behangwereld Meet- en regeltechnici VOOR GRAMMOFOONPLATEN I MEDEWERKSTERS 3 ROL behang halen I I I j VERLICHTING I I I HOECHST HOLLAND N.V. VLISSINGEN WINTERK0RT1NG Lili I I van den ongeschoolde werknemers van den Adverteren doet verkopen ♦♦♦•••oeeeeseoeeoeeoeeoooeeeeeeeeeee Special Mundi B.V. 2 BETALEN ffiDOffl „Antiek” OPHEFFINGSUITVERKOOP 20% KORTING BOEKHANDEL VAN DER PEYL - KRUININGEN Leger des Heils :i Nog groter nieuws Het grootste nieuwr Onze behang boetiek is nu gereed een keerpunt in de en wij nodigen U uit te komen kijken U vindt er een enorme kollektie behang en wandbekledingen 1 17 Zusterstraat 2 Goes en slechts O I - A 4 ADVERTEREN BEVORDERT VERKOPEN Kollektie 1974 i J. A. STOKMANS DodOsrdeg 11 oktober 1978 DC BEVELANDER TEL. 01100-8362 V Sr A hill FA C. L d. VREEOE A ZN LANGE VORSTSTRAAT 60 GOES TEL 01100-5616 SPECIALIST VOOR HI-FI APPARATUUR P w.r KOOP NU uw zonwering met j aflir* MOLENAAR** BETONINDUSTRIE - GOES P OUD-HOLLANDSE.EN KLASSIEKE verlichting PoefcueM, Weeingen, met vermaking de letieso T.M.R. in de MnkeriMMInhoek KLEDINQBEURS 9 tot 15 uur PMtoee4i3agt 19,50 OokapwMisgsMMPkMttoesr Schrijf «on Peraonoetoeflonst Hoechst Holland N.VW van WW’ k-- LANGE VORSTSTRAAT 60 SPECIALIST VOOR GOES TEL 01100-5616 HI-FI APPARATUUR GROOT NIEUWS VAN ■1 F I NU VOOR 15, HV/n/16 Voor onze produktie-afdeNng vragen wij nog enkele 1 F vraagt mat apoad o A |:6? I S=:| U» V 4 HET TIMMERHUIS J. A. v. d. Goeskade 36 - Goaa Natuurlijk verzorgen wij ook verllchtings-adviezen, want dat hoort bij een licht-advlsow i» zowel hangend, staand an wandlampen in koper, j brons en smeedijzer V Wij vorechaften U gaarne inlichtingen omtrent loon, werktijd e.d., dagelijks aan de fabriek, tel. 01131-1810 Ne 18.00 uur bij de hoer P. Lindenberg, Dominicusatraat 4. Yerseke, telefoon 01131-2182 dit geldt ook voor de nieuwe kollektie en bovendien het benodigde plaksel gratis Plaktafels en afstoomeppareten volop beschikbaar Graag tot ziens in Zeelands moest gesorteerde doe het zelf zeek ■>»- GROOTSTE P P- P P De gloednieuwe kollektie behang, dus hebben wij reeds binnen PLUIMVUKONSERVKNBEDRUF Gr. van Zoelenstraat 34, Yorsake Telefoon 01131-1810 ►AULVAN VLIET One Mm Show Noord Weet Noord West I; Een hond voor Je hand; Ik Ml een je den ken; Weet Ik; Laesplankje; Wilhelmus; God; Ds Heiligs Cup;Nederland van 6 tot 11; IK rij torn* door do stad; Het reservaat; De zee; Ma joor Kom; Partnerruil; La- poitjeogowijs; Verderen; Noord Weet II; u. Philips 8641 1602 LP 29,— Ook op waMtamatso leverbaar - P p verkopen wij niet; P maar wal hebben wij een prachtige kollektie Onze etalage is speciaal aangepast aan de moderne apotveriichting. U kunt er talloze mogelijkheden en modellen zien. Het ie echt de moeite waard om daar uw „licht" eens op té steken. - p p p Wij vragen monteurs met industriële ervaring op elektronisch en pneumatisch gebied. Als opleiding moeten zij tenminste het diplo ma Meet- en Regeltechniek Bemetel I heb ben behaald. Bereidheid om evt. in ploegen diensten te werken is een vereiste. De minimum leeftijd stellen wij op 25 jaar. Hun werkzaamheden zullen o.m. bestaan uit - het verhelpen van storingen - het uitvoeren van reparaties - onderhoud aan elektrisch-elektronische en pneumatisch-mechanische installaties - weiken aen kleine nieuwbouwprojekten. £- - Bedrijf met toekomst L komst in Hoechst. Als doahMrondememipg BOUDEWIJN DE GROOT Hoe Mede tode eeneame fletasr Tsrug ven weggeween; Wat ge weest is, I. geweest; Onder weg; Het Speer na; Kindermeid.- lied; Jimmy; Tante Julia; Ik zal je Iets vertellen; Parijs, Berlijn, Madrid; De kleine schoorsteenveger; Do reiziger Dacca 6376 006 21,— Ook op muelcMsetts leverbaar i1 In de kleinste J sortering ELEKTROTECHNISCH BUREAU Msgdelenastreet 13g Gom - Telefoon 6877 mondefctg Fabriek Haven Industrieterrein wed. na tsNIosfeche afspraak 01100 - 7836. van het wereldconcern Hoechst maken w| in Vlissingen o.m. grondstoffen voor de was- middelen- an kunstvezellndustrie (Trevirs). Gunstige arbeidsvoorwaarden Hoechst biedt u naast hot salaris: 8% vakantietoeslag, een 13e meand salaris, een gunstige bednjfsspaarregeling, oen goede pensioen verzaken ng. vrij vervoer neer on vsn het werk en vrije bedrijfskleding. Na werittRd Ml sta bedriJMeMer. do haar W, Slsskbg, Perdkstraet 10. Oom. Telefoon 01100 8032 Omdat onze drukkerij meer aandacht, meer ruime en meer tijd vraagt, hebben wij besloten onze boek- en kantoorboekhandel en kantoormachinehandel op te heffen Gedurende W maand OKTOBER geven wij daartoe op al onze winkelartikelen (uitgezonderd psalmboeken en speciaal te bestellen artikelen) Er is nu neg een grote voorreed - Kom daaruit snel uw keuze maken Markt 17, telefoon 01130-1381, 2125 9CHOOLARTIKELEN - SCHRIJFWAREN BOEKEN-POCKETBOEKEN-KANTOORARTIKELEN i Luxe toorwagens tegen eenvoudige prijzen I 4JU Westelngel 1 Gom Tei. 01100-7600 JOHN WOODHOUSE AND HI8 MAGIC ACCORDION Goeden regen Manoeuvre mars; Trouw meer nooit; OM gulps; Alohe she; Rumanian hora; My old Ken tucky home; Ent re Sombre et Mouse; Tango Lolita; Ol* men rtv^; Krittal walt; Auld lang «yne; Lied van de blijdschap Philip. 6410040 17,50 Ook op musicssBBttB IfVSfbMF Belangstelling 7 Schrijf een brief met gegevens over levens loop. ervaring en opleiding aan: Hoofd r «4 r********v/v*~»^»*-»„_„__,„, «efy. Zeer voordelige Nieuwstraat 52 Goes U tel. 01100-3427 M OPENINGSTIJDEN: dinsdags en vrijdags van 1 winkel met de voor medewerking bij de fabrikage tw betonateiblokjM SolllcItatiM schrifteUjk. poetbue 47.' Gom of EK8EPT1ON TrtnHy ToccetacThe Panivlm Hese: Dreeme; SmHe; Lonely eheee; Romance; Improvhetion; Meddle: Flltfit of the Bumble-Bee; Finale III Philip. 6423 066 21,- Ook op mudcsMette leverbaar SASKIA EN 8ERGC SaproasveerU Bleven rfngen; Ta oh «s ad- demrfnd; *s Avonds last op de brink; Bring me beck to London; N.rtmge.l, De omes koffergrammofoon; In de rtlle morgen; Weer Is de tlfd grfilev.n; Kom Mj me ai. je vrij bent; Heimwee neer Ammetand; No, ne, na, ao,no,e>; «k-.vnatinL-rpMT

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 17