BRIL het PIET PRIJS WINNAARS F RENTMEESTER DE MUYNCK ft® Burgemeester F. G. A. Huber van Goes opende de Zeeland Promenade Medische diensten ZEELAND PROMENADE A' SP0RTSH0P f GEMEENTEPOLITIE GOES 25,75 21,— HUISHOUDEUJKE VOORLICHTING 17,50 150 12.95 |B||g „DE KORENBEURS” 1,- VOOR UW NAAR hand- en schoudertassen Wij doen bril wonderen voor 0 6 Voor sportartikelen op elk gebied Wasautomaten Aktie Stroom Goes MASKERS DANSEN IN BAR DB SCHUUR WESTKAPELLE JUMP STROOM B.V. „;4 DE KORENBEURS GOES Grote Markt 17 Telefoon 01100-71» SWEET WILLIAM ZATERDAGAVONDMENU t 12,90 17,90 0,90 4,90 5,90 Ft ■h j lfCU\ Maak het U gemakkelijk (en voordelig!), maak het zelf; kies uit alle aktuele naar De tijd is voorbij, dat een bril een vrouw kon ontsieren. Want onze moderne bri(ontwerpers maken modellen die U werkelijk flatteren. Bovendien adviseren wij U geheel en al naar Uw type. Uw haarkleur. Uw gezichtsvorm, de kleur van Uw ogen, det alles is bepalend voor de bril 1 F Hulpcentrum Noord- en Midden-Zeeland 01100-4444 STOFFEN" AANBIEDING: 12,50 WEVENIT: mo- het ADVERTENTIEBIAD VOOR ZUID- EN NOORD-BE VEL A N D (waarin opgenomen het „Zeeuwsch Advertentieblad") V STOFFEN- AANBIEDINQ: DENIM: TREVIRA 2000: i Een weergaloze aanbieding in allo modetinten 150 cm breed TERLENKA- KATOEN: Kijkt U zelf maar eens rond adviseren, wordt een kompliment voor UI ZIEKENFONDSLEDEN ontvangen natuurlijk de gebruikelijke vergoeding^.. VERRASSEND VCBL vakken en kleuren 44 -v '-'i “T; a destoffen, alle aktuele modetinten, alle aktuele knippatronen, kom ook Stoffenpaleis KORTQBNB KATOEN: Verantwoordelijk redekteurF» J. van der Peil I 12 april 1973 4 LANGE KERKSTRAAT 44 MNQREN9EUR9 LANGE VORSTSTRAAT 57 - GOES - TEL. (01100 7251 GOES GANZEPOORTSTRAAT 13—15 S2 hans sinne In onze JBAN D'ATHENE PARFUMERIE [AAAAAAAAAAAAA KLOK8TMAA> GOU j 7 Ba 3 v GANZEPOORTSTRAAT'3 TELEFOON 01100 - 6214 - GOES T1 uur officMMo Cte Oplaag »an Ott Diao 25e jaargang no 15 ALGENMABKBR (El. Arden) UOUUUMTB (LameSme) Uitgave Drukkerij De Phoenix Goee B.V. Voorstad 24. Poetbus 5, Goee Telefoon (01100) 41 10 b.g.g. 83 99 60 34 Giro 3.26.37 FIRMA KAMPMAN VAKOPTICIEN d« Tel. 14 april Elzasser Eieren Kip „Romans Bananen Yoghurt WAKE-UP MASKER (Estee Lauder) Inzending advertenties tot dinsdagavond 17.00 uur ol woensdagmorgen Ie postbestelling (indien geadviseerd) Gun Uztlf en Uw gezin dtt genoe gen na een drukke werkweek. Grote 'Merkt 6 Goes Telefoon 6016 SPREEK UUR VOOR KLEDINGADVIEZEN: elke donderdagmorgen van (.30-12.00 uui in bet Landbouwcentrum, Weetaingel tt te Goes, -el. 0+40 Mej N. van Elderon HAMOL Schulmmasker Ven te veren wee e GRINTWEG 82 - TEL..01131-1872 - YERSEKE U mag ook 'a avonds komen. POLO-JKRSIY Een prechtige kwaliteit Diolen Loft in 25 modieuze dessins voor blouses sn japonnen. 140 cm broed Wol -. polyesther. zeer mooie, wasbare kwaliteit, in 20 nieuwe voorjaarstinten 150 cm breed. MASKERS van dr. v. d. Hoog va. IN POT. TUBE OF SPUITBUS 17,50 14,75; Modieuze BLOU8C8 In vele kleuren en dessins 27,50 PANTALONS vanaf 34,75 SPENCERS in 8 modetinten 19,75 te G0E5 Dralon - Wevonit Wikkel-Blazers het ideale voorjaarsjaeje In 6 modetinten 49,50 liet tweede lint btf het eind van de promenade wordt doorgeknipt Grote Markt 6 Goes Weer nieuwe beeldige JONGE JURKJES la Jersey 89,50 89,50 en 39,50 Grote Markt 6 Goes Zaterdag 14 april m.m.v. Aanvang 19.30 Censuonaten-tafsrmaUe. elke dinsdag van 10-12 en 2-4 uur in bet Landbouw centrum, Westslngel 38 te Goes, tel «440 Mej. C. G. Rezelman. Elke zaterdag van IS - 21 aar DENIM „RANQSR” 100’/, katoenen denim In strepen en vele deseins voor alle vrije-tijds-kleding 90 cm breed Nooit tevoren was er zo'n grote kollektie. Bijv. Scrubbed denim, 150 cm breed vanaf MASQUE DE BEAUTE (Guerlain) PLACKXTUBEX Schulmmasker MEVR. BOS Tervate 4, Kloetinge MEVR. V. GESSELE Burg. v. Horsighstraat 19, De zorgeloze zomerstof, in 50 nieuwe dessine, 90 cm breed 's-Heerenhpek MEVR. KEUKELAAR Jan Steenstraat 24, Goes MEVR. LIPLUN Karei Doormanstraat 16, Goes MEVR. POP Naereboutstraat 38, Goes MEVR. V. D. VELDE Everingseweg 2, Oudelande Lang* Kerkstraat 11-17 - Goes Tel. 01100-5855-8527 (Na zes uur 01100-5887) Hotel Restaurant Beet aan het begin vatT^e teuland openingsbijeenkomst geweest In Hotel „De Korenbeurs", waarbij verschillende sprekers hot woord voerden. Door alle toespraken hoen klonk de noodzaak om toch vooral samen te bouwen om het Goese winkelcentrum zo goed mogelijk te laten fvnktionoren on de stad Goes zodoende tot oen echt streek- centrum te maken. APOTHEKEN: De Zeeuwse Apotheek, Grote Msrkt 10. Goes. Tel. 01100-3235. veer 14 ea IS april HL’ 18 ARTS EN: Gees: dokter S. Buys, Jac. Valckeetr. 1, Goes. Telefoon 01100 - 3482. 's-Heer Arendskerko. Heinkeseunnd ea WolpkaartedQk dokter H. P. van Maanen, Clara’s Pad 12 Heinkenszand. Tel. 01106-1234. Bsrssele. Nleuwderp ea emstrekee: dokter J. J. Gelderblom. Havenweg 16, Nleuwderp. Tel. 011(6-12327. ’■-Heereahoek. Ovesande, Driewegen en ■eedekenskerke De praktijk van de artsen J. M. A. Kole, S. E. J. Wöstmann, J. Geldof en H. H M. Zwartelé, wordt waargenomen door dokter S. E. J. Wöstmann, Nleuwstraat 18 A. Ovexande. Tel .011(6-430. Gemeente Belmerswaal voor de dorpen Krulnlngen. Teneka on Haasweert: dokter 3. de Betj. Lange Geer 11, Hansweert. Tel. 01130-1344. Voor da dorpen Krabben6Qs, OeaHRk. Waarde sn BBlaad-Baik: dokter J. A. Kamps. VlnkmUi irtwsrt X Bffland-BRth. Tel 81MS-MA Kloetiage. Kapelle-Biesellnge ea Waaael- dlnge: De praktijk van de arLan A. J. Eckhardt E. T. Facee-Schaeffer, D. Vreeswijk en H. J. Entink, wordt waargenomen door dokter: D. Vreeswijk, Biezellngsestraat 37, Kapelle. Tel. 01102-12(0. TANDARTSEN: dokter E. KHnkert, Turfkade 13, Goes. Tel. 01100-8304. Spreekuren zaterdag en zondag van (.00 - 10.00 uur v.m. DIBBENABT8EN: dokter A. C.’ Noordenbosch, Simona- wel 2. Heinkenszand. Tel 01106-1280. OPTIEK SPECIAALZAAK OOK HET ADRES VOOR CONTACTLENZEN Het geselschap ap de Zeeland Promenade In de maand maart 1(73 werden aan het politiebureau te Goes en aan de postburaau’a te ‘s-Hoer Arendskerke en Wolphaartsdljk da volgende voorwerpen als gevonden aangegeven en nog niet afgehaald GgMEENTEPOLIT» GORS. Korte Kerkstraat 1, tel. 01100-3355 Div. handschoenen, div. bankbiljetten, dfv. horloges, div. sleutels, div. porte monnees, sportkousen, wollen pet, gou den ring, autowteldop, bril In étui, speelgoed konijntje, koffertje m gereed schap. hond .zwart poesje, gouden oor bel. bedelkettlnkja, nageltrimmer, brom- ftetsplaatje, bruin hondje, zwart poesje, hondenriem. sportschoenen. 2 dozen luchtbedden, bruin jasje, zilveren arm band, autowleldop, armbandje, plooi rokje en jurkje, zilveren armbandje, bedelketUnkje. boodschappenwagentje, kinderstapje, gymnastiekschoenen. POSTUURRAT »-H ARENDSKERKK Raadhuisstraat 7, tel. 01100-1518 Jonge herdershond POSTBUREAU WOLPHAARTSDIJK Hoofdstraat 37. tel. 011(8-230 Dameshandschoen. zilveren armbandje. Gezellig dansen bij kaarslicht zaterdag 14 april met medewerking van AANVANG 20.00 UUR De nieuwe naam voor da U wel bekende groep Enclave 6 april opende Burgemeester mr F. G. A. Huber van Goes de Zee land Promenade die nu de plaats inneemt van Ganzepoort- on Lange Vorststraat. Aan het begin van de promenade bij de Stenen Brug en aan het eind bij de Kleine Kerk straat, knipte de Goese eerste bur ger oen strakgespannen rood lint door. Op zijn tocht over do nieuwe aanwinst voor het Goese winkelen de publiek - en natuurlijk ook voor de middenstanders van de prome nade - werd de burgemeester ver gezeld door tientallen vertegen woordigers ven middenstand en ge meente. Voor V op tatordagavond fttn ksukenproblssml Van zeer beroemde Franse merken, in piqué of eatin, 90 cm breed, heel eparte destine 9,90 WIJKVERPLEGING Rayon Wemeldiegs, Kapells-BieeeUnge. Kleetlage, 's-Heer Abtekerks, *s-Gravea- peWer, Heedekenskerke ea Baarland: Zuster H. M. v. d. Hoeven. Dijkwelse- strsat 38. Kspelle. Tel 01102-1(37. Bay en Yerseke. Krulnlngen. Haasweert: Zuster K. Lodder, Marljkelaan 74a, Yer- seke. Tel. 01131-1768. Bayen Neerd-Beveland, KaUendgka. WUkelmlnsdorp en Wolphaartsdtjk: Zuster van Gorp, Wiasenksrks. Tal. 81187-372. Bayen Gees: Zuster M. Bossert, Pr. Irenestraat 37. Kloetinge. Bayen Krabbendtjke. Waarde en Rilland Bath: J. H. Dleleman, Rilland. Tel. 01135-4(0. De wtykverplegenden van de Greene Kruisafdelingen Driewegen. Ovsessds. BUeweutedljk. Oudelande; de Oranje Gruene Kruisafd. Berseele. Nleuwderp. Lewederp. 's-Heer Arendskerke, Heln- kenesand. Nisse en 's-Heer Hendriks kinderen; de WH Gele Kruis-afdelincn *s-Heerenhoek. Lewederp. Ovesande en K wadeadaanme Zuster M. Boudens-Boonman. Koningstraat 21, Kwsdendsmme 01104-428. incl. een fllas wijn IE n fl en een kopje koffie M, Pa|* AdverwnOnprlje 30 d por mm. Voorpngkto 8 t«riM Ingezonden mododoflngon 2 x tarief Prijzen excluelet 4 W 8.T.W. Contrecttarioven op nenvreag Voor fouten In tel. epgegeven edvertentlee aanvaarden wij geen enkele »erentwo<xdeli|kheid

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1