dot wip C. Oostrom’s De Phoenix voor uw drukwerk 49& 478. MBr Maak zelf uw wintergarderobe! 6°^ Tijdens de braderie: bij aankoop van 25,- Koffie-Complet GRATIS o werkster gevraagd voor de. morgenuren medewerkers enige monteurs/onderhoudsbankwerkers ervaren elektricien GARAGE o9j -^oi PxoJ vragen voor haar afdelingen Conservenfabrieken b.v. Mevr. Slabbekoom KORSTANJE - GOES -^o’ I -r Middenweg 1 - Kapelle-Biezelinge U r INKASSO- EN RECHTSKUNDIG KANTOOR DE BEVELANDER 1973 PATRONEN STOFFEN yw) AM c f Wegens ziekte tijdelijk een 1 fa—t ce— SM WO UW ^flPBgpdsMte. Ito I«t»f koelruimte Muren. Voleutomatiech ontdooiryeteem en twee - volledig gescheiden com- preeeoren Meten 1M cm hoe^pt^Q om breed x 59,5 NgnaSa e—Mwserd» UMtaenMafvor I protectant* Interkerkelijke ctlchting voor maatschappelijke dienstverlening in zuid- en noord-bovaland lange kerkstraat 38, goes, tcL 01100-8420 ▼eer gestasTerzorging ea euateehappeHjk werk - voor een leder te bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 10.00 uur: gezinsverzorging 08.30 en 00.30 uur: maatschappelijk werk zowel voor onze produktie- als magazljnafdeling. now iw VW S NIEUWSTE CONCEPT: VOORWIELAANORIJVING - VLOEISTOPKOELING MOTE KOFPMRUIMTE - VEILIGHEIDSCARROSSERIE SERVICEBEURT OM DE 15.000 KM Wilhelminêstraat 32, Kloetinge, tel. 5867 Wij zouden gaarne zien, dat degene die hiervoor interesse heeft dchriftelijk solliciteert naar bovengenoemd adres onder vermelding „personeelseaken". Ook telefonische aanmelding onder 01102-1651, of dagelijks (niet op zaterdag) aan de fabriek it moge lijk. CmW im Voteutomppt met pro- grpmma a pn u keuremo- gpNjtchhden. Urtneembere waspoeder- «n hhorbakjM. Alia bedieningsknoppen Mn da voorrijde. on een JDet In—wf" war voor de .verzorging en net onderhoud van ons machinépark IS> I 11 prab—a tedbpa a*w» Haam w HM «aardM ag m* '«■Sn in imiMmsm >b> WSMSI WC Hm. mi aa hHHa Ha. toseat w* M haw WwpsM w» «paait warUaal aan a daar. Dat kaa aSaaa lapart BMt haar 8400 Haar aatiaaaia «aaUgHua*. 7>Hat hwaba baart Fww* aiat daas aanHaSauaa. kwautwt kwart b aaar MUaab b hst aamaaaSaOan «aa ha* aaaortbaaat. b daaiHmh aa HHr- Alaaa daaram kan E^art hat wrabakhanda Eiuart het ma dal «aa 'a CanawaaM^b^U Daa Haag. SERVtCI beert gaaft 100H aarvtoa. bewt aaartdwaad ap da COLIJN KLOtTINM TtLEFOON 011008102 8140 fa—'«orMooMat ÉM rovMo «agwiMkM VM 270 Mar «war uw halo vMWMd vaar do wMar m s4M Imomm voor Nsereboutstraat 21. tal. 01100 6160-8307 behandelt correct an vlet Uw Geldvorderingen an Rechtazakaa IMonnatioa en Advlezda Vraagt vrijblijvend Inlichtingen voor het zelfstandig uitvoeren vari onderhoud en uitbreiding aan onüe elek trische installaties. Het diploma V,E?V.-sterkstroom is vereist. Degene die het diploma van installateur bezit geniet dé voorkeur. VAN STRIEN B.V. V. D. SPIEGELSTRAAT 91 - GOES DAMSTRAAT M - YERSEKE Burda - Neue Mode - Simplicity Bru Knip Marion Burda PASFOTO’S dlrekt klaar Dat is heel gemakkelijk met onze mooie en aparte stoffen-kollektie 1973 en veie patronen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 24