PIET kei verbouwingsverkoop r RENTMEESTER Nu ook een vestiging van Bloemenhandel Paauwe in winkelcentrum ’De Bussel’ SPORTSHOP The Mental Bats KAPELLE TEL 01102-1223 r- je ziet er leuk uit met zo’n fijne bril! X f Ii’ I Lipstift •n Gloss over II II „DE KORENBEURS” DANSLESSENBAL GOES- I LIP-STORY Wij gaan door met onze 7,50 10% korting 45 ai OPHEFFINGSUITVERKOOP T/M 17 MAART Dit is uw laatste kans V j Voor sportartikelen op elk gebied s DE KORENBEURS GOES Grote Markt 17 s,oo GOUDEN DAMES- EN HEREN-RINGÉN, ARMBANDEN, BROCHEN, GOUDEN DAMES- EN Koeiestal Ytj tj. Maak het U gemakkelijk (en voordelig!), maak het zelf; kies uit alle aktuele destoffen, alle aktuele modetinten, alle aktuele knippatronen, kom ook naar het Stoffenpaleis! ZATERDAGAVONDMENU COLUERS, HANGERS, HORLOGE -BANDEN, HEREN-HORLOGES MET BAND ENZ. mo- s 1 OPTIEK-FOTO-FILM ven - s f GANZEPOORTSTRAAT 15 F nu ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND (waarm opgenomen 'iet „Zeeuwsch Advertentieblad") i - J LIBELLE STOFFEN-SHOWx FA. KAMPMAN VAKOPT1CIIN .A. I Geei onliekenden Goed bekend Verantwoordelijk reiekteurF. J. S. van dar Peijl 15 maart 1973 f Grote Markt 8 - Goaa 7,90 WEVENIT: LANGE KERKSTRAAT 44 Grota Markt 6 - Goaa - Grota Markt 6 Goaa Ziekenfonds leverancier Alles «oor de bruid In i ELISABETH ARDEN'S e <1 - -t huisvrouwen in HAND- in set SCHOENEN .TEL 7111 "MEI Parfumerie - ot KORtMoeuns Wij hebben nog 11 r .-i-* ■*i 0<r* Auperlé - .1 MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN T Ote Modtestze Weeree ka vete kteerea ee «feestee vanaf 27,50 -rw- X— Advertentfeprih 30 et per mm. Voorpagina 3 tarief Klokstraat 10, Goes Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (indien geadviseerd) Uitgave: Drukkerij De Phoenix Goes B.V, Voorstad 24, Postbus 5. Goes Telefoon (01100) 41 10* b.g.g. 83 99 - 66 34 Giro 3.26.37 5 ZAANSE KLOKKEN 2 8ALANDER KLOKKEN 1 FRIESE STAARTKLOK 1 ENGELSE TAFELKLOK ZILVIUM COUVERTS EN MES LOSSE GERO ZILMETA ZILOURO EN ZILVIUM ARTIKELEN Een nieuwe kwaliteit bedrukt in opvallend mooie dessins, 90 cm breed bloemenwinkel Bloemenhandel met medewerking ven AANVANG 20.00 UUR elke vrouw ziet er graag leuk uit Een mooie goed gekozen bril verhoogt die aan trekkelijkheid. Onze grote kollektie verge makkelijkt die keuze. daze :oop was toen aartjes moei- zoren worden wandrekken. Op de vloer zijn grote bak ken gemaakt waarin vele bloemen en planten een plaatsje hebben gevonden. Op de rekken achter de toonbank en langs de wand staat een enorme collec- Een stU moment in 4e nieuwe Snak van Paauwe's bloemenhandel In „De Bussel”. De heer en mevrouw Paauwe tussen de bloemetjes. Grote Markt 8 - Goes tol. 6016 Grintweg 82 tel. oii3i-i872 - yerseke U mag ook 's-avonds komen Wol, polyether, dus uitstakend wasbaat 20 nieuws lentekleuren 150 cm breed 17,90 Dinsdag 27 maart in „De Prine van Oranje", kaarten 4 f 3,— nu verkrijgbaar in Het Stoffenpaleis een weg GRATIS: Bij aankoop van f 30.— nieuwe lentestoffen een toegangskaart voor da LIBELLE SHOW GRATIS! Prachtige coUectloe Bruldajapennen on Bruidsstoeten LANGI VORSTSTRAAT 17 61 TILEFOON (01100) 7291 - GOES Baaldlga speacera te 8 modetietea 19,75 Wlkkafveetje, met kart mouwtje, hooi modteea 18,90 Nieuwe Jonge. franse tricotjurkjee Jereer d’Or •9,50 69.50 oa 39,50 KORTGENE Gezellig dansen bij kaarslicht saterdag 17 maart A 2 ZILMETA CASSETTES I ^LDURO CASSETTE e I zffVlUM CASSETTE O 6 LEPELREKKEN Hotel Restaurant Telefoon 01100-7110 i Oplaag van dit blad: 26.ISO ex. 25a Jaargang no 11 Elke zaterdag It 21 uur s V. rv—Lw DENIM: Nooit tevoren was er zo’n grjlts coHectie I b.v.: Scrubbed Denim .150 cm breed 15,90 die p er blijven r“ "TT JJ*^6^«v*tea ie daas nytonbsi TREVIRA 2000: TOILE DE PARIS: Nog steeds sen weergalozs aanbieding I 150 cm breed, alle modetinten V Prins van Oranje, zaterdag 17 maart, aanvang half acht. Zaal'open zeven uur DANSSCHOOL JANVIER KATOEN: Van zeer beroemd Franse merken! in piqué of satin, 50 aparte dessins 90 cm breed 6,90 NIET ZOEKEN NAAR DE KNOPEN Meestal krijgen we bij een nieuw kle dingstuk ook enkele reserveknopen en die knopen worden door de meeste huisvrouwen n« tjea In de knopendooe bewaard. Hebben we zo’n knoop nodig, dan wordt het prompt zoeken geblazen in die knopendos en wanneer we reeds ja ren getroi d zijn en r- allerlei kno pen in hebben opgeborgen dan ia dat zoeken een tijdrovende zaak. Daarom doen we r »>ed aan, voortaan reserve knopen apart In een klein envelopje te doen en op dit envelopje te zetten bij welk kledingstuk de knopen beho ren. Zo georganiseerd ia het opzoeken van bijbehorende knopen een kleinig heid. Vorig jaar februari richtte de heer Paau- we zijn eerste bloemenzaak in, dat waa in een oude koeienstal aan de Heernia- seweg, die eerst gewoon als verkoop punt werd gebruikt zonder dat daar nu veel aan gedaan was. Een jaar later dus een tweede zaak. In „De Bussel”. Als de jongste zoon van Paauwe straks van de HAVO komt, zal hij de leiding van de nieuwe winkel op zich nemen. De nieuwe zaak werd in de nacht van don derdag op vrijdag openingaklaar ge maakt, daar de heer Paauwe geen markt wilde overslaan. Van te voren zijn in de winkelunit allerlei werkzaamheden ver richt zoals het storten van een rood ce menten viper, het achllderen van de be- I 17 maart Mimosa salade Rundortong in roomsaus Mocca Us Gu* V*»tf tn Uw gezin dit genos, na een drukJct werkweek. Voor V op zaterdagavond »s«n fceukenprobleeml incl. sen glas wijn 4 n fl en een kopje koffie I PP- bespaard wordt. Geen wonder dat opmerkingen als „Gelukkig dat jullie in „De Bussel” zijn gekomen” en „Fijn zo’n bloemenzaak dicht bij huis” veelvuldig werden gehoord. Van negen tot elf uur ’s morgens was er een receptie in de winkel, waarvan veel mensen gebruik mankten om hun gelukwensen te komen aanbieden. In plaats van bloemen - zoals bij sen opening gebruikelijk - ontvingen de heer en mevrouw Paauwe tal van ge schenken als fruitmanden, fles sen geestrijk vocht etc. Gedurende de gehele openings- I opgehaald - want daar had de heer Paauwe geen gelegenheid voor, zag zij hem plotseling met zijn kar vol bloemen langs komen, terwijl hij ijverig de andere kant op keek opdat ze hem maar niet zou zien. „Het leek wel of hij niet wou weten dat hij bloemen ventte", zo vertelt ze, maar ik vond daar nou niets vreemds aan. Ik heb dan ook nooit spijt gehad dat we bij elkaar gebleven zijn I Mijn man heeft altijd enorm voor de zaak gewerkt en zich daardoor ook op gewerkt." Zuid* ds Paauwe’s opand. Voor veel buurt een uitkomst, daar hen „reis naar de Heernisse- waar de andere Goese zaak van Paauwe is gevestigd - Vrijdagmorgen om negen uur precies werd in het winkel centrum „De Bussel" in Goes- van Inpsaanden medadelngen 2 x tarief Prgmn sxctasfsf 4 B.T.W. Contracttarfsvon op aanvraag Voor fouten In tol. opgogovon advertantlss aanvaarden wU geen enkele verantwoordelijkheid nutUW mee doen.! Was de kousen en vrennese ze droog zijn maakt u ar aan prop van. die u met een paar stevig vaat set. Op dia manier ontstaat hulpmiddel bij het schoonmaken van de auto en leg hem daarom bij de auto- ■choonmeeknmterialen Mat die prA kun‘.“. d* lak hoogglansend krijgetT^ geen piulsjee achter. Ook -1 Coed dag was let in de winkel een drukte van belang. Tar gelgemeid van de opening marcheerde zaterdagmiddag „Jong Excelsior” door Goes- Zuid. De heer M I. Paauwe, zijn zoons en zwager zullen zeker voor diegenen die vaak een marlt bezoeken óp een van de Zeeuwse marktdagen, geen onbekende xijn. Ze zijn op Iedere weekmarkt in Zeeland presest. of dat nu in Hulst, Ter- neuzen, Axel of Middelburg, Zierikzee en Goes is. Ook mevrouw Paauwe en haar dochter, en ook de schxjpdpchter, worden in de zaak betrokken, heel de familie zit in de bloemen dis. De heer Paauwe leerde het bloemenvak van zijn vaderen liep op 13-jarige leef tijd al met bloemen te venten, nog ach ter de handkar, in Goes. Later kwam daar óok de mirktaktiviteiten bij. Mevr Paauwe weet neg te vertellen dat toen zij haar man nog maar een paar dagen kende, zij samm naar de bioscoop zou den gaan. Toen zij in de rij stond om kaartjes te halen - de huw nog iets bijzontkrs ah de-, ten dan ook de middag Te Geen krassen op uw salontafel Hebt u een mooie hoogglanzende salon tafel T Natuurlijk wilt u het blad als het even mogelijk is vrij houden van krassen. Dat is echter gemakkeltjk ge zegd. want tenslotte zult u toch wel Iets op die tafel willen neerzetten, al is het maar een asbak of een bloempot. Om nu te voorkomen dat ao'n asbak, bloem pot of wat dan ook op tafel zal staan, bij het verschuiven krassen veroorzaakt, doen we er goed aan. kleine stukjes vilt te knippen en deze under de betreffende voorwal pen te plakken. Men ziet daar nieta van an verachuivtn op tafel levert geen enksi riateo op. tie bloem- en sterpotten uittSriHd. Ook ken men bij Paetrwe bestrijdingsmlddé: len. bloembollen en diverse zaden kopen, benevens nog tal van andere tuinbeno digdheden. Paauwe gaat om bloemen en planten In te kopen regelmatig zelf de kwekers af om er toch maar zeker van te zijn dat hij echt goeie spullen krijgt. „Wij wer ken hoofdzakelijk op een grote omzet”, vertélt de heer Paauwe, „Ik zie er niets In om voor een plantje veel geld te vragen. Ik ga uit van een redelijke winst, niet van een extra hoge." De heer Paauwe is met hart en ziel aan de bloemen verknocht. In zijn vrije tijd Is hij vaak in zijn privé broeikassen te vinden waar hij zuiver voor zichzelf prachtige bloemen kweekt - stammetjes - die beslist niet te koop zijn. Het is zui ver liefhebberij. De heer en mevrouw Paauwe - en na tuurlijk ook de rest van de familie - zien het in „De Buaael” best zitten. „We hebben hier een prachtig ruim parkeer terrein naast de deur” zegt Paauwe, „als straks de mensen in de binnenstad, op de promenades, niet meer met de auto mogen komen en ze dus wat verderop moeten parkeren zal het hier wel be langrijk drukker worden. Voor de mees te mensen geldt immers: hoe dichter je, de auto bij een winkel kan parkeren hoe gemakkelijker Nou. je zult wel zien wat er straks gebeurt Bovendien staat bloemenhandel Paauwe goed bekend dus het kan eigenlijk niet mis gaan. Ook de winkeliers van „De Bussel" toonden zich verheugd over de komst van de bloemenzaak naar jjtun" winkelcentrum. Hoe meer variatie on- ^en s^talkèn^n'hét'cil^eT v7n der de d“r ««vestigde zaken, hoe beter in d« hoop dat do kroot dia do oudste zoon van Paauwe hij waa toen nog maar klein op de markt in Middelburg slaakte: „Iedere vrouw koopt d’r bloemen bie Paauwe” bewaarheid wordt hoeft bloemenhandel Paauwe al- vaat voor ieder week een andere speciale aanbieding aangekon-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1