KOOPFEEST GESCHENKENHUIS 2,95 ono 395 6» 3® aj kawMiMnM maar U kunt wel helpen giro 1122222 (2x1-5x21 tn v.nationale koDekte geestelijk gehandicapten te utrecht K I BAKBLIK smSrygias 79 3» KORREL |p KOFFIE export J|QQ 24sks99 I^KAARSEN I lan9 £00 HOLIDAY ON ICE TDVOCAAT JEM Ik ®69 [bier FRIS RANK H«SH»bsa /Hele FRICD EDAMMER ÓB8 daar kaait aitaua j 49 rows* JU.?. Eft XCAKHUHLUa 7 GRATIS OJTO 0 ALLES MS® JACHERMANS JAC. HERMANS XHJRT P VERDAMPINGS- BAKKEN voor centrale verwarming PER ’PELIKAAN’ ph CARS BRAADPANNEN 2 toast *69 ®qi5 ]29 RuewjNatól49 °F groene voe^ IN’t UW MOKKEN IN DE KEUKEN AAN ZO’N MOOI REK diverse kleuren voor 4 mokken 8,95 voor 8 mokkan 9,95 WAI VOOR FEESTJE GAAT 0 BOUWEN GR A TIS JOKKEN la O moderne kleuren st 2,50 EkGOTHISCHE GEBR. VAN FRAASSEN ZONEN.. VIN ROSÉ ^265 a<t meest r’^^zwAïntKip REKLAME-REIS - MOR CAKE L BAKMEEL UW VOORDEEL 30,70 GRAVES SUPERIEUR eea baarlijks witte nets wijs ASXCHIPSl —69 5g liHU^ RUN M0ESE1WUNEN' ^ya- I AMARgZW STAPEL BIERGLAS 09 SA grocfhondeieprjs DALVA pORT_ v SAVELLI n’ÏÏTWUN- 1.Q SjWALSGLAS |49 13 I W-*" >5? &r_ Vzjiter 10,50 12,50 14,50 RESI FRITUURVET o 5L SANTAMARIA SHERRY ZURE RARING UW VOORDEEL 22,85 FONDS* A.J.F. LEVERWORST ±250- gnjm iQg FRITES TrCOfiBIERESDU I ROUSSILLON Zbouwso MOSSELEN MAYONAISE KRUKETTEN éO9 ÏH8TWW VERMOUTH EMAILLE FRITUURPAN 6mr/ftifwrrek 3Do/n. BITTERX oktober 1973 D D VICTMIA fxri- m “in tn IÜ BALUN ‘f-S nr fill D) TONDfr zoetzure AUGURKJES '-W r' f LUNAR XZ JM simp X b'manie £99“j£69 WAAR GELD NOG WAARDE HEEF) mix ■EEKRMIST 'BVYVIS SMMHJM9UES WIE DE KAS BEHEERT MOET REKENEN LANGS DELFT 1 - MIDDELBURG LANGE KERKSTRAAT 20 - GOES KWALITEIT eerwaal I&*éï Verjiia-z-diijr Bruiloft Partijtje Jubileum Receptie Verlovingsfeest Afscheidsfeest Studentenfeest Bierfeest Dansfeest Fabrieksfeest Party -#• Tuinfeest VereniRinK‘’^oest Kampioensfeest Kaartavond Wit een feestje bouwt, •eet neer de PRUSSLA8. Deer koop je alles veer GROOTHANDELSPRIJS Mrfaoc/rfe ny/r af: MBSTW DOMUL 3.40 HBMBBe TRAPPBiBHG 340 OPPENHEIMER 340 PEsranHi MoasKM 340 UEBfflAIIMILCH 3A0 L, NND6 i F°k XJ» A ïnhouc/ 0,6 liter °>7 ÜNar JZfleaSMAAS K® \f2fte.TMIC 100 <MW Xi 2tte( JEMll VP100 f 112ftes CITROEN 100 Dor psfeest B eünie Instuif Schoolfeest Buurt leest Promotiefeest Examen feest Open huis Burenfcest Kinderfeest Klasse-avond Wijnfeest Bedx'ijfsfeest Zo maar een feest ^^^IROTE FLEMEN _elk 075 liter ggHUMMZBI net braedewi Ja glEA «f KEKENWUR VM J tBy tamtpü"1 d Oscfbi 1700 a 1800 gram /voorafwt r I 4- vanaf 20 cm 22 cm 24 cm 5 'll 1 -W1 1 r 4 51 D 1 ~A Alla kleuren vanaf 1,25 k MOKKEN MET ÖOUOORUK DfERBNRCM p. st 3,50 Kamt u geruat aana kijken naar onze uitgebreido koHaktla sierbloempotten en -bakken Bij aankoop van uw OERO-CAMETTE «-PERSOON* No 502 komplaat 23*,M AardappaHapal 1140 Groantalapal 11, M PRIJS-SLAG 3v Originala ■E naar eon alia vooral raanda revuaa over- ZB tronende Speciale aanbieding zwaar geëmailleerd Bij aankoop van uw QSftO-CASMTTV - No. 50« 9-persoons Komplaat 2*3,80 k Aardappallopal 10,1* Groantalapal 10.70 Sauslepel RKISBUREAU-TOURINGCARBEDRIJF Paul Krugerstraat SI, Vllssingen, teWaan 011*4-217* Ga ar na vestigen w|| ook uw aandacht op onza karst- an nlawwlaars- reizan naar Tirol, 14 dagen. Vertrek 21 december 505,—: 13 dagen vertrek 22 december, 475,n-v-. HEERLIJK een winter-zonne-sport-vakantte Programma verkrijgbaar ep erae verkoopkantoren - in bat Sportpaleis te Antwerpen. AUa bUaonderbadan over daea grandkwa ahow vindt tl in bat "holiday an taco newe*. welke krant gratis op al otme verkoopkantoren verkrijgbaar ta. In da bijlage sUn verdere btjaondarbadan over onaa rat aan vermeld.r Ca vnnvitl Bonte Avond Straatfeest P» stelijlt etentje —IhtnndHkjg 'roei ,erust ^41 rapal Onze luxe touringcars rijden tossen 23 oktober on 1« november naar HOLIDAY ON ICR, Iedere zaterdag (middag- en avondvoorstelling), zondag (middagvoorstel ling), woensdag en vrijdag (avondvoorstellingen) Op zaterdag en woensdag gelegenheid tot winkelen In Antwerpen, op zendag bezoek aan de Rommel- en Vogelmarkt De rit naar de zaterdagmiddag- an vrljdagavondveorstelling gaat rechtstreeks v.v. REISKOSTEN inclusief een uitstekende plaats in het Sportpaleis 20,—, 22,50 On 24,50 p p. VERTREK vanaf Vllssingen, Souburg, Middelburg, Nieuwland, Ame- muiden, Lewedorp, Goes, Kapelle-Biezelinge, Krulnlngen en Rilland- Bath. w PLAATSBESPREKEN EN INLICHTINGCN GOES. P. Schipper, Beestenmarkt, Sig. Mag. H. Slnke, Grote Markt; MIDDELBURG: Reisbureau DE MAGNEET, Londense Kaai, Reisbureau LISSONE-LINDEMAN, Sig. Mag. W. J. Verhage, Damplein; SOUBURG: Sig. Mag. P. Barrevoets; VLISSINGEN: Sig. Mag. Ter Meulen, Walstr. naar Holiday On-lce op woensdag 24 en donderdag 25 oktober, kos- ten 9,inclusief uitstekende plaats In het Sportpaleis VOOR VERENIGINGEN EN MISCLUBS SMCIALI TARIEVIN Luxe touringcars beschikbaar met 26, 30, 34, 38, 42 en 46 Zitplaat sen. Vraag vrijblijvend prijs en Inlichtingen Itallacn» mcept rood of wit TT ftssss acdoi elJajlM -jatyf lteed te nik (OW vm te etja hifw mt.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 13