PIET ELIZABETH ARDEN u gemaakt. DANSEN Polaroid z af 15,-. ne rillen v; RENTMEESTER DE MUYNCK 3 Deze Polaroid zonnebril is specia ril a 25,- 29,50 Automatisch licht en donker... Waak tegen oververmoeidheid !uma»fZ586r REKLAME SPORTSHOP Muziekparade mobiele discotheek Radio Noordzee BAR DANCING DE ZANDKREEK Opel Kadett: hoge inruil, lage km-prijs 2e Pinksterdag 5,95 „De Prins van Oranje” 1 e Pinksterdag Eerste optreden in Zeeland van Jaap Dekkers First Nationaal Boogie Band ;«raOi>a a Voor jonge mode en eerlijke prijzen 25 fel USb &t WMr tónnen VAKANTIETASSEN Een nieuwe serie ZONNEBRAND PRODUKTEN THE RYTHM STARS Zand kreek weg 5 - Wolphaartsdijk Louisse Goes B.V. BRILLEN Voor sportartikelen op elk gebied M3 '17 27£ GANZEPOORTSTRAAT 18—15 GOES i J GOES PARFUMERIE t - JT B V .Jb» I MET VEEL VAKKEN VOOR REISPAPIEREN IN MAKKELIJKE VAKANTIEMATERIALEN Hulpcentrum Noord- en Mldden-Zeeland 01100-4444 JEUGDIGE BRUIDSMODE Maak nu een keus uit de nieuwe kollektie bij: •t ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") 7 a Mi Ji 7 Gèkéee. 4B J' A r ^1* Uitgave: 7 juni 197» Vsrantwoordalijk redakteur; F. A S. van dat Pa* 4 f3? *- USüïJT SS*. r*Bj- Voor allon dia hot nog niet weten I t GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOES T15 Op vakantie met de auto iwmr-h-m-r—- r bij Lange Vorststraat 72 Goes Ook maandagmiddag geopend SUN GELEE SUN CREME SUN TAN LOTION t AFTER SUN ZEEP AFTER SUN LOTION SUN SHIELD STICK kunt u weer gezellig met medewerking van het bekende Hwewfcut Klok*treat 10, Goes portie saté 4 .-■•Z e^r»' Optica i t.eb.fiuei «30 i na Petaretf Cerpereaea. Mee». UAA. ,r~t IN ZONNIGE VAKANTIEKLEUREN komt op ZATERDAG 9 JUNI OM 8 UUR Optreden van 2 bekende Noordzee disjokes. MAANDAG 11 JUNI Wij kunnen Uw bril tot een bril maken die het helemaal is; met glazen die zelf de juiste lichtsterkte voor Uw ogen regelen. Bij donker weer blijven de glazen heerlijk zacht getint. Bij heldere zonneschijn wordt de tint automatisch veel donkerder. Loopt U eens gauw bij ons binnen. Wij kunnen Uw ogen een bijzonder groot plezier doen. Drukkerij Da Phoanbc Goes B.V, Voorstad 24. Postbus 5. Goes Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 09 80 34 Giro 3.28.37 't X- ■W.p.lo, w sUt bro*v»4 1_A zoals Lichtgewicht skai Vistram Canvas ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook avonds komen Oplaag ven dit bM28.180 ax. 2Se jaargang eo 23 l Bekijk tijdens de PINKSTERDAGEN onze et jocetoosreat 13 vMseMgee peMeeaMrirt 8 mlddelberg lange kerkstraat 12 goes Uw Opel dealer Westwal 25 - Tel. 6210 j j; Grote Markt 6, Goes, telefoon 6015 FA. KAMPMAN VAKOPTICIÉN Zeeland Premeaade Lange VetetaPeet SP*. Geee Telefeea 01100-7281 nans sme 3-IN-EEN PORTEMONNAIE voor fleld papieren -A make-up Weer ontvangen dralen, wevenit, wikkeL blazers, in rood, groen, geel, blauw, wit en zwart 49,75 Nieuwe modieuze jerkjee „Elle Paris” S9,5O, 79,50 en 69,50 OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN w Grote Markt 6, Goes ;|- 42 iff a Grote Markt 6, Goes «7T‘ fa» ^*T*X*f Nr'.SaW 7' 7-> Monotonie onvoldoende air Aanvang 19.30 uur Aanvang 8 uur. Aantrekkelijke korting bij kaart- aankoop voor beide voor»t*llin- gen. Elke 25e bezoeker een gratis. Omdat ook Uw ogen de bescherming nodig hebben, die alleen een Polaroid zonnebril geeft. De unieke lenzen nemen tot 99% van de hinderlijke schittering weg, absorberen tot 96% van het ultraviolette licht, zijn kras- J bestendig én vederlicht.,^. f L- Dit mag U niet missen. Deze 6 mans sterke band speelt oude liedjes In een nieuw jasje, voor jong en oud. Bekend van radio an TV. amrvodehuis Inzending advartantiea tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdapmorgen la postbestelling (Indien geadviseerd) AdieteaSspr» 80 et RW Veeipegies 8 teriat IngaMMton modadWngen 2 fMknn Mdeataf 4 AT.W. Coetracttarleven op aanvraag Voor fouten m Ni. opgegevon advertentiesi aanvwrdan w« poen enkata ^rawtwooreoow"»»» EXTRA: Pantalons Tricot „Lewis" JwrkH* DE VAKANTIETIJD i» weer aangebro ken en duizenden «n nog een. duizenden Nederlandn-I begeven zich enthouaiaat op naar het buitenland om daar eena heerlijk van hun vrffe dagen en de zon te geniéten. Om een redelijke zekerheid voor een zonnige vakantie te hebben, moeten er soms enorme afstanden worden afge legd. Een groot 'deel van de vakantie gangers verplaatst zich per eigen auto en natuurlijk willen zij zo snel mogelijk het vakantiedoel bereiken. De automobilist, die waarschijnlijk door een heel jaar werken al ruim aan va kantie toe is en die misschien boven- kan men om en om rijden, dien nog in de periode voor zijn vakan tie hard heeft moeten werken om alles rond te krijgen voor zijn vertrek, gaat achter het stuur zitten en zal vele uren blijven doorrijden om toch maar zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te zijn. Iedereen zal begrijpen, dat dit in prin cipe dom is eri dat het een geweldig risico betekent, want deze laatste extra Inspanning kan de druppel zijn, die de emmer doet overlopen. De reeds zo ver moeide chauffeur gaat last krijgen van slaap. Zijn vermoeidheid speelt hem parten en hij gaat minder goed reage ren. Helaas zijn er een aantal van deze en- drukken en voorts uit statische spier- thousiaste vakantiegangers, die hun arbeid. Al die funkties worden bestuurd vakantiedoel niet bereiken, doch voor door een bepaald zenuwsysteem dat de - Twee uur rijden en een kwartiertje rust die tijd in een ziekenhuis belanden, als het niet erger ig. Mlnrtens komen ae er af met schade meer of minder «m- itlg. vertraging, hetgeen ook de vakan- tle-pret danig kan Leder ven. De verstandigd automobilist zorgt er voor, dat hij geen risico's loopt Des kundigen hebben uitgerekend, dat wan neer men na elke twee uur rijden even de moeite neemt, om een kwartier te rusten, men het autorijden heel lang kan volhouden. Maar in dat kwartiertje moet er dan ook echt worden gerust. Wie in de auto ook nog een ander heeft, die kan chaufferen boft, want dan Juist wanneer men grote afstanden moet afleggen en dus vele uren achter het stuur moet zitten, waarbij dikwijls ook in het donker wordt gereden, moet men bijzonder voorzichtig zijn. Het Is niet alleen de vermoeidheid die de chauffeur belaagt, maar er is ook nog iets anders, dat beschouwd kan worden als de doodsvijand van de automobilist en dat is de monotonie. Die monotonie moet men beslist met onderschatten. Bij het autorijden spelen vermoeid- heidsmechanismen van een bijzonder soort mee. Het werk dat men tijdens het autorijden verricht, bestaat voor een groot deel liit het verwerken van in- reakties keurig coördineert. Er steekt plotseling een kind de straat over! De reakties volgen automatisch en op de juiste manier. Daar zorgt dit zenuw systeem voor. Men remt voldoende krachtig en wijkt op da juiste manier uit. Beslissingen worden in onderdelen van seconden, genomen, waarbij als in een computer.' razend snel de mogelijk heden worden bekeken en afgewogen. Dtt zenuwsysteem blijft correct werken, zolang het regelmatig prikkels ontvangt. Wanneer deze prikkelingen gaan ont breken of minder stark worden - an dat Is het geval wanneer monotonie op treedt - dan funktloneert het in nood gevallen niet zoals het behoort. Men reageert dan te laat en op de verkeerde manier. Monotonie ontstaat wanneer men onvoldoende afwisseling heeft. Denkt u maar aan een heel lange rech te weg. zonder ativisseltng en daarbij het voortdurende zelfde gezoem van de motor. Dat zijn dingen die monotonie bevorderen. Men moet ook tijdens het autorijden aktief blijven, dat voorkomt monotonie en de kans op ongelukken. Neemt u deze wenken ter harte, wan neer u op een lange vakantiereis gaat! :W»f0.kw w»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1