TOP-AMUSEMENT 21- 22- 23 11 RENTMEESTER BRILLEN m 3 I Gevraagd EEN MEISJE bezoekuren! S 49,75 29,50 BIPS STRAKKE BROEKEN 0c -eèM- tómen J REKLAME Opel Kadett: hoge inruil, lage km-prijs t t SPORTSHOP PIET DE GEWELDIGE DENIMS IN TUINCENTRUM „VICTORIA” - GEBR. DE JONGH - GOES .JULI 1973 ONS BEDRIJF STAAT VOOR U OPEN 3-MRCR HENDRIKSKINDERENDIJK 117 TELEFOON 01100-74RI I r De sportieve elenvan een Polaroid zonnebril. 1 H Toilettassen Make-up tasjes Beauty cases u REISTAS Aanbieding KOFFER velour - gewassen denim en dralon Voor sportartikelen op elk gebied Zeeland Promenade OPREIS r— T Bakkerij Speller in Wolphaartsdijk I •—«few 4 PARFUMBRIB GANZEPOORTSTRAAT 13—15 GOES kilmup. GRATIS KOFF1B - FRISDRANKBN 1 SPECIALE REISAFDELING ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND waarin cpgenomen het eeuwsch Advertentieblad” Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeeland 01100-4444 Wit en groen De hoofdingang van het „Lunch-café Stadhuis" komt op het terras tussen het stadhuis en boekhandel ILA. Vandaar stapt men in de Vleeshal dia in twee kleuren U geachilderd: wit en groen De laatste kleur if gebruikt voor de i’.’ i u i Glazen telefoonbol Daar monumentenzorg had be paald dat er sevari mogelijk van de oude ruimte zichtbaar maast blijven, Is er ook oen geheel gleaan teiefoonkoepol aangabratht. Dane telefoonaansluiting achtte de hoer Speller noodxekolljk om z'n klan ten oen zo good mogelijke service te kunnen verlenen. d*rt^s.14,,vni ,vo*rL •Op ‘•*TO *an,f D-u- promenade bereikbaar is, kunnen 40 mensen vertoeven. Voor iedereen Extra: Tijdens het stoffertfestival 10% korting op alle denlmstoffen! rW 21 )un< 1971 Verantwoordalijk radakteurF. J. S van der PafF PRACHTIGE SORTERING MET EEN UR ONZE 22.— cm 60 cm-24.- 66 cm -.<* 26, Ook maandagmiddag geopend Westwal 25 - Tel. 6210 i. Ie klas: dagelijks te klaa B te klaa I a A ft 9 dB»* At - AX-tew -»*-.'ja» Optica Wij bieden u ruime keus en een goed advies SMYLE MOUTH en MACNEAL THE BUFFOONS AVROS TOP POP EARTH en FIRE LICHTGEWICHT RITBKOFFCR i Uitgave i Drukkerij De Phoenbr Goee B.V. Voorstad 24, Pootbua 6. Goee Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 09 60 34 Giro 3.26.37 J4.U - IBM uur ie.aa-Moo uur •LAZER VEST 6 modetinten Kraamafdeiii^: dagelijks OF JEUGDIG JURKJE vele modellen - 1(.M-ie.ee uur m m - ie.ee uur GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen KleketeMrt 10 - Goee FA. KAMPMAN VAKOPTICIEN I --- -Wil Kinderafdeling: ma., wo.. vr van sa., ao.. dl., do. van leren zitbanken geplaatst. Da deur aan de Delta Promenade en aan da Korte Kerkstraat «orden afgaeeberwMi aaat glas zodat ae als vensters kuststaat dienen. Op da vloer liggen rade plaeuiaen die het geheel wat warmte gevest Grata lii'U^li*l' UW Fl' F, - van het lunch-café kunnen reserveren De zaak ia uitsluitend geopend tijdens de winkeluren en is op zondag en op maandag gesloten. Hieruit blijkt al dat we tl bliek dat bfj ons uitstekend terecht kan voor een kopje koflie met gebak, een trisdrankje, borreltje - denk rens aan in 3 kleuren 56 vederlicht en vrijwel onbreekbaar. Daarom dragen sport mensen bij voorkeur een Polaroid zonnebril. Kinderafdeling: dagelijks 14.M - 1S.M tsur woensdag IgM - li eg uur R.K. ZIEKENHUIS ST. JOANNA Inzending edvertentiae tot dinsdagavond 17.00 uur ot woensdagmorgen Ie postbestelling (Indien geadviseerd) die anders maar wat lopen te wachten - of een eenvoudige warme maaltijd.” Oaa het lunch-esfé een soort verlengstuk van het Goese winkelareaal te maken gaat de beer Speller aan de winkeliers boek jes koffiebonnen verkopen Op hun beurt kunnen die winkeliers die dan weer aan hun klanten, uitdelen. De ge meenteraad van Goes kan na raadsver gaderingen ook gebruik maken van het lunch-café: zitcounter en restaurant zijn dan geopend Het gemeentebestuur heeft daarnaast ook het recht geclaimd in het lunch-café recepties en ontvangsten etc. te mogen houden. nans sinne Optodfl .ast «1 btod 26.180 a*. 25e jaargang n® 2S Polaroid zonnebrillen w nemen tot 99% van de hinderlijke schittering weg, absorberen tot 96% van het ultraviolette licht, zijn krasbestendig, Vanaf 15, Zie de nieuwe koUektie bij: ven het nieuwe lunch-café dat Is Ingericht In de vleeshal van het Goese stadhuis. Het eeuwenoude gewelf waar in het plafond nog da ringen zichtbaar zijn waaraan in vroeger tijden de geslachte dieren omhoog werden gehesen, is omge toverd tot een aantrekkelijke en gezellige ruimte waar ongeveer 120 Zaterdag 21 juli en 18 aug. t GROOT BIER- EN MOSSELFEEST ENORM GEZELLIG van de •akSentaaaae Manen toeten broer en sus Wen. mg eet men rekening handen met da nodige bepalingen van mesaimentonrnrg maar de heer en mevrouw Elfen hadden al meer met dat bijltje gehakt...! „Wat je doet meet je ook goed doen”, aldus de heer Spoiler. Op een later tijdstip als hot stad huis gereed Is sol ook hot voor portaal en de hoofdingeng In ge bruik worden ge nemen. Hot voor portaal biedt volgens de heer Spe ller mogolijkhoden om gebruikt Ie worden voor Informatie on/of ex positieruimte. Te zijner tijd zei hot torree wat fleuriger worden gemaakt door het •mbrangan van diverse bloem bakken, de kale muur van de boek handel aal worden woggewerkt mot voor winkel on huishouding Burg Tlmansweg 3, 's-Heerenhoek, tel. 01105-1215 Adinl—BB et por m VeorpaMne 6 a terttf -g modedoingm 1 a tarief PrBzen mdoefoi 4 Rb S f-W. Cawtracttarieven ap aanvraag Voor fouten M tof apoegeven advertentlm amwoordon wR gern eakete voroetwoordolHkhaW ZIEKENHUIS BERGZICHT te klas: dageiUka tilt-KM uur 1KM - ae.«0 uur 14 »-lS.oa uur ISJB- IBM uur De officiüle opening werd verricht door Burgemeester mr. F. G. A. Huber, de exploitant van het lunch- café is de hoer F. J. M. Spalier. Do naam van de nieuwe zaak luidt 'Lunch-café Stadhuis'. De heer Speller hsaft de ruimte In huur van de gemeente Gees. Het te de bedoeling dat het hier, een gelegenheid wordt waar iedereen zich thuis voelt.” zegt de hoer Speller „en waar ook. gemakkelijk recepties etc kunnen worden gehouden Vandaar dat we ongeveer in hei midden van de hal een glazen tuaaenwand hebben gemaakt W.,M, BC.urul>,vour u< met deuren erin, zodat we dat gedeelte raamniasen De lage zitcounter beeft geen hoge krukken maar men zit ge woon op lage atoeltjea. De bar neemt bijna de helft van de totale ruimte in - beslag Boven de bar een luifel met vooral mikken o» het winkelend pu- daarop een groot aantal fleaeen met geeatrtjk vocht Verder staan op ver schillende plaatsen tafels en stoelen en langs de wanden zijn bovendien echt LANGE KERKSTRAAT 44 IN HEEL VEEL KLEUREN, STREPEN, RUITEN, DOUBLE FACE EN KLEINE DESSINTJES; GLAD, GERUWD OF GE RIBBELD; VOOR SPIJKERBROEKEN, SPIJKERPAKKEN; JURKJES, WIKKELSCHORTEN, ROKKEN EN KINDER- KLEREN; DE PRIJZEN: S,90 (90 CM BREED), 11,90 9 0 CM BREED), 14,90 (120 CM BREED), 15,90 (150 CM BREED); EEN EINDELOZE KOLLEKTlE DENIM IN HET S TOFFENPALEIS I TORO - ATCO - GRAVBLY EICHIR - MUNCKHOF - HONDA DOLMAR ENZ. AUAS VOOR UW TUIN - VASTE PLANTEN - PERKPLANTEN GAZONGRASZAAD - TUINMEUBELEN - ENZ. DCZE DAGCN EXTRA VOORDELIGE AANBIEDINGEN I I DE BEKENDE PRIJZENREGEN MET ALS HOOFDPRIJS EEN MOTOR4AZONMAA IER la klas vanaf 10.M uur doorlopend bezoek, rustpauze van 12.00 - 14.00 uur te klaa A 10 M-1130 uur 14.00 - 18.00 uur 10 30 - «0 00 uur 14 00 - 18.00 uur 1KM - M N uur MA6- IBM uur 10.00-MN uur Müsic Service te Naarden organiseert in samenwerking met Bar-Dancing „De Zandkreek” te Wolphaartsdijk in de komende, zomerperiode de volgende grote pop-evenementen Zaterdag 30 juni Zaterdag 7 juli Zaterdag 14 juli Zaterdag 28 juli Zaterdag 11 aug. MODMUS JURKJR 7930 min 10 vakantie voordeel 69,50 1'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1