PIET NSEN I RENTMEESTER F 49,50 I Echte Franse kindermode DE MUYNCK SPORTSHOP COUPONS! COUPONS! W, 3 SPACE Ruime schoudertas EAU DE TOILETTE 20, Het Stoffenpaleis heeft werkelijk alles op het gebied van Denim! JONGENS KOSTUUMS uit Parijs van zuiver scheerwol „DE KORENBEURS” DE „PRINS VAN ORANJE” GOES „The Rythm Stars" Israël bestaat 25 jaar Begin met bestaat de staat Israël 35 jaar. Door vele vooraanstaande Neder landers een comité opgericht om te. komen tot een zinvol geschenk: de bouw van een internationaal jeugd- en recre- •ctiecentrum nabij het Hollandpletn te Jerusalem. Het centrum is bedoeld om jongeren uit de gehele wereld te kunnen ontvangen met nadruk op ontmoeting met zowel joodse als arabiache jonge inwoners van Israël. Daartoe zullen semenart en cursussen worden georga niseerd over jeugdletderschap. jeugd problematiek en sociale en internationale aspecten daaraan verbonden. Betaalbare collecties van toonaangevende modemakers Klaverjas- concours bij café Baarends aan Goese Voorstad Zwierige meisjes mode exklusieve modellen Wij hebben voor U de beste zonnebril i- 3 kenmerken EXTRA r Voor sportartikelen op elk gebied HOLLANDERS KINDERBOETIEK DE KORENBEURS GOES Grote Markt 17 BU INSCHRIJVING TE KOOP ZATEROAGAVONDMENU EXCLUSIEVE SCHOUDERTASSEN I In het belang van Uw ogen, koop nooit maar lukraak een zonnebril. Stap 10 x liever naar een vakadres als het onze. Want wij maken de beste. Optisch verantwoorde brillen, die U de volledige bescherming bieden tegen de schadelijke werking van ultraviolet en infrarood. Bovendien hebt U geen last van kleurvertekeningrood blijft rood en groen blijft groen. De meest modieuze zonnebril is bij ons tegelijk de bestel J KINDERKLEDING t/m 12 jaar is Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeeland 01100-4444 VARIATIOlACanJfi^K. I st Jacobstraat 18 vllsslngen pottenmarkt 8 mlddelburg •eem- tónen BIE BIE LOOK 'I 1 o X KORTGENE Elke zaterdag van tl 21 aar TENNIS LOOK Verantwoordelijk redakteurF, J. S. Extra Mn week Extra Mn week Grote Markt 6 Goee air GOES LANGE KE.. HOLLANDERS KINDERBOETIEK GANZE POORTSTRAAT 13—15 GOES SPECIALE AANBIEDING •’l, IS,50 *b- 12,50 12,95 11,75 GANZEPOORTSTRAAT 3 - TELEFOON 01100 - 5214 - GOES ANTILOPE (Weit) 9.95 GIVENCHY 9,95 van onze T17 7,50 4.95 - Nieuwste lentekleuren eek - Grandioos veel vakken - Een verrassende eigen stijl met medewerking van AANVANG 20.00 UUR HOLLANDERS - KINDERBOETIEK ja 1’ AANVANG 7.30 uur ■-w-w-w-wwwww-w-- .-w-w-w-w romantische mode) I (sportieve mode) 4 in leeftijd van 2 tot 16 jaar *4 1 I' I' i1 I' l> L boonding advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (Indian geadviseerd) z o m z te in 5 kleuren met 5 vakken Grote Markt 6 Goes Telefoon 8015 ALLE KLEUREN, 5 KWALITEITEN, VELE DESSINS; STREPEN, RUITEN EN DOUBLE FACE, GLAD, GERUWD EN GERIBBELD; VOOR SPIJKERBROEKEN, SPIJKERPAKKEN, JURKJES, ROKKEN EN KINDERKLEREN DE PRIJZEN: 5,90 90 cm breed), 14,90 120 cm bread) en 15,90 150 cm breed) o m oc LU a z wsar voor U speelt het bekende dansorkest I Uitgave Drukkerij Da Phoenbt Gom B.V, Voorstad 24, Postbus 6. Gom Telefoon (01100) 41 10* b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 GRINTWEG 82 - TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's avonds komen INFINI (Caron) 1 O DE LANCOME LE DIX (Balenciaga) Voor da derde achtoreonvoldon- de maal organiseert do Goeie Sport Vereniging „Robur" een grandioos Pass klaverjascon- cours. Zoals gebruikelijk vindt TABU (Dana) EAU DE COLOGNE (Roger' en Gallet) hippe mode) PARFUMERIE KLOKSTRAAT 10 GOES waaronder de originele ZIGEUNER LOOK - f Zeer mooie kollektie STUK VOOR STUK in leeftijd van 2 tot 16 jaar Modieuze BLOUSES in vele kleuren en dessins 27,50 PANTALONS vanaf 34,75 SPENCERS In 8 modetinten 19,75 Dralon Wevenlt Wikkel-Blazers het ideale voorjaarsjasje In 6 modetinten ians sime GEZELLIG MAANDAG 23 APRIL (2e Paasdag) in Oude Vismarkt 4. achter het postkantoor. Goes Telefoon 01100 6367 Alleenverkoop van Absorbs New man - Becopa - Petit Bateau Inhom en anderen Grote Markt 6 Goee Weer nieuwe beeldige JONGE JURKJES hi Jersey 89,50 69.50 en 39,50 M at ui o z Hotel - Restaurant Telefoon 01100-7110 Gezellig daihsen bij kaarslicht zaterdag 21 april m X v«n der Peljf^ De tijdelijke kleedakkommodetie van de v.v. Wemeldinge. deze be staat uit: 2 kleedkabines, wasruimte’s. toilet ten, schaidsrechterruimte e.d. Het geheel is in hout opgetrokken on ook als garage’s te gebruiken. Het Is te bezichtigen op het sport terrein Mn de Bonzijwag te Wemeldinge Aanbiedingen kunnen worden ge richt aan de v.v. Wemeldinge, p.a. Julianastraat 35 te Wemeldinge. Incl. oen glM wijn IC on oen kopje koffie H*r* n april: (Paassaterdag) Gevulde Grapefruit Russische Biefstuk Bitterkoekjeamxidlng (Tijdens de Paasdagen eek andere speciale menu's) Gsm U*oif en Uw gezin dit genne pen na een drukke werkweek. Voer V op tattrdagavond peen keukssprobtesmJ dit concours plaats op 20 april p in do grote zaal van Café Baa- l' ronds aan de Voorstad in Goot. Aanvangstijd is 's avonds 20.00 uur. Iedere kaartliefhobber kan aan dit concours deelnomen p tegen oen inschrijfgeld ven 2,50 i psr psFsoon. De totaal opbrengst - 1 Dt NOACNBtURS w OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN schrijfgeld is bestemd voor de kes van da Jeugdclub van „Re- bur". Aan het klaverjascon- i cours xijn fraaie prljxon ver- J' bondon. De zaak waar u slaagt voor LANGE KERKSTRAAT 44 Een terrein van S hectare in het Jerv- salem-woud is reeds gereserveerd. Zij die giften voor dit doel storten op postgiro 76725 doen mee aan een loterij met als hoofdprijzen een Finse bungalow als tweede huis (mogelijk gemaakt door de firma Ftnnbouw te Arnhem), een personenauto, vakantiereizen en ontel bare andere, belangrijke prijzen In het comité hebben o.a. zitting geno men: I. Mug (vQorz.) prof. M. A Beek, mej. dr. M. A. N. Klompé, monseigneur dr. A. C. Ramselaar. mevr. H. van Someren-Downer. jkvr. C. W. I. Wltto- waal van Stoetwegen, Simon Carmlggelt, Wlm Kan, dz. I. Samkalden, mr. J M. Landré. Aan giften is geen minimum (en uitep. aard géén maximum) gesteld. Belangrljker dan het uiteinderlijke fi- naciéle resultaat voor het eesrlwte achten de Initiatiefnemers het aantal Nederlanders dat aldus blijk geeft van stjn gevoel van sympathie met de jonge staat larML 4- •-■.■.'V Mn In- 19 april 1973 Oplaag van dit blad; 25.180 ax. 25a jaargang no 16 AdvartanMprfa 80 et p* mm. Voorpdtfno 3 s tsrtat Ingazondan madodMngan 2 x tarlaf Prijzen exclualef 4 4b 8.T.W. Contracttariavan op aanvraag Voor fouten In taf. opgogmran advertootlM aanvaarden wij geen enkele verentwoordeli(kheld

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1