N&teda,© e JAMIN ff geschenkenhuis Bouwfonds GASKACHELS nieuwe modelljtn 1968 Phildar sokken t: ttoüI af Ifagtescfeft£e/( MIDDELBURG GOES jamln voor in en onder de boom Bouwfonds Informatie wol 17 Net Weefhuis Faase Sdioeaservice SPAR ZEELAND heeft plaats voor een assistent-boekhosdeKster) of iemand die daarvoor opgeleid -yvfl .worden Fa. K. J.vai Son&Zn. n TT si f, I jj; ïi i TO? enz. «4 1 Li U breit het mooist metWolmerk- ïl .?7\' aeeeeeeeeeeee Telefoon 6714 Peetere, Bonraad t B e 'Jtli Md- V- '1 iL SPERA-NIELKA Ganzepoortstraet 6* BOES Firma F. Jansen Zn. Bocal, D.R.U., ,eeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee J. THIBRY-QOES tot luxe dozen kersenbonbons. DaaroriL. voor in en onder de boom; Jamln. Jamin’s kerst-assortiment spant de kroon. U vindt er Mes. van fruitklokjes P. J. Elenbaa* Polderweg 12. Abtskerk. I A Donderdag 18 december 1868 Donderdag 18 december 1868 „DE BEVELANDER f i F ~D C A t 80 i' z tl MM ‘•j Roomtondpntkrsnejoe 260 gram 100 Ochutolowsejee 260 gram 80 -- .7 250 gram 85 Prijzen Mja eangiea* i 1 per stak 86 GeaoMto MrtMtoaeaiM 200«mm 06 '7 t - s v- kado Kasg^taoG 200*0*80 Afwaahar. THKKBUEKZKN mlm - uje - ».n MWene MUmmioU Lavet f mandje A Choa Mushetkraneen3gMa 00 B Choa. Kerstboomversiering 6 stuks 80 F WJ»Iiii> IM rMm. «aa Int ertreaeahMfc aM SWaMrib. •MT k •tocM.ff,- j „en voor onder de boom: kersenbonbons In oen keur van feestelijke geechenkvorpakkingen Chocolade Kerstkransjes melk/puur/doubl* 150 gram 109 De betere kwaüteltshorloges In verseMNends prijzen. Zie onze etalage Ruime garantie en service ff «Ui Mi SS CA88CTTE8 ZIHtar. n ZUmeU van Kerststaal per stuk 80 Lange Vorststraat 30, Goes Topkwaliteit Verfijnde afwerking Internationaal bekroond Ai uw schoenrepar atieo btanaa 24uurklaa^ j Korte Vorststraat 12. Goes, tel. 6700 jt 1 Kersenbonbons 160 gram 140 Schoenreparaties, sinds 1898 JeweMer Hedoger - Graveer St. Adriaaastr. 11, M. 0024 Goes r* aegoooaoeeeoooGO SPECIALE AANMEDMG Zoute Bolletjes 210 gram van 60 voor 60 een pikants traktatie bij foeeteUjke glazen r J^uteettoea^ Moer originele modellen. Dit kimt 0 zestig trouwen. Het merk met tabriekaearantle. Sta 1111 iFWTVisaae Absoluut kriiapvrij Lange Kerkstraat 12 Goes Telefoon 8154 VAH DER KLOOSTER ‘ki.iiiaar veer 4e m. teeeMacee 1-armlc >.n Sarmlga^S en mB Kerstmis als dessert- US van Jamln In handig gezinepak vanille 129 - aardbei/vaniiie 140 roomls 170 ..M Mts «nelle mannea nemen tijd veer OaskbaarheM. „Geweldig, trut la nergena te koop r Ja, u breit een geweldig. M vaa w5- ??a(*‘wy-.q^l<t soepel over de peamsa. Meer briljanter kleuree! 2 21ïj aaa Neveda toever- merfc met tabriekagarantle. Stap evmbC cea btanm. ’O 1 IriMsd ReeMsiumdto Advteeer Keizerstraat 3-Telefoon 011004670 SPICIAAL VdOK PACHTZAKDt EN INCASSO VAN VORDERINGEN RECHTSZAKEN Leeftijd tot ca. 25 jaar WH Wed en prettige zelfstandige werkkring gsesrloord werk u* aantrekkenjk^alaris Schriftelijke of mondelinge sollicitatie. 4e richten aan H. C. Baarens n.v.. Markt 9. Kruiningen, Oud papier cd metaalhendel Hevenweg 12, Goes. Tel. 01100-5018, lMW« W22- wenst hun clientèle PRETTIGE KERSTDAGEN en een VOORSPOEDIG 1H». KERSTAANMEDMG Amsndelkrsnejee 300 gram van 129 voor 05 D Choc. Kerstklokken per stuk 40 E Luxe Choc. Kerstkransen 2 stuks 76 F Rumkrensjss 160 gram 85 G Cboo. KsfMbooewsrsisflng 6 POBCKUKINKN Tafel-, Tkce- Ontbtjteervle. eoinpleet UT, Mrvteaea vaa US,— let 8SS,— bÉlEOGWO van uw jl vuuiiUSgs brtovan, rasse 0%%. - lelefoon 01103-288 B.G. kantoor Wr Wilhelminastraat 33. - I Gees, tel. 01100-7741 M-wr Uw zakelijk drukwerk FIAna Drukkerij „Da Phoenix", Goes ■fa1 i 66t aeaSa wontnuweswooBugsa BOOWPONDSHUtZEN sast de «rtsto mMRsVco kwulttottsgersnöe In uecn eow IfTOHMATE. geheel n»U'int bfl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 20