van Hove H.J. Colyn H.J. De Philips CC 1000 ma akt bijna elke andere wasmachine ouderwets... tolyn De Goese Winkelzaken Hans TOTALE UITVERKOOP H. D. TAN Gees BEKENDMAKING Vooral ew handelsdnikwerk Drakkorij „Be Phooeix” Goes i rx\ C.V.-ptaMM? eveaMlea! NoNoiMIe 0110MM5 teen spreekuur Goes!- j Vogelwaarde l '9 flinke medewerkers pyamaatje Hollander J. Korstanje gas-, olie-, op vrijdag 20 december e« maandag 23 december LOUISSE-GOES N.V. Tilostraif 28 Telefoon 6790 Als U niet BeTerWeet Extra goedkope ado’s kolenhaarden tot 9 uur avonds DE BEVELANDER” Donderdag 19 december 19M Bij hwchrijvieg geopend Vrijdag 20 en zaterdag 21 dec. a.s. van gebruikte auto's In 1 AFWEZIG INTERNIST mr. t WAAR koopt U Aan onze adverteerders en lezers KOM MET OMS PR ATEN OVER ONZEHOCE UMttNLBEDRACEN! Karman's WENSBEDIENING Bestuur G.M.C. Afwezig M. «I. de Bruin chirurg J. GELDOF Arts Zeegmotenatr. 1. Goes. J. Markusse ven 23 december 1968 AFWEZIG Dw wsSH a i c. s. eoo.— 650 450,— J. F »poo»o»oo»»»»»»o»<« De praktijk van tandarts E. Klinkert h verplaatst naar Turfkade 15 GOES A. F. van Laer tandarts, Kndningen I.v.m. de Kerstdagen zal ons blad a.s. week niet verschijnen. Ons volgende nummer verschijnt op donderdag 2 januari 1969. Advertentieopdrachten hiervoor moeten uiterlijk 31 december 1968 om 10 uur in ons bezit zijn. De Uitgevers Ts koopi MfUfapmid met mooi woonhuis «n garag* op prachtige •tand in dorp op Zuid- B«veiand, waar de toekomst opwi ligt voor energiek* zak*nm*n**n, ook g**chlkt voor tot 5 januari 1969 J. P. A. Ressël CC1000, een aup«r-wasautomaat. Voor één tot vijf Ij was: voorwassen, waasen, spoelen enwind- droog centrifugeren In één trommel. Met één knop kiest u uit vijftien wasprogramma s. Deze fantastische machine is volledig bevelll een klasae apart! En als u voordelig wttt inruilen, kom dan nó met ons praten. 1599.- minus 150 gulden Philips inruilpremie Brt*v*n ond*r po. 51-2, SS” 11^ '000***ii>nne JolNin va.ï se, Goes D« eerste en enige volautomeet die volmaakt centrifugeert. Een revolutie op wasgebied: de Philip* C kg wasgoed. Doet de hele vijf i enwind- u uit vijftien ligd. Werkelijk december te vieren. 1 wenst vrienden en ctténten t 1900 1 i WE8TWAL 25 0 One zijn wagens over- dus: tj. Postbus 68. de wens kinderen 0242 0487 0702 1289 1579 1708 <4867 0382 0528 0905 1422 1682 1170 1917 Waarneming dokter A. F. R. van Opdorp, Warrilaan 43, 's-Heerenhoek tot. 01105-200. AafwuHing medicamenten zoals gewoonlijk. 2 pak raddmerk koffie vaar maar 1 gulden? -te Te koop: Cttrota Ami V f SM,—. TeL 811SS-4S3 - PMHpe IncUmatic in standeerdultvoering. Mot schuingeplaatsto trommel: 20% Meer waabeweging. Met 1 knop kiest U uk 7 verschillende wasprogramma's. Voor 1 tot S hg wasgoed. 700.- PMUpe iarwHpromie 100 gulden Eea prachtig KERST of NIEUWJAARSGESCHENK voor oen van Uw familieleden -*■ English Elektric volauto- van Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes. Telefoon 91108-5855. prettige Kerstdagen ea oen voorspoedig 1000 (do mar vaa 10 dec. Ua. 0 jan. spreekuren worden waar genomen door J. Gooses, chirurg km.-stand 33.000 zeer sportief wagentje S. Martens Zandkreekstraat 5. Lawedorp. TREKKINGSUJST H.V. „TONI DO" Loonbedrijf Dorpsstraat 9, ’s-Hesr Abtskerks 'T vaa >1 dec. tot Jan. ZONDAG A3. Competitiewedstrijd Aanvang 14.30 uur. Leden en donateurs vrije toegang. 1965 1966 1963 1963 1968 1968 1967 1965 1964 1965 1965 1964 Gevraagd Badstof met en zonder voetjes vanaf 6 maanden boxtorooken. bexpakjae diverse maten en kleurt voorheen achter het postkantoor GOES o Telefoon 6367 A. I L 1 A A. bij groenten en fruithandel Oostsingel 50. Goes. Telefoon 7777. LEWBBTRAAT 43 - KLOEWGE - TELEF. 01100-5102/8140 DOMBOMhAM KOOPAVOND M8SN BUUBtDO SERVICE 1350,— 000,— «50.— "in in verband met de Kerstverkoop WAAR koopt U voor de a.s. feestdagen een heerlijk BRAADKUIKEN of TAM KONIJN of KALKOENBOUT? in Karman's WENSBEDIENING -*■ Gevraagd: verkoopster en hulpverkoopster. Bata, Lange Verststraat 16, Goes Telefoon 01166-5962. Philips droogautemaat van f 598,— voor f 496.— Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-11, Goes. Telefoon 01160-5855. van f 598.voor f 498. Stroom N.V.. Lange Kerto- stri-t 11-11, Goes. Telefoon straat ll-tl, Goes. Telefoon 01168-6856. AEG wasautomaat van f 1498. nu f 1698.—. Stroom N.V., Lange Kerk- Goes. Telefoon 91106-5855. - ïl -*■ D.K.W. 1008 Combi van 1961 f 150.—. Julianastreat ’2. Rllland-Bath. 01100-3066. maandag 23 december 1968 dinsdag 24 december 1968 donderdag 2 Januari 1969 vrijdag 3 januari 1969 -► AEG centrifuge nu reeds vanaf t 138,—. Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-11, Goes. Telefoort Telefoon 01 ieo'-5679. 01100-5855. -te Philips koelkast f 368,— nu f >48,—. Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-11, Goes. Telefoon 01100-5833. GOES TELEFOON 01100-0210. Do kMpoatauo-atoepeebsf van PoUtte te Gees toaakt bekend, dag voor an tijdens de Votaafcerateaagdtanot ta «te-Telling te Goes, op zaterdag M december 1068. tijde lijk éénrlchtlngverkeer zal worden inge- atald op het gedeelte van de FRUITLAAN grtagan tanesa da Appetotzaot en da Wll- glustrest Daartoa aal de FnaMaaa Mj de WBgiMli il warden adgiaiitia voor tact wasteeer ta da iMattag ven de ToOtng Dtt houdt verbond mot da la verhouding Te koop aangebeden: ENIGE WOLLEN SMYRNA VLOERKLEDEN door groothandel ta modelkamers gebruikt 1 U6v- per stak. Niet van nieuw te onder scheiden. Grote maten. Bvt. thuis te beeictetigen. TexttetaaaM VAN urm Kerklaan M Heinkenszand. deceanber ’68. Kerklaan 30. Er te ook eea PNUpe kwOmotte da Lane met acht taemaoatattech gestuurde PtalHpa ianailproinio 100 guidon O» vrttaa* ST C-L_ hopen oaae gaiiafde ouden •o BVBobMitlMn JAC DE JONGE TH. DE JONGE- WESTDORP Philips wasautomaat van f OM,— voor f 148,—. Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-11, Goes. Telefoon em, 01100-3835. i H pestuur vun ur r uu- bewepms St. Willibrordu» aid. Goes c.e. Wenst haar leden met hun huisgenoten Zslipe Kerst dagen en een Gezegend 1969 toe. Het Bestuur. -*■ Philips koelkast f >68,— nu f MS, Stroom N.V., Lange Kerk- Opel Caravan 1961 Opel Ka pi tin 1960 Opel bestel Flat 1100 1958 Te koop: z.g.a.n. hoge Noren met schoenen en kunstschaatsen. Roggeveen straat 93, Goes. -► Te koop: Opel KadeM. -. blauw, mei 1966. Deskundig matische wasmachine onderzoek toegestaan, f 3250. f 1295,— nu f 695,— ->- Te koop: TV-toestel H nu, z.g.a.n. beeldbuis, ook ruilen tegen goede radio. J. v. d. Does, Provincialeweg 6 Heinkenszand. u -> Te koop: Vauxhall Viva, juni 1964. In zeer goede staat. De Graaffstraat 41, Goes. Te koop btj insch ng: EEN Z.G.A.N. WONING MET SCHUURTJE EN ERF. staande en gelegen te Krabbendijke, Hinkelingestraat 12 Mogelijkheid tot het plaatsen van gara-e aanwezig. Behoudens toestemming van J3. en W direkt na betaling ->- AEG centrifuge nu reeds vanaf CISO,^, Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-11, Goes. Telefoon 01100-8853. Bezichtiging zaterdag 21 -an 28 december telkens vaa 2 tot 3 uw. b. das ma. 1 laar aaa de Biezelingsestraat 166. div. huishoudelijke goederen Bezichtiging een haK uur voor de verkoop. -► TW k compleet: Mtanee HM GL. z-g.a.n. 11.666 km gel. Lange Vbrstetraat 18, Goes. ->- Te koop: DAT 080, 1981. Abel Taamanstroet 4, Goes. Te koop: accordeon, merk --- -Hohner, 130 bas. M. A. de Te koop: Een goede radio Te koop: Renault 8, 1965 Ruyerlaan 9, Goes. Telefoon prils f 29.Collgnylaan 41. Van Hellestraat 1, Goes. van de Erven van wtilan de hoer J. J. M. de Krtjgv te CoUnaplaat: i. het Oud-l Te koop van Ie eigenaar: z.gfa.n. B.M.W. 700 Woonhuis en inboedel Kspelle Notaris J. C. Kram te Ka- pelle la voornemens Lv.v. Mej. J. Spruit, op maandag 6 januari 1606, publiek te verkopen: a. doe v m. 11 uur in hotel '„De Zwaan', het woon huis met schuurtje aan de Biezelingsestraat 104. groot 3 e, 58 ca. Beh. toest. B. en W. op gebruik te aanvaarden na TTw schoenen voor repa- ratie in goede handen bij< 'Schoen reparatiebedrijf Mar- ♦in Wi’demana. v.h. Van i’nen. Lange Vorststraat 18, Goes. Gevraagd: verkoopster en hulpverkoopster. Bata. T.ange Vorststraat 16. Goes. Telefoon 01100-5962. Tandtachmcus zitdag dinsdag van 10 3 uur Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand Waar U ep kunt wachten DE LANDBOUW Grate Markt 38. Goes herdenkt magen blijven is van hun dankbare on kleinkinderen O. Tramper E. Tramper-de Jonge. Ko. Annesnarle. Wiek Vreelandaedtjk 14, Kwadendamme. Op 30 december a.s. hopen onze ouden A. VAN DE GUCHTE en M. L. VAN DE GUCHTE- MEULBLOK hun 25-jarigs echtvereniging Hun kinderen. Gelegenheid tot feliciteren van 11.10 tot ia.15 uur. Prijzen au zMr aantrekkalijk Garantie ale altijd voortreffelijk ook nu nog megelijk Financiering gomakkolijk _d5n koopt U misachlen pee in bet voorjaar een auto. z Koop echter een gebruikte auto nog In 19*8, Uw voordeel te den wat wij in 1969 aan B.T.W. moeten betalen. Laat U die kana niet ontnemen. KIJK. KKS on KOOP die auto, die mét uw wensen overeenkomt I 052 0446 0645 0943 1433 1611 1191 1933 Prijzen af 2 Landbouw"; Markt Goes. Prijzen niet afgehaald voor bovenvermelde dautm ver vallen aan de vereniging. HET BESTUUR. 1350.Ford 12M. 4-d, 1963 1550,— Ford Zodiac 1983 Ford 17M 2-d 1960 Renault 4L 1964 Op onderstaando lotno.'s vielen 6186 0453 0650 1074 1469 1683 1831 1979 de prijzen: 0341 0520 0771 1290 1614 1717 1901 Gomooaechappolijko Reinigingsdienst Ooat Zuid Bevelend Op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag wordt geen vuil opgehaald. In verband daarmede zal het ophalen geschieden als volgt Grofvuil. Yerseke: Rill and-Ba th: Kruiningen: Wemeldinge: Huisvuil: Wemeldinge en Krabbendijke: vrijdag 27 december >968 voormiddag; Rllland-Bath en Waarde: vrijdag 27 december 1968 namiddag. der kooppenningen te aanvaarden. Bezichtiging dinsdag 24 en vrijdag 27 december as telkens tussen 14.00 en 16.00 uur. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van het Alg. Handelsbureau C. J. HUISSOON. Van der Biltlaan 43. Kapelle. Telef- m 01102-1294, alwaar ook de inschrijvings- blljetten kunnen worden ingeleverd t.m. 31 december a.s. Chevrolet Chevette, 4-dours, beige Opel Rekord 1700 4-deura, schuifdak, lichtgrijs Opel Rekord 1700 4-deuto, schuifdak, blauw Opel Rekord 1500 2-doura, blauw Opel Kadert 2-deurs 3500 km, geel Opel Kadert 2-deure 22500 km., zilvergrijs Simca 1000, 22800 km„ wit BMW 700 LS. 44000 km., Mchtgrosn Opel Rekord Ceroven 3-deurs blauw Opel Kadert Caravan 3-deurs wit Ford 12M, stationcar 3-deurs. wit Ford Anglia Estatecar 3-deurs wit tot voorbeen verminde rite parkeerruimte op het veUlngterreta en de opbroklng aan da Kloettagsewog Overigens wordt goedrieoerd zoveel mo- gsNjk per (L.-om)fieto ot te voet to komen, teneinde de aan- an afvoer niet te dag- neren. Degenen die (eventueel noodgedwongen) per auto komen, kunnen de Fruitlaan ba- nNton vanaf de zijde van de Poetwng: vwMrf het centrum via de spoorwegover gang j>e Rurteetaan-PeraDeiweg. Afvoer vta de XloettagBowog, Buys BaMokstraM. spoorwegovergang Kloatlnga. Voor de vele attenties, per- aoanüjke en schriftelijke fe- Bcitoties, ontvangen bij mijn 33-jarig P.T.T.-jubileum, zeg Br U hartelijk dank. CHR VAN ZWEDEN bestuur ven de Vak- St. 1 keewtang ta de te Coifjnsplaat*1ewt",,71rt^L te Coltjnsplaat, ggeot 1 hec tare M aren 33 centtaren. Beide percelen zijn direct on eigen gebruik te ..nvaardmC InschrijvingsbUjetten tn to le veren vóór 31 december 1968 ten kantore van notaris W. P. de Nootjer te Heinkenszand, alwaar nadere inlichtingen te bekomen zijn. _1 te halen voor 31 januari 1969 in Café „De -e- Aquariums, trop. vissen, tartatanmpen. flltosa. ver- omtag, thA J. Jataoene dteresa- ad afawst^ Goes. M MR. -te Engte* f 138*.— t 68B,— LAAT ZE AUTO-NULES NEMEN Het geschenk voor heel hun leven taluate en vrachtwagen. Dof of scooter Bel op 01100*132. AUTORIJSCHOOL Hohner, 130 bas. M. A. de -te Te koop: Een goede radio 7086. »teii Ter Valcke. -te Unllux wasautomaat vaa ->. Philips droogautomaat f 083,— nu f 585.—. - Stroom N.V., Lange Kerk- straat__n-lT, Goes. Telefoon oi 100-0855. -te Philips wasautomaat van f 998,— voor f 748,—. Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes. Telefoon straat 11-17, 01100-5858. -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16