OPTICA DANSLES RENTMEESTER i Rodenstock VAN BIEMEN DANSEN DE MUYNCK Fotoshop 'hét SPORTSHOP PIET BRILLEN Medische diensten IÏI Getinte glazen doen Uw ogen goed janboer Dansschool JANVIER ZEEUWSE NUTSSPAARBANK RUITEN m. m. v. The Buggy’s Gastdienst ROKO Fabrieksrestantenverkoop Groot assortiment In stoften GOES in het Dorpshuis te Kruiningen PREDIKBEURTENROOSTER van het kerkgenootschap der Zevende- dags Adventkerk Fa Kampman I I PARFUMERIE ï?oed! •W I Voor sportartikelen op elk gebied THE FLAG (laatsta hitsingle Tobacco Bay) 24,75 24,75 55,00 I „DE STADSWIJNKELDER” Pasfoto’s: een échte stoffenzaak I GROEIBRILJANT i BEGINNERS: GEVORDERDENi SCHOLIEREN ZILVER i BELEGGINGSBRILJANT i I grondig sluiten 1 «fes I 4 - - Nog nooit? Wel, dat kan nu. Mooi getints brilleglazen staan niet alleen modern en modieus, ze zijn ook aangenaam en rustgevend voor de ogen. Uw ogen worden mooier. Onze keuze in tinten en kleuren is werkelijk oneindig groot. Maar een weloverwogen advies van de vakman is daarbij absoluut onmisbaar. Het verplicht U tot niets om sens bij ons te komen kijken. ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. de nuts spaarbank Heeft u wel eens onder de douche gestaan met een giant shower ball? Of heeft u wel eens beauty bath sampler gebruikt? Of mariner gardens, cucumber elixer. BEAT-BALLET GOUD: PANTALONS wol, terlerO JACQUARD Spencer JERSEY BLOUSES modeibrillen ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND waarin opgenomen het ,,Zeeuwsch Advertentieblad") Wel, dat kan nu. U krijgt het allemaal te zien en te ruiken op de demonstratie van die verrukkelijke Village bad- koemetika bij: Da ultgewaoido waakvlam Nagel* van de kanarie knippen 4 8TUT* PRISMAKUKKR* - BAR0MKTSR8 4 ooptemBor U973 Uitgave: Oplaag van dit blad 26.410 ex. •n daartussen vindt u dan ook alle 1 i ZATERDAG 8 SBPTEMBSR KONTAKTLKNZEN LESSGLAZEN ZATERDAG 8 SEPT. A.S. -J Aanvang 20.00 uur GOES ZEELAND-PROMENADE voor 8 en 9 september GEMUNTS GOM Tijdvak M tot ee met te suamtiM 1972 dokter J. J. Gelderblom, Havenweg 16, i e GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOES DEMONSTRATIE T11 OP DC BRADERIE vo: 1 VvantwoonMUk radaktauri F. J. 8. van dar PelJI I i I ACRYL TRICOT. 180 broed anal 12,50 p.m. Vela kleuren an dessins De voordeligste rulti torlonka 11 om br 8,90 Do duurste ruit: scheerwol 140 om br 17,80 braancHng advartantiaa tof dtnadagavaad 77.00 int «I woensdagmorgen la poatbastaMng (Mfon gnadvisnerd) Drukkerij Ds Phesnbcs Oom B.V, Voorstad M, Postbus 8, Oom Telefoon (01100) 41 M b.g.g. 83 90 00 34 Oro 3 26 37 GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen gegarandeerd maten 36 t/m 44 preclea In dezelfde kleuren bijpas sende Goes. Oude Vlemarkt 10, (achter het postkantoor) Telefoon 0.1100 3138 GROTE MARKT 8 TELEFOON 6016, GOES draait het soms uit op een gevaarlijke ontploffing, die dikwijla zeer ernstige schade aanricht. De oorzaak is, dat er tijdens het uK zijn van het waakvlam- Rayon Krabbendtyke, Waarde e» Ril land-Bath: Zuster Roelse, J. W. Fnab- straat 9. Krabbendijke. Tel. 01134-1510. Rayon Gnea: Zuster M. Boaaert, Piinaeo irenestraat 37, Kloetinge. AdvariMdsprls 88 S* RW SML VaorpagtM 8 a tarW bigssondsn madsdsftngsn 2 tarief PrQwt exdwM 4 Sb B.T.W. Contracttarieven op aanvraag Voor fouten In tel. op gegeven advertenties aanvaarden wij gaan ankala varantwoordalljkhald ■t de modewinkel met APARTS KLEDING voor do modieuze jonge vrouw! NIRUW DIT SEIZOEN: 4 verschillende dessins, In Courtelle jersey meet large, medium, smak preclee in dezelfde tinten bljpee- sende meten 36 t/m 44 dis In deze herfstmode von belong zijn KLOKSTRAAT 10 SOES M HOTEL CAFÉ RESTAURANT OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN AANVANG 20.00 UUR HOOFDSTRAAT 39 - KORTGENE Rayon Noord-BevclandKattendtyke, Wllhelminadorp en Wolphaartadtyli: Zuster D. van Hulsbergen, Korte Ach terstraat 14. Kortgene. Tel. 01109-378. Aanmelder) Zonnebloemstraat 13. Goes. Telefoon 0TJ00 7664. Na 7.00 uur Groene Weidje 45 DANSEN 18 PLEZIER VOOR TWEE SU HUWELIJKSAANGIFTEN: Marlnua Tobiaa Wondergem, 23 j. te Nieuwdorp en Jannetje Pietemella Ma ria van de Vreugde, 16 j. te 's-Heer Arendskerke - Marlnua Gerardus Jozef Buija, 21 j. te Goes en Albertina Dijk, 24 J. te Goes. - Bet sri menig* huiavrouw wel over- metje wel gas blijft stromen, gas, dat komen, dat door tocht ot iets dergelijks, da waakvlam van gasfornuis of geiser DEZE WEEK Kunt u nog aansluiten bij een ven onze klube ZATERDAG 7 00 UUR DONDERDAG 7 00 UUR DONDERDAG 8 45 U GEHUWDEN ZATERDAG 8 30 UUR DINSDAG 8 30 UUR GEHUWDEN Welzijnszorg gemeente Keimerswaal: 'Tel 01130-2020. iedere werkdag v. oe 00- I 12 00 uur. - VRIJDAG 4 30 UUR VRIJDAG 630 UUR VRIJDAG 8.00 UUR MAANDAG 8.30 UUR GEHUWDEN WOENSDAG, 6 00 7,00 8 00 UUR WOENSDAG 9 15 UUR MJ-, W i., KLAAR T1RWWL U WACHT KAMERA'S - PftOJEKTOREN - DOKA - M»OJEKT»S$N®RMEN TAFELS VKRHUUR AAAAAAAAAAu GEHUWD: Pieter Gillis Koster, 28 j. met Maria Marina Goetheer, 18 j. ta Goes - Petrus Johannas Vaes. 23 jaar, Elizabeth Ant ja Joziaaee, 20 jaar te Goea - Adriaan WlUemee, 23 j. met Martha Ma- rljks Carpentier. 24 j. te Goes. HUISARTSEN: Goea: dokter T. F. van der Werff, Wijn gaardstraat 51, Goes. Tel. 01100-7451; 's-Heer Arendskerke, Helnkenssand as WolphaartadUk: dokter H. P. v. Maanen. Clara’s Pad 12, Heinkenszand. Tel. 01108- 1234. Borssele, Nieuwdorp es omstreken: SCHOTSE CLAN RUITEN - MANTELRUITEN - “draLON - RUITEN - SCHADUWRUITEN - TARTAN RUITEN - SIBELINE RUITEN - TERLENKA RUITEN - JERSEY RUITEN - WOLLEN RUITEN Verkoop uiteluitend dinsdagmiddag ROKO, 'e-Heer Hendrikgkmderenstraat 1. Goes OVERLEDEN: Adriaan Psauwe, 84 j. te Goea ongeh. - Jacobua Keeteloo, 70 j. te Kortgene, echtg. van M. Winterswijk - Maria Die- leman, 80 j. te Geeradtjk, wed. van J. M. Dees - Adriaan Leen de rt Vj^derom, 07 j. ongeh. te Kamperland. Willem, z.v. J. C. Leenhouts en J. P. Tanga te Goea - Wilhelmus Adrianus Markus, z.v. J. A. Smits en R. A. van Doremalen te Goes - Kitty Emanuela. d v. H. M. Arends en J. T. van der Ploeg te Goes - Nicole Adriana Hendriks d.v. A. J. Hoogs tra te an H. C. P. Pries ter te Kloetinga - Adriaan Arend, z.v. A. A. Geuze en *G. C. de Jong te Ka- pella - Annemleka Elisabeth, d.v. P. J. da Schipper en M. E. Sandee te Goes - Yvonne, <Lv. J. J. de Pon en A. G. van Zglen te Goes - Michal, z.v. J. Minnaar en L. L. G. van der Loo te Goes. zich ophoopt en dat dan door de vlam van de lucifer ineens tot ontbranding uitwaait"en dat hebben we-dikwijls niet komt met alle nare gevolgen van dien. Wanneer we bemerken dat het waak- vlammetjé uit is, dan doen We er goed aan, eerst de warmwaterkraan, die we al open doen, dicht te draaien, ook eventueel de gaskraan van het fornihs, dimje opendraaien voordat we het be ll. Dan blazan we flink In de om wan de waakpit, opdat avantnesl ogk gas verspreidt. WIJKVERPLEGING: - Rayon Wemeldinge. Kapelle-Bleselinge, Kloetlnge. ’s-Heer Abtakerke, 'a-Gravea- polder. Hoedekenakerke ea Baarland: 'Zuster J. M van der Hoeven, Dljkwelse- straat 2Ö. Kapélie. Tel. 01102-1837. Rayon Yerseke. Kruiningen an Hans- weert: Zuster C. P. Grootendorst, Krui- ~nirigen. Tel. 01130-1545. dadelijtjk in de gaten. Meestal bemer ken we dit pas. wanneer we proberen de warmwaterkraan van de geiser of de kraan van het gasfornuis open te draai en. Maar och. dat uitwaaien is geen pro- btestn, even oen lucifer erbij on het San as4 weer branden. Dat is een- gedacM, nawar ia de peokttjk DIERENARTSEN'. dokter G. Boneschanser. Hoofdstraai 2, Kriliningen. Tel. 4*1130-1238. -rflWHÊKEN: De Góeae Apotheek, Klokstraat 10, Goes. Tel. Ó1100-7104. Veel mensen die een kanarie houden weten niet, dat de nagels van het dier tje zo nu en dan, net als bij de mens, geknipt moeten worden. Dit knippen is beslist noodzakelijk, want wanneer do nagels van onze vogel te lang worden, sluiten ze bij het zitten op de stok ge heel rond die stok en dat betekent, dat het diertje moeilijk op kan vliegen. ’•Wanneer hij opveert om op te vliegen, spreiden de tenen zich, maar doordat de nagels dan te lang zijn, kan er niet voldoende worden gespreid, waardoor de vogel bij het opvliegen aan do stok blijft haken met alle nare gevolgen van dien, zoals vallen, nervositeit van hot dier en de kans oen pootje te bac ken. j Om de nagels te knippen, vassgon wo do vogel uit da kooi. Wa nemen het dier rustig in de hand en laten een pootje tussen onze vingers door naar buiten steken. Met de toppen van de vingers kan men teentje voor teentje vasthou den. In de andere hand bobben wo oen scherp nagelschaartje of so. Wanneer we nu het teentje een beetje tegen het lieht houden, dan zien we in de nagel een donkere streep, het bloedkanaal Deze donkere kern mag bij het knippen beslist niet worden geraakt. Dus knip pen we op kleine afstand daarvan de nagel wel. Zo behandelen we nagel na "nagel en dan kan da kanaria ar voor- lanic Voor de maand september Middelburg: 8 september A. Dingjan; VitaalIngen: 8 sept. A. E. Dingjan; Goes: 8 september A. F. Steens. Middelburg: 15 september H. J. 8mit; Vlissingen: 15 september H. J. Smit; I Goes: 8 september A. E. Dingjan. Middelburg: 15 september H. J. Smit; Vilssingen: 15 september H. J. Smit; Goes: 15 september A. E. Dingjan. k 1 Middelburg: 22 september A. E. Dingjan: F 1 Vlissingen: 22 september T. E. Dingjan; Goes: 22 september J. A. de Ruiter. Middelburg: 29 september N. Kooren; Vlissingen: 29 september N. Kooren; Goes: 29 september A. J. v. d. Kamp. Op de tweede zondag van de maand a wordt in één van de Goese kerken oen gastdienst gehouden op verzoek van dep plaateelljke Raad van kerken. Deze diensten zijn mede bedoeld voor alle belangstellenden, ongeacht him ker- F kelljke gezindte. De volgende gastdienst wordt gehouden k c& 9 september In de Rooms Katholieke kerk te Gom om 10.30 uur. F Vi iiagniiROZ te pastoor F. Baatlaanaan. I GEBOREN: Wilbert Jacco Thierry, z.v. H. W. Roo ie rt en A. p. Jongejsn to Goes - Nieuwdorp. Tel. 01196^12327. Adriana Kornelia, d.v. A. Everse en B. '-I Steketee te Yerseke - Chester Simon 's-Heerenhoek. Ovesande. Driewegen en' Hoedekenakerke: dokter J. M. A. Kole. Kerkstraat 38, Hoedekenakerke. Tel 01193-262. Gemeente Reimerawsal: De dorpen Hsnaweert. Kruiningen en Yerseke: dokter P. Allewijn, Rijksweg 1, Kruiningen. Tel. 01130-1566 De dorpen Krahendljke. Ooatdljk, Waar de en Rllland-Bath: dokter A. Canstand- se. Noordweg 14, Krabbendijke. Telefoon 01134-1444. Kloetlnge. Kapelle-Bieselinfe en Wemel- dinge: dokter A. J. Eckhardt, Emmastr. 16,. Wemeldinge, Tel. 01192-438. TANDARTSEN: dokter J. A. ten Haaf. Beatrixlaan 38, Goes. Tel. 01100,5716. Spreekuur: zater- j. dag en zondag van 09.00 - 10.00 uur. Flesjes bevatten meestel vloeistoffen en do sluiting van flesjes kan nu en dan wel eens lekken, wanneer “het betref fende flesje niet keurig rechtop staat Dat kan bijvoorbeeld voorkomen wan neer we op reis gean en we hebben fleejee perfum, lotion en dergelijke bij ons. Stel je voor dat zulke flesjes zou den lekken, dan kleurt de koffer en krijgt een dienovereenkomstige geur. Om bij transport er zeker van te zijn, dat flesjes niet zullen lekken, kunnen we niet volstaan met kurk of sluiting fors aan te draaien, want lekken kan toch altijd voorkomen. Men moet het beter aanpakken en dat kan door de sluitingen dicht te smeren met gewone nagellak. Op die manier krijgen we een goede efdichting. Moet het flesje weer open, dan kan men zonder vm! moeite do nsRsitah afiMshlIng wrwijdoeen. Weekandregeling voer 4e wljkverpteg»»- den ven de Greene Kruisaféellngeai Driewegen, Ovesande. EllensolsMk en Oude lande: de Oranje Groene KrutoeM. Boneele. Nieuwdorp, Lewederp, ’s-Heer Arendskerke. Helnkenssand. Nlaae, 'o-H. Hendrlkaklnderen: de WH Gele Krnte- afdellngen 'a-Heerenhoek. lewederp. Ovesande en Kwadendamme: Zuster M. Boudens-Boonman, A. Koningstraat 2, Kwadendamme Tel. 01194-426.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1