i EN m ar i fl* nsssass ZIUÉE^^ f KL BOMWOff GEZEkJ JGHEID V<5DR DÉ i 2 FEESTDAGEN VAN HET JAAR... cBaóiwrX 4* |SS« W y» aaagawtQg easwa&r a« saggers» wssscags SmttevMSsrf!» SteffiSamZ» *r N05MEER GOEDE WJNVODR 6R0DTHANDEL$-PJtVZEN Otf CO6NAC^™W1 gy^s ll AlLESSBWrWORU If EEN HUIS VO^LEKIg Goldschmeding E re I F b Goldschmeding leuke baan >1 L SLA-SAUS Hf /wNeimcMsvMWld HELE HES DRUNENMP0B HEUREimJOMSM HaERftMUMMMfl ZHEU RESAPHLWÜ UMttMK AttCMPS eanus tmN n*mN HfiEWTOKï IWONMMDOf» dokderota^avö^ WMfaap vwdXctec r zx asm pot 3 PJNE 2ÜEFZURE i^feyp^ K Goes. Tri. 7m i4* II*"* I e I veel ven MB •t «rm in ^HqJiaanse vuyn i rZWMflre 4 1 v- 1 i- r .5 AX i?1 jsTWi CITNOON SINAM 1 T u .r fc. (piano's orgels muziek .-' •nz.) 1* e« Kerstboom- standaards f x* 11 Fa. Goljon on Zn. Bel of schrijf eonsi Lange Kerkstraat 41. Goed. tel. 7256 i is een va kant. Te koop gestoten veebak Afm. 3x 1,60 meter Zaagmolenstraat 36, Goes, tol. 7019 tyne bonks - I *>»foon w>o InSKAIW» UTBBP9F ZOETZUUR AUGURKEN >1TLa Donderdag 10 december 1068 ROEST?! DROGEN of VERWARMEN meteen hetehachtlcanon in het stopcontact en uw heteluchtkachet HUUR oon hririuchtktchal por «DBA OttXKHHS R3MI0B L 'ttba-Wik k AMVB8Bi(fW> IÜÜBBB£ Ftt6gg^BUTS^ ZOEK fittük gacHeode ‘tknieti/fanft onderkin?/ VRAAG EEN GUTB kOEST-rtOEE BIJ ZcBerttoavonci..-2J dec. rnx^dc^avo^-Odec- 1OT9WR660KNP Welke josgedame wil assisteren bij de verkoop van muziek* instrumenten en bladmuziek Ook het -administreren S «*rte hiervan is •en afwisselend onderdeel van haar werk. Een leuke baan muziek In zit Donderdag 19 december 1M8 i-te Speedwssh Delta, Bier-je- Verkoop ea «jywjiuê L-*- - - - radio. Firma Vte Iftfal, oe bevelander I i I* ...4 I- I. I 1 T f V 4'. - S I ^jAcnumw 1 JACHERMANS PRUSSIAG inboedels, winkel- ofl ■roprulrning. Oostsingel Hnllvtl t* Sgfef» Hotel CM Restaurant} BS1~» tont en mosselen M uit yglypa. Poes. Hans van Hove voor U» hook- en verwannlngs- loestellen. Tulpstr. H. Goes ■Si droogt natte ladingen I dsootf hooi. paan, zaden, rien on boftea opetaggtaawon vontw.. week B£U U OP ^«wtraat «1. tel 01100-ten. „Eureka" Postbus J044- Middelburg. •4 •;X3 Alleen de Avaed»» DJNtTROl Ml methode kómt o^erktt In alle spleten en holten, van binnen en van bulten, uw chassis én uw carrosserie. Dat doen speciaal opgeleide vakmensen met apeelele Zweedse DINITKX. opera- tuur. DINITROL dit Is pas een volledige anti-, w te mt -1 rvesi Denanooiinfl! - ••- -»> Speedwash Delta, Bier kade Goes. Teh 73M. U kunt ook Uw was alleen Vrijdags en saterdag» Mj 'na drogen. overalls «rassen. schikbaar voo?kna’^ZL o0?"' Steun*0**" naar maat ook -te Te koop gevraagd: hele] Wtj kepen ronv—ng ruw partijen |9*rt, Provineialeweg l. Hein- op doktersadvies. Alle roet of ged. inboedels, winkel- ofl'^..3”*™" correctors in voorraad. Voet kundige adviezen u_.™ tratls verstrakt Martin W" mans, medisch gedlpl voet- kundig. Schoenreparatlebedr v.h. Van Unen. I» Vorststr ik Goes. -te VMr t reflaa der echoo.- Stens* gelieve U teeb te wenden tot Hopsnan's schuwteteWsmitiSi. Goes ts-H. H. Kinderenstreat Tuloskraat te, tel 8SW. -te Te knop: tafels, stoelen kasten eng. ens. 8t- Jacob- Mraat H. Ooee. ■V Verkoop en reparatie T.V. Fa. van örtel. Kloetin- Fatttnwea te. tel WTt Ï?»2®J I GROfffflANDElSPRiK! ggjBg 141' fe: Clrwtinss PaUinwW M Prlrfaon 7OT». - ven. wild éne. Pr. Jultanastraat It Obes. Tel, «te. T Oevraapd: keet*Mmate sters. Gehele laar vartTsterk Amberg NV. Industries* Goes telefoon 1ÏN* - - ‘k-’ c: - Kalkoenen. Bestel' «jdigf I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18