DanipO bevrijdt ncue» Keel en borst vsa rsstsiUaad alRas 7O/& van den P. A. DE KRAMER Slijterij DOMINICUS Het internationaal beroemde merk VICON-ZEELAND - GOES i. v.h. E. N. C. van Riesen Wy zijn gesloten vanaf 26 december tot 2 januari 1969 N.V. Zoeuws-Brabaatse Houthandel Extra aanbieding ■s 2 paar voor 1,50 Merk panty nylons ook In de donkerste modekleuren 2,95 - 2,50 heren sokken - nn 1,95 VICON-ZEELAND NX SNELBUFFET JACOBS Husqvarna TYNSTE/TELEFONISTE die tevens administratief werk verzorging van’-correspondentie administratie. 77a-’ i i Voor kerst en oud* en nieuwjaar I ïHï BRAS SUPER winkeljuffrouwen Gemeentewerken Goes MONTEURS 'Automobielbedrijf DE GROENE NX liilkr lalkc STFL-GOES TEL 5616 i; Lange Vorststraat 47 GOES Philips voor perfect beeld en geluid! Handen en Lippen □ÜS’PUROL Donderdag 19 december 1968 ..DE BEVELANDER” S A f Ti S r r e*a goes. »ooonooeoOoooooooooooooooooooooeooooo< GESLOTEN In alle modekleuren normaal 2,96 Het adres voor Uw kwalltelts dranken In Karman’s Gebr. Cokn.v. ’t Naalmachlnehuls *^*Mrv,' •i Komt allen tesamen I In Parijs, Rome, Berlijn, Amsterdam In Goes bij Textlelsuper VIOLA *frgooo»ooooooeooeooeooooeeoo»ee»é»»é L Drukkerij „De Phoenix” ATTENTIE WOUT SCHIPPER Speciale aanbieding <n»oeeeeeeeo»oo»oo»oe»eo»eooo»»»»e»ooeo»»oooooooooooosrfi Donderdag 19 december 1908 P< Vraagt op korte termijn Ook op maandagmiddag geopendl zie etalages t Let op het juiste adres I I* warme i 'ft-TW-Vt 5 t en 1' Dr. A. F. Phillpsstraat 11, Gaos. Telefoon 01100—8340. WAAR koopt U - familiebaal chips voor maar 69 cent Ie beide kerstdagen Café^Restaurant „Slot Ostende” prima nylons in 20 en 30 denier modekleuren, normaal 1,95 pracht wollen (Ook grote sorterlgg Karnt- en relatlo-geschenken) ONZE ZAAK tS MAANDAG 23 EN 30 DECEMBER DE GEHEQ^DAG GEOPEND Bestel tijdig, zodat wij Uw bestellingen op tijd kennen afleveren Sollicitaties worden gaarne ingewacht op onderstaand adres. Naast de beroemde Faiks koüektie. enorme sortering In vele merken kousen, sokken, panty nylons 10% korting op alle juvanda jolita 'llbeHo nylons en panty nylons J Kreukelmarkt - Goes - Telefoon 6859,’* En wij wensen U allen een GELUKKIG 1969. 1 WENSBEDIENING ♦e-e-oe-e-ee-eoeeeeeoee Verlaagde prijzen in het Kleuterhuis Mulo of middelbare schoolopleiding is voor deze funktie gewenst 'f Naatmachinehuis M. D de Grootstraat 41, Goes - Tel. 7330 verricht zoals en personeels- Groothandel Fruitlaan 30, GOES „Hueqvama-dealer voor Zuid- en Noor d-Be velend AHe typen uit voorreed leverbaar. Belt U eena even? ’t Vertrouwde adree sinds 1922 Eén machine kan toch maar de handigste en de beste zijn. TSXimSupen vraagt per 1 januari 1969 een administratieve kracht (vrt.)‘ PhlUpe TV met 59 am. beeldbuis. Geschikt voor ontvangst van alle Nederlandse on Duitse zenders. Zeer eenvoudige zenderkeuze door edddel van druktoetsen. Korte Kerkstraat 8, Goes. Tel. 01100—6119. PhlEpe TV 81 cm. beeldbuis. Ge- ech*t voor de ontvangst van alle Nederlandse en Dultarf’zenders. Gemakkelijke bediening. Prima geluidsweergave door rw» grote luidspreker. O^Us" bittergarnituren, bitterballen, croquotten, warme en koude snacks, diverse toastjes en keus uit 6 verschillende salades vanaf f 5, Broodjes tartaar, broodjes paling, garnalen, crab, mossels, zigeuner o on nog vele andere. j- Voor Kerstdag afhalen tussen 3 en 5 uur. Voor oudejaar afhalén voor 10 uur 's avónds. Vroegtijdig bestellen. I Alle inwoners vsn Zuld-Bevelend worden uitgenodigd tot het bijwonen ven de volkskerstzangd lenst in de Hervormde Kerk te 's-Heer Arends- i kerke op zondag 22 december 's avonds 7.00 oor. Dom «Beaat zal werden af gewisseld deer de riem ede, nwziek. acte, keer oa semee 11 «aag. DE JEUGDOiENSTCOMMISSIE. FAUOI KOUSEN - BOKKEN - PANTY NYLONS MAILLOTS zijn blzonder mooi een fantastische kwaliteit met garantie, niet goed, geld terug heeft pteots veer esdteto netto Aanmelding dagelijks AppeistraaL Goes NaBuun Van Goghstraat 4 afdeling Reinigingsdienst. In verbend mot de aanstaande Kerstdagen wordt in de week van 23 tot on met 28 december het huisvuil slechts éénmaal opgehaald en wel op maandag 23 december en dinsdag 24 december. De routes worden op die dagen normaal gereden. De tonnendienst wordt op dinsdag 24 december gereden. De dirokteur van Gemeentewerken. i' Aardappelen, groenten- on fruithandel Woonhuis Beestenmarkt 6, Goes,Tel. 7167. 25 kilo aardappelen. 500 grom 'groene kool. 500 gram rode kool, 500 gram worteltjes. 3 kilo stoof peren (roodkokers), 2 kHo handappelen Jonothens export, 1 groot blik appelmoes (goudreinetteX 1 groot blik sperciebonen, heerlijk mafs ALLES VOOR DE PRUS VAN S,98 Tevens gratis thuisbezorgd. Ook erkend Ie bet ogmakM ven fioltschelew. bij 500 gram UNIEKAAS? - Daar do verkoop ven onze DAF- produkten steeds toeneemt en wij onze 1 klanten steeds gaarne vlot en vak- kundig van dienet willen zijn, kunnen wij in onze afdeling werkplaats (i personenwagens, zowsi in ons bedrijf te GOES ale KAPELLE piaatoon. Sollicitanten dienen te beschikken ever gedegen vakkennis en energiek willen meewerken in onze gezonde modem uitgeruete bedrijven. Geboden wordt: V - 11 - pwiuoe wsnuriRg gratie bedrijMdeMag ea bowaselag. (i GOES, Anjeüerstraat 5-7, telefoon 01100-6810, i1 i' KAPELLE. Biezelingsostraat 7, tel. 01102-1267. in bezit van type- en steno-diploma, alsmede handelscorr. Ned. en moderne talen. Ervaring met telex-app. strekt tot aanbeveling. Sollicitaties te richten aan de directie Klnderjaejee f 25,— truien, polo's, sweaters 6,05 lange broeken 4,50 eaeeawpakkea f 25,— DAMESCONFECT1E pakjes 40,90 japonnen 48,50 jumpers 10,50 dusters 10,50 handschoenen 3,90 Voor' de feestdagen ontvangem geklede jumpers, 2- en 3-dellge pakjes veranderingen vakkundig en (ratis Het Kleuterhuis tel. 7966, Papegaaistn 14* Goes. eW664>6666066f6W86N

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12