Groot discobal 10 tot 50% Chanel Rolhorren Number Eight Rodensloch RENTMEESTER Fa A. Overbeeke en Zn e 49,50 Spectaculair motorcross gebeuren op terrein van „M C. de Sproeier” Wemeldinge Eau de toilette Eau de Cologne Talc Zeep Parfumerie ELKE DAG KOM ZELF EENS KIJKEN V.- SPORTSHOP PIET WEER NIEUWE KOOPJES IN m.m.v. Starlet ZEEUWSE NUTSSPAAHBAHK 20,00 15,00 vóór 19,90 Overhemden 24,90 voor-. 16,90 Jacks 75,voor 35,00 PANTALONS met kortingen van Eg 7,50 SHOP exclusief bij. I 3,90 Voor u het vergeet eerst naar KERMIS in ’s-Heerenhoek 3 DAGEN KERMISBAL IN café De Kroon bij C. de Winter, mjn.v. MINI STARS 4,90 6,90 ALUMINIUM HORREN Voor sportartikelen op elk gebied 9,90 10,- „DE STADSWIJNKELDER” HOOFDSTRAAT 39 - KORTGENE 250 CC junioren In totaal naman 81 rnnnnrt Mn dn ATTENTIE DE ZANDKREEK te Wolfaartsdijk 1 Truitjes 39,- voor Overhemden 32. Parfum - 0088 SF ZONWKRINGSBEDRIJF PARAPLUIES OPV mmu, enx. S ■Üi BEVELAND V KOFFERS SCHOOLTASSEN i X?oed 250 cc junioren TIROLER KAPEL v.a. 14,95 v.a. 9,95 halve prijzen V.a. 10,00 de nuts spaarbank ganr KT HANDTASSEN BOODSCHAPTASSEN REISTASSEN 50 cc junioren in de eerste manche van de M cc ging P. da Groot ais eerste weg, op de voet gevolgd door Adrie Boeman terwijl Ko Koppejan uit Domburg en Iman Flipm uit Wolphaartadijk rond de 10e plaats van start gingen. Plet van Here uit Kapalle startte als ca. te» renner. Aan de kop werd enorm heid gastreden en Truitjes 29,— voor 250 cc senioren ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad" Totaal 81 renners dsn soeriN inval Training Tthfena de y» in UNae bleek' ri, det de M M t«7» 38a Jaargang Oplaag van dit blad 2S.410 ax. 150 cm bread LANGE KERKSTRAAT 44 ZATERDAG 28 JULI in BAR - DANCING woBn peeltta Ml «•- Leverbaar in oprolbaar en uitnéembaar, ook voor deuren. GAN86POORTSTRAAT 11—15 Jacabes «K Rillend bezette t DE VEILIGE IN3EKTENST0FFER Uw adviseur an leverancier ven aluminium ZONNESCHERMEN ■I s Ook op Vrouwenpolder W Dorpedlfk Telefoon MMB494S I Jaa i I, eeo _etaahrtdnwedatzit4>li MA popes moveerd new de MteeuaMaase, een feit wnarroM Mf deee wethouder Dar» GRINTWEG 82-TEL. 01131-1872-YERSEKE U mag ook's avonds komen I deelnsaaan In 41e Masne. In 4a eerSte serie Manila Mark ven 4ar Ml Ml 4e start wat gebrek aan wadrirtjdervaring «eer haan wee laat 4a aerata kaar dat Ml te clubverband uitkwam - docht hij oreerde stak verder heal goed. Hat mooie waar speelde achter parten. Omdat da baan ao ontzettend droos war had men voor het begin van de series gaageten. Marti kreeg modder in z’n ogen en kwam te valton. Da eerste ae rie werd gewonnen door A, Schordere. Mark van der Bndt eindigde ala ito. te de torn di serie Martian Tonny Leys an Dick Vimill rimaidteyiWk uit Ka lot flnlsch de rente plaats beset hield. Ben vierde plaats voor van *t Westende te deze manche due. te hot etnrtk lease Alle KATOEN - PIQUE KATOEN - SATIN KATOEN - TERLENKA 90 en 120 cm breed UKgevei Drukkers De Phoente Goes B.V. Voorstad 24, Postbus 6, Goes Telefoon (01100) 41 10* b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 Grote Markt 6 - Goes Telefoon 6015 gegarandeerd De wedstrijd Nd ea junioren word ver raden in 1 sertos, oen hertaanaing an een met een Verantwoordelijk redakteur P. A S. ren der ReRI Wegens groot succes weder om op 18 augustus een BIER- EN MOSSELFEEST Ook vragen wij oen BARMEISJE voor zondagsmiddags. Telefoon 01105-1290. SINT ADRIAANSTRAAT 8 - GOES MOUSSELINE 20 nieuwe dessins 90 cm breed DIOLEN LOFT Vele dessins Zeer mooie kwaliteit 140 cm breed MOl'LUBRIlLi N Met reukloze, gevaarloze mits deskundig gemonteerd; koopt U extra leefkomfort. EXTRA: Nee diverse prachtige bruidsjaponnen (etalegemodallan) van 398.— an 450,— 194.— en 239.— -n ’- r v Voorstad 33 - Showroom: Plccardtstraet 6 Goes. Tel. 01100-5618 - Na 17.00 uur 8242, b.g* 01189-1945 Klok straat 10 - Goes~ TOTALE OPRUIMING Een grote kollektle modieuze jurkjes In Jersey, trevlra en diolen, 29,60 en 19,50 Grote Markt 6 - Goee°. TOTALE OPRUMING - Jersey broakpakken, denim, vrije tijdapakken, blouses. truitjes enz. HALVE PRUS Bijv, broekpakken TREVI RA 2000 In alle modetinten en zelfs al nieuwe herfstkleuren - 150 cm breed Zaterdag 30 juni jX was het in Wemeldinge en omstreken 'n drukte van belang. Op het terrein aan de Oude Polderseweg dat 'M.C. de Sproeier' te Wemeldinge alweer en kele jaren in bezit heeft, werden op die datum een aantal motorcross wedstrijden gehouden waar, zowel nationale als internationale renners aan deelnamen. Door de enorme drukte op do smalle wegen in de buurt van Wemeldinge, kwam oen groot aantal renners wat te laat op i Advertaattepmo 30 rt per o» Voerpeglne 3 teritf Ingezonden mododeingon 2 x tarief Prijzen exclusief 4 B.T.W. Controcttorieven op aanvraag Voo» fouten te tel.' opgegever advertenties aanvaarden wij geen enkele vorentwoordeHjkhefd „Sproeier" renners mrieuae plannen hadden. Bij de M ee jun. reed Adrte Saaman uit Yeraeke al dlrekt na de start bij de anderen weg. Bfj de 2S0 cc junioren waa bat veoral Mark van der Bndt uit Gom die de bewondering van het publiek verdiende door van start at als eerste weg te gaan. Niemand had dit namelijk verwacht omdat het de eerste koer wm dat Mark te wadstrijd- verbatod reed. Ie 4eee klaam reden ook Dick Vermaas an Tonny Leys op het eerste plan. BE 4e Md cc senioren en internationalen was hot Dick van *t- Weatende uK B o rem te die als nummer een ven start Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (Indian geadviseerd) f De wedstrijd 1M cc senioren en inter nationalen werd verreden in drie man ches. Dick van t Westende uit Boroaele xou graag rijn overwinning van vorig jaar geprolongeerd zien en al heel vlug na dé «tart nam hij de leiding over van Rien Vervoert. Hij had het daar niet gemakkelijk an moest toestaan dat Jan Vervoort, Peter Kerkhof en J. V. A Bes teling hem voorbij gingen. Dem drie xijn alten internationalen. Dick eindigde in de eerste mach» op de te plaata. In de tweede manche had ook Dick ven 's Weatende pech met s’n motor, al dlrekt bij de start sloeg s’n motor af en hij kroeg hem niet aaeer aan de praat. er werd voortdurend van plaats gewis- Tonny Leys stelde echter sportief xijn sold mot sponning op allo fronten na tuurlijk. Een voor de eerste keer - «eer verdienstelijk - te elubvvrbend mee draaiende Imen Flipm, Ko Koppejan en Pietwkw Usre streden om de Ite plaats, te de >e\manche was het Piet van Ltere die bijzonder snel van start ging, ge volgd dobr Jan van Maldegem en F. Wolswijk. haan FMpm en Ko Koppejan lagen weer op de lbo plaata. Piet van Lierv wiet rich echter aan de kap niet te handhaven In dit super Snelle veld en F. Lensen uit Axel nam rijn plaats vooraan over. In da eerste twee manches was steeds W. Zandvliet als sterkste uit de. bus gekomen an Uat rich gedurende de der- A VRIJ EN BLIJ WONEN - A ERGER U NIET LANGER MEER AAN AL DIE INSEK- TEN A SMAKELIJK EN ONGESTOORD ETEN A ZOEM VRIJ EN STEEK VRIJ SLAPEN hans sinhe Dit zijn VERREWEG de allerlaagste prijzen voor deze MODIEUZE KWALITEITSSTOFFENI ALLE DENIM Alle kwaliteiten Alle kleuren, .alle dessins 150 cm bread TREVIRA 2000 in jacquard dessins en randdesslns -. ZATERDAG 28 JULI DANSEN JN HOTEL -. CAFÉ RESTAURANT AANVANG 20.00 UUR motor ter beschikking, een aanbod dat Dick onmlddellijk aannam. Toen hij startte lagen da anderen inmiddels al vier rondes voor en was hit dus in feite al kansloos. In de derde manche liet Dick van ''Westende een krachttoer rien die s'n weerga niet kent. Juist voor de eerste sprtngheuvel kwam hij te valton. Doordat hij veel sneller over de heuvel sprong dan rijn voorganger raakte hij met s’n voorwiel diens achterwiel. Voor dat hij pp de motor sat waren de ande ren Inmiddels ver voor. Op fabuleuze wijie rette hij de achtervolging te: op drie na atoof hij al z’n concurrenten Voorbij. Uit de tijdopnamen per ronde - bleek dat Dick per ronde 10 a 11 see. d» maneK» de kans op de etndoverwin- harder reed dan Kerkhof die van rtart sdng ntot ontnemen. Hij blèrt v» de tot flnlach de eerate plaats bezet hield, laiihng en wen te rijn blasés: Iman FUp- H veroverde de Ite plaeta, Ko Koppe- Jen werd 11e en Plet van Liere werd ment eindigde Dick op de 7e plaeta. IM. M. Jaeabai uit Rilland besette de wndstrfjdnfi deel; In do 90 cc Junlo- ron klaam 31, In de 250 cc Junto™ ftaala. DK vmrw«e bat grote aantal M en In de 250 cc senioren 17. In de peuxe werd gedemonstreerd door de zljspennen van Gerard Gij zel met bakkenist Plet Feytel en de gebr De Konlng uit Utrecht. De prijsuitreiking vond plaats In Motel „De Caisson" an het was bur gemeester van Suylokom die ook bij de wedstrijden was wezen kij ken - die do prijzen Mn de renners ultroikto. Grote Merkt 6 - Gom - WEGENS VAKANTIE zijn onze winkels gesloten ven ax maandag 30 juli i/m zaterdag 11 ouguttus. Meendeg 13 augustus hopen wij U weer van dienst te 8ROOO- IN BANKETBAKKERIJ F» RorioM en Zonork Opril Grote Merkt 4 X D. ven MoNootooot RBa, Goes PJ. O4k wordt er geen brood beeergd. - - Toegang vrij I AANGEPAST on GEMAAKT door uw VAK-OPTICIBN BRILLEGLAZEN Ontspiogeld - getint. Aanpassende kJour bij aonllcht Glazen voor afstand en nabl|. Zpndor zichtbare ovorgang. VARILUX - Z8ISS GRADAL Fa Kampman en Zn. Longe VoretetrMt 57-63 Gom ziekempondsleverancier hot terrein aan. Hierdoor was de wedstrijdleiding genoodzaakt de crosses wat later te beginnen dan aanvankelijk wm gepland. In tegen stelling tot de eerste datum die voer dit motorcross-gebeuren was vast gesteld, stond de zon hoog aan de hemel en in ptoats van oen door weekt en modderig terrein werd er in „stofwolken" gestreden. pelto «n uit Amemuiden. Sjef Heeren nam «chter hier resoluut de leiding om deze niet meer af te «taan. Achter hem was het een stijd tussen J. Koenen en de snel ven de achtste naar de derde plaats opgerukt» Dick Vermaas. Tonny Leys handhaafde zich op de 7e plaata in het veld. Dick Vermaa» werd door een val partij ver achteruit geworpen, doch htj herstelde zich wonderbaarlijk snel. Door poch aan zijn machine moest hij echter toch nog opgeven. Tonny wist z’n port tie nog ietsje te verbeteren en eindigde als te. In de tweede serie eindigde Hee ren als eerste. Ook In de herkansing hadden Dick Vermaas en Mark van der Endt weinig geluk. Dick Vermaas kwam ten val doordat iemand anders hem in de bocht van zz’nmotor raad. Met oen flink bezeerde arm en schouder heeft hij het nog wel een poosje kunnen vol houden en heeft hij de wedstrijd uit gereden maar achteraf moest hij zich onder doktersbehandeling atollen. Merk van der Endt viel uit door machinepech In de herkansing werd Chris Hendriks serste. In de finale deed Tonny Leys Z’n ■Meeste beat: tok WM sssadMi Mses M| van de Ito neer de 7e plaats De teete Yero Adert «bom eato rtMMriMBMM meveerd BMf de vos, dis sen openingswoord sprak, werd gehuldigd- Ongelukkiger wijs kwsm See- 1 man al in ds eerst manche van ds M cc klasse .te vellen. wasTbtj hij zijn been blesseerde. Later moest dit been in het ziekenhuis te Oom tal het gips worden gezet.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1