Wij slaan de prijzen aan stukken Playtex b.h.’s halve prijs CONSTIPATIE BOGAERT 1,45 7,00 0,90 1,10 1 Ten Cate kinderondergoed Hollandia herenondergoed OPRUIMING 2,50 \<gleKKei7 Blindedarmontsteking KARBONADEREKLAME F==! DE KRIJGER BORSSELE 10-50% korting OPRUIMING 3,75 9,00 halve prijs halve prijs Xlpen snitsels GROTE BALANSOPRUIMING DE KRIJGER BORSSELE 2 -24,95 1295,- 750,— 1795,- 175 enz. Jupons halve dusters 4,75 4,25 Lange panties Korte b.h.’s Korte b.h.’s Lange Kh.’s afgeprijsd met h 1»55 1595— 1295,— 945— 39,— 30-50 pet kort. 10 pet kort - bloemenen tuincentrum—7 1015— 210,- 295,— 59,- 525,— 845,— ADVERTEER STEEDS WEER Nachtkleding en met 1,60 enz. ,5,95 enz. 4. 10 en 50 pet pnjs Ganzepoortstraat 9 - Goes TEXTIELHANDEL 3 stuks 500 gram Vers gemaakt Per stuk SNITSELS Saintpaulia VERSE WORST door uw slager 200 giam samen de bevelander Donderdag 18 januari 1973 LET OP: TRICOTAGE: DIT WffiKEND mV VAN DE SCHOUDER HEERLIJKE VLEESWAREN i 4. 1 t Sep* soft GEPANNEERDE NU START DE (kaapsviooltje) bij OP ALLE NACHTKLEDING EN DUSTERS .....’IQ pet koft. VAN DE HAAS Advertereri doet Verkopen iwiHHiiMtMihntiRiUHuttoiiimtnnMtttiiaiiiutiHiwimtuMNWMWiMtiiiniMimuiiiiiuiimuHuuuktmuiuiiiiiftiuiiuiuniiMuiiHiintiuiuufiuiiMiHiiuuiiiumiiiutiHiiiiiiiiiBMuiiiiiii VAN DE RIB* beter is dan andere, soortgelijke bladeh. I VOOR DE BOTERHAM I..,.,.,. nu voor HOEKCOMBJNATIE in groene ribstof van 1895,- nu voor TEAK WANDMEUBEL 200 br.’ nu OP ALLE ONDERJURKEN SLIPS va. Neem uw kans waar bij: TOILETMEUBEL TEENERLEDIKANTJES IN GROEN, ORANJE EN PAARS nu p. st. 777T LAAG IN PRIJS in onze 'r nu 19,75 y - o SCHRIJVERS SLAGERIJEN WOCNBDAG 500 gram 500 gram 500 gram 1000 gram 1000 gram HUII ia MONDSRDAG 100 gram BOTERHAMWORST 100 gram HAAGSE LEVERWORST EETKAMERSTOELEN in diverse kleuren SkAileer nu per stuk LOSSE FAUTEUILS TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN Zie voor meer OPRUIMINGSKOOPJES ONZE ETALAGES WINKELCENTRUM DE BUSSEL - GOES LANGE GEER 9 - HANSWEERT LOSSE EETKAMERSTOELEN TEGEN SPOTKOOPJES EIKEN LADEKASTJES ZEER VOORDELIG goed corrigerend van 29,95 voor VOGELZANGSWEG 8, TELEFOON 6316 ABEL TASMANSTRAAT 28a. TELEFOON 5106 WINKELCENTRUM „DE BUSSEL" GOES-ZUID, TELEFOON 4384 KERKPLEIN 59, KAPELLE-BIEZELINGE, TELEFOON 01102 1334 DINSDAG beter voorkomen dan irmontateklng dient ta worden behandeld. Wanneer men een dergelijke constipatie met laxeermiddelen te lijf gaat, dan zal flit misschien aanvankelijk helpen, doch men raakt van de regen in de drup, want Je darm gaat gewennen aan derge lijke middelen en het gevolg la, dat deze nog langzamer gaat werken, waarbij de kwaal nog erger wordt Zonder deze stimulerende laxeermiddelen is dan op den duur geen normale stoelgang meer mogelijk. Pricht BANKSTEL in donkerbruine dralon ribstof van 2245, slechts 155r 165,- voorgevormd 69,- 79,- 159r 89,- 120 breed 130 breed BANKSTEL van 1595,- nu voor Klassiek bankstel in zachtgroen dralon velours) BANKSTEL met losse rug- en zitkussens van 950,- nu voor Enorme stunt aanbiedingen tegen zeer lage prijzen. Doe uw voordeel en koop nu. órote partij meubelen met Toch kan men zelf zei het een en ander doen tegen constipatie. Men dient om te beginnnen voedsel te nuttigen waar door de spijsverterig et. de aktiviteit van de darmen wordt aangezet. Voldoende groenten, vruchten en grof brood hel pen dikwijls al heel aardig. Voorts moet men er voor zorgen, voldoende lichaams beweging te krijgen. Mensen met een zittend beroep lijden dikwijls aan con-‘ stipatie. Voldoende beweging werkt mee aan een vlot verloop van een en ander. Een heel belangrijk' punt is ook, dat men dient te beseffen, dat het beslist geen wet is. dat men ledère vierentwintig uur zou moeten afgaan. Er zijn veel mensén. die eenmaal in de twee of drie dagen gaan en in het geheel geen last hebben van verstoppingen. De frekwen- tie bij de eenen ander verschilt nogal eens. Het is echter van het grootste be lang, dat men liefst van jongs af aan tracht een vaste regelmaat te krijgen in de stoelgang. Men gaat op vaste tijden naar het toilet en tracht op die manier de darm aan regelmaat te wennen. Men neemt er voldoende de tijd voor en poogt OLGA POLYETHER BEDDEN - ZEER 14 cm dik, 2 zijden geborduurd 80 breed 98,- 90 breed 108,- BANKSTEL met Skai armleggers van 1145,- nu voor LOSSE 3-DEURS KAST wit met wengé zijkanten van 450,nu voor aktie over te gaan, bestaat de mogelijk heid. dat de ontsteking de wand van het wormvormig aanhangsel doorbreekt, het geen tot gevolg heeft, dat ether en darm- inhoud zich over het buitvliea versprei den.’ Het gevolg is dan de beruchte buikvliesontsteking. Dit moet worden beschouwd als een ernstige complicatie. Vroeger, voordat de medische weten schap de beschikking had over antlbt- Prachtig SLAAPKAMERAMEUBLEMENT wit-lacque, 2-pers. ledikant, r’ 3-deurs kast, 2 nachtkastjes, toiletmeubel alles met verlichting van:1420, nu voor de darm te legen. Een zeer geschikt tijdstip daarvoor is wel kort na het op staan 's morgens. Men drinkt dan een glas lauw water op de nuchtere maag. Het lauwe water en de beweging na het slapen, wil dikwijls de darmen tot aktiviteit prikkelen. Hetzelfde geldt voor kort na de ochtendmaaltijd. Men móet echter trachten de regelmaat te bevor deren en voor alles voldoende tijd ne men. Op die manier is er dikwijls al veel te winnen. In het algemeen is het echter het ver- standigdst om met een dérgelijke kwaal niet te blijven tobben, doch eens een. bezoek aan de huisarts te brengen en hem het probleem voor te leggen. Aan gezien er vele oorzaken van constipatie zijn, is het mogelijk, dat de arts deze kan vaststellen en wegnemen, iets waar men zelf niet altijd toe in staat is. Een nare kwaal Werk niet teveel met txeei^iiddelen Er zijn veel mensen, die last hebben van constipatie (hardlijvigheid). Met is een bijzonder nare kwaal, waarmee ze soms jaren tobb n en waarin 'mental maar geen verbetering wil komen. Velen ne men regelmatig laxeermiddelen In, maar op den duur brengen die dikvtjls geen verbetering. Bovendien kan <t>nstlpatie leiden tot nare bijkomstightxfcn. zoals „aambeien" e.d. Belangrijk is uiteraard om va< te stel len, wat de oorzaak van de kwaal kan zijn en daarvoor moeten we bekend zijn met de werking van net fijn <gestelde mechanisme dat zorgt voor ewi goede vertering, transport en afgifte. Ontstaan er nu storingen, dan spreekt men van verstoppingen. Meestd is de oorzaak een stoornis in de dartibewe- gingen en wel als gevelg van «en te- langzame werking van de darm, of een kramptoestand. Het laatste is bijvoor beeld het geval, wanneer er giftige stof fen alg lood, nicotine, morfine e.d. in hét spel zijn. Stoornissen kunnen echter ook ontstaan door prikkelingen van het darmslijmvliet, zenuwstoornlssei en aan te geringe vulling van de darm. De verschijnselen zijn alle lijders wel bekend. Een vol opgeblazen gevoel en de bulk opgezet Wanneer er sprake is van krampen, dan zijn dat meestal trek- kende pijnen, die doen denken aan ko liek. Voorts vertoont de patiënt gebrek aan eetlust, is prikkelbaar en voet In het geheel niet lekker. Pracht eiken BANKSTEL in gedessineerde stof nu MIDDELBURG HUALEN SOUBURG GOES MARKTEN MIDDELBURG EN VUSSMGEN WENGÉ WANDMEUBEL 200 br. nu otlca, was da dood dikwijls het gevolg Ook al heeft buikvliesontsteking tegen woordig meestal geen tragische afloop, toch kan men genezen. Een bllndedai daartoe zo spoedig W Naast de acute blindedarmontsteking, kennen we ook nog de chronische ont steking -an de appendix. In dat geval treden nu en dan lichte buikpijnen op. soms vergezeld van misselijkheid. De patiënt vertoont weinig eetlust en het geheel doet nog sterkei dan bij een acute ontsteking denken aan een eenvoudige darmstoornis. Toch is een dergelijke chronische ontsteking van de blinde darm. waarvan de >ati«nt zich niet be wust is .dikwijls vee) gevaarlijker. De lijder raakt er aan gewend, dat de nare verschijn, «len na verloop van tijd weer verdwijnen en zal dus minder geneigd rijn een arts te. raadplegen. Hef gevaar bestaat echter, dat de ontsteking plot seling acuut wordt, het abces doorbreekt en toen dan geconfronteerd wordt met een emstigt ontwikkeling van bufk- vliesontsteking. Ook bij een chronische appendicitis zal meestal toch vroeg ot laat operatief moeten worden ingegre- 'pen. In de meeste gevallen wordt zo’n patiënt toch naar het ziekenhuis ge bracht en daar neemt men dan de no dige maatregelen Dikwijls betekent zoiets een langer ver blijf in het ziekenhuis. Uit een en ander blijkt wel duidelijk, dat men voorzichtig moet zijn wanneer er sprake is van buikklachten. Men kan beter een dokter consulteren en horen, dat er niets bijzonders aan de hand is. dat er slechts sprake is van een gewone darmstoornis of een griepje, -dan dat men nonchalant tegenover de klachten staat en later zou moeten verzuchten: „Had ik de dokter maar eerder geroe-- pen .1" VELE KOOPJES IN DEKENS, SPREIEN, SLAAPKAMERKLEEDJES Vele coupons gordijnstoffen en vitrages VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS Alle merken tapijt tegen scherpe prijzen, o.a. DESSO TAPIJT 400 br. geel gedessineerd, slechts DESSO TAPIJT cognac kleur, 400 breed - BERBER TAPIJT zuiver scheerwol ..........a NYLON TAPIJT bruin gemêleerd (400 breed) DIVERSE COUPONS TAPIJT MET 40 procent KORTING Plêstic vloerbedekking en nylon vilttapijt met grote kortingen COUPONS TEGEN HALVE PRIJS FIESTA VINYL (200 breed) Zorg dat u er op tijd bij bont II VERDER NOG VELE KOOPJES BIJ OPRUIMING BEGINT 1? JANUARI WIELINGENSTRAAT 2 - TEL. 0H05-579 Raadpleeg bij aanhoudende buikklachten de huisarts I Blindedarmontsteking lx tegenwoordig leta, waarover men zich niet ao druk meer maakt, want het behoeft geen problemen met zich mee te brengen. In de meert» gevallen wordt de patiënt geopereerd en la binnen korte tijd weer thuia. Het Is een medischs Ingreep, die zeer veel voorkomt en waarover men zich geen angst of Borgen behoeft te maken. Belangrijk Is echter, dat men er tijdig aandacht aan besteedt, aangezien een complicatie als buikvliesontsteking. tengevolge van te lang wachten, ern stiger is. De bllndendarm. een oort klein zakje, wel wormvormig aanhangsel genoemd bevindt zich tn ons darmsysteem op de plaats, waar de dunne en de dikke darm elkaar ontmoeten. Wanneer hier een ontsteking ontstaat, dan veroorzaakt dit in eerste instantie bij <!c patiënt klach ten over pijn in de buik. Aanvankelijk betreft het hier pijn in de gehele buik en speciaal boven de navel. In veel ge vallen gaat een en an gepaard mét misselijkheid en overgeven. De tempe ratuur is dikwijls verhoogd en de pa tiënt vertoont een snelle polsslag. Voor de leek doen deze symptonen denken aan een normale darmstoornis. doch men moet hier voorrichtig mee zijn. Slechts de arts is inStaat een juiste diagnose te stellen. Later concentreert de pijn zich hoofd zakelijk aan de rechterzijde van de buik, daar waar zich de blinde darm bevindt. De arts bemerkt dan bij het betasten van de pijnlijke plek, dat alle spieren in de omgeving gespannen zij, om de zieke lek te beschermen. Meestal is het zaak, om dadelijk ope- ratief in te grijpen en de blindedarm met de ontsteking te verwijderen. Wanneer men niet in staat Is tijdig tot pen 1 -a---- Het in 1972 gehouden markt onderzoek heeft bewezen dat de kombinatie BEVELANDER FAAM - VL1SSINGER 1000 gram i-. 8,00

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 2