Het Timmerhuis 159. 398. 898. .9 ziyy F A ASE - schoenservice 4 rajfcr* f u* K .1 JACOB BOER B.V. 1 78,50 erf HET TIMMERHUIS gaat weer uitbreiden ra een jongeman chef groenteman EB3 EÉ Fruitplukkers gevraagd 478,- 139,- 98,- Spar „De Bussel” een caissiërre v leerling-caissiërre opleiding'geschied in eigen bedrijf..' t r M‘i 1 ïl TH: TOT ZIENS IN 1 DAKRAMEN I V vakman-specialist TEL 01100-5102-8149 1 L 1 I 10% korting DE GOUDSMID 10% korting nu 20% korting nu 20% korting |B 1 j 01 BEVELANDER Donderdag 8 september 1973 6» 1 1 IJZERHANDEL 1 AFDELING KRUIDENIERSWAREN: AFDELING KASSA’S: KLOETINGE A f U HAALT BIJ ONS 3 ROL BEHANG MAAR U BETAALT ER MAAR TWEE GROENTEN- EN FRUITAFDELING: Wees zuinig op Uw voeten, ze moeten een leven lang mee 4 Goed loon. pTFVr.’-’Ji '•-ó SOMVYL WANDBEKLEDING I? BEHANG BEHANG BEHANG BEHANG •den. Grote verandering, grote verbetering Zusterstraat 2, Goes, telefoon 01100-8362 BALASTORE ZONWERINGEN ENZ. IUI| ■i Meerprijs wit f 20.— COLIJN Korte Vorststreat 12, Goes a r .V. ,WMW.,WOW-- .Y.-. AVAW? Greets 4 golfb Welkom In onze expert- shop. ook al komt u gewoon even kijken BB Wilt U behang ksmorsgewijs bestellen, krijgt U Onze nieuwe koers. GROOT VOORDEEL VOOR U K VRIEND. Kerkstraat '11, Goes Telefoon 8505 PtoSpe ocheerapperatoe 3-kops met tondeuse in suitcase van 98,60 Exportprijs Koopt dears m schoenen mot GOEDE PASVORM dte vormbehoudend zijn GOEDE KWALITEIT MATERIAAL (leder) SCMQBNBN die hun prijs woord zijn A Koopt daarom Uw schoenen bij Uw van t 16 jaar voor opleiding als winkelbediende. Wij verlangen: diploma groente on fruit. Goed leiding kunnen geven aan meerdere personen Bekendheid.met voorgesneden en verpakte groente en fruit-. Zelfstandig bestellen van de voorraden. 1948,— Dat kimnee wij veer 1695. Een zeer modem tuner/ piatonapelor etereo-appe- raat. Alle goffberelken en AFC-afetemmoter. Llcht- ecala en kontrclellcht voor etorwo-ontvanget. Meche- macho omschakeling van etereo op mono. Platen- epetor met aut platenwie- eefoerPE 3010 33/41/78 boeren. Plexigtee kap en uitgevoerd In notenhout Of met wit "wT’OnkT" bwdSfQ voor UKW, KW, MG. LG. Ingebouwde net- voedlng, aane luiUng voor oortolefoon, bandrecorder en pletenepeler. .Dot kunnen wf" voor dat p kunne A. SINDS 1895 Export groeSbeoM teevee Expert loet zijn zwart-wM kijkers profiteren ven deao unieke aanbieding. Groot- beeldteevee met druk- kiezer on 'n 81 cm beeld* echerm. „Dat hunnen wf" 'w - Grundig tafei-radlo mat FM en MG, notenhout-uitv. div. aansluitingen Normaalprije 249,— Exportprijs SS sp 198,- Ariateaa platenspeler lichtnet en batt, met luid spreker van 179, Exportprijs LEWEDORP Aanvang pluktijd .20 september. - 4 Voor afspraak te bellen d 04199-1376 Ons bedrijf gelegen tegenover het grote parkeerterrein deWESTWAL Expert Telefunken stereo - tuner - versterker en boxan 2x5 Watt Div. aansluitingen Normaalprije 688,— Exportprijs Expert Ceeeotte-rocorders lichtnet on batt. mot microfoon Normaal 128, Exportprijs BEUKENHOF I - GOE3 - TELEFOON 01100 -6713 - NA 19 00 UUR 7450 f» 3 In'bnze moderne Supermarkt te Goes is wéér plaats voor ontferstaande funkties: Wfigaan een geheel nieuwe koers volgen, daarom gaan wij uitbreiden. Grote veranderino. orote verhateri» Aanmolden: bij dhr da Vrtoe. vrgdegavond na 19 00 uur. Tel 01100-7450 of poreoonhjk Boukenstraat 26. Gooe. Oe hoor Everodljk. Spaarftngstraat 39. Kapalle. Als het Om Uw wanden gaat, U kunt nu nog fijner en goedkoper gaan wonen on wij willen U graag helpen. Let op. Let op ^Gteetz Henog kleurenteevee Opvallend la de goede kleurhglderheld en beeld- acherpte. Dat komt door de speciale 51 cm push- through” beeldbuis waar- mee de beste resultaten op het gebied van kleuren- teevees worden behaald. 7 VHF/UHF voorkeuza- knoppen, 4 regelknoppen, VHF/UHF fijnafatemauto- maten, automatiamen voor beeldetabiltteit, frontluld- apreker, aansluitmogelijk heid voor afstandsbedie ning. Afm. 63,3x43x49,5 cm. Normale winkelwaarde «dat kunnen wQ” verreweg de plezierigste prijzen aanbieden omdat wij met 1400 internationale Experts grots kollekties tege- lijk inkopen én daardoor uiterst scherpe prijzen kunnen bedingen S' verstrekkende garanties geven r omdat wij heel nauwkeurig selekteren en testen voordat wij een apparaat goed genoeg vinden voor onze klanten volledig service verlenen omdat wij Experts zijn die elk apparaat van binnen en van bulten ken nen on daardoor in staat zijn u snel on doeltreffend van diens^^ljn. Echt late voor u kijk maar eene. of U haalt bij ons 4 ROL MHANG, maar U betaalt er slechts VIER Dst spreekt zonder meer duidelijke tasl LET OP: wij hebben nog voel meer specifieke aanbiedingen Moderne KURKWAND BEKLEDINGSFLATEN GnmAg WTV 909 Weer een geweldig eterSo- pehhet wet Expert Inge kocht heeft 2x6 wett 4 goffberelken. FM. KG, MG en LG. Schuifregeleere voor volume, klonk en eteceobelone. kompleet mot bijpeeoendo boxen. Nonnele wmkelwoerdo f «K— „Det taaaea wR“ voor Stereo set „Intell Quartet” Bestaande uit: Tuner, atereo-versterker, platen speler en 2x5 Watt boxen. Golfberelken: MG, LG, KG. Diverse aansluitingen voor: antenne, stereo platenspe- ler/bandrecorder. „Dat kunnen wH" voor SS Metz Floride Dit toestel wordt gebracht In eoft-line desgln. De be diening ervan geschiedt d.m.v. 3 schulfpotentto- meters voor geluid, korw - trsst en helderheid. Ptano- toeteen voor zenderinstel- llng. Dit fraaie toestel ie leverbaar In mat wtt en granada rood mot mat zwart front Normale winkelwaarde f788.- „Dat kunnen wf" voor 648r - Of Wij bieden: hoog toon, zaterdege wij, vrije bedrijfskleding, reiskosten vergoeding. 4 Korte Telefunken Export 8 Deze Telefunken Expert heeft 'n 66 cm beoldbule 110’ sensor elaktronic pro- gramma-lnatelflng voor 7 stations. Schuffpotentio- metérs en frontfuldepreker. Normale winkelwoardo f2694,— „Dot kunnen wf” voor^ 268. 2198. Nemce Twee goffberelken. redto. neeeetterecorder met druk- toetebedlenlng Schuifpo- tenttometere voor volume en toonregeling. Speelt op batterijen. Uchtnet en 12 volte eccu. Nonnele wmkekweerde ■ïpït’ 223- 4 IN DE GEMEENTE 4 LEWEDORP öenzepeortstraat 24. Goes. Tel. 01100 5860

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 22