Anker of Husqvarna naaimachines I s F 1 Zuidweg en personeel b dobbel Zilverzegels dubbel Zilverzegels n taarten 1 DAF 4 Voor Uw kerstfeest Frans van Vredegem Frans van Vredegom Sporthuis Pieterse KRIJGER TOURS voorspoedig 1969 P-ARAPLUHUIS i i Autobedrijven De Groene N.V j; GOES en KAPELLE Wintoravondspden Voor TURKO Op reis met heerlijke Verlooft U met kerstmis van Opdorp -1 --- -len -k- Broedschoteis, tabak stelen. Naturel wintermeng vitamineral beken en me dailles. manden, weduw- schaphokken. J. J. Janssen». Magdalanaslxaat 6. Goes. Felefoon 83B3. prettige kerstdagea voorspoedig 1969 D Pantv-BvhiK Sr ^.u/t/we Donderdag 19 dicembar 1908 Dnndwrdaq 10 december 1068 ..DE BEVELANDER" jl t irp 9 U vindt het bij geen andere machine Laat U de andere mogelijkheden demonstreren en toelichten o jn wenst U en een in alle opzichten Opril Grote Markt, Goes F 's-Heer Hendrikskinderenstraat 2, *n*- Goes,.telefoon 6860 En op alle artikelen van vrijdag io oa 13 tot 24 december - cM b SERVICE Da» en echaakspelM a Kaartk leedjes tax. r/ rj Ook in het nieuwe jaar hopen wij Uw vertrouwen waardig te mogen zijn sfeervol en zinrijke feestdagen A.O.C., Rodenstock, Varilux, getint en ontspiegeld Hiervoor leveren wij U dejbeste dubbelfocus glazen met volkomen zuivere segmenten, zonder klachten Ga in uw eigen belang naar En wij geven U van vrijdag 13 dec. tot 24 december op alle artikelen Speciaalbedrijf sinds 1893 Weinachtstollan. kerstrozijnenbrood, kerstkransen, kerststaven enz. Donkere dagen Behoefte aan een goede leesbril I KnmerbMJard# Sjoelbakken Voetbalspelen o,7a o.oa o Townsend Car Ferries Ltd Goes, Turf kade 17. tel. 6528 Goes. Turfkade 17, tel. 6528 C. M. Liadoaborgh telefoon 01192-417 Chezeeweg 35, Wemeldinge vraagt per 2 jan. a.K goede hulp in de hvlehooding Werktijden nader overeen te komen f Ij ALTIJD SOU* MSOOOI» webwee^weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeweeeeewew ^♦♦♦♦♦♦ooo»oooo»oooeooooooooo»oooo< )siMlooo«tmmiii>i4Me4ee>Mnt»e< VERFWINKEL „NOORD” NAAIMACHINEHANDEL maak daar uw keus uit. om enkele voordelen te noemen J Goes, Opril 9. telefoon 7982 f Pag ast Mm. tra», vogels, hamster», vogelkooien, ka- nariebroedkooiee. veUère- drlnkwaterverwarmlng. J. J lanseeM dieren- en beno digdheden. Magdalenaeir. t modeï KartanjestrMt X Goea. Taladoon tm. Igom. Na uua. WsskrsclanM 250 gram spritskraasjM 95 ct Zaterdag boterkoek 250 gram 50#/e room boter f,25 «n 5 room- broodjes 95 c«nt Voor oudejaar appelbollen, oliebollen, appel beignets, appel flappen, bariinarbeMaa VLEUGEL s-H. H. K. straat 33. Goes, tel. 7674 Losse borrel-, port en wijnglazen vanaf 25 ct per stuk. Voor borrelglas, I port- en wijnglazen 4,95 per zas stuks I Komplete drinkserviezen vanaf 29,70, J 30 delig •J! „HET SERVIEZENHUIS" H G. M. BROEKSTRA Koningstraat 5, Goes Daar vindt U sen pracht koltektie - Een mooi versiarde KERSTBOOM verhoogt do sfeer in uw hula Ook wij hebben dit jaar weer een prachtige sortering kprtfbopn|-J|fel- eh wandversiering kaarsen, kandelaars, slingers, kunstkerstbomen. electrische kerst boom verlichting, ook Philipe enz. Kerstboom standaards na 3,78 leeeewe^peeeeaeeeoeeeeeeeeeaeeoaaeooae Corset «p0cisalzaak Wily En; Goea, Oi Gadlp Dan hebben wij ook voor U een passend geschenk o.a. van Lagostina, BK karaat. Sola, Braban- tia, Phllipa, Tornado, glasserviezen, opbouwservieze» enz. enz. N Middelburg. Papegaaien, trt» vogels, hamsters, vogelkooien ka na rlebroedkooien. voHère- '’’•inkw-’e-verwarmln» 1 J. 'ansfcns <<ervn- en bene- JhgdhedM. MagdaienMte. X Goes. Telefoon 6103. til $.Mr. 5703 .Cot—ttière -► 3 wollen fauteuils piua|T»i. eTo-jiieer of agMeê.* etoMan f 3X—Wit stenen weaèik f X-— Heenteeeweg 137, Goes. i en een 1 I ’fflber 1908 4 i* (Nadruk verboden) BEHANG A ien V Ueetre Hendrikskinderenstraat X Te koop: Hoove rmatic >eewww» •treat IJ. Goes. MteMlit Mm Beten i Direktie en personeel ven de i' r 4 -k Te koop: een Etna kolen- -k Attentie. Joneens ribflu welen broeken: kleuren: -k Spaart U alien! koopt dan Uw mixer, 1 en -k I aan voor bet verzorgen van uw type- en/of stencilwerk -k Antl-conden.« sponsen en doeken vanaf f 2voor auto on huiskamer levert U Uiriwlim, Goes. 1 ?.-• -k Te koop: bandrecorde: merk Philip» 4-ap. nieuwste ultv. Nieuwprijs f 53#.— uur gespeeld vraagprijs f 466,—Brieven onder no -- -- -1—1. ttrlJtrut ga Goes. Tel 74IM -k Te koop: mooi en i.g.stz. Fiat 600 bwj. 1062. Prijs t 1150,—. Bekhof 7. Yersake Telefoon 01131-1403. Agentschap; Passagier en auto KeizerstrMt 7, Gom. Tel. 5706. Beestenmarkt 12 Goes Tel. 01100-72S3 Lange Vorstetraat 43 Gom J- Mratego* Hatate Lagostina, BK, Tefal. Skultuna. derenstraat X Goee. Telefoon •1100-6006. J. Roggeveenstraat 25. Goes -k Wij fpparvi radio deski Boonman. -k Vette slaehtkonljnen te koop. Marktveld 11, Kloe- tln»e. ■ï’e n A W1A ™i -k Een lekkere sigaar voor de feestdagen in alle prijs klassen slaagt U het best bij Sigarenmagazijn J. Krijger, Kreukelmarkt Goes. Ook voor luxe geschenken. dooier nu ook in •puitbus en flacon bij Jere- mlasse, Goes. -k Persoonlijke lening per poet, afloeeen in X IX 16 20 maanden opsturen naar Amu:antleks"*oor A. Hulj- zen. tel. 334. Ellewoutsdljk. BMW TOO LS- 10 D nor. IMS en Te ko 1902, rut Renault 4 X 1000, moei goed jaar voet voor Uf Mark» -k Fyrovlam dekschalen per 3 stuks van 72.50 voor 62.50 Roestvrijstalen pedaalemmer 13,95, keukenweegschaal nu 12.50, kookwekker 13.50 voor 10.50. Zanuasi koelkast van 299,— voor 200,—. Zuidweg. irfl Grote Msrkt 's-Heer Hendrikskinderenztr. en voordelig. Ook rullen. Moerbeistraat 6, Goes. jucrrg aw.tm UAUUBirie -fc. Gummlwaren zenden wij Goes, telefoon 7686. franko onder strikte geheim houding. Drog. „De Vijzel". Hoofdweg 96. Belllngwt (Gr), telefoon 05973-224 's-Heor- H.Kinderenstr. -► Nu nog voordelig kopen van T Edy, Aibo, Tc— KMO en Zilverzegels Zuidweg, 'e»M- Hend: -> Uw likdoorns, eelt wretten verdwijnen door PMpasta t 1,50 per doos. - D.A. Drogisterij De Gaper. J. J. v. d. Berge-Minnaar Voorstad 7a. Goes. Kies de reistas of koffer die uw berfageprobiemen oplost. Vakkundig advies. Enorme collectie. Koffere venaf Reietaseon vanaf Beleefd bieden wij onsl-»- Te koop: bruidsjapon. -*--• --maat 36. Kanaalweg 31, Hanswee rt. Te- koop. 4 t.m. 12 m. losse de i, vertragingwnc de Vlemr. 's-Oraw Telefoon ouas-an. -> T» koop gevraagd: heren fiets. Rembrandtlaan Goes. -► Gebruikte bromfietsen, tegen winterprtjzen en zan der BTW-verhoging. NU r -► Te koop xnotorrijwiel D-K.W. 250 cc, l.pr.st. en een lange leren jas. Julianastr. 37, Yerseke. TeL 01131-1267. Te huur; zit-elaapkamer mat kookgelegenheid. Goe de stand. Billijke prijs. Br. onder no. 51-3, bur. van dit blad. tzeninorteu. losse rubberban 50-1, bureau van dit blad hazelnoten matisch. Tevens 3-plto gas stel Atag, aardgaa. Boomdijk 1T. Hansweert. ting reeds vanaff 7.50 le vert U de fletsapeclalist Jere- roiasse. Goes. -► Te koop: mooi en iz-g- st.z. CitroOn AmI de Luxe, v - etad 7» bwj. 1963. vraagprije f 10M.-- V~"Ud Wemeldingseweg 1A. Ke- peUe. i klnderenetrMt X GoM 1 -► Profiteer ven deM kor- tingl Op elle gespen, knopen' en ritssluitingen kor ting Naaimachinehandel Bogaert. Opril GrMe Marirt 9, Goes. Telefoon 7162. -► Te koop Wegens verhui zing: ronde eettafel met 3 stoelen, 4 fauteuils met kus sens, alle» i.pr.st. Jan Steen straat 1, Goe». -*■ Handschoenen voor da mes en heren in leer en nylon ook met vachtvoering. Tassentiuis Sinke, Ganze- poortstraat 15. Broedschotéls. tabak stelen. Natural wlntermeng., vitamineral beker» en me- daille», manden, weduw- schaphokken. J. J. Janssena. Mag dalenast raat A. Goes. Telefoon 8303. AUa alaktxlacha imuma ttae worden dbor ene des kundig verzorgd. A. Boon man. Oveeands, TeL 01196- «6. -*■. Te koop: antieke schom melstoel. B. J. Hofs, Oost- wal Goe». -*■ Lederen knie- en elleboog- stukken in velerlei kleuren f 1,25 p.p. Faase Schoenser- vice, Korte Vorotstraat IX Goes. ->■ Wij hebben voor weinig geld nog enkele archlefka»- (staal) vanaf f 25,—. Het Venduhuis, SC Jacobstraat 51 Goes. ■WWiH ->■ Hans van Hove voor Uw gen cxnplete fieUverliek- 96, Belllngwolde kook- en verwarming»- - -- L toestellen. Tul pst r 23. Goee -i- telefoon 6970 -> Hsndecboassen, aranten. heiman, brillen en lasteen in ruime keus voorradig bil de bromfietsapedalist Jere- miasse, Goee. -+■ Joka suède reiniger maakt Uw suède jas je weer schoon t 2.49 O* 3 behan del in-en. D.A. Drogisterij Goee. NU Mk enelbeheng Fabloe piakglMWC MaresoplMt f S.M en. Groot aMortlmoet -b- Ritsen in pantalons, ja ponnen, jaeks en rokjes enz zetten srtj vakkundig V ia. Naaimachinehandel Bogaert, Opril Grote 9, Goee. Telefoon 7962. Voor dunne, dikke, langt en koria kaaiMlLjajUerlei Broedschotel». tabak- stelen. Naturel wintermeng., wascombinatie, half-auto- vitaminerai beker» en me- - uailles, manden, weduw- schaphokken. J. J. Jansaens, .uagoalenastraat 6, Goe». Telefoon 8303. -*• Te koop: mooi schrtjf- buruu blank eiken plat mo- üei f 47,50. Het Venouhuis, St. Jacobstiaat 52. Goes. 7 -»• Prims kwaliteit hygiëni sche gummlwaren, hand schoenen enz. Pryskouiant en gratis proemonster wor den pp sanvraag franko toe- -► Te koop: klein dwerg- •apje gvneel t»n I ga Papegaai jonge vogt-i met kooi f CO,—,lieo tx-guu te spreken met kooi f 75.—. Te'koop: een Riemersma uitneembare kinderwagen. Kapelseweg 31 .b. Kloelinge -e- Te koop: kabinet, secré taire, cilia, en ronde ma- nönie tafels. Het Venduhuis. SL Jacobstraat 52, Goes. -► Te koop: 2 VWi 1962 en 1 Renault 4 L. 1962, bestel- wagentje t.e.a.b. Inruil fl ea 1 slechts 5.50, pullovers 3^5 j. slecht» 4,90. Vraag niet of tt kan, doch profiteer er van!. t Bevahuis, VoretetsMt K Goes. Attente. Prima jengene- tnden Ift. 6 jaar tot 13 jaar. slechts 1#J» - 1X96 - 14J6. Profiteer er nu van tn 't Bevahuis. Lange Vorst 64 -k- Welke nette heer wfl samenwrmen met nette heer bruin. Nauw, grijs, leeftiid om er «amen goed en ge- zellig van te leven. Leetijd Koop er nu met^ de^ koude 45-60 jaar. Brieven onder no. Sl-i. bureau van dit blad. -*■ Breng Uw foto, plaat ets. tegel, schilderstuk of borduurwerk near "t J»nt1e van Alle» voer so> moderne omlttsttng! Ook vereorgen we Uw AVRO-reproduktlea. Vraagt vrijblijvend prfl»op- eaaf en grëtt» Etter reeerl» Korte Noordatraet 11-rt. Middelburg. Tel- 3733. Te koon' u'tneembare Rfemerstns k'nderwsgen ■eer mooi f 69.- Xapetoe- haard sgaa M wringer, weg M X KleeUMB btaeeasitaM Goea. in televisie en lig en snel A. extra voordelig bij de brora- Burg. Andries- fletsspecialist Jeremlasse, senstraat 2. Ovezand$, telef Goes. 0H96-396. --o- Voor Uw zakenreis per -> Ruitontdooier en slotont- vliegtuig of schip, alsook - kleine bezoekreia of emigratie. Bel even met Reisbureau Intra- ned, Kreukelmarkt 6, Goes. Telefoon 01100-7427. Opvouwbare parapluiee vanaf 17,96. Beste merken Knlrps. Belomi Kobold e.a. Tassenhuis Sinke, Ganze- poortstreet IX Wij bieden U het gehele Onze kollekUe heren- j werk op ons atelier i ster of leeriingnaalste; berg N.V., Industrie^ -» Papegaaien, trop vogels. Hamsters, vogelkooien. Ka- na; .ebioedkooien. voiièie- drinawaterverwarmlng. J. J. Janssen» dieren- en beno digdheden. Magdalenaatr. 6, Goes. Telefoon 8303. -k- En toch slaagt U voor vanaf 3.98. Zuidweg, ;»-Heer kaarsenkandetaaf» van Hendrikskinderenstraat X smeedwerk, hout, glas en ver- Goe». zilverd met Zilverzegels beter bü Zuidweg, '»-H. Hendriks- kinderenetreet 2, Goes. -k- In voorreedprima 'ge bruikte Zig-Zag naalmachl- nea en hand- en trapnaaima- chlnes. Naaimachinehandel Bogaert. Op; s r.nx Telefoon I betaald pullover» en -venten sijn als naai- weer aangevuld. Kom een» ‘jr. Am- kijken naar de prachtige iriegtreat 7, kleuren en lag» prijaM in ’t Bevahuis, L Vorst 64. 11S.—175,—. 160.—. 285.—j: 21.—. 28,50, 31,60. 43,60 J 10.05. 18,75, 30.—. 47.50 O <4. 4 1 -► Te koop: kinderwagen, ...euL» r- o U..U.1 cr*me met blauw. Hoog mo- MndNren X j. de Laat, Ban- M^k.- Zuldweg. -e-H. Hendrikskln- derenstraat 2, Goee. -k- Alle merken naaimachi nes worden door ons gere pareerd. Naaimachinehande’ Bogaert. Opril Grote Mark' 9. Goes. Telefoon 7962 -k De laatste koopjee van het laar: koekpan die beslist «let kan aanbranden M cm van 15,75 voor 9.95. Steelpannen -* Verhuur geiegenheliWilsilM la kol- berts en pantalons Ook In Lange Vorststr. S#-61. Tjoee. Te koop: grote Interna kolenconvecor, ipra. Lewe- ■traat 18, Kloetinge. Telefoon 51100-8307. -k- Te koop: mooi eiken spie gelkast I 47.50, oud eiken porselein kastje f 100,—. Het Venduhuis. St Jacobstraat 32. Goes. 2 è'T' T* koop: aga.n. >-pers ^rOeM^* eTift' I' Stapelbed met polyester bed- - den. vaste prijs f 1«6,— Spie—Istreat 5. Goea. t er- Lange Te koop: poolaardappelen gele Eerstelingen, Bintjes, Meerlanden, klasse A, maat 19-35. C. Geluk. Ooststraat 16. Kapelle. -*• Te koop van particulier: Fiat 1100 R 196X als nieuw f 2950.—Stationsstraat bij NnnrdwssMs«i g, 's-H. Arendskerfce. wensen hun clientèle Tt koop: kinderwet*" donkerblauw met wit. hoog 12 tot IS Jaar. slechts 1090 één extra in 1 Bevahuis. I. Vorststreat 64. Goes. -k Aquariums, trop vtssen luchtpompen. filters. ver- warmtn». thermostaten J. J I an «sens dieren- en benodigdheden. Magdalena- straat 6. Goes. Tel. 8303; -k Te koop: kinderwagen i.prxt„ Mh. ultneembaar. kleur: rwert-w»». Dltkwelse rfrnM g Ittenenp.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15