WIJN PRIJZEN NOG NIET VERHOOGD 69 MUSCATEL 89 <99 ■Bbi 9 2®. LANDWIJN rood ofwfb 435T-399 DONNA ROSA <»efe rode import wQn 295 79 3^ 391 ^^Hwblas~~ sAMÉRirM*i 1^5^ ’MONTILLA zjlong de vücttoad sJreld’ 250 V I O JAC.HERMANS JAC.HERMANS 595 3® 2® (2®. O BESSEN IfF POOT- AARDAPPELEN EERSTELINGEN DOR* LKKERL^iDER BINlW Fa Serrarens Wijngaardstraat 35. Goes - Telefoon 01100 -5003 pWJNOAS^- goede WIJNEN tegen groothrndelsprijien KUpricc g^'J^HHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 295 ^3 SBB? 6 BIJ JACHERMANS Hl 1 É3 ES I tOMEREZ SHERRY ^oiiciiA» KAcnwaïMHO* ROOD-WIT rood cfwrl" ,t Gouddoppertje .feerej CREAM SHERRY SPAANSE HMFZOETÏ LOPISANA Spiegels, - meubel- en etalage-glas MACON ROUGE de«l-rh*. 1 ZWARTE KIP] ADVOKAAT I oeirkr 99* HET EILAND I COTES BERGERAC 2^ ROSÉ d ANJOU CHATEAU cfel wi»MiL>-EGRAND* ‘BLOEDWIJN i GRAVES Éi SUPERIEURES U DC BEVELANDER Donderdag 1 maart 1973 ONTSPANNING 1 ZAKEN DIVERSEN on?» bekende WONINGRUIL I 1 ONROEREND GOED PORT QjVtl CHATtLAlNt HUISDIEREN FINCA RASPAY F v/^t IZDCTB I BIJVERDIENSTE CARAVANS TE KOOP PERSONEEL BXA. AUTOVERHUUR PERSONEEL GEVR. TE KOOP GEVRAAGD WAAR GELD NOG WAARDE HEEFT RIJWIELEN/ BROMFIETSEN AUTO'S/MOTOREN EN ONDERDELEN 7 H '4 KABINET JUWELIER FOTOKOPIEËN Xg| LiTERKeuiK laft. frambozenW ïyrnajDngeoer^ert&r'L voor de dames moet u proberen lichlen-fhjrl-Tg BEAUJOLAIS 1971 495 J. DE VISSER Telefoon 01103-336-5» Te koop: lllllllllllliimurn een Mölle rode torjelwyin rrrmV>O>‘m**eM* Voor tMta«4Nilog M onderhond ■M vrijblijvende voonlchtiRg VAARTUIGEN cjfr «cHm J droge wïHe tijfel ENTRE DEUXMERS 285 ^l<Je,pucJeté,shefty f| SHERRY AMONTILLADO^ DRUKKERIJ verzorgd en niet werk in klein- naar: Behangt Goes ^or dekennero Wasserij sn Stomerij Do Zon Regenjas van 7,95 nu 5,95 Mantel van 7,75 nu 4,50 •rfjrtwikl J. DE VISSER Telefoon 011O3-33»-5M, 's-Grsvenpolder STEUNZOLEN naar maat, ook op dokters advies. Alle voetcorrectors in voorraad. Voetkundlge ad viezen worden gratis ver strekt Martin Wljdemana medisch gedipl. voetkundlge, Schoenreparstlebedrijf v.h. Van Unen L. Vorststr. Ig, telefoon 01100-73» lllllllllllllllllllllllll'"1”1 TE KOOP vertragingsmoturen. rubber banden, palethetfera, trans porteurs. aanhangwagentjes. w ook zo lekker mef brancievyqr gedrx>nken^>hJen Stomerij Populair good on goedkoop De Bussel, Goes-Zuid Rogonjas van 7,95 nu 5,96n- Mantel van 5,-— nu 3,95 PALVAPO*1 sr.tMitiON AAANDFLBS* Cf half drtxje lede wynj 7 deechia Vöorztekep ensezohcleM WOONHUIS eventueel boerderijtje te koop gevraagd, eventueel contante betaling. Brieven onder no. 8-8 bur. vut dit blad VAKANT1EVERBI HOTtLkÉNZ. half drt>ge w^n om oanif ■fafel enzD'ttedrTnken t I >*/UAMTM IRKgROk J J. Maat, Varmaarstr. 24, Goes Telefoon 01100-4428 Waaaarij an Stomerij Os Zon Regenjas van 7,96 nu 6,96 Mantel van 7,76 nu 4,60 Stomerij Populair good sn goedkoop Mantel van 6, nu 3,96 M uur-service BONT alle reparaties, moderniserin gen, mantels naar maat bont hoeden, kragen en cravattas In de juiste kleur: Eigen ateliers verLoop J. Maat VurmMTBtr 24, Gmb Telefoon 011»44» deórTqlnélM ÖN2ANO w I VERMOUTH fjxxr de dames WIJNCOGNA& achten toch pjfhej T ^4» .7 w j PRIJS-SLAG Tel< II Uw verhui- „■RUIDBFOTO’g” Heinkenszand. Ér A Hl lllllli PRIJS-SLAG -► Dtepvriasktst. 3» Hter •».- j *a-H. H. Kinderenstraat 8, Goes, telefoon 6606 Korte Kerkstraat 12, Telefoon 5094 Demonstratie naaimachi ne! 100,- beneden nieuw prijs. Naaicentrum v. Vliet, -► Te koop: Honda brom fiets. tel. 01!»-144» of andere oude kast te koop gevraagd. Brieven onder no. 8-7, bur. van dit bled Koo- t in. '1846- Iets aparts vakfotograaf Foto D. SjNBtjans Tel. 011W - 7374 Goes M ook Klaeoe A 28/36 Te koop. I.g.st.z. Ford Te koop: I g st i VW 1300 de luxe, bj. nw. benden red., veel acc. Breitnerstraat 3t, Geee U475 A. J. r. d. Gaekte - Pees Tulnbouwvakonderwtjser Telefoon 01106-4664 Levwring Heesters, Coniferen Rasse -► Te koop zing: elektr. boüer, 10 liter, trimfleta, als nieuw. Bosae- wejde 15, *a-Gravenpolder, -+- Te koop: 3 Hoenson olie- kaehels waarvan 1 met twee auto: goed onderh Yamaha- brommer bwj. .1071. Ru yter tsen 04. Goes. '8 Avonds na 10.00 war. -► Te koop: i.g.st.z visboot I SO x 3 30 m. In mahonie hout (ook geschikt als bij- bootje). Tel. 01134-1071. Lange Kerkstraat 48 Telefoon 4863, Gom Cortina 1300 L, bj. 1000 met trekhaak, lage prijs. Burg. Slnkelaan 43, Yeraeke, telef 01131-17» -► Ta huur: Nieuw VW, all risk verzekerd f 10.- per dag 10 ct per km. Violenstraat 70 Goes, telefoon 0000 Bedford achteroverkieper diesel, laadvermogen 8 500 kg douche- en W C metten, dlv -► Te koop: 4-' 7-pers. «ta-caravan merk AAaraton 7*/> m. lang met etandplaata. Tel 01134-1071. -► Caravantenten VA. f 30S - voorseizoenaanbiedlng. Vak kundig gemaakt van super- kwaltteit .'doek Iedere ge wenste mast en uitvoering, snelle: levering Tentenfabrtek GOBé-sport Piasseweg I. Waarde Tel. 01134-1203 irdappelen Ike klei. enveloppe aan Euromunt. Postbus 101, Goes -► Uw voordeliger edre» voor siechaesters. rosen. Coni feren. haagplenten en verte planten Gebr v, "t Wert- einde Kwekerij „Weethof” '•-Heer Arendskerke. telefoon 01100-1210 ten ruiden van 4- baans mUteweg M - Tb I rT“ van d Bintjaa Hetanink-MM N V.. Poet, bue 1, 's-Weer ArandAaike y, kgop wagens aanschaf nu OB»,—Stroom B V., Kerkstraat 11-17, Goes M MNMNkW ->■ Contract teel t Bintjes veldgewas oogst 1073 - Voor inlichtingen Helmink-Boots N.V., Postbus 1, 's-H. Arenda- kerke. Telefoon 01100-1747. Verkoop en reparatie TV en radio. Firma van Driel, Kloetinge, Patijnweg 04. straat 30. Goes, tel. 4704 De Hond's koplaerinrich- tlng verzorgd a la minuut uw telefoon 7070. Maak gebruik van onze 1 uur-service Bel op, uw kleding wordt gratia gehaald en gebracht Wijngaardstraat 17. tel. 7310. Goea 1 uur-service -► Alle reparaties van alle merken zoals Pfaff, Singer etc. Naaicentrum van Vliet, -► AVlo-Fokker heeft in haar leuk werk voor meisjes van IJ Tear en ouder Noem eena kontakt op met onze afdeling Personeelszaken en je ont vangt alle gewenste informa tie. Fokker-VFW B.V., Bedrijf Avio-Fokker. Aviolandalaan 31, Woenedrocht, tel. 0104Ó- 2450 -► Afwisaelend. zelfatandig en verantwoordelijk werk vind je In onze Elmo-afdellng Een lopende band tref je bij on» niet aan. Meisje» van 1S jaar en ouder bel af schrijf een» naar onze afdeling Per- aeneelssaken en je ontvangt alle gewenste informatie. Fokker VFW BV. Bedrijf Avio-Fokker, Aviolandalaan laan >1. Woenedrocht, tele*. OHM 34» I -► Te koop: wandelwagen. 1 box l.pr.stx Paukenshoek- «traat ia, Kapelle. Te koop: ipeakerbox „Elk" 100 Watt Solo, V. Gogh- rtraat 107, Goes. Te koop: 1 bungalow tent, 4-per»., geh. nieuw. Prtja 500,—. J. Mtjnsber- gen, Bankertstraat 33, Goes. -► Te koop: goed onderh. bankstel. Ideaal voor zomsr- U gaat karnaval vieren’ X, Goea (bfj de Kade). -► „Itock and Roll la tertt again, dus „Livelihood", tel. 01100-4305. -►Voor het karnaval heb ben wtj voor U: boerenkielen mutsen, maskers enx Het Feesthuis, Konlngstrsst 2, Gratis af te halen: jong hondje, van Goghstraai 1, Goes -► Woningrull. Wie ruilt eengezinswoning In Kamper- foellertraat (kemer. keuken. 3 slaspkamen en douche), huur #5.15 per maand voor wo ning in Populierenstraat. Beukenrtraat of Berkenstraat Brieven onder no. 9-5 bur ven dit blad opachepmachine, ^20-3M mot. garagekrick, 8 ton, compres sors. trilgoot, dwsrslaasers, bunkers enz. - -► Uw schoenen voor repa- i ra tie In goede handen bij I Schoenreparatlebedr. Martin Wljdemana v,h. Vsn Unen, I Lange Vorststraat 13, Goes Toon 01100 - 73», judtdrTM^T^Sm^'ktmtl*- Belasting moet men niet glftebüjet door ons goed en nu 748,—. Stroom B.V., Lange Kerkstraat 11-17, Goes, tel. 01100-5885-8527 -► Jonge vrouw. 23 jaar, zoekt thuiswerk, l.b.v. schrijf machine en tel. Brieven on- der .no. 5-2, bureau v.d/ blad -+■ Werkster biedt zich aan: Goes of omgeving Brieven onder no 8-4 bur vsn dit bl. -► Te koop gevraagd: en kleine partijen uac pen. Ook battertj-klpp< Pluimveeslachterij De nlng en Zn.. Woutrsewi Bergen op Zoom. Tel. 33730. bevr.AT’ - straat 30, Kloetinge -► Te koop: 2 ftuteutla en 4 stoelen, igrtx Tel. 01102- 13» -*■ Te koop Een gaskachel, merk ,J2RU** met thoiinuot. 34 uur-service 34 uur-service (wit), dames bromfiets en verx. 10 maanden oud. prijs 375.— Te bevragen na 8 uur. Oudhof 12. Goes (Noord) Te koop: rode Zündapp l|.»t bouwjaar 1887 en ver zekering 1873 Pr Bemhard- rtraat tl. Wolf»«> :»dijk -► Te koop IgrU heren- rijwiel. Marijkertraat 3, Goes -e- Kent U onze prima siga ren onder eigen naam al? 50 sigaren voor slechts 14,50! Probeer re eens en U komt er zeker op terug! Sigaren magazijn n*t Centrum”, L. Kerkstraat 8, Goes.-Tel. Tg», Voor verjaardagen of ju bilea slaagt U altijd bij Siga renmagazijn ,,‘t Centrum”, L. Kerkstraat 8. Ook Uw adres voor G.M.C -geschenkbonnen Glazenwas- of schoon- maakproblemen hoeft niet meer. Glazenwas- en schoon maakbedrijf „Cupido”, Hein- kenszand Tel. 01108-1882. -► Te koop van particulier: een half vrijstaand woonhuis Gelegen aan de Noonfweg te Krabbendtjke. Tel. 01134- 1871. -► Te koop gevraagd van particulier: woning in Goes Brieven onder no 8-3 bur. van dit blad -► Te koop: flinke woning ven particulier, redelijke pr. Als nieuw kindertractor en sluier en piek van lediksntje Schoolstraat 30, Hanrweert -► Hotel Café Restaurant „De Schelde", Havenstraat 9, ColtjnsplaaL Tel. 011» - 338. verse paling, tong en mosselen zo zee. Voorts ook zalen be schikbaar voor partijen. -► Per vliegtuig naar het zuiden. Per boot naar Scan- dlnavlg Per trein naar Oos tenrijk Een cruise op zee of een Rijnreis. Uw vakantie per eigen auto of per btu Vraagt onze programma's Reisbureau Müller Co. B.V. Boul. de Ruyter 16, telefoon 2332, Vliaalngen -> Uw reis voor vakantie, - zaken, familiebezoek bestelt 's-Heer Arendskerke, telefoon U natuurlijk bij de vakman Uw ANVR-reisbureau. Des kundig, all-round en niet duurder. Zo een reisbureau met alle biljetten In eigen vóorraad; Reisbureau Müller 8c Co. B V Boul de Ruyter 16. tel 2322. Vlisalngen 1-W mmrdea fg.M; /0 PBUee erets reert m, (Mixen sxcluelel 4% B.T.W. -. BN eoenrtbetakne te veteern BB-4 - Goes (bij de Kade). -> Dansavonden? Een fijn» oend „Livelihood", telefoon 01100-4306. -► Boerenkielen gratis Nee. <1*1 gaat niet, maar onse prijzen zijn wel belachelijk laag. Het Feesthuis, Koning- straat 2, Goes. (Bij do Kade), -► „Livelihood". Jan Blok, gitaar-zang. Jan Bom. bas. Jen Kouy.zer, hammond orgel, Ebbo Gerfitse, drums. Tel 01100-4805 -► Feestvieren met een toe ter, masker of boerenkiel uit Het Feesthuis. Koningstr. 2. Goes (bij de Kade). -► Zoekt U goede dans muziek? Bel meteen 01100- 4305. -► Karnaval 1973 Haart u Voor onze feert-artlkelen. Onze voorraad moet weg. komt kijken Het Feesthuis. Koningstraat 2 - Goes - (Bij de Kade). duur drubwei offsetdruk n* straat 41. teL -► Wij njn geipecialiacerd In het verwerken op snaai. -- plaat van alle maten foto's. Specialiteiten platen, reprodukties enx Vraagt vrijblijvend prijs opgaaf t Jantje van Alles Korte Noordstraat 11-15, Middelburg, tel. 3733 Een nieuw Ttmese hor loge met 1 jaar achrlftelljke garantie voor oud en jong koopt U bij Drogisterij NagV- zaam, Ovezande -► Uw voordeligste adres voor sierheesters, rozen, coni feren, haagplanten en vaste planten. Gebr. v. 1 Wert- einde. Kwekerij .WesthoC', Burg. Slnkelaan 43. Yerveke, tel. 01131-1758 -► Te koop aangeboden: bankstel, dressoir, eetkamer- tafel, in licht kersenhout en 2 hulskamerlampen. Kastan- jestraat 122. Na 6 uur: telef. •1196-4547. Z Te koop: 1 hoge wartel- *,d«‘ln8 wagen met voetenzak en leuk w*rk vnor m“*'“ regenscherm en rek Noord- einde 12. Kloetinge I- ---- -► Te koop: Jonge konijnen. Dijkwelaertraat 48, Kapelle. Te |coop: goed gasfornuis met oven. Kloetlngseweg 36a Goes Tel 8318. Te koop: prima *-«ïi4- kachel, 2 branders. 1 hand- zaai-machlne Planet Jr Te Sonke Buys Ballot- -► Gevraagd.' werkster voor enkele ochtenden per week Te bevragen bij B.V. Woon- stijl Gabritlse, Lange Vorst- A| straat 42-44, Goes, tel. 01106- a 6411 Y ketels, grote partij wekfloe- -► Te koop gevraagd: grote en kleine partijen elachtklp- peti Ook batterij-kippen frluimve-lachtertj De Kt»- Ht>|Un<u, „wichten, antieke ning en Zn Wouejeweg171 ^loiticn. houtsnijwerk ens Bergen op Ze«n. Tel 01846- w)| fedeelu ven onze ver ser» -i w<f 01135-543 Geen handelsren Te koop: ISO tulntegels, cent per stuk en I staand skelet, gwechlki voor lessen Telefoon 0110S-3MB -► Te koep: Bocal gaacon- veetor cap 86» k.cal. Hanri Dueantstraal Tl, Frtilnlngen -> Hoge bijverdienste voor iedereen (o.a. thuiswerk) f 50-f 150* per week Centrum-Agentuur, PoetiMis 2630. Den Haag. Postzegel in- slulten a 01106-1219 ten zuiden ven 4- baans Rijksweg 51 -► Grote sortering plakplaa tje, muurverven, kartrendjes, afwasbaar, clematapi» en lijm voor vochtige muren Drogisterij Nagtzaam, Ovezande Voor de verzamelaar: postzegelalbuma, plakboeken, foto-albuina, multobanden. postpapier enx Drogisterij Nagtzaam, Ovezande ->■ Nog voorradig voordelig behang, verder uit de staal boeken. snelle levering Schildersbedrijf Nagtzaam. Ovezande, tel. 01195-3» Voor uw gezonheidaklom- pen en sandalen, kinder- en heren slippers, ruim gesor teerd. Drog. Nagtzasm. Ove zande -► Degalux aluminium jaloezieén voor zomer en winter, ook in balastore ver krijgbaar Schildersbedrijf Nagtzaam. Ovezande -> VUedan en SolopeL strijkvrije tafelkleden, uitvoeringen. Drogisterij Nagtzaam. Ovezande -► Nieuw vloeibaar behang Histor wanddecoratie, muur verf verkrijgbaar in 8 tin ten. Vraag folder. Drogisterij Schildersbedrijf Nagtzaam. Ovezande Voor uw auto under coating beschermt de kwets bars zijde van uw auto Drogisterij Nagtzaam. O ve ran de 140 liter koelkast ou 2»^-. Stroom B.V.. Lange Kerkstraat llrlT. Goes, tetet SI 100-5865-8527 -► Munt verzamel aars opgelét Onze nieuwe prijslijst is uit Stuur 1.— aan postzegels in Te koop: Itgrtx Vespe Te koop: een complete werphengel en een luchtbuks Tel, 01195-305 -► Te koop: stevig bankstel, klein bergmeubel, judo-pak 10-12 jaar. Burg. Lewestraat branden. 1 70 liter tank, 1 9, Lewedorp, tel-, 01196-12312 -► Te koop: Hoénson olie- haard. geschikt om een hele woning te verwarmen, olie tank van 600 liter, 2 plaats elektrisch comfort met oven, -- - elektrische boller van 16 Itr., Meekrapstraat 2, 4 pits oliestel. 1 pers, ledl- - ksnt met bed, een wringer met bok, hondemand. A. A Eversdijk, Kapelseweg Kloetinge -► Te koop: beige .klassiek bankstel 100Vogelzangs- weg 08. Goes -► Te koop: straatstenen. Brtevee onder no. i,2ï mwr rimpels verdwijnen fnet Rimpelkorrektor. Uw grijze haren verdwijnen met Marchel-créme. D.A. Drog. De Gaper, Voorstad 7e, Goes. Telefoon 5462 - -► 1» liter koelkast 4»,—, 741nu 29*.Stroom B.V., Lange Opril Grote Markt 9, Goes. Kerkstraat 11-17, Goes tetef 01100-5655-8527 -► Mast's meubels- en TapijtentoonzMl- verkoop heeft nu een speciale aan bieding. Moderne lakue eet- hoeken nu voor 476, -► Combi koelkast, 2-deurs 73»,—, nu 498,— Stroom B.V. Lange Kerkstraat 11-17, Goes telefoon 01100-5855-8527 -*■ Uw voordeligste adres voor sierheesters, rozen, coni feren, haagplanten en vaste planten. Gebr. v. 't West- etnde. Kwekerij „Weethof", 's-Heer Arendskerke, telefoon 01106-1219 tan zuiden van 4- baan» Rijksweg 58 1 -► Te koop: tafels, stoelen,' kasten enz. enz. Gasthuis-, strsst 7. God Tel. 8250. WW». oaaivoiiH U4H vat! V HEL, - "l- Opril Grote Markt 9. Goes. Diep vrieskist. 345 liter Maak gebruik van onze 1 uur-service Bel op. uw kleding wordt gratis gehaald en gebracht Wijngaardstraat 17, tal. 7210, Goes 1 uur-service -*■ Voor een prima gebruikte naaimachine, kunt u ook bij ons terecht reeds v.a. 36—. Naaicentrum van Vliet Opril Grote Markt 9, Goes HAARDBLOKKENI -► Uit voorraad leverbaar: droog appel- en perenhout Gegarandeerd spatvrij. Gebr. Mallekota, Vroonland 60, Kapelle. TeL 01103-1782-2038. -► Hopmans zonwering Goes, Westwal 89, Tulpstraat 44, tel. 81180 5257, 91100-6500. -»■ u vreet 't toch, alle mer ken naaimachines. Husqvarna u bij ons vakkundig laten repareren. Naaicentrum van f- Vliet Opril Grote Markt 9, i J*«e" billijk tarief verzorgen Goes. [De Bevelanden J. Roggeveen te uur-service De Buaoal, Goes-Zuid Regenjas van 7,96 nu 6,96 -►Te koop: pootaardappelen Eerstelingen E 28-35 1,— per kg. Bintjes A 28-» 6,70 per kg. Alles NAK gekeurd. Ooststraat 16, Kapelle -► Schoonmaak, dan vloerbedekking shampo- rallen. Bespreek tijdig een apparaat vooY shamporal of Citin. D.A. Drogisterij De Gaper, Voorstad 7a, Goes. Telefoon 646Z -► -t Beva-huis Is beslist, de Broekenspecialirt AH* merken tn rib on spijkerbroeken aan scherpste prijzen Neem géén risico sn koop ze dus in *t Beva-huis. Goes. Carnaval met echte wim pers voor slechts f 5.50 Bi; aankoop van oog-make-up 'n tube eye-make-up remover gratia. D.A Drogisterij De Gaper, Voorstad 7a. Goes. MAISOfl - VISSER Goes. Papegaaistraat 6-11. tel. 61106-8231 Engros - Endétail -► Uw suède wordt woer al» nteuw met Jeka suède-reini ger. D. A. Drogisterij De Gaper, Voorstad 7a, Goes Maat'» meubels- en TapijtontoonEBal- hoeft nu een speciale aan bieding Moderne lakué eet- boeken nu voor 475. -► Gasfles leeg Steenhard-» Oliehandel start’ voor U klaar! Telefoon 61106-68» Butaan - propaan in kleine grote flessen of bulk -► Lederen knie- en elle- hoemtukken In vele kleuren Ito F-P Faaae Schoenaer-1 vtoe. Korte Vorststraat M, .1 «MS 1 300 liter tank, 1 1108 litertank Te bevr. J. van Dijk, Hans- weertsestraatweg 33. Hans- wvrt, tel. 01180-1883 -► Ta koop: xga.n. kinder wagen, flessen warmer en box met boxkleed, alles,tegen redelijke prijs. Blaaspoort 1; Blezellnge -► Te koop: z.g.a.n moderne wandelwagen. 1 babysit, 1 kinderledikant en matras, 1 rtraalksche), 1 badkamer- kachel en een Peugeotbrom- mer Bramestraat 49, Goea -► Te koopS-plts gasstel, kinderkopjes en veldkoten 1-plta gartoestel. T.V.-toestel. A. Kole, Peperstraat I, Kloe- tinge Tel. 01)00-7566 -► Te koop' wegens aanschaf c v., mooie gaskachel DRU. type Rembrandt, keukengas- gelspr. J. C de Jonge. Rem- brandstraat 15, Helnkenazand -► Te koop: blauwe kinder wagen. Koèlstra. Spoorlaan 10, Krabbendijke -► Te koop: etken alaapka merameublement en eethoek Kon. Wilhelralnastraat 8. Kloetinge tel. 81100-7306 -► Te koop: 0 meenden oude Riemeruna kinderwagen Te bevragen v Hallstraat Goee-Noord w- Ta koop zwarte ollekachal moderne reproduktte op paneel IS,2 pers, ledi kant Tel 01166-10» -► Te koop: onbeklede rotan-wieg met badje t.e.a.b Tevens aquarium M x x Qr. v. Eoatenatraat L Yer- aaka, TeL 81151-16» 9 -► Ts koop: schommel wieg met bekleding, van Delft kinderwagen, bruin suède, geheel ultneembaar l.g.st. Cort v. d. Lindenstraat 154, Goes-Noord -► Te koop: wegens aanschaf Inbouw apparatuur, Singer volautomatische wasmachine (1 kg) Jac. van Beierenstraat 38, 'é-Heer Hendrtkaklnderen Te koop: kleinbeeld dia projector, Grundig radio, Philips radio, mono platen speler. koopje. Antheunlaae. Sp<H>rstraat 2. 's-Heer Arendskerke -*■ Te koop: 1 Praff naaima chine In aalonkart, 2 wek-, aan, 2 pers ledikant. I Hon da bromfiets Tel 81136-1445 i Welke liefhebber van klokken, houtsnijwerk SS7M - ovememén -► Te koop gevraagd: hete of ged inboedel». Winkel- of zolder-oprulming. Gasthuia- straat 7, Goes Tsi. 83»- -► Te koop gevraagd Bintjes veldgewas, voor dirvkt en later Helmink-Boots N.V., Postbus 1, 'a-Haar Ars»és karisa. TeL 81166-1747.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 6