SPECIALE AANBIEDING Jleclanché IHEMAI ÏR MEISJESMANTELS 14.90 29.90 DAMESMANTELS met z««r sterk vsrteagdu prijzun \J xn°et eei]s komen luisteren n< vat de talrijke mogelijkhedet* van de nieuwste Philicorda met nA A I E^^nA QO 375 325 3SU t wee-klavieren Kom, neem iets feestelijks voor de feestdagen... (’t is volop voordeel inde Hemal Zaterdag 21 toeteer 1968 nA 1*® nA 89 nü85 hulpen In de huishouding nA VEILINGHAL FRIIITLAAN nA Hu inden kippesrea f\W7| xsnr0’- nAl GOLDSCHMEDING’s E2ritoch,'“nA89 ^^7 nA —en 9AN5L van NUüRDW'JK 1.35 1.15 1.26 I 1 I T’ 83 „DE WERFKAMPEN” genitrische inrichting 11 Rilland Bath (Z.) >en d| v k Donderdag W decembe* MM» i ir ■v voor hete dogen of gedeelten daarvan. J’ Candor” V 439 LI I 9b k - HUI RtMNIKSKHimCItn.MlLlIM GOES *1 batterijen kersenbonbons eeuwigheid F B r nagaaaaaaoa 1.11 roomboter amandelkransjes banketbekkarokwaUten. 250 gram Kerstkrensjee Voor slaartj«* on oftackjes: advocaat Weeteinael M, Goes. »oeeooeeoeoeeee—d TV-fauteudgimteklM» «teaiee ep chroom dreatvoet «en. een. PiU.ee va t IA-^ XvmSS—ma® Fr*n*e voordelig fniit-b>bliki pendcechUlJee - w<a f oootolQko noten om gezellig thuis te pellen, hazelnoten ot walnoten 200 gram 75 gemengde noten Q netje 200 gram OO zoute pinda’s rooatervera gepeld, zak van 400 gram rjt irwrivi rarvrdM n imrm wrtt» anljworst iso—i Sakateche smeerieverworet I Goudss kaas tmtteal tEr’vSai hartigheid bq uw w*n i potato chips «o nA I «*S2^zoute I w**stengels mB*4 ^^jjgemengde J „Merano* shsny noaittoctoonte literflee van 345 nu Extra aperitief aanbieding Flea „marvel" port (rood of wtt),+ fles Vers van hut niGSi echouderham n Fancy pink zalm - blikje van 148 nü 1 tflffilmakworst 10 per blikje van 98 nA 89 geschilde puntasperges Groot Mk van 1.15 augurken literpot 1.- groot Kerstbrood aiet veel w>ija, -m- <M500g«n ^^5 weüêa dekmu ia pastel- T.K—U, Donderdag 19 december 1968 „DE BEVEl ANDER er 1968 w i ioes I A’ k M 6 •MM V - 29. - 49. 69 -.■> i.j k. 1 I d Franae - Kwad.ud.mme Gevuld nat kersen on flkeur, jen. Smit |f f l’ P- pout, spiegel» kuaaana rookatan- pluteb«kk.n '1 VjawMeV «r-"' vraegt enkele Samenzang - Koerang - Combo van hot Lagere *e Heib Elektronisch orgel. Leiding samenzang: MARIE CECILE MOERDIJK. Aanvang 19.30 uur. I 89 VESTIGINGEN I •m cMt Gesorteerd, <ta. room- VOLKSXERSTZANG Meten 32 Lm. 48 fondant en 'muahet MO gr—1 a25 chocotadekiWMilM Metk of puur, IN gram M te eiken of and. vierkant of WWt of tonder aaet .chulfbl. t M— Woning Inricht— T— - Kwaden- -► Deaao tafelklodea In klae- •ieke en moderne den—a. met >Up—init. eateotaM- kmertjea, «uivar wollen handweef teM—ee ea halfwnl vanaf f HM Woutagtnrichting Fraaee - Hebt U plannen am een nieuw benkatal aan te MM» mod een. 'kSS? ü^ajt aeteer slagen. Wonlaelnrtek- Ona Trana. - K i ffodim- liter '^Tr 450 HU al b“*— mooie Mpamende o—Ml in hout, met chroom eoder» —l menneren bied aan. Woninginrichting Traan Kwadeëdamme. In vloerbedekking heb ben vrij voor Ut D—0- Lena - Tredford - Parade J SDO MWeowm enz. Allee wordt vakkundig «reiend. Woninrfnrtchttag Tranar - Kwatii Imam. D. tro mak ta de TW. leeeeeoeoooe Ta koop* mat Berinl-motor an makkelijk te verplaatsen f 1 JhLr -A r-JêmRyi heat— lectuud deerde era. W Trance r* t r -t- Een noode neoMraet be gint bU een good bad. WU hebben voor V voorradig in Ol^e- en Pullman: errhidm- n™n\t7nngP<^phaUe*be—!n is jaar garóetie We— inrichting Tmena - Kwaden dinunt. -► Hpertale aanbieding sul- vsr tinten in aonpeneoM f Mn tweapecaeem t «M Ook voorradig ANBd dekone ia zuiver «uhaiiwaL Maine ef AaMian. t M.1K W< Trance - I «TMTVNV.«3 —amant.a Ne— wat «dra: voor da boterham, maar ook M uit hot wM|H K» 9—n dan garantie voor vakmanschap an betrouwbaarheid l PIANO-KN ORQtLHANDKL N.V. GOES, Lange kerkstraat 41telefoon 7258 AMSTERDAM HAARLEM ROTTERDAM - HILVERSUM Inlichtingen en aanmelding bij de directrice, gr. H. van Mourlk, Hoofdetraat 1ML Rllland-Bath, toL (01115) 451. damme. -► Veer eek me— collectie ovorsordt—offen en vHrege. IC üw a&êe: Woninginrich ting Fnuwe - Kwedèndem- me. -► Teakhouten twvedeur. linnenkazen, half leg - half hang. Slecht, f 147JB. Woninginrichting Trance - Kwadendamme. l Grote zak cm geaoMg te r knabbelen maar ook b(| uw diner IdeaaL i 2zak|ee1J0 H1U 11“ Xjria HWxr-l.U l>Aa KMhMI dlV. dUB Isabella zoete Spaanse wijn literflee 4 1 vruchtenwijn (kersen- met brandewijn), m samen In draagtas van 9.95 alU w— Kom gerust binnen, bfl one staat epeelklaar de nieuwe 2 klavieren phlllcorda. Een pracht In strument a— 4 octaven (toonbereik ee— ven) en 13-tonig-pedaaL Bovenktevier aset 13 registers, o.a. Quint 2 2/3, Hazard en String. Met percussie: kort, lang en repeterend. PbMpe phMoorda. 1 Me- Regelbare nagalm en vlbrete. Krachtige 30- watt-versterkér, 2 hoge en 2 lage tonenluld- t sproken. Dfveroe extra aanetattmogell|kheden. tweip.riaei en lege** Zeer grote, houten mutiekleeeenaer. Compleet bare vibrato. Oomp—t 2486,- 11 inner 1 AM Ook __23 d—a eckeeeweL Mloa e. Halt wet vanaf ictea—tteg Kwedm—am O- TC MM ia berg- CC wandmeubda, met of seeder glee. Vanaf t 1M-Mooie eikenhouten wandmeubel. en broodkarten. Wealngtertch- tlng Trance - Kwedeodamote Eetkamecvteelen. keuso uit wel SS vereekillendv Met draloc. Aal of gek»! hout Vanaf f MM Ook verschil lende modellen te Öud-Hol- landa. Woninginrichting

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 3