r O/& 1 Harriet i Battuta - Makm mat 'a onkel eekaeahaWafawtH wit da beroemde palot eerie ven Sea Hora BMOORONmHJImMI BAMAMMmaMSaaMO Stork Sea-Hors grote tafelkleden in 5,90 WIK. BAZAR i in het Dorpshuis te Weneldinge DANSEN isqn now 1735 GEZELLIG DANSEN bj| kaarslicht Hotel „Ds Korsnbours” te Kortgoas .OnticaQ^^ Kompman f«k 9 t VM BÏMN8 Mi Lange Vorst straat 47 GOES ÏÏL Jeremiasse - goes -<i tlieoigiirlotrut M telefoon OPUS. Met een barometer hebt u uw eigeo weerstation in huis so-4o« Koanao fl V HIT te eoeooeeoooeeeeooooooooooeoeeeeeoeooeooeeoeooeni **w ADVERTENTIEBLAD VOO DTu I I FOTO er 1061 Poter sad Ths Rising Four PANRMMn Schssnhsldslnstituut msvr. M. Vsrhulst-van Lss •if zaterdag i 21 docombor MEUWJAARSDAG Oriceet - hs Nsw Black and White’ Four Shams iooeoooeeeoeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeat MNS VAN ORANJE GOES 2o KERSTDAG Inndardag 26 december Orkaat LPster and ths FjSUIeig Faur’ Nsw Black and White Nsw Black and White NHbaoaeao—wm Jezas „Ths Evsrly Stars” CREAMY POWDER. EYE SHADO Alle typan voor luxe en vrachtauto's tractoren - dleeela - schaepabatterijen Vavo-dspst ^potend Schoondijksedijk 6, Driewegen (Z.EL) Telefoon 01195-376 Sun sarla nog durdere prilovers MoaaeeeeoeeegggouanMaanoeeoooaooeoa Wsnst U ssn maandkalondsr 1969? loaoeeoeoeeeeeoeooooooooooooooooooooo/ sa ZUID- EN NOORD-BEVELAND 2a KERSTDAG Zaal gThalla’g Hanswsort *8 middaga prijs biljarten Aanvang 14.30 aar. prachtige prijzen 'a-Avontb GROOT KERSTBAL Aanvang 30.00 aar tot 2 nar Nieuwjaarsdag Trio Cees Hsogstegsr met zang van KO POLFLIET Prsttlgs Kerstdagsn mst ssn feestelijks bril SI II IN T L’ADTJE VAN DÉ LVOÜSTSTD. GOES Prettigs KaMdagsn en een voerCBocdlg 1969 yooe»84»oooeoo4eoe4o»ooe»oooooooooi GRANADA BAR WH bsrlchten U mei veel goeeogen, dot ene het Goes vee Narriil Nebbard Al aal eeo oen eer ORn “flv I oeheeeheMgregenOee I TU i c cteB Ml 14.80 nur J «OOeeeOOOO* OPTICIEN -s ■n,' ■UTinmiiMiiT*, coca. tm_ bneoem i |W fl I IM*. 4 o Bovenstaande aanbiedingen werden niet gaBtaSeerd, moor Mama M ib aaak Ivor- kjei' ii ■I <P tiebl^d" w$ch i n M OPTIEK t u -i S7-6J Langt V> Advertenties warden tot woensdagmiddag 12 our aangenomen WIJ WENSEN ALLEN UN VROLMK KSMMNBOT KN ON MUNOM NSUNMAAR 1 IATMM4B SI MMMMR «mijr. VeeveOed M - Geee - TvMomi MOO. I Ma* Ketfc- elefooa eerie i—W; taker hetityge (ooh de~heitei ~4>ra- hreHead Sa vereergee on gedMte- ■I' 1' V I' (I- V I nstaile- daa- Booe- sum- Mat Kerk- defooa raam. i. kor», nieuw. Ooet- C .1 1 1 lek ord Inr. drtr. Amg rtinge num.*. NYTWMI AMBBLUU QROKP Dua groep bestaat uit twee meisjes Tovem woeeae eg| u oBrn swims m—anil aaaaa MUNOM MW Tevens uw adres rear vergaderingen, bruiloften en partijen. veer Net ever de te verstrekken. weerlos wf gaarnes welbeet heten. 1 1 1 - eter van htg. .to Hute-aan-Huieblad Pern Advertentieprijs 22 ct per mm. VoerpagMa dubbel tarief. Caatrecttarieven op aanvraag- Vaar fouten m tel opgegeven advertenties aanvaarden wij ge v» enkele verentwoordelljkheid. 's-H ?Tj. te nine Uri- inna Uitgave en druk. Fa Drukkerij ..De Phoenix* Voorstad 24. Postbus 8. Goes Telefoon 01100 6018 b.g g 8399 8034. Giro =3 28 37 Dean «seek 22 paglna’e r aan» mx. 1. MM Tel. ril oae en vaa fiwerfc. innaar. Goes. Kert- riefooe Een serie prachtige dure pullovers NU vaar 15,80 Partij prachtige z.v. aline i"~- t talie, set A. L rina, urgh lager “but .‘Ho le C. I BEZOEKT GROTE Be KSMHOAO ORNVBAL awt - XAVBRBAG M MCEMNCIt aunjv. Want een kind la ene gebaren, een Zeen te ene gegeven, en de heerschappij ruet ep zijn echauders en men Sterke Ged. Eeuwige Jeeaja0:8. ImnnnBrb Vj-F W-Aj »s— i 4 SCHOUWBURG JULIANA" Telefoon 72S3 2e Kerstdag DANSEN onder leiding van esDs Alpsnscha’s” Zaal open. 7.30 uur. - NIEUWJAARSDAG DANSEN onder leiding van rtXr/ELiSupen p i» p.- O* Extra aanbieding NU voor VM hebben met —tl rirWrg van Shell hMOeteae een Meate eMarndkalender veer enne i klanten heeehikbaar. Indtan U interesse mocht hehhnx vvrsoeken 20e Jaargang No 51 19 december 19M RUU Ogieeg van dit blad 23.430 exemparoa eegegeeaeeeeeooeeeeeeeoeoeeeeeeeeM 1 FFENPALEIS Lange Kerkstraat 44. Goes. W ter W.i w fabriekanieaw IS mad. adhrihsMPM '4 Cete-Bar-DaaMeg „DE BOEI” WoifaartedlA. Telefoon 01198-177 Zondagmiddag awrtteke van 8-7 aar CEES HOOQESTEGER (Hmamded irgaatet) matinée van 3-7 uur VOOR DE LAATSTE KEER IN DE BOEI KRUtMNQKN ONS OOSPSMM Zatevdae 21 deeeateer 8e TALBNTBNJACNT m.m.v. Muziek Expree VARA enz. ..Scheldeprite'' van Kruiningen Aanvang 09.30 uur '-AVONOB GROOT BAL Intieme efeorvoile zaai on verlichting mm.v. ..The Now Bieck and White* Aanvang 19.30 uur. Toegangeprite bal f 1— ►*»»e*v»*»Mvv*^v»»*>**»a**** UI 0 1100 - 7 2 51 Een betrouwbare bnrometar zal U predM vartaUen waar U aan toe bent Bovendien zijn er muzoveel leuke modellen die zo dekeradef ataen. Vete barometers worden ook bijzonder praktisch in kombinatie met I temperatuur- en hygrometer vervaar- tUgd. Komt U eegB tanga, wQ zuilen U geome enze koBektie tonen. z Vrijdag en zaterdagavond GEOPEND Tijdens de wintermaanden zondags gesleten. J CndNu - Intiem - keerdicht Wij wensen onze clientèle J I Prettige Kerstdagen on oen vsnripsedig 19*9 Hoefdstraet M Kertgene, tol. 01106-219. o ee e eeoMMMBgu nn 88M88GOO—800QS t ,r witelrs^ ^- geard ge magnBiaBom eivoodira «Be »'S»*f ,T*^* 'mornd teïr Mebberd Ayor bMN 4e me4e sleede om stag mer: te Poefs t heer eg beer, oamm met Alexandre (Ou de ataemOe jga* asm cao veer. J Kauan uit een modnm on voete*dM aeeortimant. SNBLULBWBNM MBNBTBBBNVtai i' i'

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1