ket 2,75 2,75 MAZDA LEER IS ECHT LET op het grote prijsverschil RENTMEESTER ff DE MUYNCK Bejaardenflat bij Troelstralaan in Goes bereikte deze week het hoogste punt PI SPORTSHOP PIET LOTION Een MAZDA bestellen? VILLAGE Medische diensten 6,95 V ZEEUWSE NUTSSPAARBANK 4 Autobedrijf „Clara” beden! OPTICA OPTICA OPTICA OPTICA 18, U komt bij echte service-gevers 6,75 Waarom is onze kollektie zo groot denkt U °0|ijg magnelia gfles W®F «wfein o° 19,50 9,90 14,90 12,50 14,90 Hand- en body VAKKEN TASSEN Haagconiferen 3,25 (ook van deze modieuze jersey-stoffen) Voor sportartikelen op elk gebied EXTRA een aantal JURKJES in dralen- wol, heerlijk warm en makkelijk wasbaar m. 36 t.m. 42 39,75 0 136 flats Tuincompost 1 zsk I 50 Rter van 8.40 voor FA KAMPMAN GANZEPOORTSTRAAT 13—15 GOES 0 J Tt j •- De klant graag terwille en behulpzaam zijn, dat is Iets wat U vandaag de dag allang niet meer overal kunt vinden. Maar wij houden die opvatting nog steeds hoog. In werkelijkheid bent U bij ons dan ook altijd een stuk voordeliger uit. Immers, onze toegewijde bediening, onze vanzelfsprekende nazorg en onze betrouwbare service kosten U geen cent extra. ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. ^oed’ de nuts spaarbank Gko i.ae8r .0 9 24,75 RIBFLUWEEL SCHEERWOL JERSEY in vele kleuren en strepen 150 cm breed TREVIRA 2000 JERSEY Alle modetinten 150 cm breed DIOLEN WEVENIT m vele tinten en aperte dessins 150 cm breed CAMEL- MANTELSTOF ..Spandon-kwalltett" als aanbieding 150 cm breed Bi Standaard units PARFUMSRHI k y W W.' Komplete serie De bouw van de bejaardenflat be gon In december vorig jeer on wordt uitgevoerd door de Bataafse Aan- nemlngs Maatschappij (BAM) afd. Vllssingen. De BAM heeft overigen* opdracht tot het bouwen van oen komplete serie bejaardenflats voor de Humanitaire Stichting voor Be* jaerdenhuisvestlng, er komen be jaardenflats In Velp, Culomborg, Don Beech, Amersfoort, Furmerond en In het Drentse Bollen. Het arcM- tsfctenhure dat bij de bouw van de flats te betrokken, is het buro Zul* dsrhssk en van de Veen oh Baan. Het Ie de bedoeling dat het flatge bouw in Goes, waarvan de hoog bouw op 160 heipalen rust die ca. 17 motor dtep de grond In zijn go- slegon, tot mei 1974 gereed Is. 0 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R D - B E V E L A N D waarin opgenemen het „Zeeuwsch Advertentieblad") WtgSMt Verantwoordelijk redakteurF. A S. van dor Peil Opteas vrn dtt btod 28.410 esc KNIPPATRONEN VOORTREFFELIJK - SLECHTE KNIP PATRONEN VOORTREFFELIJK SLECHTS VAN Zuiver plantaardig in COMCOMBER FERZK* ROSE Grote He* ZIEKENFONDSLEVERANCIER a Q SPECIALE AANBIEDING VLOTTE Puur natuur Pure mode verwerkt tot TASSEN van 4.voor van een verrassend In SKAI vanaf aiveau Q GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOES - ft De woningen zijn overigens bedoeld 4 Z> V Waar nieuwe variaties In de KOMSNUm-MOOE hmndlng advertentie* tot dlnsdagevond 17.00 uw ot woensdagmorgen la postbestelling (Indien geadviseerd) GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook avonds komen •fr CONTACTLE voor aanpassing, vraag inlichtingen bij ons gegarandeerd Grots Markt S. Gee* Tetofeea 8018 HEINKENSZAND, TEL 01106-1745 GOES Nieuwstraat 21, telefoon 01100-3893 tegenover Prins van Oranje en twee aparte maatschappelijk DE MODEWINKEL VOL APARTE EN BETAALBARE KLEDING voor do moderne Jonge vrouw t*»***dl De Phoarik Goea B.V. Voorstad >4, Postbus 8. Goea Wefooii (01100) 41 tt a b^4>. 81 90 80 84 Natuurlijk met bijpassanda HANDSCHOENEN Pracht assortiment BLOEMBOLLEN KAMERPLANTEN Baysn Noerd-Bevelaad. Kaltendtjke WUhelmlnadorp en Wolphaartsd|jk Zuster A. van der Plank. Wolfertspl. 4. Wolphaartadljk. TeL 01198-30. Rayon Yeraeke. Krwiaingen en Hana- weert: Zuster W. Noordhoek, Yeraeke. Tel. 01131-1444. s-Heer Arandakerke. Welphaaitedgk sa Heiakaassaad: dokter D. P. van DrleL Varmetstraat 33, *e-Heer Arendskerke. Tel. 01108-130X SPENCERS S.M.L vanaf 19,75 BLOUSES mot dubbele manchet 38 tm. 44 Nieuwe modellen In JAPONNEN waarvan vele In de modieuze „Grand-mére" dessins maat 38 tm. 44 vanaf 59,50 PANTALONS In veracMUende kwaliteiten 38 Lm. 44 vanaf 49,75 Nog één week, pletvrlj, 150 cm breed Rayan Krabbendijke. Waarde en Ril land-Bate: Zuster S. E. Verschoor. J. W. Frisostraat S, Krabbendijke. TeL •1134-1310. Rayoa Goes: Zuster T. A. Melis, TeL •1100-3338. Bereeele. Nleewdarp ea onutrekea: dokter H. M. J. Klviet, Monsterweg 8, Boraaele. TeL 01100-303. LANGE VORSTSTRAAT - ZEELAND PROMENADE 57 GOES - TEL 01100-7251 GEEFT U ALTIJD DE BEST SERVICE, VOOR, TIJDENS EN NA UW AANKOOP HEEFT ALTIJD HET ALLERNIEUWSTE IN MONTUREN EN GLAZEN TOONT U ALTUD DE ALLERNIEUWSTE MODELLEN EN KLEUREN 4 GOES veer 13 ea 14 ekteber HUUARTBKN: Gees: dokter F. van Peer, Oostslngel 133. Goes. TeL 01100-5300. lans sime poes 0 m a de ruyterlaan W01100-5640 Willen wij U een ruime keuze-mogelijkheid brengen dan moeten wij U uit een grote en vooral gevarieerde kol lektie laten kiezen. Zodoende Alle appartementen hebben een telefoon die is aangesloten op een intercom, zo dat in geval dat er hulp nodig is, de bewoners direkt de beheerder kunnen bereiken. WUKVRRPLRGING: Rayon Wemeldinge. Kapelle-BieaeUnge. Kleetiage. 'e-Heer Abtakerke, 's-Gra- veapalder, Heedekenskerke en Baarland Zuster T. Driesprong. Kerkhoekstr. 34, 's-Gravenpolder. Tel. 01103-435. De flats worden allemaal precies het zelfde gemaakt, een zogenaamde Stan dard unit. Per woonlaag komen 14 flats die aan een gemeenschappelijke korrldor grenzen. Deze gang komt uit bij de lift en geeft verder aansluiting op het Klokstras| 10 Goes I Rayea van de wtjkverplegenden van de Greene Krvisafd. Driewegen, Ovesande EHewautadfjk. Oude lande; de Oranje Groene Krnteafd. Boraaele. Nieuwder*. Lewederp, ‘e-Heer Arendskerke, Heta- keassand. Nlaae, *s-Heer Hendrikskinde- ren; de WK Gele Krnisafd. 's-Heerea- heek. Lewederp. Ovesande, Kwadea- damase: Zuster M. Boudens-Boonman. A. de Koningstraat 21, Kwadendanune. Tel. 011*4-430. Welsbnsnerg Beimerswaaltel. 01138- 3030. Iedere werkdag van 0.00 - 1X00 to gericht dat In geval van nood, men er met een brankard in kan. In alle flats heeft men drempels vermeden, zodat bejaarden die niet meer zó goed ter been zijn, daarvan geen hinder kunnen ondervinden. Gedurende de zomer, als het weer lekker warm is, kunnen de bewoners van de flats heerlijk zonnen, door eenvoudigweg de aluminium schuifdeur die toegang geeft tot het eigen balkonnetje open te zetten; Iedere flat heeft zo'n balkon. van de stad ni«t langer alleen staat, er vlak bij, op ca. 500 meter af stand, bereikte deze week de hoge bejaardenflat op de hoek van de Kuijperlaan en de Troelstralaan het hoogste punt. Ook dit gebouw steekt „met kop en schouders" boven al lee uit en zeker als men Goes uit de richting Middelburg nadert, ziet men de Rat al op grote afstand. De nieuwe bejaardenflat Is een projekt Van de Humanitaire Stichting voor Be- Jeardenhuisvesting, afdeling Goes en omstreken. Het hoofdkantoor van de Stichting bevindt zich in Amsterdam. Bet projekt omvat in totaal 130 flats. 5 zak I 50 Mier voor slechts 30,00 PLANT VAN DK MAAND: Drtewegea. *>-H«»rsuhssk. OvemeSe ea ■llSseiesOirail dokter 8. K. J. WOeS- mann, Nieuwstraat ISA. Ovesande. TeL IUM-4ML •aammda BaOmenwaal. De dorpen Yee- aeke. Kralatagea en Haaeweert: dokter D. de WtJa. Damstraat 103. Yeraeke. TeL •1131-1444. De dorpen RlUand-Bath. Krabbendtyke. Waarde ea Oostdljk: dokter C. A. Don ker, Spoorlaan X Krabbendijke. TeL 01134-1544. c KapeUe-Bleaelinge, Weaoeldinge ea Kteetinge: dokter H. J. Entlnk. Jullana- straat 31, Kloetlnge TeL 01100-0807. OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN onderverdeeld In 126 2-persoons appar tementen, 1-persoons appartementen plus nog een flat voor de beheerder van het gebouw. Het hoogbouwgedeelte van de flat is voor een deel 11-hoog en voor een ander deel 9-hoog; daarnaast Bevelend opgevallen zijn dat wordt er °®k no« laagbouw gepleegd deze toren als kenmerkend silhouetDaarin worden de zgn. algemene ruim ten ondergebracht, een rekreatiezaal, biljartzaal, hobbykamer, bibliotheek wasserette (voor de bewoners van de flat), een telefooncel kamertjes voor een werkster en een arts. De beheerder krijgt de beschikking over kantoorruimte In de vorm van een balie, midden in de ruime hal van dit gedeel te. 1 De Goase televisietoren heeft er konkurrentie bij gekregen; niet dat er een tweede televisietoren in het Goese is verschenen, dat niet. Toch zal het vele bezoeker* van het hart van TANDARTBKN dokter R. W Hendriksen. Lepelstraat 0, Yeraeke. TeL 01131-1313. Spreekuren: zaterdag zondag van - 10 uur v.m. DIKRKNABTSKN: Dokter Karelse, Simonswel X Heto-’ kenszand. Tel. 01108-1390. APOTMKUN: De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-6255 dig hun huishouding kunnen regain. hun maaltijden self kunnen veraorgen ete„ een zelfstandigheid die voor de meeste bejaarden een erg kostbaar iets is. Bovsndlen is het erg belangrijk dat da bejaarde menaen so lang mogeHjk zelfstandig blijven om op die manier as trappenhuis en de - geheel binnen ge- veel mogelijk maatschappelijke kaatab- legen - noodtrap. De lift Is zodanig in- ten te kunnen blijven houden.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1