GORDIJNEN SAMBi BOUWEN HOOGTUD I K3 LOEVE LOEVE LOEVE DE VLIJT' T „Speculum Zelandiae” opnieuw bij boek handel verkrijgbaar, eerste exemplaar uit gereikt aan commissaris der koningin OPEN WEAVE GORDIJNEN moderne kleuren en dessins 120 - 150 cm breed BIEDT TE KOOP AAN: FOURNITUREN RAIL GORDUNSTORE VENSTERRANDEN FRANSE VOILE OVERGORDIJNEN WEEFSTOFFEN KEUKEN GORDIJNEN KINDER GORDUNEN met grappige afbeeldingen kinderkamer, frisse kleuren VELOURS GORDUNEN in vele kwaliteiten en kleuren BIEDT TE KOOP AAN: t 1 EEN WONING r. Woonruimte te koop gevraagd 16 MAKELAAR Te koop MAKELAAR MAKELAAR I KORSTANJE - GOES KAPELLE BIEDT TE KOOP AAN: ZAALVOETBAL INKASSO’S en RECHTSZAKEN Korstanje - Goes M BEVELANDER Donderdag 1 maart 1979 r- I ii £3 s In Zeeland Brievx onder no. 9-1, bureau van dit-blad Hieuw- en Verbouw - Reparatie Levering Materialen J. DE LOOFF Beestenmarkt 23 Geea TeMeoa 011004303 LAAT UW RING NIET ERGENS LIGGEN EEN KWESTIE VAN SYSTEEM 36 kleurenplaten OPENBAAR VERKOPEN: AARDAPPELEN FRUIT GEBR. J. HOEKMAN Dt 17 d« miiwm platenatlas „Spiagal van Zaeiand” la op- nlauw In da boakhandal varkrijg* baar. De oorspronkelijke titel van het werk „Specalum Zelan diae” zal voor vele kannors on liefhebbers ven oude boeken on p veen uit Middelburg geschriften, beslist niet onbe- kend zijn. De oorspronkelijke exemplaren zijn nog zeldzamer den die van de Kroniek van Smallegange. Vorige week vrijdag, 23 febr., was de Commissaris der Konin gin In do Provincie Zeeland de eerste die tijdens een bijeen komst in het Provinciehuis te Ujk U aan het origineel. Volgens de hêer Middelburg een nieuwe „Spie gel van Zeeland” kreeg overhan digd door de hoer P. van der Spek, verkoopdirekteur van Theatrpm Orbis Terrarum, een Amsterdmse uitgeverij die sa men met Interbook International in Schiedam de fascimilé-uit- gave van het boek hoeft ver zorgd. ONROEREND GOED t 1 ONROERENDE GOEDEREN BIEDT TI KOOF AAN ONROERENDE GOEDEREN RECREATIEF ANDEN Robur S-J ONROERENDE GOEDEREN UD NEDERLANDSE BOND VAN MAKELAAR* lildwit 23 Goes - Tatofooa 011004303 BEDRIJFSPANDEN TI OOE* 1. WOONHUI* ét*., Maalstede 17 te KAPELLE; AM. WONINGTEXTIEL, Opril II, Gom 0 Heernisseweg 1 - Goes I 1T 17 4 1 2 1 10 354* 3»-*7 TE NI*SE. Zuldweg 2 Stijlvoll* boord edj op 1.2.10 ha grond. Na raatauratia zaar geachikt voor buitenplaat* Hat hui* I* ópgetrokken uit handgavormd* ■tenen an da houten zeeuwta échuur heeft oen rieten dak Hot geheel I* groot 83 ore. 70 ca. Voor en om hot hui* Hgt oen prachtige Fortuin 12. ZUID BEVELAND In agrarisch gebied, goed beklant GARAGEBEDRIJF met WONING. WINKEL. SHOWROOM en WERKPLAATSEN op ruim 2.000 m2 TERREIN 18. BAARLAND op de Camping „Scheldoeord" aan de Wetterachelde, degelijk houten 8 per*. ZOMERWONING met vaste staanplaats; DEELT MEDE: dat eedert do bekendmaking van 18 Januari j.l. ZUN VERKOCHT Bewaar papieren als verzekaringskaarten ziekenfondskaarten, e.d. voor mensen die aan de deur komen in een stevige enve loppe óp een vaste plaats, zodat u een en ander zo kunt pakken. Bewaar alle garantiebewijzen samen in één stevige enveloppe, die natuurlijk ook weer een vast plaatsje heeft Het zijn maar enkele voorbeelden van werken volgens systeem. KOPEN BIJ EEN SPECIALIST! I* kopen bl] oen vakman I* kiezen uit grot* sortering I* kopon aan voordelig* prlj* VRAAGT TE KOOP Woonhuis**, recreedeMaea, bearderijtie*, leaderijee e.d. •- 17 17 17 17 17 17 Te koop: HUM MET C.V. 4 slaapkamers an 2a W.C. Tarvatanaeweg 34. Kioetinge InlIchtiiigMr J. Tb. GOEDEMONOT v. d. Spiegelstraat 46, Go**, tel. 01100-5050 Inl. Noord-Bevaiand: Oostetrsat 18, Kortgen*. tel. 01108-498. Goe* SCHRIJVER B.V. Naereboutatraat 21, tal. 01100-8180-8307 GOBS, M. D. de Grootstraat 89, ruim* WONING mat SCHUUR, VOOR- an ACHTER TUIN Ta koop vrijstaand woonhuis met mogelijkheid voor garage op 388 m2 grond Direct leeg te aanvaarden Gelagen Mauritsstraat 11, tal. 01102-1928 UD NEDERLANDSE BOND VMN MAKELAARS UdMakilairiblari Zealaad 2. GOES, Ruisdaelatraat 28, halfvrlj-staande van C.V. voorziene flinke WONING mat SCHUUR, VOOR- en GROTE ACHTERTUIN 3. GOES, Magdalenaatraat 6, BEDRIJFSPAND met GROTEtBOVENWONING, voor vel* doeleinden geschikt Mede doordat Ooee het de laatste weken heeft laten afweten - bet verloor deze keer ook van Luctor - ia 8SV '88 een week eerder kampioen geworden dan was verwacht SS V won ,na een zenuw- achtige start met ruime cijfers van het| goed partij gevende Colpl. Boys. PTT moest eerst in de tweede helft caputu- leran voor Kloetlnge (34). Wemeldlnge en Robur deelden de punten, waarna Wolphaartsdijk zijn meerdere moest er kennen In het op de tweede plaats van de ranglijst terecht gekomen 's-Heer Arendskerke. Colpl. Boys, Wemeldlnge en Robur zullen In de laatste wedstrijd moeten uitmaken, welke van deze club* i de B-poule zal moet- ilfaartadljk is definitief Het overkomt sommige mensen wel, dat zij bij het handenwassen op een tollet of zo, de ring afdoen en deze op de glazen opstand leggen. Later, wanneer de handen zijn afgedroogd, vergeten ze prompt de ring, om soms, veel later, tot de ontdekking te komen, dat ze de ring kwijt zijn. Op de plaats, waar het sieraad wordt neergelegd, is dan dikwijls niets meer te vinden. Dan is het gebeurd en is men soms een kostbaar sieraad kwijt Hoort u ook tot die mensen, die hun ring bij het handenwassen afdoen 7 Zó ja, zorg er dan voor, steeds op een onopval lende plaats van uw kleren een veilig heidsspeld mee te dragen Worden de handen gewassen en gaat de ring af, dan wordt die aan de veiligheidsspeld geregen en aan de kleding bevestigd. Vergeet u hem dan, dan hebt u hem in elk geval aan uw kleding ritten. De „Spiegel van Zeeland" heeft achterin een verklarende tekst van de hand van do heren M. P. de Bruin en P. J. Aars- sen, verbonden aan het Documentatie centrum Zeeuws Deltagebied. De huisvrouw moet haar huishouden eigenlijk ook runnen, zoals een bedrijfs leider van een grote firma dat doet Ook in het huishouden is efficiency van groot belang, want dat spaart de huisvrouw tijd en ook veel narigheid. Zo hebben we bijvoorbeeld het op bergen van diverse papieren. We denken hierbij aan kaarten van de verzekering het ziekenfonds, e.d. Het aoeken naar die spullen baart de huisvrouw steeds weer ergernis en de man aan de deur moet wachten. - Precies zoiets zien we bij garantiebewij zen. Als er iets la met uw radio, televisie, I wasmachine, piek-up e.d. dan hoort men soms de kreet „maar het valt nog onder do garsntiot" Dat is allemaal goed en wel on de leverancier zal oen en ander beet gratis voor u willen repareren, maar I dan zult u toch het garantiebewijs moe ten kunnen tonen en daar begint dikwijls de narigheid. Het komt wel voor, dat het hele huis er voor moet worden om-l gespit. I 18. BAARLAND, Slótatraat 48, degelijke In 1953 gebouwds WONING met SCHUURTJE an TUIN. Ook recreatie 23. VLISSINGEN. Centrum, een steed* goed be klant PENMONBEDRUF met CV.. TUIN en 2 GARAGE*. 20. 'e-HEERENHOEK, Burg. Tlmentweg 11. haH vrij gelegen, degelijk en uitstekend onderhou den grote WONING met C.V.. FLINKE GARAGE on GROTE BEDRIJFSRUIMTE, KELDER on TERREIN. Pracht object, voor volo doeleinden geschikt 22. KAT*, Middenstraat 8. ruime WONING met GROTE TUIN. Ook voor recreatie 21. WOLPHAARTSDIJK. Voorweg 85 (op 200 meter ven hot Veeree Meer) GROOT BEDRIJFSPAND met LOODSEN, QEMOD. WONING, GARAGE en TERREIN (s 3.900 m2). Voor vele doeleinden geschikt: IB. ELLEWOUTSDUK, Langoviele 40, eenvoudige oen de rand ven het dorp gelegen WONING met VOOR- en ACHTERTUIN. Billijke prijs. ■'Ook recreatie; - 2. WOONHUI* c.a„ Wilhelminastraat 48 te KRABBENDWKE IS. KWADENDAMME, Stelsedljk 3, aardige goh. vrij gelagen DIJKWONING met GARAGE op ruim 500 m2 eigen grond. Ook recreotie 17.~ BAARLAND, Burg. Vogeiaerweg 26. landelijk, geheel vrij gelogen BOERDERIJTJE op 400 m2 eigen grond. Vrij uitzicht en mooi object. Ook recreotie; 3. WOONHUI* c.a., Voorweg 1* te WOLPHAARTSDIJK 13. NISSE, Peul Krugorstreat 8, eonv. hatfvrij- taande WONING met FLINKE TUIN. Ook voor recreatie TE YERSEKE Steeweg 8 Een hoekwoning met tuin on houten schuurtje Deze woning bovot 2 kamers. keuken, bijkeuken, w.c., zolder mot 1 slaapkamer 9. YERSEKE, Kerkhoekstraat 13. ruime, haifvrlj- staande WONING met SCHUURTJE en TUIN; 10. VLAKS, Zoutoweg 3, geheel vrijstaande, landelijk gelegen, degelijke WONING met GARAGE on TUIN (612 m2) 11. KRABBENDUKE, Noorddljk 21. WOONHUI* met degelijke BETONNEN LOOD* van 230 m2 op TERREIN van 3.000 m2. Geachikt voor vele doeleinden 5 WOONHUI* 04L. Nazareth 21 te WOLPHAARTSDIJK 6. WOONHUI* ca, Molendijk 22 te NIEUW m ST. JOOSLAND; 7. WOONHUI* ca, de Grootatraat 72. GOE*:«I LID NEDERLANDSE BOND Wt MAKILAAR8 LM Makeiaarsbeura Zeeland Beaetaemarkt 23 - Goeo - Tetataoe 011004303 TE NIEUWDORP Prinses Margriotstraat 28 Degelijke vrijstaande woning met-tuin on royaal uitzicht. In 1988 In nieuwe wijk ge bouwd Het geheel Is groot 3 ara 4 ca. Bevat: hulekamer. keuken, bijkeuken, 4 slaap kamers, vliering, douche 4. WOONHUI* ca.. Beiert 8. HOEDEKEN*- KERKE VASTENAKTIE Gtro 5864 UfracM Casir. MMaan-BooraniaanbanK ,°- ■ndhovan De „Spiegel van Zeeland" heeft 36 bij- zonder fraai gereproduceerde gravures dij een duidelijke indruk geven van het eertijdse Zeeland. Het zijn allemaal stads- en dorpsgezichten (o.a. Goes en Krulnlngen) en ook staan er enkele bdfteAjHaatrih'vfc# tfgebeeld. Opvallend is vooral de fraaie kleur die bijna ge- - N. Israel,' direkteur van Theatrum Or- bls Terrarum, is er bij het drukken van het boekwerk enorm veel nauwkeurig heid komen kijken en natuurlijk de no dige liefde voor het vak. De platen zijn tot vijf keer toe onder de drukpers door geweest, waarbij een miniscule ver schuiving van de platen al een storends rand zou hebben opgeleverd. 14. HOEDEKENMERKE aan da rand van het dorp. *n lancteljfc groot aprachtig gartataureera, vóormiffg' BOEMNWOW^Mat GROTE (Ingaplanta) TUIN. Moderne keuken an sanitair. Mooi object; 3. WOON- ea WINKELHUI* ca^ W. Kanaalweg 29 te WEMBJMNGI. a. f*rebeetra*f 4*. woon-winkalhui» mat magazijn, werkplaats, zaalruimte en woning op verdieping Hét pand Is zeer solids gebouwd Het geheel 1* groot 1 are 89 ca b. Bierkade 3. woon-winkelhuis mot magazijn en bovenwoning. Het hul* heeft een prechtig uit zicht op do kade ven Goe* Het zou betrokken kunnen worden bij do rokreatieve ontwikkeling jachthovenplan) a. Weo*Meoa^Jk I*. terrein mot betonnen vloer on borgbunkor lang* hot water. Erfpacht to< het jaar 2000. Totale grootte 8 ar* 14 cc Voor een VLOTTE en ACCURATE behandeling van Uw Rechtskundig en Bemiddellngskantoor Naereboutstraat - Postbus 234 Tel. 01100-6160 of 8307 groot assortiment In bandsoorten, garen, allerlei haken, picot,-franje, ringen, spiraal enz. enz. in diverse soorten met allerlei onder delen naar gelang U nodig kunt hebben Wij zijn U gaarne van dienst met goed advies en prima service. U kunt ook alle gordijnen bij ons laten maken en als U zelf maakt, knippen we alles op maat en patroon. KOMT NAAR UW SPECIAALZAAK Notaris G. FGiele te Goes, zal op vrijdag 9 maart 1973 om 14.00 uur in de „Prins van Oranje" te Goes ten verzoeke van d* heer R. Drijdijk in het a. het bedrijfsgebouw met daarbij gelegen 35.38 aren grond, liggende nabij de Kamerpolderdijk onder Oudelande. b. een perceel landbouwgrond, liggende als- voren, grootte 2.32.92 h.a c. de kombinatie van a. en b. Vrij van pacht te aanvaarden ne betaling koopsom (uiterlljk 23 maart 1973.) Lasten voor rekening koper v.a. 1 jan. 1973. Nadere inlichtingen, ten kantore van de nota ris, Wijngaardstraat 55, Goes (tel. 01100- 7354). 8'. KLOET1NGE, Lowestraat 21, halfvrijetaande. goed palagen MIDDENSTANDSWONING mot GROTE QARAGI en TUIN. Grote woonruimte en 5 slaapkamer* 7. KLOETINGE ki beschermd dorpsgezicht, zeer goed gelegen ruime VEXA met GROTE TUIN (e 3500 m2) BIEZELINGE, ruime, halfvrij getogen WONING met GROTE GARAGE/*CHUUR en TUIN d. BnHiaiarkt IS, pakhuiapand mot erf, geschikt voor wtnkekwerkplaat*. toteel groot 1 are 63 ca Inmiddels I* verkocht het perceel Weethavendljk 6. hui* met lood* en *rf S (lange gordijnen) mod. dessins met of zonder loadband, op velerlei hoogten van 100 tot 250 cm (korte gordijnen) op vele hoogten van 25 tot 100 cm, in diverse uitvoeringen. - Geweven, geborduurd of met kant „Plein Jour" in effen, tambouré of broderie met ruche of smok, ook afgepast in fraaie nieuwe drukdesslns effen en fantasie, moderne kleuren. En diverse nieuwe kwaliteiten zowel in vitrage als overgordijnen Alle* van goede kwaliteit 25 kg prima BINTJE8 met heel voel grote 9^-. bij 100 kg gelijk XS.— Appels: prachtige grote Golden Delicious 0,**. midden maat *A*. Mooi gekleurde Jonathan, grote 0A8. Fijne mid delmaat Winston U*. Laxton Superbe, fijne zachtzure smaak 1,Goudreinette, groot Ir— met schoonheidagebrek *.88. Peren: fijne sappige Conference, groot 1,—, middel *,75, stoofperen Saint Remy, echte roodkokers 12* Al deze prijzen per kg, bij 10 kg gratis thuisbezorgd Kom langs, bel of schrijf ons Zuldweg 20, NUse, telefoon 011*4-110 Deze prijzen zijn 14 dagen geldig <r TE LEWEDORP j> Koronweg 5 *Wan vr|| frt' Mt 'SbW 'Véld gelegenIn 1963 geheel verbouwde, woning met aangebouwd* schuur (12 x 8 m.) met achter pp hst tsrrsin •en in goed* staat verkerend* houten «chuur van 20 x 8 meter. 1 28 87-11 1 M 70-83 5 22 71-N 12 *4-41 1* M-3S 7 17 58-30 1 10 12 38-43 1 11 10 814*| 1 11 volgend seizoen in de B-j ten uitkomen. WoE gedegradeerd. Uitslagen PTT - Kloetlnge 34; 8SV8S - Colpl. Boy» 5-1; Wemeldlnge Wolfaartsdljk - ’s-Heer Arendskerke 14; Luctor-Goea 4-1. 17 13 10 10 7 7 I 17 4 4 3 14 ssv ’*-H. Arendak. Goe» Kloetlnge Luctor PTT Wemeldlnge ColpL Boy» Robur Wolfaartsdljk De competitie wordt besloten op maan dag 12 maart au. met de volgende wed strijden: 10.00 uur SSV85 - Goes; l*.4O uur We- meldlnge - luctor; 20.20 uur PTT - ’e-H. Arendswerka; 21.00 uur Kloetlnge - Colpl. Boys; 21.40 uur Wolfaartsdljk - Robur. 4. GOES, Wssthavandijk 126. halfvrij staands gemoderniseerde WONING met GROTE GARAGE on GROTE BETONNEN LOOD* van e 110 m2. Alle* in uitstakend» staat 5. GOE*, omgeving haven* FABRIEKSPAND a 300 m2 met C.V. en TERREIN van ruim 1100 m2; Fete Commissaris van Aartaea vel be langstelling veer de jBptegel van Zeeland" vergelijkt de nieuwe druk met die van het originele exem plaar dat veer dem faaelaaUé uit- i* gave model stond. f DH prachtige antiek» boek is het eigendom van do heer van der voor de

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 16