BETER HIFI HOREN BIJ TERAKO-GOES r i LOEVE LOEVE LOEWE LOEVE GEMAKSCHOENEN Mevr. FOUDRAINE ARISTONA TELEFUNKEN AKAI a I - Veiling Heinkenszand NOTARIS O. F. GIELE AKAI 399,- 548,- 1098,- 399,- DUAL 268,- Speelgndhuis De Witte heeft plaats voor sen leuks A. VLOTTE VERKOOPSTER of sen PART TIME I VERKOOPHUIS TE KRUININGEN 1 K nSLuu^d .GOES Woonruimte 20 L A. BMt te koop aan te: MAKELAAR Biedt te koop aan: I Biedt te koop aan: Biedt te koop aan: KORSTANJE - GOES Bemiddelingskantoor in Onroerende Goederen M. A. DE RUYTERLAAN 80 Hypotheken .1» - »n tophypotheken tot 90%; Biedt te koop aan: WAAROM HIFI BU TERAKO KOPEN? M. Bogaard WOONHUIS met C.V.. erf en tuin, Biezelingseweg 36. M. Bogaard Makelaar o.g. B. Vraagt te koop te: Streekziekenhuis Bergzicht vrl. huishoudelijke kracht il voor halve dagen WUN8AARDSTRAAT 49 - BOES VEILING GOES NOTARIS VAN DISSEL 'te Goes M MYUAMMI Dggjgrdgg 8 september 1873 Woningen t« QooBl t - 134, NU ÉÖK x‘-£: 3 fl 1 J - RUNDERROOKVLBM VACUUM VERPAKTE ROOKWORST 1.1» W foO* WONING wroop T« Wemeldinge: Te Kruiningem (CS 12) J. CRUCQ TYPE CURSUSr STENO CURSUS Kantoorpanden te Goeai HET HUIS PUBLIEK VERKOPEN het woonhuis ONROEREND GOED p.l •I UD NEDERLANDSE BOND MAN MAKELAARS uur. bsrmddsbnfl koop tn vtricoop dsskuntfpe bctendsirng 2*4^ t ■Mi DC SPECIAALZAAK VOOR t ASST DE BRADMUE *M VMNAiStNS t A 1 week 1 hun vleoewaren In MU' ONROERENDE GOEDEREN a. Hat woonhuis mat achuur an kleina tuin aan da M. A. da Ruyterleen 48. bevattende: zitkamer, eetkamer, bijkeuken achuur, boven 3 slaapkamers, douchecel on bergzoldortjs. Deze woning ie zoor goed onderhouden ehdirekt beschikbaar b Hot woonhuis oen da Willem Zelleweg 23, be vattende 2 kamera. 3 slaapkamers, keuken, bij keuken en douchecel en achuur. Direct boechikbaor HIFI STEREO CENTRUM •eeoteemerkt S3 - Soes - Telefoon 01100-5303 Ud Mak da are Cempater Ceefrwe i TC OO8TDUK (gom. Reimorswaal) aan de Lavendeldijk 21. oen woonhuis met houten schuur, bevattende: 2 kamera, keuken, portaaltje en zolder met twee elaapkamertjes Zoor geschikt voor rekroatle TE RM.LAND-BATH Enige landarboiderswoningen. Het gaat hier om vrijstaande woningen, waarvan do onderliggende grond In erfpacht wordt uitgegeven. Zoor geschikt voor rekroatle p- ALLES DKMONSTRATLE-KLAAR MODERNSTE SCHAKEL-APPARATUUR ALLEAPP WORDT DOOR ONZE HI-FI-TECHNISI GRATIS GE-mSTALLEERT LAAGST MOGELUKZ PRIJZEN 100 gram 1,76, NU Neeroboutntraat 21 Telefoon 01100 - 8160 8307 VINDT U IN DE VOORSTAD 22 X bongo lom herenhuizen mkkienftendMoninten - •rt>e»derswonin>en - recreetiewoninfen bedriffapendMi M zeer goede staat Dagoluke N btóchtiQon a te Goes, zal op yrijdag, 7 september 1973 OM 14.00 uur in het café van de heer Ver- ■vevlen, Dorpsstraat115 te Heinkenszand ten voraoeka ven de erven L. Bek publiek wHoopM ■m perceel bouwland In de PI a topoi der on dier Heinkensxand, grootte totaal 1.66.10 ha. Wff ven pocht (niet geploegd) te aanvaarden STEREO-CASSETTE DECK GEWELDIG VOOR ELKE STEREO- INSTALLATIE VAN 550.— NU In apecMle 9»veilen 100 STEREO-RADIO 2x10 WATT MET 2 BOXEN «33,— NU weer belegging, .nieuws garageboxen aan de Beu henobwat te Goes Koopsom Inkhiaiof overdrachtskosten plm. f 4.800,— per garage 0v< Taf. inl. bij het hoofd van de M huishouding mej' E. J. v. (waarden tfletoon 01100-7000 Schriftelijkelsolllcitaties worden ingewecht bij de directrice van bovengenoemd ziekenhuis Dit mooie huisje Is geschikt voor restauratie sn is onmiddsllijk beschikbaar Antieke woning .Dorpsstraat 80, mat achter aan gebouwde achuur (geschikt voor atelier) met erf en tuin In het centrum van het dorp een zskenpsnd voor de vestiging van een winkelbedrijf. Oppervlakte ruim 400 m2 TAPE DECK TYPE Ml D 3 MOTOREN, J KOPPEN PRIJS 1348,— VERSTERKER TYPE LIFTOMAT-S (beat beoordeeld) PRIJS: 489,— NU VOOMTAD M, BB, T8LEPOON H10MN7 M betaling koopsom (uiterlijk 7 okt. 1973). Laeten voor rekening koper vanaf 1 jan. 1974 Nadere inlichtingen ten kantore Van de nota- ate (taf. 01100-7354). PLATENSPELER MET VOET EN KAF SPECIALE PRIJS M. D. de Grootstriet 113, Goes tel. 01100-5640 (opbellen liefst ne 17.00 uur). moderne methode eventueel machine in huur tlenrvinger systeem blindschrijven u kunt te allen tijde beginnen vangt zeer binnenkort aan Haast U met aanmelden Makelaar o.g. Garaniumatreat 8. Goot. Telefoon 01100-5106 Door ons woeden geen cd- vertentiekoeten m rekening gebracht. te keep gevraagd U Zeeland- Brieven onder no. 35-2, bureau van dit blad. Hema vleeswaren nieuws: Hema vleeswaren. Verg van het mes. niet vacuum verpakt, dus lekkerder Meer soorten dan een maand-dagen heeft En zeer voordelig. Waarom dacht U anders, dat elke meer dan een kwart miljoen huisvrouwen TE KOOP Bietelinge Spoedig te aanvaerden Garaniumstraat 8, Geee. Telefoon 01100-5108 TE KOOP GEVRAAGD landbouw gronden voor belegging Middenetandswoningon on rakroattewoninoen Alle aoerton schoenen 36- 44 HCREN- EN JONGENSSCHOENEN mot leren zolen on rubber zolen De WINDSOR met luchtkussons zijn ook binnen De STEUNPANTOPFELS In alle maten on kleuren ROMIKA WHae verpleegster schoenen met steun aea do Oude Zandweg 9. een landelijk en nietig gelegen goed gebouwd, goed onder houden woeebele awt eebour ea tuta ea besMhed (totaal ruim 6 000 m*. bev woon kamer, zijkamer, keuken, bijkeuken, wc., douche, zolder, 2 slaapkamertjes Ook ge- schikt voor rekroatle Spoedig ts aanvaar den. WAARDE Gewoge 8. een wat op te knappen woonhuie sset tule, groot s 150 m3. bev. o a. 3 kamers wx.. zolder Eventueel direkt te aanvaarden Ook voor rekroatle. >a vorder eeae grote odvertaetla van vorige week. I In het Pret. Chr. Reigerstraat 5 te Goes kan geplaatst worden ONROERENOeGOEOeaENBUntAU HearooeeHOF 12-ooeZ TiLStwe-aUe v64r 6 uur L. Vorstotrsat 60 - Goes Tel. 4300 Ne 8 uur Moloenetraet 5 Joleloon 4474 KNMMf*SCVlOO*lt)SS, RlMMSCn QOOagSKSUra tas 12 verechlHondo modellen (Pedt forma) I le werden ook vak kondig gepast twss aan slksar grenzende kantoorpanden met twee bovenwoningen In het'centrum ven Goee. De gebouwen werden voorheen gezamenlijk ge bruikt als kantoor, doch zijn ook voor andere doeleinden geschikt C V sanwezig Zij* zijn ook te splitsen voor afzonderlijk gebruik De mogelijkheid van uitbreidjng'mtt nevengelegen. eveneens te koop zijnde, panden Ie aanwezig. Onderhandeling over de prijs is. mogelijk Hypotheek zo'nodig beschikbaar Notaris Steonpoorte te Kruinlngon zal ex. art. 1223 BW op woensdag 12 september 1673, des voor- middags 11.00 uur In Hotel Do Korenbeurs ts Kruinlngon In hot openbaar verkopen: waarin kantoor met schuurtje en erf. Markt 13 te Kruiningen Sectie G Nr. 1101. groot 2 a. 58 ca. Bezichtiging: 8 september a 8. van 2 tot 4 Inl. bij genoemde notaris. "Terako HIFI itraat 12. egpjflog^ onderhouden woda- bab awt garage ea tala, bev. o.e. doorzon kamer, keuken, gang, w.c., flinke garage, overloop. 3 slaapkamers.«douche. Te aan- Ml op «aedag 11 oopeambor 1873 te 30 00 aar ia De Prim vee Oromo te Goee tv.v. de Famiho Zwertepeorte te Goee cwt barging ee erf. aan do M. A de Ruyterlaen 80 tg «Me. kod bak Gom Goee. Soobe C nr. 1046, groot 1.38 ore. Ig dgee gebruik M geaot te oawearden b< Ito MMebttoon 3 M *0 eeptember een 2-4 au*. Made* tokebMgen ton kentoro vm M eeterie

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 20