19,50 het PIET DANSEN Estee 11,50 Ie MONTEUR GARAGEADRIA” GOES KO DE VISSER VIERT 25-JARIG JUBILEUM RENTMEESTER Lauder brengt 10 nieuwe rleuren MAZDA Color xnatxc SPORTSHOP A Een MAZDA bestellen? UP GLOSS School tassen Parfumerie nu 14,95 Meer dan 30 attracties Meer dan 30 attracties ZEEUWSE NUTSSPAARBANK 30, Autobedrijf „Clara”'bellen! 1 OOGSCHADUW Pastorale zondagsdienst van 12.00 24.00 uur GOES - ZIEKENHUIZEN PAROCHIE - GOES BEZOEKUREN m.m. v. The Buggy's Rodensioth 4,90 7,50 REKLAME PRIJZEN exclusief bij 3 -f Voor sportartikelen op elk gebied 9,90 3,90 6,90 GOES „DE STADSWIJNKELDER” MWMMNWM WOENSDAG 8 AUGUSTOS A.S. (22.00 UUR) GROOTS KERMISVUURWERK OP BLAUWEDUK 10,- rX r J- 10-24.00 uur ’s T v A de nuts spaarbank ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND (waarin opgenomen het ,,Zeeuwsch Advertentieblad") BRILMONTUUR CONTACTLENZEN /W HOOFDSTRAAT 39 - KORTGENE <^Fr’« - - WMK8 Veel veranderd in de techniek 7^ De hengel en antiek Misschien ook nog wel 50 jaar Ko de Viseer is nu veertig, hl] ken dus neg net zijn 50-jarig jubileum vieren voor hij met groot verlof vertrekt. 25-jarig jubileum Zijn technisch kunnen stelt de heer de Visser, voor vrienden en bekenden en collega’s Ko, nu al weer 25 jaar in dienst van garage „Adrtif'; zijn jubi leum viert hij op 7 augustus. Dan is het precies een kwart eeuw geleden dat hij als 15-jarige leerling monteur het bedrijf binnenstapte, dat toen nog onder direktie stond van de Gebroeders Adriaange. met in z'n zak het diploma van de Ambachtsschool waar hij een twee jarige cursus voor automonteur volgde. „Ik weet niet precies waarom ik in de autotechniek gegaan ben” ver klaard Ko de Visser, als kind van een jaar of twaalf kun je moeilijk beslissen wat je zult gaan worden later. Maar net als iedere andere jongen was ik gek van auto’s zo zal het wel gekonen zijn denk ik”. Alle dagen geopend van Toegang vrij De schone broodtrommel 2 auguotus 1U#> 2Se jaargang no 31 L Uftgavo tertef Verantwoordelijk rodokteurF. J. S. ran dor Poifl Oplaag van dit blad 25.410 ax. a Grote Markt 6 - Goes LANGE KERKSTRAAT 44 Grote Markt 6 Goos Sa kill: dagelijks 2e klas A 2a klasB Sa klas ZATERDAG'4 AUG. ZAK j- -it GOES •4 en 6 nieuwe kleuren 1 I-’ Prijzen vanaf Ook maandagmiddag geopend I DONDHDAft AUGUSTUS A.S. LTV* DINSDAG 7 AUGUSTUS A.S. - i Optica ZATERDAG 4 AUGUSTUS A.S. VUUMDM AUGUSTUS A.S. ZUID-BEVELAND ZZB I I - Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen Ie postbestelUng (indien geadviseerd) GRINTWEG 82-TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen MOUSSELINE 20 nieuwe dessins 90 cm breed TREVIRA 2000 in jacquard dessins 150 cm breed Grote Markt 6 Goes Telefoon 6015 Drukkerij De Phoenix Goea B.V, Voorstad 24, Postbus 6, Goee Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 gegarandeerd l?oed! VAK OPTICIEN Fe Kampman Goes Lange Voretstraat 57-63 Telefoon 01100-7251 Een grote kollektie modieuze jurkjes in jersey, trevira an diolen, 2940 en HEINKENSZAND, TEL. 01106-1745 GOES Nieuwstraat 21, telefoon 01100-3393 tegenover Prins.van Oranje ZIEKENHUIS 2e klas: dagelijk» Kraam afdeling dagelijks 18.30 - 19.00 uur 14.00 - 13.00 uur 14.13-15.00 uur 19.00 - 20.00 uur Advertentieprijs 30 et per maw Voorpagina 3 a tarief Ingezonden medadeSngen 2 Prijzen exclusief 4 B.T.W. Contracttarieven op aanvraag Voor fouten In tol. opgegeven advertentioe eanvearden wij geen enkele verantwoordelijkheid Nog enkele prachtige bruidajap oenen etalagemcdellen van 398.— on 460.— 1M,— ee 220r- L-;, door zelfstudie. Hij behaalde het O.B.A. O.-diploma en het basisdiploma voor het nijverheidsonderwijs. De heer de Visser heeft dus leraarsbevoegdheid. In garage Adria” kwam hem dat uitstekend van pas en telkens als er een leer^ngmon- teur in het bedrijf kwam vond die in Ko de Visser een uitstekend leermeester Ke de Viseer aan het werk bfl ga ragebedrijf ..Adria” «e Gees Dit zijn VERREWEG de allerlaagste prijzen voor deze MODIEUZE KWALITEITSSTOFFEN I Ook voor uw Enorme keus uit vele modellen TREVIRA 2000 In alle modetinten en zelfs al nieuwe herfstkleuren 150 cm breed Alle KATOEN - PIQUE KATOEN SATIN KATOEN - TERLENKA 90 en 120 cm breed DIOLEN LOFT Vele dessins Zeer mooie kwaliteit 140 cm breed in handig doosje nans sime - Klokstraat 10- Goes Jersey broekpekken, denim, vrije tijdspakken, blouses, ruitjes enz. HALVE PRIJS Bijv, broekpekken 49,50 4' 4 in RUIME 4-VAKS TAS IN STEVIG RUNDLEER S augustus GGO M. A. Verstünen. Burg. Jobselaan 7, Rffland-Bath. Tal. 91135-383 ZZB P. Pontenagel, Hoofdstraat 38. O- vezande. Tel. 81195-214 PARQQttEOOST-ZUID-BEVEl Kinderafdeling: ma., wo., vt van za„ di., do. van BERGZIÓHT 14.15 - 15.30 uur 18.30 - 20.00 uur 14.15 - 15.00 uur 18.30 - 19.30 uur IN HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT AANVANG 20.00 UUR WOENSDAG 8 AUGUSTUS Er zijn klanten van het Gom» Ga ragebedrijf „Adria" die, als ae met een mankement aan hun auto bij de garage aan de Marconistraat komen, verlicht adem holen als zo Op het parkeerterrein oen Ford 15 M RS zien staag, versierd mot brede rolleystrepen. Zo weten dan dat de hoer J. de Visser, de 1ste monteur van het bedrijf aanwezig is on dat betekent vaak een soort van geruststelling. Er zijn zelfs mensen in de katogorie klanten die speciaal bij Je receptie vragen: „De Visser doet het wel even hè?", waaruit toch wel een grote dosis vertrouwea in het toch nisch kunnen van de heer De Visser blijkt. QANZEPOORTSTRAAT 13—15 4» Bij de collega’s staat de Visser bekend als een serieuze collega voor wie niets te veel is en die altijd met raad en daad klaar staat. Zijn uitstekende staat van dienst en zijn gedegen vakkennis bleven niet zonder resultaat: in 195# werd de Visser le monteur van garage „Adria”. Tussen de bedrijven door volgde hij di verse cursussen in Amsterdam, telkens wanneer er weer een nieuw Ford model uitkwam om zodoende op de hoogte te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. „Sinds ik bij „Adria” kwam in 1948 en nu, vertelt Ko de Visser, is er echt wel een en ander veranderd. Bijvoorbeeld de onderliggende nokkenas is bij de meeste motoren nu bovenin geplaatst, de motoren zijn veel meer precisie ma chines geworden. Ook op het gebied van de veiligheid is er enorm veel verbe terd De auto's van«nu hebben bijna allemaal een speciaal geconstrueerde veiligheidskooi over de gehele opper vlakte van het zitcompartunent. Ook de automatische versnellingsbak gaat het hier goed doen. In Amerika is een auto matiek natuurlijk al een leng ingebur- gerd systeem." Tussen alle drukke werkzaamheden door ziet de Visser ook nog kans om een paar keer per jaar examens af te gaan ne- j men aan het eind van V A M; sursus- sen die in Voorschoten worden gegeven. Verder leidt Ko de Visser ook nog di verse monteurs op voor het C-diploma. "if: Geen wonder dal hij af en toe - moe van al het geronk en geraas - ontspan ning zoekt aan de Westerscheldedijk, ge wapend met irisstoel en hengel. „Dat is pas echte rust’ vertélt hij genietend" „heerlijk in de vrije natuur”. Een andere hobby waar de Viseer zich intens mee bezig houdt is het verzame len van antiek. In de loop der jaren heeft hij al een leuk verzamel ingetje weten aan te leggen. De vraag „Weet je wanneer je bij het vissen pas echt rust hebt?" - ..Als je je haken kaal in 't water gooit” ver raadt dat er bij de Visser ook nog wel een dosis gezonde humor aanwezig is, en dat hij plezier in z'n werk heeft. „Weet jef zegt de Visser, het is ge woon zsak dat hetgeen je moet doen ook zo goed mogelijk gedaan wordt. Dat geeft dan een voldaan gevoel en je blijft plezier In je werk houden. Is dat er niet, dan Hou je het beslist geen 25 jaar op een en dezelfde plaats uit. Natuurlijk komen er ook nog wel andere factoren bu heel belangrijk vindt ik dat als je problemen hebt daar over ge- pcaat kan worden met kollega's en de /flirektie. We hebben hier altijd een pri- \rna verstandhouding.” m Gravenpolder waar de Visser wb^nt, heeft hij ook Steel vrienden en bekenden. „Dat kan niet anders" aldus de Visser „een monteur is een .bijzonder goede* kennis, komt altijd van pas Zo te zien is hij dat wol van plan. Zijn prestaties ven de afgelopen vijf en twintig jaar waren voor de direktio van Garage „Adria", aan leiding Ko de Visser op 7 augustus in „Slot Ostende" een receptie aan te bieden, teneinde De Visser's veie relaties in staat ito stellen hem hun gelukwensen aart te bieden. KERMIS IN MIDDELBURG (MARKT) Kinderafdeling dagelijks woensdag R.K. ZIEKENHUIS le klas vanaf 10.30* bezoek, rustpauze van 12.00 - 14.00 uur 10.30 - 11.30 uur 14.00 - 15.00 uur 18.30 - 20.00 uur 14.00 - 15.00 uur 18.30 - 20.00 uur 14.00 - 15.00 uur 19.00 - 20.00 uur ALLE DENIM Alle kwaliteiten Alle kleuren, alle dessins 150 cm breed 14.30 - 15.00 uur 18.30 - 19.00 uur ST. JOANNA uur doorlopend Ko de Visser had misschien aan de hand van de praktijk in het (arage-bedrijf wei furore gemaakt in zVi vak, maar dat zag hij toch niet helemaal zo zit-, ten. Vandaar dat hij op alle mogelijke manieren ging proberen »m zich ver der in de auto techniek te bekwamen, o.a. door het volgen van cursussen en BAR - DANCING SPEELAUTOMATEN HAL „DE ZANDKREEK” t® Wolphaartsdijk Sport en spel voor jong en oud - Flippers - Biljarten - Russische biljarten - Voetbalspelen - Schietkast - Tafel tennis - Mini auto's voor de kinderen - Basketball spel - Schommels - Wippen e.d. Eigenlijk dient men de broodtrommel om de paar dagen grondig schoon te maken, want normaal komt hij binnen enkele Jagen vol met broodkruimel» te liggen en die kruimels dienen regel matig te worden verwijderd, omdat ze het ontstaan van schimmel in de huid werken. We kynnen het vuil worden van onze broodtrommel voorkomen, door *t brood voortaan in *n flinke plastic zak te doen en zo in <te trommel te leswee, De trommel zelf wordt niet vuil, de kruimels blijven in de plastic zak en die is gemakkelijk te reinigen ot kan rlnor een nieuwe worden vervangen. Bovendien heeft het gebruik van deza zakken nog het voordeel, dat ons brood langer ver» büjfL

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1