=1 SPORTIEVE COATS ^bacia- I Bellen Telefoon 01100-4110 brüiuverk Bestellen? HARRY VAN DER ZALM EN EVANS FERDINANDUSSE: SAMEN IN NIEUWE GOESE ZAAK „HARLEY MODES” Terminus 5E GEZELLIGSTE WINKELSTRAAT, JU 473 10,50 51,- 49,— 2,50 79,- 42,— DE EDELZANGER 3,50 gordijnstoffen KOOPJES i B. Goes, Lange Vorststraat 37 I DE COLLECTIE is bij Berco bijzonder groot VOOR AL UW DRUKWERK NAAR DRUKKERIJ DE PHOENIX B.V„ GOES De wintergoederen stromen al binnen DIERENSPECIAALZAAK GESLOTEN Feestelijk MID-MENU 15 «te i I Donderdag 6 september 1973 M BEVKLANDIR I - SYNTHETISCHE JERSEY PALESTINO TWEED K 1 I 3 t BADSTOF *1 I Hulpcentrum X a J ;’r; i "I KLOKSTRAAT 7 LA KEUKENSTÖF MMM: HOrn RESTAURANT CAFÉ to. station GOES -Tel 01100-7801 4 te?: teg: Mode op de voet volgen - MW "f r LANGE VORST 64 ii per meter slechts berco 1; I i A ■-I i. Bij de verbouwing van het psnd de Brugge uit dringen niemand tets op ’A - i I -Si Bezoekt U tijdens de braderie onze zaak of kraampje, we hebben voor U vale aanbiedingen en extra voordelige couponnetjes, zoals ZEELAND-PROMENADE LANGE VORSTSTRAAT 80-82 •tl j 3e Pracht keuze soepele imitatie LEREN JASJES met bontkraag, leeftijd 6 jaar J i 2e De allerbeste PARKA JASSEN leeftijd 10 jaar b. Leuk woonkamer GORDIJN 5e RIBFLUWELEN BROEKEN ook met de nieuwe steekzakken, ook In spijker-stof '6e PARKA'S volwassen maten, zéér concurrerende prijs Voor MEUBELEN etc. Goes, Klokstraet 7, telefoon 7103 Voor informaties over SERVIEZEN en PLOEGSTOFFEN LANGS VORSTSTRAAT 2 ook moe om een fijn sfeertje te ma ken. 125 meter per coupon 70 cm per coupon enz. enz. DE SPECIAALZAAK VAN GOES ■3 120 breed, per meter 7,90 Op 4e vraag hoe Harry aas de aaam va a de saak te gekomen. legt Ml stt dat dat eee toomtoteatte te vaa de namen Harry en Kvnns. .Waveadba te toet eek ast de oaam vaa eea rkakluateve aster sa dat ekakln- ateve tal de desnlag veer wat betreft dte >aaa - 7e Sterke MONTY-COATS, 6 jaar VOORBEELDEN a. leuk prijsje Ons verkooppunt „MARGRiETSCHOOL" is Wij tonen U deze week een speciale etalage vol tegen leuke najaarsprijsjes I Leuke tinten en dessins Kijkt U even, de moeite waard HEEFT NATUURLIJK WEER DE BESTE TER GELEGENHEID VAN DE BRADERIE Kom sent lange op het volgends adrae: Hosk Langs Vorststraat - Ganzepoortstraat U weet het toch I Veer froplsche vissen, vogels, aquaria, koeiea, hengel spert en voeders (verpakt of los), natuurlijk aam VAN DEN BOSCH, Telefoon 01100 - 7788. van de architect van aperitief ea glee wRn Soep naar keeae MMaMses de beenf au eaiiee vin rouge (oeetertje» van mee kaas ia rede wijnen») enafagpetna ea granaten NagereeW mevrouw D. M Ferdinanduaae, boa ik Voor hier starten, de kapsalon die hier eerst was gevestigd was Van haar, evenals kleurkombinatie I' bedoeling dat mijn verloofde Evans Fer- dinandusse straks ook in de zaak komt. Zij zit nu echter nog op het Gymnasium (laatste jaar). Ie De allerbeste NATO-JACKS vanaf 12 jaar, ook losse voeringen hierbij verkrijgbaar ■I.. 4e Velours PANTALONS ook voor AQ dames, zeer mooi en exclusief ZEELAND PROMENADE 8e Warme TRUIEN, moderne des sins vanaf leeftijd 6 jaar U slaagt goed en goedkoop Sinke de Graag het komende modeseizoen ver wacht Harry van der Zalm alles van de -gnjs-zwart. Ook de Kapsalon Modern In Kapelle. Het is de kombinatie grijs met flessegroen en de -. kleur kobaltblauw zal het goed doen, vandaar dat veel van deze kleuren in de kollektie van ..Harley Modes" zijn opgenómen. Globaal genomen aou enen We willen proberen om van Harley ku',ne" dat b*t "’•"Volk tussen I eksklusieve heren- ‘7 ^"HarleyModes" terecht kan; modezaak te maken .waar men mooie ,XP”^h kinderkleding verkoopt Harry spullen kan kopen die - ondanks de v,n der Z<ün ”‘eL eksklusivitelt - toch goed betaalbaar Waar we vooral aandacht aan wil- I I1,„J De man echter desa saak is Harry van éer Zalm, dia tot voor kort in een herenmoctesaak b> Bergen op Zoom toartte. „Ik ben ontzettend blij dat ik De kleding die momenteel bij „Harley tote» ma eindeMjk veer meaelf kan gaan Modes" hangt is voer hot overgrote begtnnen". vertelt h»J te eea vrij ogen- dool afkomstig uit Italig, Fraaknjk. Bel- bfoord- GD Middnn-7-nalrrnd bMkje taseeea het heertjes schudden ea gte. Duitsland sa ook uit Nederland, ea - pelukweneen ia ontvangst naman door eerlijk b eerlijk: .er zitten btjoonder (H 1 ftfl--444d temeer daar ik stem aevea Jaar orva- tsaaie stukkea tuaeaa. Vooral ia vdlowu rtng op heb kunnen doen Door toe- hoeft Harry beslag weten te logpen op U^* 0**r kwhsuma Keus te over bij „Hartey Modes", de gtong tot de bovofivardiepir •pote on decoratieve lampen, zoals kledingrekken hengen vol met allerlei is helemaal in dezelfde stijl bijvoorbeeld beven de kleine toon- bonk. De indlrekte verlichting ven de overkapte kledingrekken werkt mening dat het een goed systeem is om van alles maar een paar stuks in voorraad te hebben. „Zb heb je de mogelijkheid om steeds a i °P U)d je kollektie met het allernieuw- isksklusicf ssn te vullen” zegt hij, ,ovee die grote voorraden doe je gewoon veel te 1 betaalbaar Ung Zo ,k tone door een be- paald artikel heen ben ga Ik naar Brus- sel of Amsterdam om daar nieuwe spullen te gaan balen .Zo blijf je ten-**** minste bij op hot mode^n-reui". Veel belangstelling bestond er vrij- deg 31 eugustus voor de opening ven een gloednieuwe herenmode- zeak een de Zoelendpromonede te Goes, „Harley Modes" genaamd. Deze zaak Is ondergebracht in do voormalige kapsalon de Koning maar die is dan van tevoren wol Modes" een fijne grondig onderhanden genomen, niets wijst erop dat hier vroeger ’n lange rij ^roogkappen stond, Stoe- üjn. Wasr we vooral aandacht aan wil- I Ion en worktsfeltjos zijn verdwenen. Ion besteden is de persoonlijke bedie- l ilDFCKling lUOgClljk rung van onze klanten. Maar al te vaak Daarvoor in do plaats is oen bijzon- ontbreekt het daar aan - zeker in grote dor aantrekkelijke winkelinrichting teken - en dat stukje persoonlijke aan- - -.i.- -., ji- ,t,,1.4.1;tl,k.rm d»cht is nu juist zo belangrijk. We pro- waarbij da hulp werd ingeroepen gekomen, die een duidelijke „hang de advjM u geven over u - naar romantiek laat den. Dat vindt ,tqffen - en kieurkombtnaties de kwa- Kapalle - Is ook sl rekening 'oshou- vooral oen oorzaak door het feit hte.t etc^ Maar alleen .1. ze dat w.ilen d.,, m,t wn <v.ntu<|, dat er voel mot heut I. gewerkt, d.t natuurhjk. we dringen niemand iet. op d. d. bdvtetvgrdlte>i2 met oen donkere beits is bewerkt. WMr Htrry woorrt <loor Het geeft de zaak iets warms, te- Mo<le <>p (ie VOet p*,r kleine voorzieningen een meer door „Harley Modes'' beschikt Volffen br,n«,n **n *»»*r‘* w»r- ever een vskkundig uitgebalsnceer- den gemaakt. Ook de trap die toe- de verlichting, door middel van Keu« over bu „Hartey Modes", de gang tot de bovenverdieping geeft ds win- modelten kostuums, pantalons, truien; kol en bovenverdieping uitgevoerd, het overhemdenvak achter de toonbank is eveneens rijk voorzien. Harry is vsn in 3 tinten, per meter

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 15