het. DANSEN helpen wij u over de loongrens -:r RENTMEESTER DE MUYNCK een heer kiest zéér zorgvuldig u ALSUGOEDBENT VOOR 23 MILLE PER JAAR m. m. v. KLEUREN T.V. AKTIE ice BEZOEKUREN a 8,95 SPORTSHOP PIET V COTY yw feta Lunchcafé Stadhu Dutch Spring ZEEÏÏWSE NUTSSPAAflBANKl r Mini prijzen - maximale ’R® e'ja J De voordelen van zelfmaken zijn langzamerhand wel bekend; het Stoffenpaleis maakt het nog voordeliger 700,- MUS g l Rodensloch VCCÏUStU z 600,- I I 7,90 9,90 Wij maken dubbel focus veel prettiger i Ziekenfondsleverancier en CONTACTLENZEN 4 HET 1 alias voor ft Voor sportartikelen op elk gebied LEERLING SERV/ÉERSTER Wevenit 18,90 Jersey 19,50 G0£' „DE STADSWIJNKELDER” Grandmère in diolen. trevira en mouseline, bijna honderd dessins I bijvoorbeeld: terlenks katoen 90 cm breed Ribfluweel 12,50 STROOM GOES Trevira 2000 nog «taad* een weer galoze aanbieding alle modetinten 150 cm breed Mantel stoffen diverse kwaliteiten on kleuren 150 cm breed *19,5Q handschoenen Courtelle jersey in effen tinten en in zeer nieuwe detains, 160 cm breed, ale aanbieding 14,90 t' 1 39,75 I J. 0 Q 0 NIEUWE GEUREN 0 0«||l0 ■AU DB TOILBTTa GANZEPQORTSTRAAT 13—11 GOES I r t •JT\. J f 1 i UMLOUBMEM. ML 01110-2144. de nuts spaarbank I J- 1 3,25 I SPRAY LANGE KERKSTRAAT 1 - TELEFl KORTE KERKSTRAAT 15 - TEtl 24,75 29,75 29,75 zeker als hij een nieuwe bril koopt Die draagt hij dagelijks en moet daarom zijn afgestemd op alle facetten van bet heer- zijn, tot aan zijn bolhoed toe. ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad" U weet, het maken van 2 brillen in één is zeer gespecialiseerd vakwerk. Maar wij kunnen nog meer. Wij kunnen de verschillende glassterkten geleidelijk in elkaar over laten lopen. Dan is dat hinderlijke streepje in het glas voorgoed verdwenen en ziet U op alle afstanden scherp. Wij nemen graag alle tijd om U van goed advies te dienen. 9» goes 0 maderuyterlaan tel 01100-5640 0 Nog snoNsr, nee» tertrtt eg art Mn enoor wrtlon tontoran, M a* MN B - <i 4 oktober 1073 26a Jaargang no 40 Verantwoordelijk redakteur F. J. S. ran dat PaiJI Oplaag ven dit blad 28.410 ex. patronen. alachta 2,75 Da'aitatakanda KNIP natronen, alachta 2,75 IN HOTEL I slechte Wegens toenemende drukte vragen wij. z o spoed van 8795. i 'FOON 6108 - GOES I GANZEPQORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 6214 - GOES ZIEKENHUIS BERGZICHT T13 3a klaar dagelijks PARFUMERIE la klas B la klas Klokstraat 10 - Goat i i- Optica 30 Firma Kampman aa Za LANGE VORETBTRAAT SF M •OM V I ■t >4 I I I-.- inzending advertentie* tot dlnedagevond 17.00 uur ot woensdagmorgen la postbestelling (Indian geadviseerd) ZATERDAG 4 OKTOBER CAFÉ - RESTAURANT Complete collectie BLOEMBOLLEN met voordeelaanbiedingen en kano op droomtum OE MODEWINKEL VOL APARTE EN BETAALBARE KLEDING. VOOR OE MODERNE JONGE VROUW Grate Markt B, Geea Telefoon 401* 1030 - ».M «ur i4.ee- is.ee uur WILDMUSK OIL PATCHOULI OIL AMBER OIL SANDELWOOO Off. Uitgave: DwWtarff De Phoeebc Gom B.V, Voorstad 24, Poetbus 5, Goos Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 00 34 Giro 3.26.37 Prechtig sortiment VABTE PLANTEN gegarandeerd j^oed! CONIFEREN o.a. geechikt voor efscheiding deze maand geen f 4,— maar Deze vier geuren ook ia PANTALONS mat maewfoee jasje wasbare wevenit. in rood, groen en zwart, maat 40 t.m. 44 115,00 hierbij hoort een prachtige collectie gewerkte bloaeee. ook in tunieklengte. maat 38 t.m. 46 vanaf GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen logelijk een 'vol polyesther, - eer mooie kwaliteit •n 20 kleuren t60 cm breed In vele kwaliteiten en deaeine; bijvoorbeeld zuiver scheerwol ISO cm breed AANVANG 20.00 UUR - ENTREE VRIJ uit Goes OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN MODElLEHiaLN kunt bff deMehdng Het ZBsaraa Krab bataagrffk gunaMgar -H wneffosa tan gaada teeeea. DtfMddo tot 1«73 trt de te^Ma preH..N,l'7^^g^ In de kombinatie-mode vindt U JACQUARD SPENCERS. 4 verschillende dessins Effen Shetland triduo vanaf 1 Alles in de nieuwste modekleuren en natuurlijk bijpassende effen blouses en pentslons maat 36 t.m. 44 HOOFDSTRAAT 39 KORTGENE A^vertanooprSa M et per mes. Voorpagina S a twlet Ingezonden mododelngen 2 tarief Prffzen exclusief 4 B.T.W. Contracttarleven ap aanvraag Voor fouten in tel. opgogeven edvertentfaa aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid k s—Vetvrij, als aanbieding 150 cm breed Uit voorleed I De uitstekende KNIP 14.11- IS 30 uur >e klas A II.» - 30.00 uur la klas: dagelijks 14.1*- 1S.M our II» »30 uur f PHILIPS KLEUREN TV grootbeeld 66 cm 110* smalle kast, prijs 2485,inruil LOEWE OPTA KLEUREN TV grootbeeld, houten kast 110* tiptoetsbediening, prijs 2595,—inruil EXPERT KLEUREN TV frontluidspreker, 66 cm beeld, voorkeurtoetsinsteliing, 2585,inruil 4 Ovv,““ SONY KLEINBEELD TV 1 *>QQ 1 jaar garantie, tijdelijk „...a.......1^07,— SERVICE DOOR EIGEN ERKENDE TECHNISCHE DIENST Stroom B.V. Lange Kerkstraat 11-17 - Goes - Tel 01100 - 5855 - 8527 Na 18.00 uur 01100- 5887 wewphiü Kraamatdaliac dacelljk* r - Kinderafdeling: dagelljk. woeaadag hans sinne 14.13 - 1S.00 uut 19.80 - ».00 uur Kinderafdeling: 14 J0 - 1S.00 uur ma., wo., vr. van ULM-1M» uur «a, to, 4U van van de 400 modellen uk onze gmlaagde hollektie NetuvrHjk uwt bijputawtde Loopt mot toet Mee med, M voor om groet doel veer do hNiidngm en de vorzokoriMon ue<kt Door kunt u took wei Me een doen. Wart voer uw MdMdtoele of toetoekMovo NoMeteoMwemin kunt u MJ de SdoMng Het ZSveroe Kreta toeM^rtk gmoSger --H Dot ie mogefflk omdet geeo Mart wordt gerankt co duo ede g re mie kdwodeo recMetroeim ome i-z- -- - - - ede MMaheoOoo veraekeieoM. HU Z^rwItiW», te beee>Mdoo^verz etaleer ven Nodmtatd, h oen niilfiini oMcNrt wettende o ruime vartode ta hot poMrtt, veeVoor vee- zetardo mede eed de gaande tepodt o dterte amtoifffog bff towmeluBdliig von de sfxH# sospWs adeoe opaogbeer door veroeteide automatteehe rtiln rfikMng Ml verbHff In het I BtegÉ^rteoi^Meé teM M -a UW rabbel IN f ka vv^vdlM w a Ml ftDCh 9M1 I Reden gotalg voer een eodere konniemeMng. Zendt do ooupoe tol oen onpdfrankeerde onveiop arm: Het Ztoverve Krab (hooMtantoor), Moortlginf ue. 1, NeerdoBk. R.K. ZIEKENHUIS ST. JOANNA le Uaa vanaf 10 .W uür doorlopend bazoak, rustpauze van 12.00 - 14.00 uur 1030-1130 uur 14.00 - 1S.M uur 1(30 -10.00 uur 14.00 - 1&.00 uur 10.30 - 30 00 uur itoo - li.OO uur 10.00 - 30.00 uur

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1