1 BELANGRIJK NIEUWS van de Goese Middenstand Centrale (G.M.C.) SANBELLA FOUNDATIONS B.V. GOES SCHOENVERKOOP NEDERLAND MODINETTES en I LAGE PRIJZEN 2 DAGEN JACOB BOER B V. ZUIDWEG LEERLING-MODINETTES Breng een bezoek aan de Goese braderie SCHOENFABRIKANTEN LAOPEBS? 20 - 40% korting BONTMANTELS z van klasse TREFFERS VAN ZUIDWEG EEN VROUWELIJKE KRACHT op de afdeling computerzaken worden geplaatst 17 1 georganiseerd met DUIZENDEN GULDENS aan prijzen en VEEL ATTRACTIES In Goes heeft de C.M.C., hierbij veel steun ontvangende van de verschillende straat- besturen ook dit jaar een voor glas porcelain aardewerk Wilt U Zo ja...; Wij brengen een grootwmkeliers keus 25% onder de winkelierspiijzen N.V. WATERMAATSCHAPPIJ „ZEELAND” (W.M.Z.) 1 VOOR VERKOOP IN ZAAL JULIANA BEESTENMARKT 12 SCHOENVERKOOP NEDERLAND vele interessante prijzen met Zoekt U KATTENBEZITTERS r Donderdag 8 eoptember 1073 DE BEVELANDER .549,00 I 1 4 .1 i; •1 Adverteer steeds weer 499,00 -569,00 JUM Handtekening, schoenen van Nederlandse en Europese 599,00 .254,00 .446,00 presenteert slechts IN HOÜTTÉN ALÜWIfNr IJZERHANDEL ENGROS EN DETAIL 27,95 f 31,95 l 39,95 X 4,05 4,50 - 198,00 1,35 28,75 6,95 1,95 47,50 44,75 64,50 1,75 B.V. Metallo Chemie Ramondt 9 Postbus 27. TER AAR. Telefoon 01722 - 38*4 ^eeeo»ee»eeeeeeeoe»o»oeeeeeoo»e»eee< uur tat da* I i I PAPEQAAI8TRAAT 8-11 - GOES TELEFOON 01100 -8231 4. X r prettig typisch vrouwelijk werk Bij de een vak leren waar u ook later wat aanhebt” wij hebben op ons modern ingeric.ht atelier plaats voor nette Ondergetekende te ONS ZAKENADRES •1 i Hl i i I verwerken van de mutaties, ingezonden door 1 t B.H.'a - GAINES - KORSELETS - LINGERIE BEATRIX LAAN 32 - TELEFOON (01100) «710 - GOES Zaterdag 15 september geopend ven dea morgen* tien uur tot des avonds aee uur Donderdagmorgen om tien uur wordt den do braderie geopend f 16.18 1 13.46 Indien hieraan de voorkeur geeft, gelieve U onderstaande strook in te yullon en deze aen ons op te zenden een aantrekkelijke beloning ongehuwden - prima sociale voorzieningen een 5-daagse werkweek zou gaarne mondeling inlichtingen ontvangen over Uw arbeidsvoorwaarden Zij zal bij voorkeur bezoek ontvangen op dog d.d1973 na 7 uur '8 avonds. 18,21 15.20 12,76 Ganzepoortstraat 24, Goes, tel. 01100-5860 s-HEER HENDRNCBKINDERENSTRAAT 2 - SOES TELEFOON S1100 8806 Laat u eens geheel vrijblijvend inlichten over onze gunstige arbeids voorwaarden. Desgewenst komen wij U aan huis bezoeken Zaterdag a.s. begint deze braderie alvaet met een voorproefje. Een grote TAPTOE staat als opening op het programma 13 en 14 september geopend van tta avonds negen uur 19,95 27,95 39,95 4,95 4,95 20,— Plastic plantebol nu Broodplank met mei nu Thermosfles 'h liter’ nu 61-delip service nu Kop en schotel diverse kleuren, mr Oubbelwendige theepot nu Groentesnijder nu Set 6 fonduevorken nu 4-delig set emeille pennen nu Al Trip Tornado 64,75, nu Droogmolens 126,09.75, Tornado voorraadbueaen 2,76 nu MAANDAG 10 SEPTEMBER VAN 9 TOT 13 UUR DINSDAG 11 SEPTEMBER VAN 9 TOT 13 UUR Uitsluitend kwaliteit onder volle garantie Zie onze aortering gaskachels - gevelkachols geysers op de bovenste verdieping Centrale Verwarming. 39,95 29,95 z 44,95 Prior ven Mllstraat 29e - Uden - Telefoon 5112 Het zal voör iedereen duidelijk zijn dat een bezoek aan-Goes, els'koopcentrum van Zeeland tijdens de Braderie een .uitstapje’ zal zijn waaraan veel plezier te beleven valt. Daarom........’.... het advies Zanussl dubbeldeur* koelkasten 215 Uter van 749,— voor 250 liter van 919.voor Zanussl diepvries 260 liter van 769.voor Atag afzuigkap 354,— nu Etna gasfornuis 548.nu (met 4-delig set pannen gratis) 'Zanussl wasautomaat 799,— nu 2, zakken 5 zakken Tijdens de werkzaamheden tor vergroting van onze BONTAFDEL|NG gaat de verkoop normaal door Ook nu Te veel om op te sommen franko huis, inklusief B T W., zakken ven 22,7 kg Prijs per zak: 1 zak 3 zakken 10 zakken grotere hoeveelheden prijs, op ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 2,00 grotere hoeveelheden prijs, op aanvraag ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I voor bak vulling SOL SPEEDI DRI I kan op het hópfdkantoor te Goes fröe taak omvat o.a. Lr de boekhoudkundige afdelingen verbruik*.-, debiteuren-, loonadministratie etc.).: t.b.v. het j computercentrum I - het kontr.oleren van de gegevens, geproduceerd door de computer |l Gewenst - mulo/mavo-ppleiding alsmede enige jaren ervaring in administratie - Leeftijd: bij voorkeur tot 25 jaar Salaris f afhankelijk vari leeftijd, opleiding en ervaring Bijkomende arbeidsvoorwaarden: - premiespaarregeling premie AOW/AWW kómt voor rekening van het bedrijf studietoelagerageling opname in het alg. burgerlijk pensioenfonds Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de direkteur van de l N.V. Watermaatschappij .Zeeland", postbus 121 te Gom. In de linkerbovenhoek van de enveloppe ver melden het woordsollicitatie Maison Visser GOES grootscheepse BRADERIE KINDERSCHOENEN MET STEUN, MERK PIMLICO, DOOR DOKTOREN GOEDGEKEURD, van 19,95 tot MEISJESSCHOENEN VOOR SCHOOL, van 19,95 tot JONGENSSCHOENEN, 6 MND. GARANTIE, van 19,95 tot DAMESSTEUNSCHOENEN slecht* DAMES MODESCHOENEN van 19,95 tot HERENSCHOENEN van 19,95 tot WERKSCHOENEN, HOOG EN LAAG, olie- en zuurbestendig, merk ROBUSTA IN JUCHTLEDER BOOTS IN VELE KOMBINATIES van 19,95 tot GYMSCHOENEN HOOG vanaf 3,95, LAAG vanaf RUBBERLAARZEN vanaf DAMESTASSEN 10,—, 15,—

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 17