PER JAAR exGteieve lintei 1 TROD r\ r ALS U GOED BENT VOOR23 MILLE kj RENTMEESTER Lr helpen wij u heelhuids over de loongrens ^<0 SPORTSHOP PIET Hi-Fi een waardevol SCHOUDERTASSEN LAUDER produkten I I prijzen v.a. 18,- ZEEUWSE NUTSSPAARBANK 'T RUIM; verloven trouwen geboorte OPTICA OPTICA OPTICA OPTICA De voordelen van zelfmaken zijn langzamerhand wel bekend; I het Stovenpaleis maakt het nog voordeliger! ICHT met VARILUX glazen H Fli GOES 14, 14,90 O GESCHENK 1 DE FICUS STEKKEN r—4 Waarom is onze kollektie zo groot denkt U? HET ZlLVERBll KRUIS ZANUSSI wasautomaat DL 3 Jersey 19,50 Voor sportartikelen op elk gebied Trevira 2000 nog eteeds een weerga- loze aenbieding, alle modetinten 150 cm breed 9,90 Wevenit wol - polyeether, zeer mooie kwahtert in 20 kleuren 160 cm breed 18,90 k - F Mantel stoffen diverse kweliteiten en kleuren 150 cm breed 19,50 Van 799,- tijdelijk 489 itandmère Optiek Speciaalzaak DE MUYNCK „DE STADSWIJNKELDER” KONTAKTLSNMN VAKKBNTASSEN RUIMTE TASSEN PARFUMERIE HANDSCHOENEN 7.<73; Hulpcentrum Noord- en Midd«n-Ze*lcmd FA KAMPMAN 01100-4444 i i Goes telefoon 6730 LangeVorststraat 3 B.V. de nuts spaarbank VAN DONDERDAG IE T/M ZATERDAG 20 OKTOBER A.S. ^oed 4 VERTE STAND DER OGEN I £S| ^*3^ ^MM Cm DIOLEN WEVENIT In vele tinten en eparte dessins A50 cm brood - CAMEL MANTELSTOF ..Spandon-kwaktoit" als aanbieding 150 cm brood N3DO U3D QNV1SS331 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R D - B E V E L A N D (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") 30 M 18 oMatar 1873 173 UHgasai Verantwoordelijk redaktwur F. X S. van dor Peljl Oplaag van dlt Mad 28.410 a*. IP patronen, slechts 2,75 De uitstekende KNIP patronen, slechte 2,75 Do ultetekondo K Utt voorraad AANVANG 20.00 UUR GAN2EPOORTSTRAAT 13—15 GOES DE C8NTR0MAT1C Ook bat adres voor .1 Ook aan de hand te dragon 7 Natuurlijk met bijpassende Klokstraat 10 Goes Js> ZIEKENFONDSLEVERANCIER *0 7 w 1/ u I I! aaamc adres: Setatoont Tassen met mogelijkheden In zes modekleuren .v met medewerking van van het ORANJEBAL Willen wij U een ruime keuzo-mogelijkheid brengen dan moeten wij U uit een grote en vooralgevarieerde kol lektie laten kiezen. Zodoende Grote Merkt 8, Qeaa Telefoon 8018 Drukkerij Do Phoenix Goee B.V, Voorstad 24, Poetbue 6. Goes Telefoon (01100) 41 10 b.g.O 83 99 60 34 Gfro 3.26.37 Voor fouten in tel. opgogeven sdvertanttea aanvaarden w0 geen enkele verantwoordelijkheid GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 YERSEKE U meg ook 's avonds komen MtcbtagJ AdvortanbaprSe 80 et per mub Voorpagina 8 tarief Ingezonden mededeOngen 2 tarief Prijzen eacluaief 4 8.T.W. Contracttarieven op aanvraag gegarandeerd PANTALON* In grote veracheidenheid en alle kleuren passen prachtig bij de spencers, truien en blouses maat 36 t.m. 44 va. .49,75 In vele kwaliteiten en dessins; bijvoorbeeld zuiver scheerwol 150 cm breed t'J GEEFT U ALTIJD DE BESTE SERVICE, VOOR. TIJDENS EN NA UW AANKOOP - LANGE VORSTSTRAAT - ZEELAND PROMENADE 57 GOES - TEL. 01100-7251 TOONT U ALTIJD DE ALLERNIEUWSTE MODELLEN EN KLEUREN HEEFT ALTIJD HET ALLERNIEUWSTE IN MONTUREN EN GLAZEN j-vv/iziow rx/v i~jc.iv bij Mflkeep van lans sime Capaciteit: S kg droog was goed. Basisprogramma’s: ia, inclusief blo-programma. met Mn knop, len: 5. Centrifuge: ’./mln. Verwal tiling: Leegta met het Map mud, data war ecu gmot deel war da taMMgaa as *a sataatattageu WMtt nee Daar haat a toch wei Me aaa doen. Want snor me WMdaaie of taftadtasa ddt kant e Mf do McMng Het ZBvoren Knria belangrijk gunstiger torectt. ir. onae imefcerdia ton goede tarnen. DR Mdde h 1WI M do MODIEUZE ROKKEN In 5 effen vele prachtige ruiten. Wanneer u de Ficus wilt stekken, om dat bijvoorbeeld de onderstam te kaal is geworden, dan kunt u de bebladerde top met ongeveer drie tot vier bladeren afsnijden. De snijwond bedekt u met si garen- of sigarettenas. U wacht tot dit goed is tngedroogd en daarna iet u de stek in een fles met water op een mooie zonnige plaats om wortel te laten schie ten. Is het later zqver, dan kan de stek worden opgepot in een mengsel van bladaarde, oude koemest en wat scherp^ zand. De oude plant «is overigens niet verloren. Die snijden We af tot op een hoogte van twintig tot vijfentwintig cen timeter boven de pot. Ook deze wond dekken we af. Na verloop van tijd an I bij een goede verzorging, vormt de oude; plant dan een nieuwe scheut. Bediening Spoelgang, MO 3.? kW. Wasmiddelbakjes: 3, aan voorzijde. Veiligheid: deur-, droogkook- en motor- beveiUging. Buitenmantel: wtt gemoffeld plaatstaal. Kuip: geëmailleerd. Trom mel: roestvrij staal. Vooraten van: verstelbare voeten. Ge wicht: ie kg. Vermogen: 3 kW. Afm. (h. k b x dl; K x M x M cm in diofen, trevira en moueeline, bijne honderd deeeine I bijvoorbeeld: terlenka katoen 7 Qfl 90 cm breed waar bet kembleerwa saa ai dte bataafeare leuke kiedhg aaa waar feaat h heending advertentiee tot dinedagavond 17.00 uur of woensdagmorgen 1e postbestelling (Indien geadviseerd) ft KONTAKTLENZEN voor aanpassing, vraag inlichtingen bij ons ueuhiieddiie „ra ue efWtuozpoM sp USA )undf|ue WM J<x>P ueasöoöuwe S| uhu)uoo nd uezs|0||j<i op USA uinnueo teq ‘A OU uedo spieq usa puste ep U| IIUOSjoa icq n >O|Z xfiiepfna v Lange Kerkstraat 11-1T - Goes Tel snee Na M.W uur: aueg-MVr W*t I* nU VARILUX? Populair gezegd komt het hier op neer: het Ie een uitkomst voor mensen, die voor het lezen een bril nodig hebben on b.v. voor verzien er reeds oen dragon, of die oen leesbril nodig hebben on hiermede ook ver willen zien. VAMLUX Ie oen glee, dat geen zichtbaar ingeelepsn leesgedoolte hooft (zoals b.v. dub- bel-foeus glazen, die ook goed zijn, maar t nadoel geven van booldsprongetjes on dit komt omdat men van vorte-sterkto plotseling overgsat naar hot onderste gedeelte mot do looestorkte. VARILUX gaat langzaam over van kijkaterkte naar loosstsrkte ZIJ. die alleen oen leesbril nodig hebben moeten deze altijd afzotten om in de verte te kijken. Of do bril wordt naar do neuspunt geschoven om er over hoen te kunnen kijken. Dit is niet elegant on vaak z*ni lastig. i Aan dit probleem Is oen eind gekomen DOOR VARILUX GLAZEN welke vele kljkvoorde- ion hebben en esthetisch gezien hot mooist zijn. GANZEPOORTSTRAAT 3, TEL. 01100-5214, GOES Een haast eindeloze variatie in SPENCER* 19,75 Jacquard TRUIEN v.a. .29,75 Beeldige BLOUSE* in effen en gewerkt v.a. 27,50 Alles in do maten 36 t.m. 44 Natuurlijk aangepast spencers maat 36 t.m. 44 v.a. 39,75 *8 M Ie amgeMk oasdai'geen «tast wordt gesmakt êe duo abo premie bStatatta mebMmata mm arme vsr iotarden toe jgoode Jmme». DR Mdde bi M de laagste bramtoa^^g aaa paaMMi Het ZNveroa Kniie, de boecMdee «ermtarae oegmtaaM met voet vooedetan, zoele: e ruime variatie Ie bet paktrot, waardoor aar- aekerda mede zed de premie bepaaR o dlrokto aaaehiRtog M| oeerachrijdlng van de e onode en soepele aaSademtaktadng e adeea epeo^aer dpor ewtatarde e Jia-; r-v- il11n rt11 irbig M| aorMR bi bat butatamd tot aotataeet memdre Redan genaas aecr aan nndana hmmlemaidng. tandt de.nommn bi een <Nt0dlhMtoMrdg emrdop «m Nat ZBeapan Knda RmaMkenlnn*, ■aeMtfng na. 1, Nuanta»- U begrijpt natuurlijk wol dat hot aanmeten ven deze Variluxglazen, evenals bij dubbel-toeus, oen zoor pre cies werkje Is. Meten en stakenen en nog eons kon- troleren. Ook dan zijn er nog minimale afwijkingen mogelijk. Nu Is dit gehele proedd* door middel ven DE CEN- TROMAT1C sterk geperfectioneerd -on teruggobracht tot een paar minuten. BU UW OPTICIEN staat de CENTROMAT1C en door middel van dit apparaat (dat uw ogen fotografeert In kljkstand on loeestand) ie oen absoluut juiste plaat sing van uw glazen gegarandeerd. ZIE GOED, MAAR ZM OOK PRETTIG, UW OGEN ZUN HET WAARDI zijn ook deze kleuren bij do blouses en ZATERDAG 20 OKTOBER DANSEN IN HOTEL - CAFE - RESTAURANT z HOOFDSTRAAT 39 - KORTGENE i 5 tinten en

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1