ELEKTROTECHNISCH BUREAU COLIJN B.V. VERDE SPEKTAKULAIR HET 25 JARIG JUBILEUM VALHELM ronde prijzen i Terminus I STEP IN OF PANTY Willy C. J. T1LR0E EN ZN MEISJES SUPS 2 stuks voor 7,50 1)1100-111(1 hoofdzaak ER STAAN WEER VELE KOOP JES JJE BEVELAND ..DE VLIJT" 1: 1 CROSS YOUR HEART BH aiar; IB\1 1 Venus vliegenval vleesetend plentje. wel de meest wonder lijke plant tor wereld; vengt vliegen e.d. door dichtklappende vollen, tevens decora tieve kamerplant. A. Princen-Goes OMROEPER ELLEN MID-MENU IN GASTDIENST MIJNSBERGEN 13,95 12,95 9,95 7,95 4,98 5,00 BURGERLIJKE STAND TEXTIELHUIS 'I Bi Drukwerk bestellen r 15 - Met tocht museum stoomtrein S.G.B. - Bon Glorno NIEUW - .1 1 Opening Zeeuwse Nutsspaarbank Gratis KLEDINGHUIS KO VAN ZEE i nacnthemdjes H. H. Winkeliers DAMES LODEN MANTELS Orginoel Oostenrijkse import In alle maten voorradig II HEREN - LODEN JASSEN OVERTOLLIGE VOORRAAD 25,- tot 10O,- /Ui Mmiwe AMRO spaarvorm biedt spaarders voor een eigen huis voordeel SPECIALITEITEN L I 3 DmMbrdag H oktober f®T3 DE BEVELANDER BusaVontuur H r NU DEZE WEEK I >os—GSSssesesGsesssssseèsssBsssses o A A s bij PLAYTEX MOSSEL-, VIS- W- 3,99 HOTEL RESTAURANT CAFÉ to. station GOES - Tel. 01100-7501 Direkteur S.G.B. bij Colijn Elke advertentie krijgt bij ons een optimale aandacht, oji. door ervaren ontwerpers. Film van bedrijf a I ZOJUIST ONTVANGCN bij aankoop van een soep naar keusa St. Adriaanstraat 5 - Goes - Tel. 6232 TRICOT BLOUSES in 7 kleuren TUINBROEKEN, acryl LM MID-Hotels Holland JONGENS TRUIEN A VINYL OVERGOOIERTJES i Restanten HELANCA BROEKJES GANZEPOORTSTRAAT 23, GOES Ook in lang verkrijgbaar o UW CAFÉ VOOR GEZELLIGHEID EN SFEER in leuke kleurtjes en writ PRIMA LOGIES Maten 80-86 104-116 128-140 - 152-164 BILLIJKE PRIJZEN C. H. Verwelj - Poortvliet Normaal 2 stuks 8,50 OPRIL GROTE MARKT 11-13 - GOES •en •enaepeortetrvM TeLsoea I»» ZEEUWSS NUTS8PAAJ8BAMC O 'c Hlii ACRYL KINDERTRUIEN vanaf t I I' OPRIL GROTE MARKT Gediplomeerd Corsettière Een kijkje onderweg tijdens de trein-trip (o.a. tong, paling, tarbot) en andere Napolitaanse schnltsel met diverae groenten en aardappelen in heldere felle kleuren. Heerlijk om te dragen a. een seate <he per jaar bedraagt •n dte steeds IV» asl liesen bene den Ge rente dte de AMRO-benk Hebt u Prijs per stuk I' Diverse modellen Telefoon 01100 - 5463 Bocht van Guinea 4 - 6 - Goes. Tel. 01100-7405 Wij hebben oen hele uitgebroide kollektio NACHTKLEDING EN DUSTERS voor u in aHerlei modellen, materialen en kleuren Komt u sens kijken KORSETTERIE - LINGERIE Lange Kerkstraat 23-25 Goes Tel. 4052 aperitief en glas wijn Nagerecht 15,- p. p. Op de tweede zondag van de maand wordt in één van de Goese kerken een gastdienst gehouden op verzoek van de plaatselijke Raad van Kerken. Deze diensten zijn mede bedoeld voor alle belangstellenden, ongeacht hun her lijke gezindte. De volgende gastdienst wordt gehouden op 14 oktober in het gebouw van het Leger des Heïls te Goes om 10.00 uur. Voorganger is Luitenant J. Boor. bus en kon ik naar binnen." Nu was het niet zo dat het een ramp was geweest wanneer Koster eens wat later op het werk was verschenen, maar als hoofdboekhouder is hij >een zeer precies mens: „als je afspreekt om 8.00 uur b het ook 8.00 uur en geen tien minuten later of vroeger. Het feit dat hij deze denkwijze ook in het zaken doen van Öolijn aantrof, vindt de heer Koster bijzonder fijn: „Het moest eigen lijk in iedere zaak zo gaan". Evenals voor zijn kollega A. Verhage is een van de redenen dat ze zo lang bij dezelfde baas zitten, de steeds terug kerende afwisseling voor de heer Ver hage in de technische afdeling en op karwei, voor de heer Koster op de ad ministratie, het bedrijf is boeiend en levendig io allé facetten. dat waren de heren A. Verhage uit Goes die al 25 jaar - dus vanaf de op richting al - bij Colijn B.V. werkzaam is; W. Koster uit Krabbendijke, die al 20 jaar bij het^Cloetingse bedrijf zit en verder L. Walhout uit Kloetinge, 15 jaar en J. Xdriaansen uit Middelburg 10 jaar in dienst bij Colijn B.V. De heer Colijn toonde zich in zijn hul- d^ze gelegenheid ingezet. Daarna digingstoespraak vooral erg verheugd voerde do trein de vrolijke passa- “’~'J giert weer naar Goes terug. Ik koop alles op het gebied van KbEDING ENZ. Alles voor uw tuin Westwaf 13 - 17- Goes. Tel. 5801 •A Met feit dat juist de trein van de S.G.B. bij het 25-jarig jubileum werd ingezet, is te danken aan het feit dat één v#n de machinisten, de heer Stolk, bij Colijn B.V. Werkzaam is als hoofd technische afdeling. Zodoende beleefde Colijn B.V. het ontstaan en de groei van de S.G.B.en toen de Wittouck I per dieplader Goes binnenkwam, werd vóór het bedrijf even een halt en front gemaakt! Daar Colijn ..B.V. hoofd-dealer is van Bsso gas voor Midden Zeeland U het niet zo verwonderlijk dat deze maat schappij een tankwagon met water Uet aanrukken. Na terugkomst in Gom koerste het hele gezelschap per auto naar „De Caisson” te Biezelinge waar de koffie, al gereed stond. Na geruime tijd gezellig praten en koffiedrinken werd een dia-Jooe- stelling gehouden onder het motto „Uit 25. jaar”. Na dit programmaonderdeel zaten alle feestgangers aan bij een uitgelezen di ner. Op het programma stond ook de huldiging van een aantal jubilarissen; Halman van bakand fabrikaat zoals: Eurocap, Star Jat, AGV, Shoei. Stadium, TT enz., welke voldoen aan de wettelijke'goedkeuringseisen van RAI/TNO In prijzen van Door one grote essortiment leveren wij u goedpassende helm, aangepast aan uw persoon lijke wensen wat betreft uiterlijk, vormgeving on kleur. Ook bijpassende accessoires zoals kleppen, golaatschermen on helmsloten bij de GEBOREN. Sébastien Jean-Pierre, z.v. J. T. Lach- èvre en J. Gracia Lahoz - Isabelle Alma Poort, d.v. F. M. VersteUe en O. J. J. M. der Weduwe - Jeroen Amoud, x.v. P. P. A. Berk en H. IJkema - Cornells, z.v. M. M. Weststrate en J. van Iwaarden - Rudy Alexander Marinus, z.v. J, N. Francke en M. M. Quakkelaar - Eric 'Willem, zoon van W. O. Meulenberg en J. M. van Dalen - Wc ba Cornelia, d.v. W. J. H. en W. M. Poortvliet - Marjan, Sorters en G. C. Versteeg - Rcnno Jules Augustinus, z.v. A. P. Langeraert en L. E. A. Mille - Miranda Irma Petronella, d.v. M. Nuijten en E. A. Meulblok - Nathalie Margantha Suzanna, d.v. W. P. Vertinde en C. P. van Burgeler - Dennis z-v. J. T. de Jager en C. J. H. Var- meule HUWELIJKSAANGIFTEN Jol. Ment, 26 jr en Walrave, Lucia Ja- cinta Maria, 21 jr - Baaijena, Abraham 23 jr en van der Linde, Maatje Lena, IS jr - Korteknie, Leendert Adriaan, 27 jr, en Smits, Johanna Comejia. 28 jr - Otte Pieter Cornells, 20 jr en Rokven, Maria, 18 jr GEHUWD den Hoedt, Aart, 38 j. en Dieleman, Cor nelia Bastiana, 30 jr - Wondergem, Ma rinus Tobias, g3 jr en van de Vreugde, Jannetje Pietemella Maria, 16 jr - Nieuwdorp, Dingenis, 22 j. en Bouwman Irene, 18 jr - Hoebeke, Gerard Marinos 28 jr en de Vos, Janna Adriana, 21 jr - JMoelker, Dirk Cometia, 22 jr en La Clercq, Adriana Pieternella, 21 jr OVERLEDEN van der Peijl, Elisabeth Catharina, 77 jr echtgen. van M. Ufkêns - Vollert, Hein rich, 81 jr, echtgen. van H. Busau - Veenhuizen. Hendrik Willem, 59 jr, - Hundersmarck. Jan, 89 jr, echtgen. van M. van Weele - Westplate, Janus Din genis, .80 jr, echtgen. van C. D. Veer- hoek - Geleedst, Marinus, 92 jr, wedn. van A. Remijnse - van Koeveringe, Ja cob Jar\, 70 jr, echtgen. van L. van Ha- veren - Vermeule, Anthonie Adriana, 73 jr, echtgen. van F. Menheere 'en^ Jaco- Punder h. O.V. J. M. over de loyaliteit en nauwgezetheid van de jubilarissen in het bijzonder en van de overige medewerkers en overhandig de de vier vervolgens een passend ge schenk. Ook werden enkele toespraken gehouden door kollega’s van de jubila rissen, toespraken vol lovende bewoor dingen, waarbij, vooral het aksent viel op de prettige samenwerking en de teamgeest die er bij Colijn B.V. heerst. GEMEENTE GOES Aangiften in het'tijdvak vaa 28 september tot en met 4 oktober 1971 De beren Koster en Verhage, reapektleveljjk 29 en 25 jaar btj Colijn B.V. in dienst f De AMRO-bsnk introduceert per 1 ok tober 1973 een nieuA’e spaarvorm spe ciaal voor diegenen die het benodigde eigen geld voor de aankoop van een woning bijeen sparen. De nieuwe spaarvorm is in zoverre ■niek in ons land dat de bank een premie toekent aan spaarders voor een eigen huis. Anders dan in een aantal oiis omringende landen wordt in Neder land het sparen voor een eigen woning tot nu toe niet door overheid of parti- kuhere spaarinstelling gepremieerd. De spaarvom die de AMRO-bank het „Eigen Hwia Spaarplan" noemt geeft daarentegen wel een premie in de vorm W een hoge rente en een geldpremie t»Ü hat nteMpen ven een AMRO wonlng- hypotheSte. >n bonkreto biedt de spaar- ▼oor woninghypotheken berekent. Uitsluitend indien men binnen e^n jaar na opening van deze spaarreke ning geld opneemt, of na een jaar voor andere doeleinden dan de aanV koop van een eigen huis, wordt een retourrente van 2 over het op genomen bedrag in rekening ge bracht, terwijl de rest van het dlrekt opvraagbare tegoed op 7>/« rente blijft staan. De retourrente-clausule heeft dus geen negatieve gevolgen voor diegenen die inderdaad voor een woning sparen. b. Indien een Eigen Huis spaarder een jaar of langer heeft gespaard en ver volgens een AMRO woninghypotheek afsluit, ontvangt hij een geldpremie van ‘/t over het gehele hypotheek bedrag met een maksimum van de tijdens de spaarperiode ontvangen rentevergoedingen. Hoe fijn het moet zijn om bij Colijn te werken bracht eep van de oudgedien den, jubilaris Koster - duidelijk naar voren: toen hij nog maar pas bij Colijn werkte - in 1954 - miste hij op 'een morgen de bus uit Krabbendijke naar Goes. Net voor z’n neus reed de bus weg. Aan de achterzijde van de bluften die toentertijd reden, zat een klein trapje vastgemijakt het dak kop klimmen. In z’n wanhoop Wist de heer Koster een sport van dit laddertje te grijpen en met een snelle sprong op de onder ste sport te komen. Terwijl* de chauf feur gas gaf en zo z’n snelheid opvoer de. hing dé heer Koster, badend in het angstzweet tegen de bus geklemd. 4 „In plaats van dat de passagiers op de ach- Jterbank de chauffeur waarschuwden", J ’vertelt de heer Koster, „zaten ze zich J rot te lachen. Pas veel later stogte de J Da ofctobor was voor alle mede- weritoM vanj||tot Elektrotechnisch b«ree« Colijn B.V. uit Kloetinge wel eest seer bijzondere deg. Op die da- taHW werd namelijk het 25-jarig be steen van dit bureau herdacht, op een manier die eigenlijk verre van aWedeogs m. De boofdattraktie van de feestdag wea nJ. oen rit mot de Museum Stoomtrein van de S.G.B. van Góes neer Oudolendo en' terug. Al om tavoe uur 's middags stonden direk- iie on medewerkers, allen met de- mee, kinderen, vrienden en vrien dinnen bij de zaak aan de Burge- moeeOer Lewestraat klaar, om go- aon«ett)it naar Goes te vertrekken, - ^enr men vanuit de remise vertrok. Onderweg werd verscheidene koren goot opt en werden de passagiers van een drankje en bijbehorende artike len voomion, hetgeen do foestvrwg- de nog verhoogde. Het is te betwlj- Men of de coupé's ooit 'n vrolijker ooMsjo hebben gehuisvest dan de f manaen ven Colijn B.V., je zou haast J danken ven niet I Ook de an- J Mse stoomloc met meester Rob StoRc op „de bok" had er klaarblij- laefffk »in in. Trekken maakt echter dorstig en nadat in Oudolendo het kopmaken en omlopen had plaats gevonden, kroeg ook de loc in Baar land gelegenheid tot drinken. Het water werd aangevoerd door een. grote Eeso tankwagon, speciaal voor Na de huldiging werd oen kleuren film gedraaid die allerwegen veel sukkes oogstte. De film werd ge maakt door Rob Stolk en A. Berent son die geen moeite uit de weg gin gen om er een spektakulair geheel van te maken. Om de heer Colijn te kunnen filmen op weg van de zaak aan de Lewestraat naar een maga zijn aan het Goertesplein, beklom men ze zelfs de Kloetingse kerktoren Het mooiste van alles echter is, dat waarmee men op do film geheel zonder medeweten van .de direktie word opgenomen. HsR Was een geschenk van het per soneel vanwege het 25-jarig bestaan van het bedrijf. De dag werd be sloten met 'n aantal leuke sketches. Op maandag 8 oktober^ls de derde vesti ging van de Zeeuwse Nutaapaarbank te Goes officieel geopend door da hoofd- direktie van de Zeeuwse Nutsspaarbank de heer C'. Volp. De nieuwe vestiging ia gesitueerd in de „Goese Polder" (Goea Noord) aan de Troelatralaan/Thorbeckelaan. In afwachting van de definitieve^xnzw van een ycatiging in de Goeae Polder is het kantoor momenteel gevestigd in een daartoe ingerichte aalonwagen. Het nieuwe kantoor ia geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tót 12.30 uur. Bovendien vrijdagavond van 18.00 - 20.00 uur. Het nieuwe kantoor ia ingesteld op alle geldzaken vnpr bet gehele gezin, zoele sparen (mét boekjes), termijnsparen, aan- en verkoop buitenlands geld, per soonlijke leningen, hypotheken, effekten. bemiddeling bij «au- en verkoop, be- waameming vakantiereizen etc. De administratie is zodanig dat men zonder? enige formaliteit, op de drie kantoren van de Zeeuwse Nutsspaar bank in Goes terecht kan. De Zeeuwse Nutsspaarbank is een mod. gezinsbank met 'n totaal aan ingelegde spaargelden dat loopt naar de tweehonderd miljoen. De Spaarbank streeft er nur de haar toevertrouwde middelen zoveel mogeltjk in haar werkgebied te beleggen zodat het resultaat hiervan indirekt weer aan de gemeenschap tan goede komt DIREKTIE Iedereen die een Eigen Huis Spaar rekening opent ontvangt uitgebreide informatie over allerlei zaken die men als adspirant wonmg-koper moet weten Dezae informatie ia gebundeld in een attraktieve pocket „Huizen en Verhul-j zen” die voor dit doel gratis beschik- i beer wordt gesteld. In ons restaurant diverse

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 15