TERAKO Bij de ABN LAGE PRIJZEN OP KLEUREN-TV NIEUW: AIRCONDITIONING Van Willigen-Van Strien tijdelijk 15% korting GRATIS woning stoffeerder plaatsen v. d. Berg CENTRALE VERWARMING 200, j Tuincentrum „Magnolia” 2,50 B.V. DRUKWERK BESTELLEN? DE PHOENIX BELLEN! TELEFOON 01100-4110 I; r Special Mundi B.V. NU NU ARISTONA KOPEN medewerksters TERAKO-PRIJS 8,50 NASI OF BAMI Varkens lappen •i nu voordelig Algemene Bank Nederland mnlwerkkracht GEEFT U MEER DAN ALLEEN TECHNISCH BUREAU 1595,- J r i i i i i Tijdens de braderie DEMONSTRATIE kaarsen maken ALLE BEKENDE MERKEN: OPTIMALE SERVICE VOOR: ARISTONA: DRAAGBARE T.V. WIJNGAARDSTRAAT 48 - GOES - TEL. (01100) 8890 500 gram 3 stuks 500 gram GEBRADEN GEHAKT LITERS IJS 500 gram 1000 gram Iedere 2e 1000 gram LEVERKAAS Rauwe lever lappen of «tukjes 0,45 0,50 .1,99 500 gram 4,90 Donderdag B september 1073 244S,- EEN ALL-ROUND kunsthandel* galerie i i i Aankomend elektricien j GAZON AANLEGGEN GRASZAAD KOPEN GAZON GRASZAAD -i I I WONINGINRICHTING 's-Heer Arendskerko - Deestraat 3 EXPOSITIE Q JINLIJSTWERK l t RADIO VAN DEN BROEK D» reisadviseurs van de ABN weten de weg in vele bekende wintersportplaatsen, bijvoorbeeld in Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Finland, Spanje en de Balkan. Voor strandvakanties en over- winteringsreizen kunt u natuurlijk ook bij de ABN terecht Gedetailleerde programma’s liggen voor u klaar. Want wij stellen er prijs op u goed te informeren. Dal gekit voor onze reizen. En voor al die andere vakantiezaken die u meteen bij ons kunt regelen, zoals reisverzekeringen, vreemd geld en noemt u maar op. Of metaalbewerker U wilt wél adverteren, maar LI hebt geen illustratie-materiaal? Knip een plaatje uit een folder. DE BEVELANDER SCHOUDERFRIKANDEAU BIJ STORING, DIRECTE OPLOSSING I VOOR speciale braderie-aanbiedingen NAAR KORTE KERKSTRAAT 7 GOES TEL 45M (OOK ANDERE K.T.V. VANAF I F "1 INRUIL - INTRODUCTIEPREMIE (“ZEER BEPERKT LEVERBAAR) Kapelle-Biezelinge - Telefoon Of 102 1335 LAAT U VRIJBLIJVEND INLICHTEN Na 18 00 uur bij de heer P. Lindenberg, Domlnlcueetraat 4,- Yerseke Tel. 01 131- 2182. GEVRAAGD: op 23»5<- 150/— J ARISTONA PHILIPS BLAUPUNKT LOEWE OPTA LITSCHAB - LORENS GRUNDIG ZEER FRAAIE KLEUR ZWART WIT INSTELLING TEN MINSTE 2 DAGEN OP PROEF MET VINGERTIP AFSTEMMING. 66 CM BEELD SCHLUFREGELAARS VOLLEDIGE TRANSISTOR 2.595,- BIJ AANKOOP VAN EEN BLAUPUNKT KLEUREN T.V., TYPE MONTANA Goes: Grote MarktJj-13je1efoon (01100)5310 Beukenhof!?, telefoon (01100) 7904 PLUIM VREK ONSER VENBEDRUF Gr. van Zoelenitraat 34, Yerseke Telefoon 01131 - 1810 i F Telefoon 01106 1334-1625 01100-3046 EN Rerakó In de galerie-Ie etage tekeningen van DON MARIS ^tuiahd j VOLLEDIG GETRANSISTORISEERDE KLEUREN T.V. 66 CM BEELD SCHUIFREGELAARS, ELECTR. AFSTEMMING IN PRIJS VERLAAGD Moet in bezit zl)n van rijbewijs A^oor onze produktie-afdeling «ragen wij nog enkele Tevens vragen wij nog een Wij verschaffen u gaarne inlichtingen omtrent loon, werktijd ad.; dagelijks een. de fabriek, tel.'O1131- 1810. bij a M A. de Ruyterlaan Goes - Telefoon 01.100-5640 voor afleveren en aansluiten van apparatuur, benevens antennebouw. 2195 r MF Stuur mij nadere informatie over uw O overwinteringi- retzen O wintersportreizen O wintenonreizen Nam' Adres Woonplaats:Tel. Opsturen in ongefrankeerde envelop aan: D 100 ABN-Vakantiereizen, Antwoordnr. 3502, Amsterdam. I Of inleveren bjj het dichtstbijzijnde ABN-kantoor. F Wij kunnen voor direkt muL-on rmflc vztzsr* I I SS SCHRIJVERS SLAGERIJEN WOBNBDAB t DINSOAQ Voor een heerlijk belegde boterham 100 gram DIVERSE BALAM*, VLIR*. ZALM. MOB*EL OF FILET AMERfKAIN VOGELZANGSWEG 8 - TELEFOON 6316 "'ABEL TASMANSTRAAT 28a - TELEFOON 5106. - WINKELCENTRUM „DE BUSSEL" - GOES - ZUID - TELEFOON 4384 KERKPLEIN 59 - KAPELLE - BIEZELINGE - TELEFOON 01102-1334 DONDERDAG etukjeo of lappen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 2