PIET RENTMEESTER JUMP DANSLES Totale opheffings UITVERKOOP 4 hoort graag een kompliment -V 1 Café „De Koophandel 70 jaar oud werd na verbouwing heropend een vrouw SPORTSHOP OPRUIMING 1 Medische diensten veer 29 ea 81 jasmari i KON. ERKENDE f GOESE OPERETTE VERENIGING DANSEN MAX FACTOR aanbieding BEKENDMAKING „DE KORENBEURS’’ THE SCARLETS ^hE' t 12,50 2,90 12,50 STOFFENCOLLECTIE 15,00 6,90 12,50 9,90 BRILMONTUREN vanaf 1, KAPELLE TEL 01102-1223 GERO ARTIKELEN 8,95 ZIEKENFONDS LEVERANCIER Uw bril gemaakt door ervaren vakopticiens ADVERTEREN DOET VERKOPEN Voor sportartikelen op elk gebied 7,95 DANSSCHOOL JANVIER EXTRA 25 prachtige breide japeaeee (etalage modellen) van 398,en 450,nu 169,-, 129,-en 229,- GOES s 7,95 De „13e” OPTIEK-FOTO-FILM Interieur 01100-4444 4 I 1 FA. KAMPMAN VAKorricisN lANCf VoRST$T*AAT 57-43 TiLEFOON (01100)7251 GOES ’t Gaat goed ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN N O O R D - B E V E L A N D (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") m.m.v. In Bar da Schuur Westkapelle Aanvang 19.30 uur Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeeland 4 tarief t 18 januari 1973 Rsdaktie-adres Middelburg, telefoon 01180 50 67 Verantwoordelijk redakteurF, J. S. van der Peijl COURTELLE JERSEY, 160 cm breed MOUSSELINE, 90 cm breed TREVIRA JACQUARD, 150 cm breed MANTELSTOFFEN. 150 cm breed DIV. WOLLEN STOFFEN. 140 cm br WOLLEN WEVENIT, 150 cm breed TREVIRA 2000, 150 cm breed Grote Markt 6, Goes KORTGENE COUPONS EXTRA VOORDELIG! Lange Kerkstraat 44 Gezellig dansen bij kaarslicht zaterdag 20 januari Grote Markt 6, Goee T - Klokatraat 10, Goes aal lijn -.* 1 Offis I zeer zeker ook 'dochter Helma die haar moeder in de zaak helpt Misschien Is Inzending advertentiea tot dinsdagavond 17.00 uur of woensdagmorgen Ie postbestelling (Indien geadviseerd) Opruiming van uitstekende kwaliteiten voor ongelofelijk lage prijzen, opruiming In Deze week kunt U zich nog aansluiten bij een van onze dansclubs voor 25e jaargang no 3 Oplaag van dit blad: 25.180 ex. Uitgave Drukkerij De Phoenix Goee B.V, Voorstad 24, Postbiri 5, Goee Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3 26.37 met medewerking van AANVANG 20.00 uur In het café „F heerste zaterdagmiddag j.l. GRINTWEG 82 TEL. 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's-avonds komen PANSTICK EN M E. UNDER MAKE-UP LOTION Uiteet- teL 01186- ALLES MOET WEG EEN NIEUWE KOLLEKTIE RINGEN, 360 MODELLEN OU VOOT 113 IVO pHjS Bij aankoop van 2 een EXTRA KORTING GOUDEN HANGERS, GOUDEN BROCHES. GOUDEN ARMBANDEN en GOUDEN OORSIERADEN hSlVO piïjS DAMES- en HERENHORLOGES nu nog voordeliger Grote Markt 6, Goee tel. 6015 TOTAL! OPRUIMING van jersey tuniekpakken 35,00 BLUSHER STICK EN ACTIVE MOISTURIZER ZUID AMERIKAANS Inlichtingen en aanmelden Zonnebloemstraat 13, Goes, telefoon 01100-7,064 Wegens uitzonderlijke belangstelling 3E OPVOERING van TOTAL! OPRUIMING van oen grote collectie msdtaaxe jarkjee in jersey1 d'or. trevira, diolen zo voordelig, dat U er gemakkelijk 2 kunt nemenl 19,50 en 29,60 Zaterdag 20 januari a.a. Auperlé MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN een bril, die als vanzelfsprekend aansluit bij de vorm v,an het gezicht en qua karak ter- past bij de persoonlijkheid van de draagster is een welgemeend kpmpliment waard. Doordat de zijgevel van het pand werd uitgebroken kon er ca. 2 meter ruimte over de gehele breedte van het café worden bijgetrokken. Deze ruimte wordt grotendeels in beslag genomen door de Aovertontteprija 28 ct pet awa. Voorpagina 3 x tarief Ingezonden mededelingen 2 x Prijzen exclusief 4 B.T.W. Contracttarievwi op aanvraag Voor fouten In tel. opgegeven edvertenties aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid In 't hartje. van de Lange Vórst Krulnlngen ea Yerseke: Dokter P. Allewijn. Rijksweg 1, Krul nlngen. tel. 01130-15M Krsbbendljke. Oestdfjk. Waarde ea Bll- ..De zaken gah heel goed” zo vertelt mevrouw van lekken’ „We hebben een groot aantal gate klanten, waaronder veel chauffues en vertegenwoordigers Hoewel ik belbedrijf als vrouw alleen run heb ik ii dia twaalf jaar dat ik dit werk doe zog maar één keer wat trammelant gb«d. verder loopt alles op rolletjes. Debet aan da -Op rolletjes lopen** te HUISAKTSKN: Goes Dokter Keizer. Fr. dan Hollanderlaan 2t, tel. 91100-8408 ‘s-Heer Arendakerke. Relnkenssaaé ea Welfaartedtyk -Dokter D. P. van Drial, Varmetstraat 23 's-Heer Arendakerke, tel. 01104-1203 Borssele, Nleawder* en eaaatrekan: Dokter J. J. Gelderblom, Havenweg 16. Nieuwdorp, tei. 01100-12327 Driewegen. 'a-Heerenheek, Ovesaade ea Heedekenakerke De praktijk van de artsen J. Geldof, H. H. M. Zwartelé, S. K. J. Wöstmann en J. M. A. Xole, wordt waargenomen door dokter H. H. M. Zwartelé. Werrllaan 43. 's-Heerenhoek, tel. 01105-280 Gemeente Kelnserswaal. Hansweert, laad Bath: Dokter C. A. Donker, Spoorteen 2, Krabbéndljke, tel. 01134-1544 Kleetiage, Kapelle Bleselinge ea Wnorl- dlnge: De praktijk van de artsen D. Vreeswijk H. J. Entink, E. F. Fscee Schaeffer en A. J. Eckhardt, wordt waargenomen door dokter A. J. Eckhardt, Emmastraat 16, Wemeldinge. tel. 01103-433 TANDAKTSKN: Dokter J. A. ten Haaf. Beatrixlaan 38. Goee. telefoon 01100-5710 Spreekuur zaterdag en zondag van 9 00- 10.00 uur v.m. DIKBKNABTSKN Dokter G. Boneechanecher. Hoofdstraat 2, Krulnlngen. tel. 01130-1233 APOTHEKEN: ‘l De Goeee Apotheek. Klokstraat IS, Goes telefoon 01100-7104 JONGEREN Beginners - Gevorderden COMB ON MASCARA van een grote modieuze De Hoofdlnspekteur, Korpschef, van Gemeentepolitie te Goes maakt bekend dat in verband met werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een voet- gangerspromenade in de Ganzepoorf- straat en de. Lange Vorststraat, met ingang van maandag. 22 januari 1973, de Ganz<-- voor mevrouw van Hekken komt elke mor gen al heel vroeg om de rommel van de avond ervoor op te ruimen. Tussen de middag gaat hij even eten en komt dan weer terug om samen met een drie tal andere bejaarden ttjn een kaartje te leggen. P A R FJJ M E R I E GOES digs hand de scepter zwaait in café „De Koophandel” greep de verbouwing gelijk aan om ook hot gehele interieur te vernieuwen. Men kan gerust stellen dat het geheel zeer aantrekkelijk, mam* bovenal zeer gezellig is gewor den. „De Koophandel'' is overigens een heel bekend café in het Zeeuwse. De eerste eigenaresse was Kaattje Bal die 55 jaar achter de tap stond. Toen nam de heer opend zou worden, op de. verjaardag van Moerbeek gedurende drie jaar de zaak onder z'n hoede en hij werd weer opge volgd door mevrouw van- Hekken. Bij zonder leuk is dat hrt bedrijf ondanks de wisseling van eigenaren nog steeds ei gendom is van de familie Bal. Om het voor mevrouw van Hekken alle maal wat gemakkelijker te maken, zorgt een aantal personen voor voortdurende hulp. Zo komt er regelmatig iemand de nieuwe raten bier aanslaan, de vader van mevr van Hekken. Door de griep ge veld moesten echter een aantal werk nemers van het aannemingsbedrijf van Balen uit Goes dat de verbouwing uit-1 voerde, bij de verbouwing verstek laten gaan, zodat deee wat meer tijd In beslag nam dan was voorzien. Hoewel de da tum van de heropening het cijfer dertien vertoonde, maakt mevrouw van Hek ken zich daar helemaal geen vergen over: ze rekent gewoon op haar vaste klanten, dan kan ar niets misgaan. ven de deur last zien dat er inderdaad sprake is van een goede biljartclub. Het was aanvankelijk de bedoeling dat „De Koophandel’ een week eerder ge- GEHUWDEN Beginners Gevorderden BEAT-BALLET Woensdagavond 6 7 Beginners 7- 8 Gevorderden 8- 9 Vergevorderden en zou men er het berie over een samen werking gesproken kunnen worden. ..Mijn dochter is werkelijk iets bijzon ders” aldus mevrouw van Hekken. „Ze staat iedere dag in de zaak, behalve een dag In de week als ze naar de levens school gaat, het is bijzonder fijn om haar hier te hebben want ze weet be- slist van wanten. Ze is bijna altijd thuis te yinden en de keren dat te echt eens uitgaat zijn op een hand te tellen 1 Ik zou niet weten wat ik zonder haar zou moeten beginnen.' ;.De Koophandel' heeft ook een buiten gewoon goede biljartclub. V.OG Deze - - drie letten staan voor „Voor ons ge- Ilekend ï>n welgevulde prtjzenkast bo- De Koophandel” bar die opgetrécken is uit hout «en uitgelaten stemming. Reden daar toe was er genoeg: om twee uur die middag werd hot 70 jaar ou de bedrijf na een ingrijpende ver bouwing heropend. De verbou wing betrof een uitbreiding van do café-ruimte en een vernieuwing van de toiletgroep, waardoor „De Koophandel” nu voldoet aan alle eisen die de nieuwe horecawot stelt. Mevrouw A. M van Hekken, die alweer 12 jaar lang met vimt- WUKVEBFLEGINO Kayati Wemeldinge. Kapelle Biesellngg, KleeUnge, *a-H. Abtakerke. 'i-OnTta- polder. Hoedekenskerke ea Baarland: zr. P. K. M. de Munck. Pr. Beatrixwee 58. Wemeldinge, tei. 01192-213 Rayea Yerseke. Krulnlngen. M.nsweerti zr K. Lodder. Yeraeke, tel. 01131-1T88 Bayea Neerd-Beveland. WolphaartsdMk. Wllhelaalnaderp en Kattendtjke y, V,n Wissenkezke. tel. 011OT- 372 Bayen Krabbendijke. Waarde. *BtB Zr. J. H. Dillsman. Rilland, Goes y„.C v“ der K°oy. tel. 01100-5383 Wljkverplegenden van de Greene Kmfe. afdelingen. Drie wegen. Oveaande. m- weetedök ea Oudelande: Van Os Oranje-Greene HmtaafOelin—n, Beessele, Nieuwdorp, I i ési a. m- ArenOskerke. Heinkenamzad ‘s-Noer HenOrfkaktnderen Van de WM-Gela KruisafdeUnren w^Vu'*** -■■■n- *——•3WO zr. M. Boudens-Boonman, A de w-„ straat 21 ^Cwmiendmnm.. tal oï t en voor- I zien van donkrbruine en lichte strepen die In de lengtrichting over de bar lo- helpen hier wel niet meer op z'n plaats pen. Voor de tzr ‘n tiental met leer be klede barkruklen met met. poten. Boven de ba ris een oorlopende plank aange bracht waaropten groot aantal flessen met allerlei heriijke dranken een plaats je hebben geksgen. Aan deze plank zijn tevens de deoratieve lampen vastge maakt die ervor moeten zorgen dat de bar sfeervol. vrlicht wordt. Als vloer-' bedekking zijn groene nylon tegels ge kozen. rondom het biljart lignen groene en gele tegels Langs de wanden staan een aantal tafttjes en stoelen. Om het geheel te comleteren schafte mevrouw van Hekken ok een speelautomaat en een nieuwe ykebox aan. De wanden gaan schuil ader een decoratief licht behang; de wnd achter de bar is rood van kleur. de. Lange Vorststraat, itraat afgesloten LLE rtjverkeer. CZAAR UND ZIMMERMAN OP ZATERDAG 3 MAART A S. Toegangskaarten verkrijgbaar vanaf heden. plil

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1