Ote 29,50 fc DE MUYNCK LUNCHCAFE 25,00 f en mevr. J. van Dijk „Cerro-Bonito” van RENTMEESTER juiiv Elke zaterdag en zondag vaa 18.00 - 21.00 oor COUPONS! Nieuw Hotel-Restaurant aan dat is het toch wel! ZEEUWSE NUTSSPAARBANK Wijziging openingstijden ^^^■SPUNTKR Het Stoffenpaleis heeft werkelijk alles op het gebied van Denim! Boutique DE SPINNE HORIZON EN PRIMOC V „DE KORENBEURS” STADTASSEN M r. K luijo btmen I 8 Van de Spiegelstraat: SPORTSHOP PIET WEEKEND-MENU inc.l. een glas wijn en een kopje koffie 15,- p. P- Eigentijdse kollektie steeds wisselende modellen, tegen uitgekiende prijzen l GEZIEN HADDEN tas voor vakantie of een gezellig dagje uit De maandagavondzitting vervalt n 11,95 Zonnebrand Preparaten Voor sportartikelen op elk gebied DE KORENBEURS GOES Grote Markt 17 Wij hebben voor U de beste zonnebril GOES COUPONS! VLISSINGEN LUNCHCAFE STADHUIS I i j 5 a 4 Hulpcentrum Noord* en Mldden-Zeoland 01100-4444 EN TOEN WE TERUG KWAMEN VONDEN WE DAT tVE MET EEN KIJKER VEEL MEER i i; P. J. M. SPELIER AANBIEDING: MODIEUZE JURKJES In diverse modellen REK LAME leuke buidel- fi. GOES leeeooeeeeoeooeoeoeeeeeeeeeooaeeoeoooeeoeeooeeeeeooaaew» PmSMAKUKERS IN I OPTICIENSKtMAUTErT VRAAG LW OPDOEM ER EB\£S MEER OVER AANBIEDING» DENIM PANTALONS KORTGENK ULTRA VIOLET SCREENING CREME t voor na zon Gezellige bar Specialiteiten Vlees uit een blikje In h«t belang van Uw ogen, koop nooit maar o lukraak een zonnebril. Stap 10 x liever naar een vakadres ais het onze. Want wij maken de beste. Optisch verantwoorde brillen, die U de volledige bescherming bieden tegen de schadelijke werking van ultraviolet en Infrarood. Bovendien hebt U geen last van kleurvertekeningrood blijft rood en groen blijft groen. De meest modieuze j zonnebril is bij ons tegelijk de bestel ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID* EN N O O R D - B E V F L A N D vtiarin opgonoir.en bet „Zeeuwsch Advertentieblad a^ Verantwoordelijk rsdaktowF. J. S van dor Paljl 17 moi 197B Grote Markt 6 Goes Extra: èèn week Extra: Mn week t LANGE KERKSTRAAT 44 Grote Markt 6 - Goos Q i- GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 6214 - GOES t Tl 6 lil OKAY, TOT ZIENS DAN i' GANZEPOORTSTRAAT 13—15 GOE3 L Met medewerking ven Ook maandagmiddag gaapand AANVANG 20.00 UUR. 1 A f Gazallig. dansen bij kaarsiicht, mSerSag mei. Grote Markt 6 Gom Telefoon 6015 Inzending atlvertentlee tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (Indian geadviseerd) IN LICHTGEWICHT SKAI - VI STRAM en CANVAS c st jacobstraat 16, vllsslngan pottanmarkt 6, middelburg lange kerkstraat 12, gaas Ingaesetlin aMi PHpon eactaNat 4 W B.T.W. Contracttabaven ep aanvraag Vaar fouten In tel. opgegovon ediertewdee aanvaarden wij gaan - -- Wtgavai Drukkers Da Phoenix Goea BX Voorstad 24. Postbus 5. Goes Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 gg eo 34 Gko 3.28.37 Lange Vorststraat 57 Tel. 01100-7251, Goes Exclusief in Zeeland bij PARFUMERIE N.B. De openingstijden van kantoor Beukenstraat 56 (Goes Zuid) blijven ongewijzigd Tel. banketbakkerij Van Opdorp 01100-6108 blikje willen meestal -I in VISTRAM - vele kleuren oeewweeeeeeeheeoeeoeeewoooewwevoewwwheeeeeweeohoeeeehwo i LANGE VORSTSTRAAT 81 OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN Mét Ingang van 18 mei ajs. worden de openingstijden van kantoor Goes, Grote Markt 12, als volgt WEGENS OPENING VAN ONS NIEUW vragen wij iemand voor het onderhoud en andere kleine werkzaamheden. Werktijden zijn eventueel In overleg te regelen Nog vele modekleuren Dra Ion-Woven It WIKKEL-BLAZERS Het ideale voorjaarsjasjo 49,75 Xewis" in modekleuren MAANQAG tzn. DONDERDAG van 9.00 -18.00 uur VRIJDAG ononderbroken van 9.00 - 20.00 uur voor de zongevoelige huid. APRES SUN Verrukkelijke vochthoudende lotion Oplaag van dtl blad 28.180 ex. 25e Jaargang no 20 SUN TANNING OIL Uitzonderlijk van kwaliteit, vooral SUN CREME SUN SPREE Klokstraat 10, Goes hans sime U 9 r GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook's avonds komen nzirreieziirü) Hot*1 Resfswant Telefoon 01IÖ0-7IMj Na een jaar of vijf In Hansweert een pension te hebben gerund Is de bóer J. van Dijk met zijn echtge note naar Goes gekomen en opende daar kortgeleden een aantrekkelijk hotoLreotauront „Cerro-Bonito" ge naamd, gevestigd In een voormsllg woonhuis san da Van dar Spiegel straat In Goes, gelegen op do heek van do Jacob Valckestraat. De hoor on mevrouw ven Dijk mik ken op het wat bezadigder publiek en niet te vergeten op de toeristen. Men kan er heerlijk op het gemak je genieten van een uitgelezen menu - en een voortreffelijke wijn. Roden dat do hoer on mevrouw ven Dijk naar Goes kwamen: de bakens moesten worden verlegd In ver band met de wat moeilijke situatie die In en rond Hansweert Is ont staan door de komst ven de nieuwe 19/30 mei: Sneetje Paling Gevulde Omelet Us speciaal Maak het U gemakkaUjk gedurende het weekeinde I Schelde Rijn-verbinding, waardoor do aktivltoiten ep het Kanaal door Zuid-Boveland aanmerkelijk zullen afnomen, hetgeen In Hansweert en omgeving de nodige gevolgen met zich mee zal brengen. Op de hzftenwrdiaptng van „Certo Bonito" ia achterin do oetaaal oen ge- selUge bar tagericht. De bar ie ge maakt naar eigen ontwerp - soale bijna alles - en beeft oen fraai koperwerk- nrüii Boven 4» ba» te eea dooeeetteve verlichting 11 nm>ii ifij. la de irteul stee n oen aantal tafcto met stoeten, ruim opgesteld. Mevrouw van D0k eorft voor de bediening en de hoer van Dijk gaat zelf In de keuken. Ze willen de zaak liefst klein en Intiem houden. In de zeal staat een prachtige antieke schoorsteen, voorzien van fraaie tegel tjes. Er voor staat het nodige koper werk. De muren gaan rondom schud onder een leuk gebloemd behang en op - een wandmeubel staat een rek met fles- aen wijn. De bovenverdieping van ..Cerro-Bonito’’ herbergt een aantal goed verzorgde hotelkamers voor gasten die enkele dagen in Ooes willen blijven. Het is de bedoeling dat „Cerro-Bonito" ook heel wat specialiteiten gaat voeren, zo is de heer van Dtjk van plan oan Chinese-.' Indisch?-, Hongaarse- en Ita liaanse dagen te gaan vaststellen, dagen waarop specifieke gerechten uM ds bovengenoemde landen verkrijgbaar zijn. Wat zeer belangrijk la: deze gerechten worden niet aan de Nederlandae smaak aangepast, de hoer van Dtjk serveert ze zoele ze in het land van herkomst worden gemaakt. Gezien de internatio nale Instelling en ervaring die de heer van Dijk heeft, hij verbleef gedurende vijftien Jaar In Indonesia en zeven jaar op Curasao en bezocht als direkteur van het Cinerama Rotterdam, vele Euro pese landen, en zijn kook-aanlog. zal *t best lukken. In de meeste gevallen als de hoer Van Dijk buiten de deur ging éten, vroeg hij aan de koks van de restaurants of hotels waar men at. om het recept; mits do maaltijd goed bevallen was natuur lijk. Voor de openingsreeeptie bestond veel belangstelling en er werden vele bloem- stukjes aangedragen even als vele andere geschenken. Wanneer we bij de maaltijd vises uit óen gebruiken, dan is bet l' bedoeling, dat dit vlees uit hot blik wordt gehaald om daarna keu rig op een schaal of schotel geser sessd te woeden. Det uit het blik balen van het vlees dat er strak in geperst zit, is dikwijls een boel probleem. Er wordt gepeuterd, gebonkt en gewrongen en als resultaat zien we dikwijle oen verkreu kelde vleesmaaoa op de schaal waarvan niet voel fraais meer óver ia. Toch te het mogelijk om zonder veel moeite bet vlees onbeschadigd uit het blik te krij gen. We snijden met de blikopener dek- - tel en bodem uit het blik los. Do deksel wordt verwijderd, maar de loeeo bodem blijft op zijn plaats en wordt gebruikt, om er tegen te drukken. Op die manier drukken we keurig gelijkmatig de vleesmaasa in zijn geheel naarbuiten. ALLE KLEUREN, S KWALITEITEN, VELE DESSINS, STREPEN, RUITEN EN DOUBLE FACE; GLAD, GRUWD EN GERIBBELD; VOOR SPIJKERBROEKEN, SPIJKERPAKKEN, JURKJES, ROKKEN EN KINDERKLEREN DE PRIJZEN: 3,90 90 cm breed), 14,90 120 cm breed) v en 15,90 150 cm breed)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1