E GEZELLIGSTE WINKELSTRAAT MODE 9 324 Fotoshop Optica renata RJA BAAYENS i: J 7,00 HET WEEFHUIS Roovers De speciaalzaak voor uw bril Fa Gel jon en Zn 1 Liesegang ff LLo vw ..ffectza fa CP I El PENrnZi GOES Spelen met licht I DE BK1I SINKE DE GRAAG 9,25 Sinke de Graag UïtUtr I *1 RuUJPnEK^F EEN MARWITZ BRILMONTUUR Ir Zz Kunsthandel FLORENCE DIA-PROJEKTOR Prullemanden enz. Spaans hout Kruidenrekjes Dienbladen De sterke schakel tussen mode en kwaliteit Braderie aanbiedingen Het belangrijkste deel van uw uiterlijk MARWITZ... het montuur dat U past en 14 bij U past 1- MAISON I LANGE VORSTSTRAAT 100-102 GOES DIREKT KLAAR PASFOTO'S ff7^. Kanten vitrage ADVERTEREN "t BEVORDERT VERKOPEN A b i1 cl' .jw d*. - ff f ■ff- lits-jumeaux dekens 72,50 Gekleurde randen Zeer aparte spreien in twee persoon» in zeer aparte kleuren By «6004606.. mr* te f v: r - W1 GOES j 'aJL GRATIS f DE BEVELANDER Donderdag 8 september 1973 (Lange Vorststraat) - 4 I.- J- 1 3 i .I-' J4 JEUGDSCHOEISEL '-I f I; A. i I J A* 5W W. Vraag ons advies AQUARIUMSTOFZUIQKRS VISKOMMEN AQUARIA WERPHENGELS WERPMOLENS ENZ. ENZ. rj O? VITRAGE AFDELINGi ■•ft Verwijderen van roest f m. !7z -5 •e. I De NEVEDA breigids ligt op II te wachten! Spelen met licht is sfeer, ruimte, kleuren en vormen scheppen in uw huis. Bijvoorbeeld met Philips spots, waarmee n nw dierbaarste dingen tot leven brengt Of om hmmi gewoon bij te lezen in uw favoriete stoeL I Gehaktballetjes even r I ZEELAND PROMENADE M ■I S' A t- 9 Volautomatisch mat 24 V ISO W helpgeeolemp Nu kompleet met.tafel en schwas •'tl. Ook voor in dralon vary.105,voor .it MKT GRATIS VOKTAFDRUX ■4 LANGK VORST S3 M LANGE VORSTSTRAAT - GOES per meter met geschulpte rsnden, per meter A A een waarborg *eer da voatgasondhaW LANGE VORSTSTRAAT 31-33, GOES TELEFOON 01100-5564 i» <-T p l' ii Zie onze startd en de zeer speciale aanbiedingen in t p i Nog steeds DG.N49B Armatuur mat lees lamp rei lector voor aan de wand of bet plafond. Grote aerie «pot» vaaaf ***'-'iacLOX 10.66 In rood en groen op 250 cm hoog, met loodveter binnengekregen gntvangt hem VI tv A I ID bij Lange Vorststraat'30 - Zeelandpromèna'le - Goes Lange Voretetraet 77. Goes SPOREN EN RMtMFJia ZWEET MESSEN PWPKOUSKN eat DEZE WEEK kop en schotel fijn wit porcelain van* 5,75 Au voor 2,95 bekend fabrikaat De Handzaag Fe. F. P. den Hertog en Zn.. Lange VoreNtraat 86, Geea, telefoen 5814 LEVERANCIER AAN ALLE FONDSEN 'a-Maandags geopend Lange Vorststraat 62, Goes Maat 140, kleine I stijging per maat. jl Wanneer u metalan voorwerpen hebt, die hier en dan kunt u rite irernakkelljk relt reinigen en het metaal weer ala nieuw maken. Dit meat gaat u te lijf met een aiaal- boretel. petroleum en schuurpapier. Hebt u geen ataalborstel. dan gaat het ook mét de twee laatatgenoemde ingredten- ten. la de meat verwijderd, dan xijn er op het metaal hier en daar nog wel wat kratje» te aten ven de behandeling Nu gaat u het metaal bewerkan met heel fijn achuurpapier. dat men ..zoetpapier" noemt De laatate kraajea worden hier mee weggewerkt en bet metaal krijgt oen mooie, aachte «attjnglana. Daema kunt u het metaal vemteaen met metealvemu, als u dit tweemaal doet, AANBIEDING VOOR BREDE.SLANKE ZWARE OF SMALLE KÏNDERVOITEN - 11 jl ‘x 1 - Wahneer u balletje, voor de aoep wilt maken; dan kunt u natuurlijk gewoon steed, een stukje gehakt van de grote kluit nemén en daar balletjes van draaien Heel dikwijl, zijn de balletje» dan niet even groot. Dat behoeft geen probleem te zijn, want met dezelfde moette maakt u de balletje» allemaal prarhtig gelijk van grootte .De beschik- bare hoeveelheid gehakt wordt daartoe eerst tot één fikse- rol gerold. Deae rol wordt dan met het me» in gelijke delen verdeeld en elk deel wordt dan gebruikt voor een balletje gehakt. Tijd voor een rondedansje! De nieuwe NEVEDA breigids is uit In dit .nieuwe bréimodeboek vindt U vele modellen voor het hele gezin. En met vele kombinatie-mogelijkheden die het zelf breien ekstra aantrekkelijk maken. Llec*rr> Techniek lond etk Install I onge Vorstst r 8 9 Tel 6 0 To y U komt toch ook een* kijken bij; ■p Lange Vorststraat 45 - Goes Telefoon 01100 - 8396 wwwwwwwwwwwwwwwwa du. eerat da aerate laag goed laten dro gen en dan de tweede opbrengen. Dan krijgt u een prachtige vemialaag. daar roestplekken vertonen:.—,y--T------ 1. Vrijuit rennen in eea aoepéle uni-puü met sonde hall 19,80 HJpaaaend shirt 23 jb Tweed broek met supetbte nijpen va. 36 80 2. Hij leeft in z it onversujt- k bare Mpnty-coat met houtje- touwtjes, capuchon en diepe opge- 85. Stikte zakken 3. Een vesting van een pytba-coat, met uitritshate aoylvoering. z* Dus ook voor G de minder 1€ koude dagen. V Dubbele (tocht- a vrije) overslag- 1 sluiting, opge- 1 stikte klepzakken f. r f Tijdens de Brederia hebben, wij weer leuke J aanbiedingen in o.a. - f -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 14