kef Uurgei titan TOP-AMUSEMENT 20,00 15,00 19,90 16,90 35,00 SPORTSHOP P ET RENTMEESTER Number Eight 10 tot 50% i FA KAMPMAN EN ZN. GOES 7 'KW Eerste rommelmarkt in kader van toeristische dagen Goes {Goes werd voor de meeste deelnemers een groot sukses Guerlain’s ELKE DAG Parfumerie WEER NIEUWE KOOPJES IN Pi Talk 00 ZEEUWSE NUTSSPAARBANK m.m.v. Bridge Ir*. KOM ZELF EENS KIJKEN Parfum Cosmetica I Bodycrème Deodorant Zepen 4,90 10,- exclusief bij SHOP in Wolpfhaartsdijk 3 Voor u het vergeet eerst naar Voor sportartikelen op elk gebied 3,90 6,90 9,90 7,50 DE STADSWIJNKELDER’ 1 1 1 J»——— GANZEPOORTSTRAAT 13—15 GOES halve prijzen HANDTASSEN 39,- voor. es voor i Jacks 75,— voor »en van kmnpm w nee ADVERTEER STEEDS WEER 9 '1 ;.T>- I de nuts spaarbank /?oed! Dit zijn VERREWEG de allerlaagste <s> prijzen voor deze modieuze kwaliteitsstoffen! Hulpcentrum Noord- an Midden-Zeelcmd 01100-4444 a Ma ÓQ ULams*, PANTALONS met korting___ Truitjes 29,— voor ivrrheiiidcn 32, ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R O-B E V E L A N D (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") APARTE MONTUREN - MODERNE KLEUREN „VARILUX” tel Li f r OverlieiiKlen 24,90..vóór stiksel Herhaling s.v.p.j REISTASSEN KOFFERS SCHOOLTASSEN PARAPLUIES ÖPV. 10 Ju# 1973 25e ]a»ro»ng no 29 Uitgave Oplaag van dit blad 25.410 ix. ESSEL BOUTIQUE - MOOSBKILLBN UTT PARIJS a •■■J ZIEKENFONDSLEVERANCIER nans sinhe 2e klas A 2e klas B AANBOK TOF-FOR klas zeer Grote Markt 6 - Goes I Op donderdag 12 juli kon men in de binnenstad van Goes, over de hoofden lopen. Kinderafdeling: dagelijks woensdag 1B 30 - 10 00 eur 14 00 - 15.00 uur in jacquard dessins en randdessins. Voor fouten In tel. opgegeven advertenties aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid Advertentieprijs 30 et per mm. Voorpagina 3 tarief Ingezonden mededelingen 2 x tarief Prijzen exclusief 4 B.T.W. Contracttarieven op aanvraag I Grote Markt 6 - Goes Telefoon 6015 Drukkerij De Phoenix Goes B.V, Voorstad 24. Postbus 5, Goes Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 09 60 34 Giro 3.26.37 ALLE DENIM alle kwaliteiten alle kleuren, alle dessins 150 cm breed Grote Markt 6 - Goea gegarandeerd COUPONS, zeer VOORDELIG GEPRIJSD! Een groot aantal JoB^niag M - Saterdag >1 Mtg. MOUSSELINE 20 nieuwe dessins 90 cm breed GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen y -A' o Klokstraat 10 - Goes KATOEN PIQUE KATOEN SATIN KATOEN TERLENKA 90 en 120 cm breed SINT ADRIAANSTRAAT 8 - GOES 140 cm breed LANGE VORSTSTR A AT 57-63 ZATERDAG 24 JULI DANSEN TOTALE OPRUIMING Jersey broekpakken. denim, vrije tijdspskken. blouses, truitjes enz. HALVE PRUS Bijv, broekpakken 49,50 in alle modetinten en zelfs al nieuwe herfstkleuren 150 cm breed Vanaf donderdag 19 juli TOTALE OPRUIMING Een grote kollektie modieuze jurkjes in jersey, trevira en diolen. 29.SO en 19,50 EXTRA: Nog diverse prachtige bruidsjaponnen (etalagemcdellen) van 398.en 450,— 196,— en 229, 150 cm breed IN HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT HOOFDStRAAT 39 - KORTGENE AANVANG 20.00 UUR Kinderafdeling: ma., we., vr. van za« zo., di., do. van Inzending sdvertentiee tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (Indien geadviseerd) a 'Egge-'i. been: Janssens. Alphonse 87 jr.le Goes. I Dekker. Pieter-1 ...11a. 87 jr. te Goes, wed v. J Verhagc. Harijick. Marinus Frans, 79 jr, te Kloe-I v. N. Sinkc; Bliek, Jdn Ma- rinus, 65 jr, te Biezèjtnge. echtg. v. K Oostdijk. De Jonge, ï-eendert Cornelia, 68 jr, te Zierikzee. echtg. y.-G. M. Kom mer; Heiaterenberg. Cornells, 24 jr, te Amsterdam, ongeh.: Janse, Adriaan, 04 jr. te ’s-Heerenhoek. ongeh:; Almekin- ders, PJtez, 20 jr, te Kapelle,-ongeh.; Vermeide. Catharina. 78 jr, te Kamper land, wed v J. Brouwer. Aangepast door ervaren vakopticiens Het Franse glas voor afstand en nabij, zonder zichtbare scheiding. Meer dan 10 jaar ervaring! 2 - Het was er ontstellend druk, mede door het feit dat er die dag een rommelmarkt werd gehouden, een rommelmarkt in het kader van de toeristische dagen, georganiseerd door de Goese Middenstands Cen trale. Het was overigens de eerste keer dat er in Goes sprake van een dergelijke markt was. Er waren tal van stands en in de meeste kon men eigenlijk geen rommel vinden. Wat er wel volop te krijgen was: echte winkelrestanten tegen bijzonder la ge prijzen. Muetc Service te Noorden organiseert iri samenwerking met Bar-Dancing „De Zandkreek" te Wblphaertsdijk m de komende zomerperiode de volgende grote pcp-evenementent - Zaterdag 21 juli en 18 aug. GROOT BIER- EN MOSSELFEEST ENORM GEZELLIG R.K. ZIEKENHUIS ST. JOANNA le klas vanaf 1030 uur doorlopend bezoek, rustpauze van 12.00 - 14 00 uur 10.30-11 30 uur' 14 00 - 15 00 uur 18.30 - 20.00 uur 14.00- 15.00 uur 18.30 - 20.00 uur 14.00- 15.00 uur 19 00 - 20 00 uur De heer J' NT. Berks sr, die met een kraampje damcsklêdrng op dé markt ralley, stond wist niot precies onder woorden te brengen, wat fiij er nu eigenlijk .’van vond. ..Man, hef is een fantastisch suk»- I- ses’’. aldus de heer Berks, „er. zijn ver schillende mensen hier op de markt die voor het eerst qan een dergelijk evene ment deelnemen. .Er waren er bij dié het eigenlijk niet zo erg zagen zitten, maar als* je ze nu hoort....’ NCe, we zijn 1B.3O- 19 3d uurf u I 14 15- 15 00 uur; "nge. wedn. 19 00 - 20 00 uur' 'r 14.30'r 15.00 uur 18 30 - 19 00 uur irika Adriana. 2R jr te Goes. OVERLEDEN: Biersteker, 'Jan, M jr ..te. Yerseke. on geh.; De Jager. Sara Pieternella, 60 jrJ 14.15 - 15 30 uur te Wolphaartsdijk. echtg v. uur 3ê klas: dagelijks 1415- 1500 uur: A Sn’it.s.:_ ia io afnelja. 87 jr. te Goes, we Krirama(d.vling. dagelijks Eén van de deelnerpersu die’, aanvanke-1 lijk nogal gereserveerd -tegenover dc rommelmarkt stónd, was de heoer S. j Stéutêl. die in-de .Goese Klokstraat een! kledingzaak heeft. De markt draaide nog maar enkele uren oï hij was ervan overtuigd dat'dé .zaak gesmeerd liep. ..Een rommelmarkt als déze". Aldus de heer Steuteï. „is beslist voor .herhaling vat baar.'liefst op kórte termijn. In te-! genstéllihg tot-de heer Ber-ks had hij opk erg. vv<*l Goese klapten aan z’n 1 r,^ kraajn gehad. Niet alleen ’de winkeliers te Krumingen; Cómelia Helena, d.v. W op de Grote Markt achter hun kramen profiteerden van de stroom bezoekers, want deze verdeeldezich over de hele binnenstad, waar.bij natuurlijk vooral .'belahgsteU.ing bestond v.öor- de twer j Goese promenades. Hier, en daar deden i zich de nodige yerk’eersprpblcme^j^CTVy- maar over ’t algemeen is alféS^gunsti^CJ verlopen. Deze toeristische- dag werd ranlastisch afgesloten met een vuurwerk Op z»t«rdag 21 juli wordt een grotte ralley gehouden met na af loop voor de deelnemers aan de een gratis mosselmaaltijd. Ook de ralley vindt plaats in het kader van de toeristische evenemen ten te Goes. I Tijdvak 8 juli t/m 12 Juli 1978. j GEBOREN: 1 Robert Paul. Z.v. L. C. Joosse en C. D. Lansen te Kloetinge; Hendrik Leendert Jan; z y. .1, Schipper en B K A. Kole D. Joppe ert T, de Bruine te Goes; Sas kia Francises Charlotte, d.v.'H. A. F. Thissen en M. F C. de Kuijper te Kloe- tinge; Daniël Marcus, z.v. M. W. Rouwt en G. J. Krijger te Goes; Hubrècht Jo hannes, z.v. C Slabbe.koorn en J. D< fan Eenenaam te Ycrseke; Gerard ■aan. z.v G, van Gilst en P. ,W van de Kreeke te Goes ;Stefen Gilijs Abraham. z v, J. T E Hoogesteger enJ. P. vah I: Garseh te’Goes. f j HUWELIJKSAANGIFTEN Heijboer. Imari Maeehs Pieter, 25 j. te Delft-en Pijpelink. Maria Cornelia, 23 jrl te Goes: Meulpolder, Jacoti. 20 jr te 's-Heer Arendskerke en van Dokkum. Mieke. 19 jr te Kruidingen. - GEHUWD: ;-| --1 De Boer, Wijnand Guustaaf, 23 jr te Zierikzee en Goossens, Johanna Frede- BEZOEKUREN nka Adriana. 28 jr tc Goei. j alle twmrig hardsfkke tevreden. Op ZIEKENHUIS BERfSZICHT merkelijk is - het dat je nu inderdaad óok veel toeristje ziét, evenals .menden 1 2e klas: dagelijks - van buitenaf Het is jammer dat we'dit I 18.30 - 2(1 (M) i-jaar maar één rommelmarkt hebben, j; voor mijn part houden ze «om de paar I weken zd’h markt.’*- ZOMERSTOFFEN 90 cm breed diolen loft vele dessins Ook op maandagmiddag LANGE KERKSTRAAT 44

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1