PIET DANSSCHOOL JANVIER F Totale opheffingsuitverkoop am ra NEE B.T.W.! RENTMEESTER Medische diensten voor 0 en 7 januari HUISARTSEN: Gees 19.50 VOORVERKOOP °e’7”^oe* Kerstsalon Zeeuwse Kuhstkring in Vleeshal van Middelburgs stadhuis I SPORTSHOP s SWEET WILLIAM BEZOEKUREN Op sieraden minstens 30% korting Brilmonturen HALVE PRIJS HALVE PRUS 1 EARTH AFIRE Estée Lauder „DE KORENBEURS” j! LEREN WOLLEN SUEDE t v I KAPELLE TEL 01102-1223 I Bij „Optica” In ’t nieuwe jaar een chique bril voor hem en haar Voor sportartikelen op elk gebied Predikbeurtenrooster Ook in 1973 Prins van Oranje Goes MVMHMI - DNluoaAN moor dat er toch boven allo* aoa loa vaa do prottigo ondortiago sfaar was xija afitoma! mot rospokt, beh i ER IS IN HET STOFFENPALEISGEEN ENKELE PRIJS VERHOOGD. INTEGENDEEL IN VERBAND MET DE KOMENDE OPRUIMING, ZIJN VELE ARTIKELEN JUIST BELANGRIJK IN PRIJS VERLAAGD! >li Kopen fa. kampman; VAKOPnCMM ■7IS1 GOIS I DIES KOSTEN MODES Ft I BKGINNBRS GEVORDERDEN I HANDSCHOENEN 3 Exclusief bij Kloketraat 10 KORTQENE Hulpcentrum Noord- an Mlddan-Zoolcmd 01100-4444 srr ARMBANDEN ZILVEREN RINGEN KINDER RINGETJES HANGERS UITZOEKEN BROCHES MUNTRANDEN OPTIEK-FOTO-FILM OORS IER ADEN MAANDAG EN DINSDAG GESLOTEN GANZEPOORTSIRAAT 15 LEKKER WARM GEHUWDEN BEAT-BALL ET 1 Joop Dam, Ad Duvekot, Loafo .4 meoBOMOM met een nieuwe koHektie jersey de Keretea- Kewetkrlng Her vee Be treet, Plet Tot en met 13 jMoeri slo. kan men in de Vleeshal van het Stad huis in Middsiburg ssn groot turn- tal workstukken bewonderen vaa leden van de Zeeewve Kaaatkriag, die op 22 december J.L ward geo pend door Haan Warroa. la zija oponlagatoeepraak kwam Heao Warroa tot do konkiaale dart er sprake is van een stijging van het peH dor inzendingen voor do tra ditionele Korstsalon van Zeeuwse Kunstkring. HQ bracht evsn in herinnering dat de Zoaow- so Kunetkring In haar vijMsajtwig bestaan ups sn doorns hoeft ge kend en dot er ook wel eons epre- ke Ie geweeet van wat geluirro- aasme* saewS SeaSeaaa am k^M^^haa ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELAND sch Advertentieblad'') 'i Verentwoordeflfk redakteur F. A S. van Ow P*B MWdefcurg telefoon 01100 60 67 *3 Grote Markt 6, Goat LANGE KERKSTRAAT 44 - GOES Grote Meritt 8. Goee HANDSCHOENEN K. IM0-1 Gezellig dansen bij kaarslicht zaterdag 6 januari l' VAN START GEGAAN I -z V ZIEKENHUIS BERGZICHT la klas: dagelijks 1' 3e Mas dagelijks la klas A 3e klas B Se klas LANGS VOMTSTHAAT 11-41 TM.WOON nen woorin opgen •a ptica r Kinderafdeling. ma, wo, er. van 1 I I» WbR DAMES EN HEREN Inlichtingen aanmelden: Zonnebloemstrkat 13, Goes. Tel. 01100-7664 Vanaf 20 januari. Aanvang der nieuwe dans lessen voor: WANTEN 1840 11.80 uur 14.00 - 18.00 uur Grote Markt 8. Goes tol. 6015 boonding advertenties tot dinsdagavond 17.00 uw of woonadagmorgen Ie poetbeetellng (Indien geedrieeerd) Uitgave; Drukker! Do Rioaab «om B.V. - Voorstad 24, Poetbue B, Goee Telefoon (01100) 41 10’ b .g g 83 9880 34 Giro 3.26.37 met medewerking van AANVANG 20.00 uur Kraam af deling: dagelijks 14.19 - 19.30 uur 13.30 -.30.00 uur 14.19 - 19.00 uur 13.30 - 1040 uur 14.30 - 19.00 uur 1840 - 13.00 uur Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur J. R. Glaubitz, boe Wnailhrlrg. geheten. In rijn Eer Glaubitz het h naast da vijf- Kurutkring een bkw: WEB. HU Ivsn bed weder- ■nulwrcndd wet- 14.13 - 13.00 uur 19.00 - 30.00 uur PARE EEN GOED BEGIN met een grote collectie modieuze tricot-Jurkjee 29.50 ongeëvenaard assortiment BRILMONTUREN OP 2 JANUARI IS ONZE M ERII G O E 8 GRINTWEG 82 - TEL 01131-1872 - YERSEKE U mag ook 's-avonds komen Een voorspoedig 1973 Dokter 8. Buys, 3. Valekestraat 3, Goee, telefoon 01100-5433 's-Heer Areadskerke, W»lphaarted|jk on Helnkenaaand Dokter A. I. Vos, Vcerwag 3. Wolphaarta- dljk, tri. 81133-331 Bereed». Nleewderp en susatr. Dokter J. 3. Griderblom. Havenweg 18, Nieuwdorp, tri. 01100-13837 Driewegen. *a-Heerenheek. Oveeaade ea Zaterdag 6 januari EEN GOED BEGIN met jersey eeergeeiere In apert nop-deesln Auperlé De praktijk van do artsen 3. M. A. Kole, 8. E. J. Wbstmam, 3. Geldof en H. H. M. Zwartel*, wordt waarganomen door dok ter 3. Gridof, Korteweg 33, Driewegen, tri. 01133-379 Geeeorate Srimervwaal: Voer Haaaweert. Kminingen ea Tereeke Dr. A- W. Ampt, Yerek», Dunstraat 103, telefoon 01131-1444 Voer KrabheadQke. Osstddk. Waarde ea miaad-Bath Dr. A. Constendse, Noordweg 14, Krab- bendtjke. tel. 311*4-1444 KI» aflag». Kapalle Btearilnge ea Wemri- dtase: De praktijk van de artsen D. Vreewijk, K. F. Fee a a Behaeffer, H. 3. Entink en A. 3. Eckhardt, wordt waargenomen door doktor K. F. Faces Schaeffer, Biesebn*- seotraat M, KapeRe, tri. U133-1838 Tandartsen van het Kergenootschap der Zevende- daga-Adventisten. Te GOES in de Doopsgezinde Kerk aan de Weatwal van 10 tot 11 uur Bijbdrtu- die en van 11 tot 13 uur Bediening des Woords. 8 jan. vic. A. F. Steens; 13 jan. da A. K. Dingjan. Heilig Avondmari; 33 jan. vic. A. F. Steena; 37 jan. vie. M. van Kerk- voort. 25e jaargang No. 1 Oplaag «en dB blad 1 24.680 eaainplaron JETSET - NIGURA - AVANTGARDE en RODENSTOCK EXCLUSIV BRILLEN Daarnaast zijn wij gespecialiseerd In Polaroid ZONNEBRILLEN t en zomerse dagen ons oen grote kollektie BRIL-ÉTUI'S - officieel deed hij eerst «bliek om toch e belangstelling arren, maar de de, werk onder de muren, In een dien ook graag K alot van re- - Optica heeft een i Ook in eksklusieve modellen, zoals de zeer moderne DlOR- «RwaNMieMj j A. van Strien te Oud-Sabbinge - Edith Maria, dochter van T. Vermeulen en S. Meulenberg te Uasndijke - Hendrik Adriaan, soon vaa M. H. van der Doe en T. van der Endt te Krabbendijke HUWELIJKSAANGIFTEN Clcremans, Theodorua Jan Wilhelmus, 33 jaar te Goes en Veenstra, Ceesje Trijntje, 32 jaar te Goee - Nteuwenhuij- ee, Leendert. 31 jaar te ’a-Heer Arvnds- kerke en Smalleganje, Adriana Helena, 30 Jaar te Goes GKHUWD de Kok, Joost, 22 jaar te Nieuwdorp <n Mulder, Klazina Jacomlna, 18 Jaar te Lewedorp Jaruen, Corneils, 34 jaar te Driebergen en Rijsenburg en Smalle- gange .Anthonina Geertruida, 24 jaar te Dordrecht - Jooese. Marinue Krijn, 22 jaar te Goee en Polderman Roeallna Marina. 30 jaar te Goee - Dings DanlU Hubertus Johannes Maria, 33 jr. te Eindhoven en Schetters, Dlmphlna Marla, 23 jaar te Goes - Kip, Hendrik Pieter, 23 jeer te Rotterdam en Rein- houdt, Janna Blazlna Levina, 21 Jaar te Goes - Moerdijk, Gelljn, 20 jaar te Le wedorp en van Stee, Marla Cornelia, 31 jaar te Goea - Felsos, Jacobus Marl- nus, 23 jaar te Goee en Nobel, Klisabet Leetltia Septima, 31 jaar te Goes - Ltjnls Huffenreüter, Bertua Geo, 38 jaar te Rot terdam en van Laarschot, Marla Louisa, 33 jaar te Rotterdam OVERLEDEN van Weele, Jannetje Adriana, 73 jaar te ’a-Heer Arendskerke, echtg. van P. van Schalk - Griok, Cornelia, 74 jaar te Wolphaartedijk, echtg. van A. Snoep - ven Ltere, Hubertus, 38 jaar te ’s-Heer Abtskerke, echtg. van N. Voe - Kooman, Johannie, 88 jaar te Kaprile, echtg. van L-Ctjeouw - van der Weel, Janna Adri- ana, 83 jaar te Bruiniase, wed. van J. Hage - van Dijk, Pieter Eduard, 79 Jaar te Goes, wedn. van J. A. Baumgarten - van Leeuwen. Aalbregt, 93 jaar te Hrin- kenszand, echtg. van A. Simonas - de Langh, Johanna Dlmphena, 98 jaar te Goee .echtg. van D. Geija - Brulnooge, Katharina. 87 jaar te Goes, wed. van A. van der Hage - Flipte. Sophia. 81 jaar te Goes, wed. van P. de Krijzer - van Zweden, Martina, 83 jaar te Goee. echt genote van A. Dlrrika - Meljaard, Ma- rinua Pieter. 88 jaar te Goee. echtg. van P. van de Ratelaar Dg juiste voorlichting bij de keuze ven Uw BRIL Snelle levering en vakkundige afpessing Uw BRIL gemaakt door ervaren vekoptkiëns In *t Hartje van de Lange Vorst I I Aanvang 20.00 uur verheugend te hen jaar oude nieuwe groep 1 wsee op do mot zijde bevruchte voor Wintersport Verder vindt U bij 1 BAROMETERS - PRISMA-KIJKERS - THERMOMETERS LEESGLAZEN T JwbmM A .e Btoo 3 HeMrenesand, tri. Goeee Apotheek, Klokstraat 18, Goea, telefoon 01130-7188 Wijkverpleging: Rayon WeaaeMtnge. Kapelle Bieseltage, Klnetinge, *a-B. Aktekerke. *s-Geavee- pnMer, Heedekenakerke en Baarland Zr. P. K. M. de Munck, Pr. Beatrixweg 98. Wemeidinge .tel. 81133-313 Rayon Tereeke. Kruiningen, Haaaweert: Zr. H. Burger, Hansweert. tel. 01130-1335 Rayon Noord Beveland. Wotekaartodtjk. Wllhelnatnaderp en Kattendtjke: Zr. van Hulsbergen. Kortgene, telefoon 01188-378 Vernte ,de vooral te kopen. 2a gr is fijn, aldus de hoef kunotenaars wffldB Im STIte. Zo wOlen MM wet verdienen, bot fi BMoea *7 KOTimg nun wcis^ IWon tevoren Bei!~~aMl voorzitter vaa do BaN de <ie eaiHraeigm VMM (lange trui, met ceintuur en pantalon) aparte kleuren en modellen 49.50 ^VVMg ^WTjvlll£ wil ivfVWIIIJm.fi WWW 11, -*• r -‘jA- i - - - - -rrr--s n8<ji Kinderafdeling dagelijks woensdag RJC. ZIEKENHUIS ST. JOANNA la klas vanaf 10.30 uur doorlopend bezoek, rustpauze van 12.00 - 14.00 uur 10.30 - 11J0 uur 14.00 - 19.00 uur 1040 - 20.00 uur 14.00 1540 uur 1840 - 20.00 uur 14.00 - 13.00 uur 19.00 - 30.00 uur 0. DANSLES 7 Biezelingsestraat 46 - Kapalle - Telefoon 01102-1907 OKMUNTE GOK8 GEBOREN Johannes Dlgnus Petrus, zoon van C. de Jones «1 C. J, Beuleos te 's-Heerenhoek - Jan Willeen Corsttean, soon van D. C. da Vries en A. N. Spaans te Zterlfrzae - Pater, toon van J. Leijnee en N. 1L da Llgay te Knrtntngen - HenriMte, doch ter vaa 3. M. Taanknegt ea M. M-A dar Weduwe te Goes - David IsrriR Marines, soon van L. A. TouMsma ea P. H. A. Dim inlage te Geae X M. Rijk-ea C A. W Daimy, aeon van P. -ETC KMHtaTW-Me C. P. Koeenan en W. Heymans, toos dsn Hsrdsr, Wim Hofman, Ernest Joechlm, Pstsr de Jong, Hen ter Keurs, Ele van Kreay, Jacqueline van Langevel- 2e, Gerard Menken, Antoine Mee, Liesboth Moeeor, Andries Mlndsr- hout, Matty Murrs, Henny Schwartz van Keulen en Ho VroekoHoHobrandoe.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1973 | | pagina 1