MANNEN EN MEISJES w j.f. hopmans n Fabery de Jonge r Si RAIFFEISENBANK QUICK SHOP De Raiffeisenbank is goed voor uw geld al uw geld PHILIPS nt. RADIO&TVSANDEE Gebr. den Herder t>... 'U ROESTSCHADË? De prijs van dittoestel is nu slechts 680: Mawubent K 1 nog voordaUger alsulrij ons inruitt. H u PIET HE INSTIL 3-GOES mmmms —kma ■OKU UW X. is ie ferfekte lieiwreiiifiig 75^ CZAV i*r ime „DC BEVELANDER i r I t '0 ‘ö£S£- i H ’U'.sl? WESTSTRAAT13 KAPFLLE TEL.: 01102 1350 NI. JM. C’la.rijs «U 154 I I SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN Snel- en nleuwrelnlglng in 24 uren 1 GRAND GOES Telefoon SI65 PEOegTEFHJd VAN HgTJAAR! 1 Kerst- en nleuwjaars- programma’s o Een paar dollars voor Django Zo gezegd, zo gedaan 14 jaar Nog zo'n Aristona juweel! Fa. Reijerso on Zn. aannemerwbodrUf N.V. Philips’ Gloellnmpdnfabrldken Het komt er nu op «an dat uw haard U geeft, wat U ervan verlangt. Warmte en gezelligheid. Bovendien wilt U plezierig stoken met brandstof van do beste kwaliteit. En - als het kan ook zo voordelig mbgelljk steken. Veel gevraagd? Beslist niet. Met brandstof - kolen of olie - van de CZAV - stookt U plezierig en voordelig. WH gaan met vakantie SM n tet os met JD december M. KOOLE N.V. Philips f Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal -<■ PMUN ad» mmm! A V i i MM I' 0*, U on- f I ;-b 1M6 p« 71 b ?n it V T I a a i&i 1 f ’~m« MMiimri iwm—r, cots It. Het is verstandig om nog deze week eons' ta gaan praten bij één van de ruim 135 vestigingen van de Raiffeisenbank in Zeeland. ->■ WIJ zoeken voor eaze lampentebrieage zowel wee» de» ale «00» ploegendienst Zénder trouwens 00k maar lets af te doen een de eoRde Artetone sendee en garende. Zo heeft u eon top toeeeoi veer eea mW-ptWe: 88 cm grootbeeld, frontale Mdeprokar en een nieuw type kanaattdazw, woetdew a ook zwakkere zenders goed kunt OM vangen. OK Meardpetr alaam Voor uw oliebaard. Door middel van oen roduktie - abonnement een aantal belang rijke voordelen. Vraag ons madera Inlichtingen. OKHuiebrandolle Voor uw centrale verwarming JuwouMHOMjMaas smooiw IANM UMCSm. sa-ra. MSoom Lewedorp, tel. 352 GEVRAAGD (wegens dienstplicht) MACHINIST voor ATLAS 1200 1 Eierkolen, Bruinkool nUnioaw, f Op verzoek voorlichting aan huls. ff- ADRES Hoofdweg 00 Dorpsstraat SS Markt 0 Kerkplein 07 Markt M DU kst raat B Kerkplein 1 o 1 e e 9t hereacoifhae Grijze haren herkrijgen hun natuurlijke kleur bin nen 3 minuten dank zij. borstelen met CREME MARCHAL. Absoluut vei lig én bestand tegen water. Ook verkrijgbaar in diepzwart *- - 't rvr 77 r-y *4$ ■MtMS >nrn bumws rninus Mta MBttTMK—KM ^MiMMKai —JMMtUMMS «wa.aM waeees •.persoonlijke leningen verzekerd speren. De Raiffeisenbank geeft u gratis en vrijblijvend advies In al uw financléle aangelegenheden De Raiffeisenbank is goed voor uw geld él uw geld. t Wapen raa RUlaad ‘1 Do Korëabears Do Zwaan De La.db.uw De Geede VërwaektiM Verbeek Sollicitaties schriftolifk aan: t *-i ANTRACIET Super Wales 4. AA Kwaliteit 4 A Kwaliteit 4 >.AA Kwaliteit 5 A Kwaliteit 5 .’Verder Nootjes 2. Nootjes 3. Parelantraciet. Syntraciet 4/ IZAf per 78 kg. Ons advies- Vei ae uw wintervoorraad aas. Leverine r.< gewtekt voer dagdlsnet Licht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Grabs busvervoer Goede sociale voorzieningen Inlichtingen: Maandagavond 23 dte^nbtr tn maandagavond 30 december HOrKL-CAFk-RKStAUAANT ADRES VAM TOT 1A4B-1S.U e«r iAse-M.ee OMS-M-M «er M.4S-10.1S OW aUe-BOAO eer te.se-10J0 eer tt.tt-M.10 nar Groentehandel - Dorpsstraat 30 U hebt ze dan binnen een week vakkundig gerepareerd terug V' i A J Uw baM verslapt? *a Oebetai verklaptn One nieuwe schoonheids middel MaroiHJ Rlmpsl middellijk ven rimpels en kraaiapoetiee.acht uw achtemenl Prijs flacon (voldoende voor maanden) E.7B. Gratis folder bi|: DragMsrl) .M «APOr. ttoea. T< 01100-4402. /14J0 per 79 ka .-. f14J99 per TB ka t 13.P0 por 78 kg 0 11.M por 78 kg Aan de inwoners van *s-H. Arendskerke Vanaf heden kunt U Uw achoonreparatie brengen bij D. JANSE -■ Aeoio edekouion kast kt Hcht mat noten, belangrfk minder. i 'i Donderdag* 19 t.m. maandag, 23 december P iedere avond 8 uur en zondag 3 uur Woensdag le Kerstdag om 8 uur Jonderdag 2e Kerstdag om 3, 7 en 9 uur, J J Vrijdag 27 december Om 8 uur J J 14 jaer Zaterdag 28 en zondag 29 december om 7 en 9 uur Engeltje wild op liefde 18 jaar Zondag 29 december om 3 uur Maclste^zoon van Hercules 14 jaar Woensdag 1 januari om 7 en 9 uur Louis de Funes in 1 ka»a»6a»»6»6a.MM666Mé>é*»»*****^* i ÜtMBBBBBMM*BWM|lliéBBBB*BB8aB6666BMn Veer eea seer apart ea awei biaidshesket tel.01188-432 ra/—>A»ra>— DINITROL beschermt Uw auto tegen doorroaa- ten van binnenuit DINITROL geeft 3 jaar schriftelijke garantie (nieuwe auto's) DINITROL ML behandeling vanaf 52,50 DINITROL onderzijde-behandeling v.a. 50, DINITROL alleen bij de specialist door: het speciale produkt, speciale opleiding on de speciale apparatuur. Want behalve om te sparen kunt u daar ook terecht voor at uw andere bankzaken zoals: privé-rekenlng, een 3’/2 rentedragende rekening, In het bijzonder voor hen die het salaris giraal krijgen uitbetaald raledevlezen voor zakelijke on privédoeleinden. effectentraneacties krediet- en voorschotverlening aan personen en bedrijven BeleefJ aanbeve^nd, FA. JAC. KATSMAN EN ZOON Schoenhandel en reparatie inrichting Lepelstraat 4. Wolphaartodijk, BLOEMaiERKUNaT WIMem Zeüoweo 33. Goee. Telefoon 01100-8120. ^Oiu. acenUchappen te: SefeUet 3. H. C. Pole?, Urttllns»-Sait tt ®^e: TextlelK MeulbrOek. L. KerttRNS| M jTahteke: Textielhandel SMSp-vaa WBMaSt. INoMzandetraet 9. WttaeMtaeet W. P. WeetrtreM fWUhelminartraat SS. iwatf aartsdek: Textielhandel C Minnaard, iKttkstraat tt. Hahaweert: Textielhandel Roteert, L. «MT. C*Seer Arendakeeke: Drostaterl, D. vaa der Maal, en Zn., Kerk ring 9. PLAATS Riuaadsaih - KrablMndUke De Ke.pkeadel Kruin iagw> Kaeelle Omb Lewederp Ovaeaade Postbus 2 Wetneldingo Tel 01182-345 (3 MJnen) ECHT ZILVER Ook in massief zifver hebben wij een uitgebreida kollektie opgebouwd. Of U nu een mooie kandelaar of oen prach tig awvioe of oen klassiek broodmandje zoekt U zult voortreffelijk slagen. Prijzen variëren van f30.- tot f3000.- Fabriek Roosendaal, afd. Personeelszaken. Zweanhoefetraat Z 4 i 7 Ook In 1969 Uw VAMOR Autorijschool Fr. Hendrikstraat 7, Goo(. Tel. 01100-8208. Wij wensM allen een Morspoodig 1969 V5 i j j^rtertfsg IS doeember IBM T-^T j 1- '-W

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 21