r Wij gaan verhuizen NEEM HET NU Walcheren’s MAGERE CHOCOLADE MELK Wastafels Closet-installaties Geysers 4,95 17,90 8,95 6,95 11,90 Plaatzand/Steenslag REISBUREAU - TOURINGCARBEDRIJF GEBR. VAN FRAASSEN ZONEN 17,90 SCHADE-CORRESPONDENT 4,95 19,90 HORECA ONDERNEMERS! 4 NU PROFITEREN HELE LITER L 14 GOES VOOR DAMES PANTOFFELS 4 f 3 r MEISJES SCHOENEN KINDER SCHOENEN JONGENS SCHOENEN DAMES LAARZEN DAMES SCHOENEN 9,95 11,90, 13,90, 15,90 ene. MEISJES LAARZEN HEREN SCHOENEN LADDERS IN HOUT EN ALUMINIUM IJZERHANDEL JACOB BOER B.V. Y DAMES GEMAKSCHOENEN Alles gaat weg tegen lage prijzen bij: SCHOENHANDEL W. VERBURG DE BEVELANDER Donderdag 1 maart 1973 Ganzepoortstraat 6 Telefoon 6714 I A GEMEENTE Of MIDDELBURG 1 I 9,95, 11,w 7,99, 8,99, 9,99 B. J. Tram per Telefoon 01103-351 ’«-Gravenpolder I- ■4" -.1 Adverteren doe je in „De Bevelander” HOTELFORNUIZEN FRITUURAPPARATEN Fa Reijerse en Zn °f 4 ALLROUND ONDERHOUDSMAN Piekert n natuurlijk niet over. Want u komt veel liever onze nieuwe voorjaars- kollektie bekijken. Om te ontdekken dat wol nog een heleboel andere ingebouwde pluspunten heeft die u mooi maken. kM LEPELSTRAAT 1. V YERSEKE VAN DER KLOOSTER ’I 5,95, 6,95 om. 19,90, 29,90 ons. ZLM, Lendbouwhuis, Postbus 70, Goes. *4. door inrull verkregen Voor een nor X s Sollicitaties, met opgave van referenties, schrifte- - lijk te richten aan de diroktie van de O.V.M. der Bij de Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM te Goes is plaats voor een ook voorjaar» schoenen 13,90, 15,90, 19,90 Ganzepoortstraat 24, Goes. Tel. 01100-5860 TOERWAGENREIZEN (3 t.m. 14 dagen) NAAR VELE BESTEMMINGEN, p.a. Londen. Partje. Coata Brava, Berner Oberland, Dolomieten, Joegoslavië, Kartnthl*. Ober Bayern, Tirol, Luxemburg, Rheinland, Denemarken. Beestenmarkt. Sigarenmagazijn H. Sinka, laeta. i 01X84-7710. 19,90, 24,W,90 Hij zal belast worden Met de afwikkeling van scha- de-gevallen, waarbij voldoende kennis van de mo derne talen gewenst is. Vereiste opleiding H.A.V.O. of MA.V.O., met zo mogelijk type-diploma. Leeftijd niet ouder dan 28 jaar. Ervaring op dit terrein strekt tot aanbeveling, hoe- wel ambitie en verantwoordelijkheidsgevoel zwaar der zullen wegen. Een positie voor iemand, die graag zelfstandig wil -, werken en'yan aanpakken weet. 4,95, 9,95, 11,90 24,90, 29,90 Uit voorraad leverbaar, apart en mooi bruidsboeket BLOEMSIERKUNST Willem Zelleweg 33, Goes telefoon 01100-6120 Lange Kerkstraat 8, telefoon 8818 REISPROGRAMMA VERKRIJGBAAR BIJ ONZE AGENTEN. GOES: P. Schipper. Grote Merkt, A.M.Z., Weetwel en de Boerenleen- en Reiffeieenbenken in Uw woonpli GEBR. VAN FRAASSEN ZONEN, Paul Krugerstraat 21 - Vlissingen Telefoon GROTE MARKT 19 GOES a Leidsestraatweg 147, WOERDEN Telefoon 03480-6241, T. Sternlaan 30, KAMPERLAND. Telefoon 01107 -615 4 BtJde dienet ven gemeentewerken kan worden geplaatst een m de rang van gemeenteambtenaar IV. Gedacht wordt aan een timmerman met brode be langstelling op hot gebied ven onderhoud van gymnastiek- on ochoolmeubolen, kinderspeolplaet- -< I een, hekwerken en gebouwen. Vorolet wordt hot bezit van rijbewijs BE. - g. Se larie voor 21-Jarigen en ouder: yen f «44.— tot I ƒ1315.per maand. I Van toepeoelng rijn: vakantietoelage 7 vorhule- kootenregoling. Intercommunale zlektekooten- I regeling ambtenaren (IZA), premloepaarroge- I ling. algemene burgerlijke pensioenwet Premie AOW: de premie AOW komt voor reke ning van do gemeente (op het solaria wordt I duo geen premie AOW Ingehouden). Woningzo nodig wordt bemiddeling verleend bij het verkrijgen van woonruimte J Schriftelijke eolllcltatioo met volledige gegevens omtrent burgerlijke etsst. opleiding, ervaring on I referenties dienen binnen 14 degen na verschijning I van dit blad te worden Ingezonden aan do dlrek- leur van gemeentewerken. Stodeochuur 1 te Mld- delburg In de sollicitatie dient te worden opgo- l 1 geven In welk blad men do advertentie heeft LZ I 68 cent 11v w i ^4' *-* I-;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 14