2 VERLICHTING I I i a .de jonge bnxon v5) I. v. d. Weele GRANDIOZE TAPIJTVERKOOP! A Suède- en nappajasjes V brixon <00=0 Junior van den BLOEM BOLLEN naar Fa Serrarens 1 FaOuweneel najaarsstoffen Stoffen- en corsetterie geef een PONTIAC MIDDELBURG VLISSINGEN GOES 89.- A 11 VANAF Echte jüniorprij X voor een jongen. Brixon Junior. In uwomgeving alleen bij ons. 0,89 - 1,25 59,90 SPECIAALZAKEN IN TAPIJT 204,- 115,- 69,90 Donderdag 18 oktober 1073 DE BEVELANDER 17.90 fijn. om te dragen 3190 i I - Voor 42 V r MEN’S SHOP e LANGE VORSTSTRAAT 60 GOES TEL 01100-5616 Adverteren geeft de zekerheid dat Uw naam over een groot gebied bekend wordt gemaakt SPECIALIST VOOR HI-FI APPARATUUR PONTIAC TIJD JUISTE TIJD mt!52 24.90 .1 f voor jaren en jaren en jaren.". Een advertentie in „DE BEVELANDER” SUKSES VERZEKERD fijn om te krijgen GRATIS VAKWERK BLIJVENDE SERVICE a dan geven wij u 10,- korting per meter b— SPOT r F» ■1 IN DIVERSE KLEUREN 198, ALLEEN BIJ ROOVERS L z t b i LANGE VORSTSTRAAT 77 GOES Natuurlijk varzorgen- wij ook verlicbtinga-adviazan, want dat hoort bij een lekt adaiaaar I •i Wijngaardstraat 38, «oaa Onze etalage te speciaal aangepaet aan da moderne apotverkchting. W kunt ar taHoia mogalijkhaden an modoHan zien. Hat la acht da moeite waard om daar •w „kcht” aana op te stoken. Ik |i v.h. C. Harinck juwelier - Horloger Lange Vorststraat 35, Goes Telefoon 01100-6629 Voor moderne ‘in vele kwaliteiten en schitterende dessins, vindt U in grote verscheidenheid en aan zeer interes sante prijzen bij St. Adriaanstraat 12, Goes, telefoon 01100-41' 's-Maandags-middags geopend KEUKENTAPUT LANGEVIELE 82 LANGE VORSTSTRAAT 94 WALSTRAAT 121 TEL. 01180-3928 CHINESE TEGELS originele import HEUGA-TEGEL3 op Feit - Lux - Flor en 500 L— KORTING par tegel Heuga Berber 10 karting KEIJZER BONAPARTE TAPIJT 380 br-, p. m. VEBTO COUNT 100 wollen' hoogpooltapljt 400 br., p. m G rat is gelegd INTBETE8T CEBAM in 2 prachtige herfstkleuren 400 br., p. m. G rails gelegd .tv DROOMTAPIJT ,eer de slaapkamer 300 br., p. m. Gratie gelegd BARWICK NTLONTAP1JT 400 br., in div. kleuren pm. 89," Gratis gelegd Nylon SLAAPKAMERTAPIJT 380 br. p. m. 59,90 ♦00 br.. p. m. 69,90 Gratis gelegd (ook op onze reclame-aanbiedingen) INTER CARPET 4® NYLON TAPIJT in 2 warme kleuren 400 br.. p. m Gratis gelegd ZyMgjjjHH f BARWICK FLAMINGO lOO’/t perlon 400 cm breed, per meter 145,- Gratis gelegd

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 11