1 I MEAT 0V bj w BOJ2REL-NOOTJES B0RREL-20UTJES k MAYO NAISE W mS* man HELE KALKOENENSZ25 KALKOEN-D'JEN VARKENS KRANSEN .KOFFIE Si ZOUTEPINM%109 rSkzSmii^ZS 1 GEOPEND .•'1 -JL CRACKBRS f JanMwm^eghc» f391 nDtoMiiKER49 T niOoi^ HBSKLUKgg I ffxrm 2tu»y yizso6ww| XSOER MLLEN1 GRAM FOND^ete 3 1 - i van de haasf iler pmuo extra mals en mager RWiDHtROLWOEa^p JBÈffcSdaPW^ Vi^ n dSSSPESSSöi. ssa^j, mo LelcoFee en VanDamma, 5< C^r KHABttlTSamis! KAAS<B4PRIKA®i UtKHc ikBNeiev. /p -• CMKeARccla* joiBOOf' 66 MNKE1SPUS.. SOtr SB MKBEMBQg... 100^ 50 cdoq^aacr» S0y 69 1 I ft wl 1+ u rustig winkelen, lom vroeg zyn smoryns om holf negengeg r k I I t X nW**- im i E 1 >ZON^ER'JPTE 2UIPVRUCHTEN*- J half panoTZT^SBEfc □ASHOT Imft *k QARAGE WALHOUT HB6KLUK M*S* Vimrgtogrtikuli Ter Hoo<«f Koudekarttaawog to Middelburg, vraagt UN AMMUNTI ■k1 \xxxvm (ymalen lekker pHtg inbuig F Z9K/&S£4(S AOSTXHULFONP J Fa. Geljon en Zn. Talafaoii M034C ‘aOrwar^oldar DE BEVELANDER’ X -fcliKjefi 0^leb0nl MMS com FTI£ oo aaaeeeg <L« //VB 5F Steree Installatie de Jenge Goeoa Soa 8, Wllhalmlnadarp X cxfcrg mukk^ V. '- °ngihMttn CUSTÖMAGK OaanaktooNk aad aaa te brsnQsn sondof daatontogeentokdar wi H u rustig winkelen, kom vroeg want bü jagheiwans Hw&sias Tmnr fcoWC zyn smotyns om holf negengeopencfl doet u veel meer met liy GELD -y-.-'-vi-f tmbgr ifet I JL 1 VDot'n Is KERST-iUADE o' L J^so ISO, A I f I j. J i r J :i\ jachermans prus-siag K B®'.- r MIM EN MICHi VOEMNC f M' x v”’ 1 i doorzat WLBntWMt a EhW rIM’ I - Garanti* an Hnanetering 1 QOES, FruMaaa 13-14, Teiefooa «230 -J I •r mfdwt jAjrtrtertT. 7. fwB In da koukan. Leeftijd ongeveer 20 Jaar. Ook ouderen komen to aanmerking. Sollicitaties StteMtag Zoetend*', Rouaanaa Kaai 38 to t UKFR SS^S-S - »»TS58 K •f"1 To Roop van particuEar i i z.ga.n. tourcaravan 8 para. KEAX kwnatatt. kwikstaart mat grot* gesloten voortent an sccosooires, billijke prija STEVEN S-VERKUYL Telefoon 01106-408 Lange Varatolraat «2. O*a«. toLMn.M4-M47. 1 .'.f YUatfaia-j-» T* koap: houtan werk- -► T* koop: pracht venanM- -► Brood- an banketbakk«rtjf-> Voor al Uw reixan 7*“ JtÏÏR vla<««wtok. Vaicka-Una »peldj« 2700. Kartanje- C. P. Varachoora, Voorytad 1< vUagtuig. ttbfa of a&fr )9a7 ima'i oat alotlaan «T. Ooea. atraat 74. Ooaa. Ooe*. Talafoon Uto. too gram roor vakandaaakon. anigra SIMCA 1000 GLS apac vwn »11»4-----koakkranaiea tot et 4 tom-tie, ouderba»oek, etc. to Uw J NSU Print 4 1886.an *M7 “'a koop: lange witte ijurk met aleep, m. 40- -► □onderdao 10 december 19M ALUW BLOOMCHKHATUUM kaart ven dto Nrm M" a w a*~~'>L OfXMr anaere. Oaaia Oto« CasntdiOBC Miaprikkara Anjardraad Ladea prikken BRMD-KUIKENS=*» at 11 QBaa. ritoton^Mjat-K DE LUXE norraad di <N fonmerick Poattach 14M W. Dattotamd Alle ooortan varwarwilna. OAS, OLII an KOUN. Vakkundig erkende aan. irwf«* Tl KOOP: (voor zaal ai baatgroep 2 x 28 wett) GofuidstadlnMc (Vrijdag vanaf 20.00 aar, zaterdag da gaboto dag) Maooto baat e nog elooeif Nu da winter waar voer de deur ataat iaat alle taaatdagan dia voor da nanet» mono» •"•PU rif*. ">rdt bat aak voor U tttd oaea aak daea dagen ta denkan. Laat aan van de maar dan uw r" ,Duitae taHjk Keratfaaet beaorgên? ato begin van aan laag anlaatato- kla buweUjk. Dit kan door nu eana .t"iM vertrouweltjk“ aan OM 10 retor t|v on. Bij niet dagen grid tetng, V o rBAKruoa •eervader toto warU antof Fa. O. L. vaa da YraedeA&u J. A. vaa der GoMkods Mk Gtets Ö^tderdag 19 december 1968 «ooi .r~ tri|k* an buaraixan. dB eareOa programma' vWêen, belt O eVun «OS Tgdig boeken - ruim» Oude munten te kocg> w Voor de feeatdagen koop- poenen f - SW*- .Wm. **- MOfler A Co Qvvmagd. Brieven of aan-u natuurlijk oen heerlijke vloarbrood vak Üw vranna k Co., »5pJ- ««ytor 14, VUmtn J O- Nljaee. «Igaar bij Sigarenmagaiijn bakker. Bartel tijdig voor de tel. VU, M op de weekmarkt t* Lauwereyaratr. Centrum”. L Kerkatraat 0 aj. faeatdagan. tM uit Middelburg. Goe» Telefoon --- reet lavet ------ -► Te koop: lange witte--- ..Hp" °w -♦ Verkuop en reparatie alle -*■ Suède wanten voor da- bruidsjurk met sloep, m. 40- -► Hana van Hove, üw i voor het schoonmaken elektr. app. Fa. van Driel. mee, heren en kinderen vanaf 41 niet in Ooas of omstreken edree voo- bbt aritoonmaket kMbel» Tulpstraat Pattjnweg M, faoetlnge, tal. 1» - Ito taseenhuto Stake, gedragen. J. van Brabantatr. 1 van kachels. Tulpetraat telefoon «TM 7078 Ganaepoortetraat IS. to-Heer Hendrikskinderen. Goes, telefoon «TM. ^.HERMANS ADVISEERT!^ kerstinkopen teKPNT6(RKT MWAIZUN AVOMPVERKOOP

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 19