PIET kei Totale opheffings UITVERKOOP Wij bieden de man van vandaag die bril, die iets voor hem doet Elektrotechnisch bureau H. J. Colijn b.v. Kloetinge gaat de zaak drastisch uitbreiden RENTMEESTER ■DE MUYNCK een vrouw hoort graag een kompliment SPORTSHOP OPRUIMING JEAN D’ATHENE 2Q% KORTING MIDNIGHT SPECIALS „DE KORENBEURS 4,90 12,50 2,90 STOFFENCOLLECTIE 12,50 15,00 6,90 9,90 ZIEKENFONDS LEVERANCIER Uw bril gemaakt door ervaren vakopticiens halve prijs BRILMONTUREN vanaf 1 KAPELLE - TEL 01102-1223 r GERO ARTIKELEN Voor sportartikelen op elk gebied F"""* Ib^B^^^FA. kampman VAKOPTICUN EXTRA P.V. de Scheldevliegers I- r OPTIEK-FOTO-FILM ID GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOES F 4 4 5 v. m Wij hebben ontelbare, hoogst aktuele brillen. Zo kunt U zeker zijn van een bril die U werkelijk goed staat. En waarmee U een man van deze tijd bent. Bovendien staan wij garant voor een goede pasvorm omdat wij van vrijwel elk model alle maten in voorraad hebben. ALLE PRIJSKLASSEN Wij bieden U een topkollektie moderne brillen in alle prijsklassen van goedkoop tot duur. LEDEN VAN ZIEKENFONDSEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoedingen. DUIWrriNTOONSTKLLINQ bez. vanaf 15.00 uur bij Café J. Doene, Ovezande Na de ramp Ook kraantechniek ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R D - B E V E L A N D (waarin opgenomen hef „Zeeuwsch Advertentieblad''; Utiliteits-projekten Expert-zaak Da direktia van bureau Colijn b.v. wordt gevoerd door de heer H. J. Colijn. die daarbij wordt ge assisteerd door twee zoona J. Colijn en H. J. Colijn jr. J. Colijn noemt de commerciële kant van hst bedrijf voor zijn rekening, H. J. Colijn jr de technische kant. Het bedrijf is aangesloten bij de Export-organlsatie en na do ver bouwing zal do winkel dan ook een echte „Exportzaak” zijn ge worden, die wordt gekenmerkt door een bepaalde uniformiteit die ook do andere exportzaken kenmerkt. Er wordt o.a. met oen speciale kleurstelling gewerkt Een Duitse architect de heer Grohte, maakte hot ontwerp voor deze Exportzaak. -^Historie I 25 Januari 1973 RMgktie-edreaMiddelburg, falofoon 01180 - 50 87 Verantwoordelijk redakteurF, X van dor Peijl POLO JERSEY. 90 cm breed COURTELLE JERSEY, 160 cm breed van een grote modieuze MOUSSELINE, 90 cm breed TREVIRA JACQUARD. 150 cm breed MANTELSTOFFEN, 150 cm breed DIV. WOLLEN STOFFEN. 140 cm br WOLLEN WEVENIT, 150 cm breed 12,50 9 ll Grote Markt 6, Goes TREVIRA 2000, 150 cm breed COUPONS EXTRA VOORDELIG! Lange Kerkstraat 44 avontuur •h met medewerking van Het Franse schoonheidshula AANVANG 20.00 UUR ...2 >4? V J 2l KlokstrMt 10. Goes I R3 V ptira Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of wosnsdagmorgen Is postbestelling (Indien geadviseerd) 25e Jaargang no 4 Oplaag van dit blad: 25.180 ex. Uitgave Drukkerij Da Phoenix Goes B.V. Voorstad 24, Postbus 5, Goes Telefoon (01100) 41 10 b o a. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 stalling vereist. Om ruimte voor do uitbreiding te krijgen Werd het aangrenzende perceel gekocht. H. J. Colijn b.v. beschikt nu over ca. 75 m1 winkelruimte, straks zal deze ruimte ruim 200 m2 be drogen. De verbouwingswerk- zaemheden worden uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Van Sabben uit Goes. ALLES MOET WEG EEN NIEUWE KOLLEKTIE RINGEN. 350 MODELLEN UU VOOF IWlVC pijjS Bij aankoop van 2 oen EXTRA KORTING GOUDEN HANGERS. GOUDEN BROCHES. GOUDEN ARMBANDEN on GOUDEN OORSIERADEN DAMES- on HERENHORLOGES au nog voordeliger 't hertje ven de Lange Vorst Bij het elektrotechnisch bureau H. J. Colijn b.v., aan de Lewo- straat in Kloetinge, wordt op het ogenblik hard gewerkt. De win kelruimte van deze zaak wordt door een ingrijpende verbouwing drastisch uitgebreid. Reden voor do uitbreiding: de steeds groter wordende sortering artikelen die oen goede on overzichtelijke op- Grote Markt 6. Goes tel 6015 - GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's-avonds komen mnos voaaianiAAi w-w - mssooa pMec».rt»isou Nog aan aantal (etalage modellen) ven 398,en 450,nu 169,-, 129,-en 229,- Gezellig dansen bij kaarslicht zaterdag 27 januari Au per Ié MAANDAG EN DINSDAG GESLOTE] 4 GOES Parfumerie TOTAL! OPRUIMING van een grote collectie meUeexe jurkjes In jersey d'or, trovfra, diolen zo voordelig, dat U er gemakkelijk 2 kunt nernenl 19,50 en 29,60 creeérde ook voor Uw huidtype Schoon heidspreparaton met plantaardige en organische opbouwstoffen ATTENTIE ATTENTIE BORSSELE houden zaterdag 27 jan. 's Avonds rad van met leuke prijzen- bouwen van elektrische installaties van boerderijen. Men had daar vaak nog accu's in gebruik en er werd dan om geschakeld op wisselstroom van 220 V. Na verloop van tijd kreeg de heer Colijn de beschikking over een bakfiets, nog later kwam er een motorfiets om snelle service te kunnen verlenen. Na de ramp van februari -1953 had de heer Colijn vooral de handen vol met het herstellen van elektrische installa ties en verlichting, met name fn Krui- ningen. Het was in die tijd dat de t.v. z'n opmars begon en ook bureau Colijn had in de etalage een demonstratie t.v. staan. De programma's waren toen nog maar spaarzaam en wanneer er met het apparaat gedemonstreerd werd stonden er heel wat mensen bij. Op zekere dag deed zich irt de over wegend hervormde gemeenschap van Kloetinge iets bijzonder voor. Men zag hoe een groep van A a 16 nonnen door het dorp trok en wie weet hebben som mige inwoners van Kloetinge wel even tjes aan een processie of iets derge lijks gedacht. Nog groter werd de ver bazing toen de nonnen bij bureau Colijn bleven staan. De verbazing steeg ech ter ten top toe ze allemaal nog bij Co lijn naar binnen gingen ook Het waren nonnen van het ziekenhuis St. Joanna die ook In een t.v. toestel waren geïnte resseerd. Naar gelang de zaken van de heer Co lijn zich steeds verder uitbreidden, nam ook het aantal monteurs - installateurs toe. In september 1953 verhuisde bureau Colijn van het Kerkplein naar de huidige vestiging aan de Lewestraat. „Het was een grote stap" weet mevrouw Colijn zich te herinneren „maar we hadden een Ook kranen behoren tot hun werkterrein. Geen gewone waterkranen In dit geval maar kranen zoals bijv, bij Scheldepoort in gebruik zijn. Vroeger werden deze kranen met gewone motoren voortbewo gen maar tegenwoordig is er eigenlijk alleen nog sprake van elektromotoren. Men kan gerust stellen dat het bureau Colijn voor geen enkel probleem achter uit gaat, geen probleem Is ooit te groot Om technische problemen met de appa ratuur van klanten te verhelpen beschikt het bureau over een uitgebreide tech nische dienst gesplitst in afdeling radio en tv. en een afdeling huishoudelijke apparatuur. In de T.D. treft men natuur lijk de meest complete en modernste apparatuur aan. OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN KORTGENE TOTALS OPRUIMING De laatste jersey tuniekpekken 35,00 r ontzettend leuke openingOok de ver standhouding met de klanten is altijd heel goed geweest er komen nu nog mensen die ook op .de openingsreceptie van 1953 waren I - v Op het ogenblik werken bij het elektro technisch bureau H. J. Colijn b.v. ca. 35 man. Enkelen daarvan kwamen al bij de oprichting van bureau Colijn in IMS in dienst. Eén van de zaken waarmee het Kloetigse bureau zich momenteel vooral mee bezig houdt Is het aanleg gen van elektrische installaties In utlll- teitsprojekten. Colijn b.v. verzorgde o.*, de installaties in de Schouwburg in Mid delburg. in divers* bejaardencentra, In het kantoor van het GAK, in het kan toor van deW.MZ te Goes en ook in dlv. kerkgebouwen in Goes en M ddelburg. Bureau Colijn beschikt over een speciale installatieafdeling waar ontwerpen wor den gemaakt en getekend, één en ander natuurlijk in overleg met aschitekt en aannemer. In veel van bovengenoemde gevallen verzorgde bureau Colijn ook de geluidsinstallaties want ook op geluids technisch gebied staat Colijn fn man netje. Hel bureau nam ook de commu nicatietechniek, toegepast in de ambu lances van Midden-Zeeland voor z n re kening, evenals de installatie van Inter coms en draadloze oproepsystemen bij diverse grote bedrijven. Ook grote olie maatschappijen doen regelmatig een be roep op het Kloetlngse bedrijf om de elektrische installaties in benzinepompen klaar te maken. Verder is het bureau Colijn ook nog gespecialiseerd In bet •anbrengen van lichtreclames. een bril, die als vanzelfsprekend aansluit bij de vorm van het gezicht en qua karak ter past bij de persoonlijkheid van de draagster ie een welgemeend kompliment waard. Ah U morgens en avonds 5 minuten neemt voor de basisbehandeling Reinigen, etimuleren, beschermen of voeden, brengen zij uw huid In optimale conditie en be strijden rimpelvorming en vroegtijdige veroudering Aavertenüeprtje 29 et pw mm. Voorpagina BH tarief Ingezonden mededelingen 1 x tarief Prijzen exclusief 4 8.T.W. i Contracttarieven op aanvraag Voor fouten In tel. opgegeven advertenties aanvaarden wij geen enkele verantwoordenikheid De historie van Colijn b.v. begon in het jaar 1949. toen de heer H. J. Colijn een zaakje in elektrische artikelen begon aan het Kerkplein eveneens in Kloetinge. Het huls was niet zo groot en als men bedenkt dat een groot gedeelte van egn - van de kamertjes nog in beslag werd genomen door een partij apparatuur als stofzuigers en radio's etc... kan men zich de toestand wel enigszins voor de geest halen. Achter het huis verscheen weldra een soort hut, de zogenaamde reparatie- hut. waarin de heer Colijn verschillende herstel lings werkzaamheden uitvoerde. Regelmatig zag men toendertijd de heer Colijn op een oude fiets, haast onzicht baar door grote partijen buizen en ander materiaal over de Bevelandse wegen toc- ren, op weg naar éen karwei. Hij werk te tot in Colijnsplaat toe. Vooral in de winter viel dat fietsen he lemaal niet mee: de elektrische leidin gen bestonden toen nog uit ijzeren pij pen die In dat jaargetijde door de vorst werkelijk als ijs aanvoelden. Daarbij kwam nog dat de heer Colijn altijd stipt om half acht begon, dus moest hij altijd heel vroeg van huis I Een veelvoorkomend karwei aan het begin van de vijftiger jaren was het om- Oprulming van uitstekend* kwaliteiten voor ongelofelijk lag* prijzen, opruiming In

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1