I JI 0 ZOLANG HET DUURTJ HobliytaHS J. Bosch SAMEN 14,95 I ~warsr 11 Tom Machielse K U- x 15 VAMOR Autorgschool SUCCES’ BELLAIR ZONWERING i dM Jaae aeg teeteM. keet u minder geld. 1 ’t VENSTER cocld^ |K nantels m japonnen WW Schattige timirokken Ttttaka jaaper* SiMe en nappa mantels F J u old tblspoon oi tooeeoa .lange kerkstraat u - goes VDE BEVËLANDEN IO AUTO RULESSEN 47,50 <1 Fa. yngol - OHk Donderdag «9 december 1968 ..DC BEVELANDER” V •wm .- <1 •a 'I 1, L f DE CFNTRALF d Donderdag 16 december 1968 '■■ia 7. Hetateaemnd, tM.G L- M rr c. J Garage de Jonge DGa bij op complete elektrische wediplaaHPW IS m 4 kracht nber 1968 r T DAMESMODE >oeeeoooeee< Ft. „BLOEMSIERKUNST” Langs Vorststraat 34 tA Papegaaistraet, telefoon 01100-7621 Wij hebben weer een ruime eortermg luyckg Htooecmi m.v. f waagt veer teelt 1668 ia reg— 7aid GevMcnri amrkeatolm I i; .Af leuke, artistieke i KERSTSTUKJES koratatarrog, cyotamea ei anle^'o en degelijks verge snlRtmemen ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeei Rjles nieowestql! Nieuwe leerlingen kunnen zich weer opgeven voor rijles Onze opleiding omvat o.a. 1 gedegen rij-opleiding mstructieritten iedere week tfeaerietea LM. HEWBOER J. van Brabantstra st 2, telefoon 8619 'p-Heer Hendrikskindergn of Lange Voratstraat 46, tel. 7067 1 jpaeeeeeee»eeeeeeaoseoeeeeoeeoooeeee 1 Boeramsktoetana, mdolDtWO, Owctabeee elf 29J50, aan de bekende lage prijzen t C. van der Weele m' I toooeoeoeeoeeeoeogooeeeeeeoeoooooo.* Bevelanden rijscholen zijn allen Vamor gediplomeerd (da enigste wettelijks erkenning veer vak- manschap) Opleiding voor alle rijbewijzen dus: Tol aitao-mi TM Of IO6At71 Tot 01106- 378 TM 61163- 393 TM. 61100-7923 TM. 01163- M3 TeL 01100-6132 K 011004137 TM. 01196- 346 TM. 01196- Ml „TER VALCKE” Verploegtahuie voor lengdudg stoken to Goes, vraagt 2 ASSISTEWTRN -i l.i burv- e itWTRWWtowrw e o e s e e wwiRnr 11 Gevraagd: bijrijder spodala prijzen - A Schotse ruften VyvP met lange mouw --- I L. Ur f d»n volt fabrieksgarantie dl« 1.1 I, l ,i H Lange Verststraat64 J btj 1 i •c V emaom* If ook Io. J. rec :«rb- •fooa Viva, «iaat a 5 V 1965 1966 1963 1963 1968 968 967 965 964 965 965 I 964 I >lauto- van Ksrk-" idto 41. t* :«rk- ■fooa bedrijf: dyname'e epeandegeregeiaare auto-radto'e Ovezande Tai 01195-236 303 Markt 34, Kruinlngon. 99. •j. ,-ji •f f k '2 spoedig mpgMljke .A’-’-X;i .saaaaa to e wwvolo. IN locos lessee tf- rOMOUUCUWS v.wyS 1 Fi- f i d. .i WMMegm aa opgave Ml 0. WAAG Wij repareren nu ki eigen iMMftrU* Rijbewijs D-E: bus A. Bauer, Krainingen L van Damme, Gees A Dees, Ksrtgene A dm Dokter. ’0^04000 cider J. Franks, Kleednge J. dm Herder, 'o^raveapeldor J. vrn Heee, Gees G. HsegMrete, Weottage JsiBee Mekikefiaiand de WNte. Wolpteartodijk V AL - W v j J -- - 'Decker H L R f N IN KINDERKlêDiN Vereisten: Muto-diploma, kunnende typen. te richten aan: dk directeur ven de Gezondheidodlenat Vöor J IL Dieren, Evetteer*traat 15, Goes, Onderstaands Rijbewijs A: motor on scooter Rijbewijs B-E: psrsonen(schakal)auto of DAF Rijbewijs OE: vrachtwagen o IN M HUISHOUDING, leeftijd vanaf 15 jmr, In- of uitwonend, bij voorkeur met hulehoudeekool- OPGELET Geneepoortotraot 19. Goes. tei. 01100-7916 I Hoog Mieris; rwtehoetemwrgoodbK^ dienstkleding. J SoHidtatlee Stiehting „Verpleeg- on Rust- huizon Ze etend**, Roueense Kaal 3* te Middel- leeftijd 19 h 16 Joer. Dijkstreot 3, Goes. Telefoon O1WO-5162 a'.' I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17