Warner week 4 MEULBROEK Dringen in de Magdalenastraat herfst-winter ’73-74 V.&A. HOPMANS KLEDING Steute] n Meulbroek Textiel Modehuis G. Allemekinders OQ Braderie 1973 een muzikale braderie KNALLER van de maand 10.000 BROEKEN 30,00 L„ 6,95 DOLLE STREEK VAN DE WEEK GOES VISSER EN ZN - GOES 1 J. A. H. Langeveld 12,95 14,95 SPEELGOED najaar- en wintercollecties 19,75 24,90 ELLEN 30,00 KLASSE-MODE i *t GraNomrijt juwsun ORGEL vele speciale prijzen J en voor uw 30,00 KLASSIEK SEMI-KLASSIEK SPORTIEF ZEELANDS WINKEL- CENTRUM BIJ UITSTEK I SPIJKERBROEKEN 19,75 2 stuks Hoe schenkt men een goede kop thee? UW KOOPPROMENADE li Eieren bewaren Geen synthetisch bï synthetisch Donderdag aaptembar 1873 DC MVILANMR I r aeeeeeeeeoooeeeooeoeooeooooooooeeeooeeoooooeeooeeooeeoeo3 I j Adverteren geeft de lekerheid dat Uw naam over een groot gebied bekend wordt gemaakt rrrrt- l^BBffodehuls Mantels, driekwart mantels, regenmantels, bróekpakken, pantalons, luniekblouses, rokken, blouses, vesten, jumpers VOOR EEN BROEK NAAR !r CORDUROY SN DENIM PANTALONS van zeer bekend Amerikaans merk, In alle kleuren en maten I - GEBLEEKTE DENIM PANTALONS kosten overal 29.75 tot 37,50, bij uw 'specialist Muizen houden DAMES JACKS IQ 7R Vergeet vooral onze sortering japonnen en japonnen met jasje niet. Vlot en jeugdig FLANELLAKENS in prachtige veelkleurige dessins van bekend merk 1-pereoóns t4,95 en )0 uaaeaaaaaaaaaaaaaeooeoeeeeeeoeoeeeeeaaeeoeeaoagoaa666aM< Als kaas aaat schimmelen tetete te te te’RP te.RP.te T SHIRTS LAKENSETS Wachten met eten 'tetetetetetetete SAFARI JASJES 1 Q 7R ons rjp/usw >*^**«*d 4? MR IMT bekend I tegen stark gereduceerde prija. ALLHN OP 13. 14. 1» september *73 i» kochten wij van aan fabriek In flnancltla moeilijkheden Laafia Kertwpaat 41 Goaa Tal. 01100-7288 I U krijgt deze waak Ml aankoop ven aan WARNER r - - --- NIIUWII I u 2-persoons 16.96 en 2’persoone laken en 2 alopen -li r. Nu reeds kunt u zich op de hoogte atellen van het allo maten modebeeld voor het komende seizoen I. •fc' i r 4 LANGE KERKSTRAAT 18, DELTAPROMENADE, GOES Z A 1 I» i1 heeft voor u Laat zo'n btdtankanefa Uw noua niet vaotbtf gaan an profiteert anal van desa grandioze aanbieding Voor do Braderie 1973 hebben wij veer U beslag weten te loggen op SPEELGOED HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN LUXE GESCHENKEN TECHNISCH SPEELGOED den tijdens de Braderie naar,... Lange Kerkstraat 2-6 i» ,.i> Adviesprijzen 39,78 - 44,50, bij ona per atuk 18,78 Als L) in Uw woonplaats niet goed kunt slagen voor, (I d 1 lp- I maten 27 tot 38. dus olie tieners domes en herenmoton' Wie kinderen heeft die mutsen houden, weet wel dat deze lieve, schattige muis jes ne korte tijd al te ruiteen zijn bij de voordeur. Det la voor de bulrvrow toch wel een moeilijke zaak. went ro*a geur kunnen we niet accepteren, ook al houden we nog soveel ven dieren. Vervang het zaagsel, dat men over hot algemeen als .vloerbedekking voor de muizen gebruikt, een. door turfmolm. Det neemt nemelijk de scherp ruikende muiaenurine beter op en werkt boven dien voor een belangrijk deel de on aangename geur weg. De muizen alen er door de turfmolm meeetal wel wet groezeliger uit, meer de penetrante geur sUn we la elk pwl kwijl MERKSPEELGOEDHUIS Xange Kerkstraat 50 Goes raakt er tegenwoordig steeds meer uit. Men koopt een stuk kaas, want dan kan ieder van da huisgeesten sell bapalaa Ook nog enkels PAKKEN normaal 119,sn 99,— p p ll <1 NAAR Wa zijn weer gereed met onze van meest bakende Amerikaanse merk da zgn. ..Miss Lina” I w, V GOES, Lange Kerkstraat 28. telefoon 6937 MIDDELBURG - VLISSINGEN Het eerste kopje ven oen vers aetael thee ia meeetal heerlijk Maar daarna Beeaat do kwaliteit ai. bstpseas wordt I i wagen maat «Ba even aan da kant van een 66nrich*lngsstraat la ge- ligt het voor de hand dat )a nauw kamt te zitten. A DELTA PROMENADE GOES Bet kopen van een ons gesneden kaas I i Korte Kerkstraat 12 Telefoon 5094 na Kerkstraat 48 4863, Goes Nog voordeliger par 2 stuks i <1 met langs mouw In alle' klegrjfi jij matep a het la ar 'allemaal weer b’ij Zie de etalages en vergelijk bij tl <1 in grondloze bórduursele en galons f-pereoons laken en sloop Ken vah de meest nare dingen, die men een huisvrouw kan aandoen, is haar te maar dan neemt het af en blijft een laten wachten, wanneer het eten klaar It Niet het enkele min. moeten wach- ten is het probleem, maar bet lang moe ten wachten. Wanneer een van de huis genoten opbelt met de mededeling dat het wel een uurtje later kan worden, dan staat de huisvrouw voor het pro bleem hoe zij het eten warm houdt. Wat de groenten betreft, ia dat niet zo heel erg moeilijk, want deze kunnen in een schaal wel worden warm gelwuden, op een laag pitje, maar met de aard appels is dat moeilijker. Wanneer we die qp dezelfde wijze zouden proberen warm te houden, dan komen er onsma kelijke bruine korstjes aan. Zijn de aardappels koud geworden dan doet men ae terug in de pen en wel met een beetje kokend water erbij. Nu wordt snel ‘t.ge- heel enkele malen opnieuw aan de kook gebracht en daarna gaat het gaa laag en laten we ze even stomen. Vervolgens 1 gaan de warme eerdeppels weer in de .1 Schaal met een klontje boter er over I en wat gehakte peterselie en zie, zo zien ae er weer smakelijk uit. van zaterdag 8 tot on met zaterdag 15 september hebban wij een speciale 1 „WARKNR'-WEEK veroorzaakt door het sterker worfien van de thee Da thee krijgt dan voor veel mensen en minder aangename smeek. Wilt u thee, die steeds op juiste sterkte la? Handel den als volgt. Ge bruikt u een theezakje? Haal dit fiaa ha vijf minuten trekken uit de pol Oa- bruikt u losae thee, dan giet u desa thee na vijf minuten trekken, door een seafite over in een andere theepot, die vaar verwarmd werd, om ernstig afkoalea tegen te gaan. Uw thee blijft dnn ba- slist lekker en ook na enige tijd ia aa nog aeer goed drinkbaar. De thee raos* er echter na vijf minuten uit vnw8 derd worden, want anders kunt U Aa smaakverandering niet tegen gaan. Eieren nemen snel de geur van anAero levensmiddelen aan. Plaats aa dus noeM In de buurt van sterk ruikende saltea zoals bijvoorbeeld uien, vis. meloen e.d. De eieren prefereren trouwens ook soa koele, donkere plaat» om te worden be waard Allemaal dingen waar we gooA rekening mee moeten hnisdek bfi hte plaats behoeft overigens geen koeUkaat sa askar geen vriesvak te afikt Dringen In de Magdalenastraet h Iets wat bijna degelijks vAArlromt, maar ze nauw als op desa foto sal het meer aelden zijn. Ah er oen grote vrachtwagen langs oen bestel In veel kleding, zoals step-in», beha broekjes e d. treft men zogenaamd syn thetisch elastiek aan. Met dit elastiek moet men bij het wassen voorzichtig Am. want wanneer men dit synthetisch elastiek west in een sopje van een syn- ttiitetk wasmiddel, dan is het met de rek in ba* elastiek binnen korte tijd ge daan. Det M iets waar we bij het was- een dea ernetig rekening mee moeten hoe dan. waA het kan betekenen, dat we bat betzetesnde kledingstuk vaarwel iranBaa saggan. Om dit te voorkomen moet u steh aan de stelregel houden, gaan syntbetiach bij synthetisch, dan Mfft uw watertaal het langst goed. BEHA en/of PANTY een WARNER SLIPJE tor waarde van 8.96 GRATIS KORSETTERIE - LINGERIE Lange Kerkstraat 23-25 - Goes Telefoon 4052 bekend merk In corduroy, heel veel kleuren, alle meten I W, V hoe dik hij of zij de plakken wil heb ben. Meestal wordt er van ao’n stuk versé kaas aanvankelijk flink gegeten. flink atuk kaaa-rest vele dagen onder de stolp liggen. Dat ia op zich niet zo erg. maar wanneer u in uw huil wat last heeft van vocht, dan is de kans groot, dat de reet kaas gaat schimmelen met als resultaat dat het kan worden weggeworpen. Om dit schimmelen ie voorkomen, be hoeft u slechts een klein beetje zout, bijeopxbeeld in een eierdopje of zo, sa- rrfrn met. de kaas onder de stolp te plaatsen. Het zout trekt het vocht aan en daardoor woedt de schimmel ge weerd. En natuurlijk bij: r LANGE KERKSTRAAT 14 - GOES - TEL. 01100-6903 'a-Maandagsmiddags geopend

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 11