ik uiteraard gaa maar ook pzn^w. ---*- Li--—U-A -t-JA4A ogenblik wordt onderhandeld ov*r aan van oliehandel Steenhard gebruik ge- volgende plaats maar daar Is nog ge*n „«.H, meikappar.ten warkan op uitsluitsel over. rokken met bloem*tjea-e»ottef an roo- ches. Buzonder leuk warm de korte lm. bontmanteltje* In feite hippe kleu ren Ook in teer werden leuke jaajea getoond. Lady-»peaker. Ellen Berks, n dat de boutique „Lady Bird” elke week nieuwe modelletje* binnen krijgt van „HefLieverdje”. Als voorbeeld hiervan werd een leuk jurkje geshowd, met een bloemmottefje. Veel applaus voor een rib-kwaliteit broekpak ven gebleekte blauwe stof, afgezet met een rood bies je. Tot ieders grote verrassing kwanten, net voor de pauze, twee mannequin! op draven in kompleet wintersporttenue. - Het is voor de eerste keer dst delg showd afkomstig uit de boutique Bpet,a|e Ceding in het „Bêrco"-pre- bi deze kleding vöórsl felle kleuren. Hé« leuk was een jasje waarin blauw, groen en zwart ver werkt zat. waaronder een trui in «ks- akt dezelfde kleurstelling werd gedra- Opvallend goed was de kwaliteit van de geshowde kleding, de pasvorm is uit stekend en de verschillende japonnen. tunlekpakken, deux-piéce*. overgooiers en mantels waren stuk voor stuk keurig afgewerkt. De kleuren die favoriet zijn In de Wintermode zijn kombtnaties van kamel. zwart.’ fleaSegroen *n paar*. Er worden verschillende stoffen gebruikt', kamgaren, synthetisch jersey- en wol- •- ten jersey as. Naast kleur ontbrak in het winterprogramma ook het zwart wit niet; Koos toonde een bijzonder mooie japon, zwari-wit gedessineerd met loopploói en zwart smal ceintuur tje. Daarnaast natuurlijk ook het ..pted .de „poule" en. ..pied de cocq"-motlefje Plooien zijn komende winter erg „in*’ bij „Berco1*; getuige he grote aantal japonnen en rokken met plooi, plooien die overigens beslist niet dik maken te meer daar de meeste rökken een slank afkledend, glad bovenstukje hebben. In de jonge mode is hef deze winter óf kort óf lang, óf net even oyer de knie, wat je maar wilt du* Rokken, schuine baantjes-rokken in verschillen de kleurstellingen, lange „Granny"-look kachel* deel uit van l et verkoop- programma van Oliehandel Steen hard, een bedrijf waarin M. G. StaRfthaid nu alweer ruim 16 jaar .ne* onder eén dak komt; naast de olie en de ollehaarden verkoopt hij ook bu- B taan-v én propaangas en gasfornuizen gaskachels en -komfoor*, hij ook d* no- M dige service moet kunnen verlenen zo als het schoonmaken van haarden etc het. geven van een compleet advies bU inhoud het opmeten ij BIT? 7?’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 15