BRILLEN 29,50 Granada Bar Kortgene 25,00 I dansen [gl lp i 1 IS -—77- I I s®: DE MUYNCK ll Schiders op hoog niveau rw USb &c mm- LIPSTIFT Lancome 4,95 Opel Kadett: hoge inruil, lage km-prijs b Kijk.» bij ons krijgt U maatwerk I SPORTSHOP PIET RENTMEESTER REKLAME fl WEEKEND-MENU incl. een glas wijn en een kopje koffie 15,- p. p. SI meer waard dan B,-. BEZOEKUREN i vansf f 25867 1 u 3 „DE KORENBEURS” tegen uitgekiende prijzen Eigentijdse kollektie steeds wisselende modellen Het Goese Circus Hogerop Zeeland Promenade REISTAS Drukkerij De Phoenix - Goes B.V. „De Bevelander” OP REIS KOFFER Louisse Goes b.v. Voor sportartikelen op elk gebied KINDERVOORSTELLING JUMP DE KORBBHJRS GOES Grote Markt 17 Groot afscheidsbal ter gelegenheid van de afsluiting van het winterseizoen. I K- f' 1 Vele r: erg voordelig O I I 9 —inirrw 1 SPECIALE REISAFDELING uitzonderlijke stoffenaanbiedingen F 4>F t'. ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. Wij laten U gegarandeerd niet wegwandelen met zomaar een bril op Uw neus. Bij ons Is Uw bril maatwerk. Omdat we en aan da glazen en aan da pasvorm alle persoonlijke zorg besteden. Daarom staat zo'n bij ons gekozen bril U dan ook beduidend beter. En hij zit ook meteen veel lekkerder. Juist, voor het zelfde geld hebt U bij ons maatwerk I AANBIEDINGi modieuze jurkjes in diverss modellen Honderden coupons één week lichtgewicht UIT GOED VOOR U AANBIEDINGi ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOOR D-BEVELA N D (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") kul Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeoland 01100-4444 JB,. JAARLIJKSE UITVOERMfi G. KAAYSTEKER 1 IT l UVW HQOO In BAR „DE SCHUUR** KORTGENE 4> tarief Verantwoordelijk redakteurF, A S. van dar Pefll 24 mei 1973 COUPONS - - 1 I Grote Markt 6 - Goes .1 LANGE KERKSTRAAT 44 Grote Markt 6 - Goes •erWtei Lange Vorststraat 57 - Gees - Telefoon 01100-7251 2e Uu A: ocKOMHeeues ■j 4 van in een tijdelijke .tl ■i. aanbieding nu PARFUMERIE GANZEPOORTSTRAAT 13—15 GOES lans SM 4 in 3 kleuren UIT ONZE. •I GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 6214 - GOES T6 4 ISJF’’’ o Ote r Grote Markt 6 - Goes Telefoon 6015 Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (Indien geadviseerd) FA. KAMPMAN VAKOPTICIEN GRINTWEG 82-TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen et Jacebetraat 1| vSseingoe ROtteMMrkt mlddelborg leage kerketreat 13 geee 18 30 - 19.00 uur 14.00 - 15.00 uur 1400 - 15.00 uur Uitgave Drukkerij De Phoenix Goes B.V» Voorstad 24, Postbus 8, Goes Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 14.15 - 15.00 uur 19.00 - 20.00 uur 14.30- 13 40- 55 om 32, 60 cm 24, 65 cm 26, L Ons nummer van aanstaande week zal i.v.m. H EMELVA ARTSDAG verschijnen op woensdag 30 mei Kopij voor dit nummer moet 29 mei vóór 12.00 uur in ons bezit zijn Vrijdag 1 juni Is om bekijf da gehele dag gesloten MET EEN Uw Opel-deeler Westwal 25 Tal 6210 V. Klokstraat 10. Goes RfTMCOFFER Zaterdag 2 juni grote aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur Medewerking aan deze avond verleent Wij hopen U allen in september weer terug te zien. vanaf heden iedere avond GEOPEND 's Maandags GESLOTEN Elke zaterdag ea zeedag vee 18.00 21.00 aar 26 ee 27 mei Chinese Tomaten Hamburger in mosterdsaus Chocolade-schuim Maak het U gemakkelijk gedurende het weekeinde! Nog vele modekleuren Dralon-Wevenit WIKKEL-B LAZERS Het ideale voorjaarijaijo 49,75 DENIM PANTALONS J_ewii" in modekleuren Zaterdag 26 mei a.s. Wij bieden u ruime keue en een goed advies Ook maandagmiddag geopend Vsak worden de werkzaam heden op grote hoogte uitge voerd in een kleine „zwevende" stellage, die door middel van katrollen wordt opgetakeld of neergelaten. Hoewel het voor de schilders zelf niets betekent - ze balanceren soms rustig op het uiterste puntje van de stel ling - houden beneden op de be gane grond de voorbijgangers soms de adem in. 14.15 - 15-30 uui 18.30 20.00 uur 14.15- 15.00 uur 18.30 19 30 uur Oplaag van dit blad26.180 ex. 25e jaargang no 21 Polaroid zonnebrillen beschermen Uw ogen. De unieke lenzen zijn op gebouwd uit 7 lagen, nemen tot 99% van de hinderlijke schittering weg en absorberen tot M Hotel - Restaurant Telefoon 01100-71 Wj 3a. klas B: Ie klas: Klnderaf de ling ma, wo., vr. van za_, so., dL. do., van Rouwkamer dagelijks 96% van het ultra violette licht Bovendien zijn ze kras bestendig, vederlicht eo zeer modieus. Weet U een betere bescherming voor 15,- 7 Polaroid zonnebrillen Maak nu een keus uit de nieuwe kollektie bij: ZIEKENHUIS BERGZICHT 3e klas: dagelijks le klas: dagelijks Kzaamafdeling: dagelijks Kinderafdeling: dagelijks woensdag R.K ZIEKENHUIS ST. JOANNA den; in 1974 Is het weer zover. u kl„ vlnaf 10J0 uur doorlop<nd bezoek, rustpauze van 1X00 - 14.00 uur 10.30 - 1140 uur 14.00 - 15 00 uur 18.30 - 20.00 uur 14.00 - 15.00 uur 18 30 - 20 00 uur 14.00 - 15 00 uur 19.00 - 20 00 uur geeft op vrijdag 1 juni haar in Juliana op da Beestenmarkt, Goes. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur Voor donateurs vrije toegang voor 2 personen Niet donateurs 1,50 entree Een recente opname van actieve schilders op hoog niveau. Het zijn werknemers vin het Goese schildersbedrijf Jansen Zn. C.V. dia bezig zijn de kozijnen van een vijftal hoge fiats In Vlissingen van oen nieuwe laag beits te voorzien. Do lihllders van Jansen Zn., C.V. nemen iedere vier jaar ook de Goese T.V. toren onderhen Donateurs die verhuist zijn wil len die a.u.b. hun nieuw srlres opgeven bij W. H. van Ghentstraat 1, Goes, tel. 6994 1 iftcL BTW «n ex Geoend Moton Condnoual OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN Donateur vrije toegang, niet donateurs 1,^- entree AdvertontieprNe 20 ct por omv Voorpagina 2 tarief Ingezonden mededelingen 2 Prijzen exclusief 4 M 8.T.W. Contractterteven op aanvraag Voor fouten In tel. opgegeveo edvertentiae aanvaarden wij geen enkele verantwoordeWchold met medewerking vaa Westkepelle Aanvang 19.30 u.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1