de magneet I jamin voor in eH - onder <1e boem H* F H” 1 s anjer 95 29,” I 109 I Wacht sief tot de laatste dag voer de feestdagen 16,” G.OJL Kapsalon „MAISON BERTY” Brrrl... Sukses - modellen uit onze rok/blouse kollektie 109 Haringman Goes sjouwerlieden BAROMETERS la aaoderaa. Maeateke ea aaOai» a«S 26,79 EEBFAKTIMBTE MASSEE ZOOR K.V. K. W speciale - r aanbieding t/m14dec. Volkorenbiscuits 300 gram CQ van 69 voor v w DONGKMMRI „De Klokkeawiaker Jemen Zn. B B z •0 1; 41 •V b Chocolade Muskatkrensen k 3 stuks 59 i UW VAKANTIE m to vwlrewde honden mSSSSS 1» B I Donderdag 12 december1968 1968 ..DE' BEVELANDER" Donderdag 12 december 1968 7 r A r KLÓKSTRAAT 9. GOES Zeeland Tours AUTO MU. ZIIIAHD 1 feoooeeeeeeoooaooooooooeoooeoaeeaee1 i r i t E P; P 200 gram 1 p' 180 gram 149 Roomfondan tk ransjes 250 gram >->. Extra aanbieding in nylons 3 halon, 2 betalen n U j f/*l Chocotedo Kerstkransjes meOt/puer/doebH 150 gram M. Adrieaastraot 11 BOES NV. BeeMdtabrM Oosthavendijk 6 wegens uitbreiding produktie terstond gevraagd betonwerkers Aanmelden dagelijks eg kandor van 8.00 tot 18.30 uur Zatordag van 10.00 tot 12.00 uur. telefoon 01100-7795 i a eaeoeoeoeeeeeeeeeeeeapope s soqtW Vereniging IJSVERMAAK •OBB - Goss. looaoooeeeeooeeeaoooeeeaeaeomemm—mi f MWMaWni ftMte teetewr, Iny I M S Cs, ZesM Tem I yuaanmam HsOMsa, ja Oatsni tS* 13 december 1968, i’ O**. OOM r I .P P Wegens huwelijk van dén onzer medewerksters zoeken wij voor spoedige indiensttreding die vlot kan typen y Opleiding Mulo of Handelsavondschool Wij bieden een prettige werkkring en een goode salariëring Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht door Dom 2-4, Goee ht’S v..- Te Gees sameowerimode caitareie Ineteiilagea, vrijdag f De Prins van Oranjs. Geen. 29.00 nor Het Nederlands Marionettentheater ..Bert Brugman" spoelt (W. A. MOZART) Solisten .- Dietrich Flecker - Dtofcao Eraot HaoffNgor Mario Shader - Irmgard SoóMod 04b Prijs losse kaart f 4.—: CJP-kaart f 2,— Kaarten verkrijgbaar avonds aan „Do Prins Van Oranje", tol. 01100*5164 Met kewtnmthteSt— Lanee Veratetrsat M Goee eoeeeooaoèeaoOaeaeeoooooeoooeeooeeeoet o» Me eeeooaseiioseee s eet o ooe oe o eee e 1■-. mGubGlmakers werkbank i 1 ■V •st- i ’•vw*r' i j ANVR REISBUREAU r MikrWMRM. ■p- F T P 1 z >nt J Zl 7251 Vo<>t4traat 57-63 i i <te< >U •n of ft’. la 81 •t i puntkraag manchet ia grèf«-«**ry ■p- Wij kunnen dan meer eendacht een U besteden •Li Inde meten8W tl »e- de de en. lie •V I» l> F./- f II 1 K i. terlenka” met lange uDtkraag en hoge wit ensa heaoaa ee eeMioeepocMtet A A do Jonen, Lange VeretMraat Cf. Tel. 011004783. Oeoa. a Lease Karteerset 48 Oaaa - Tal. 01100-7088. twte> nikte naak e a de vol— óm Deu rlijk men opje ken. mma- ea v” is. de kt n. OPTIEK FOTO FILM pi/icaQ^Alhinpman IN TUADTJb VAN Dte LvODS'STQ. GOES Tel. 0 H00 OOK VOOR FOTO KM FILM |y*VWVVVVVWWVVMMMMRMMMMm - ens eer ge ien cis al ien fl». I o 11 t\ Y ii Ai waa tee- uik- uit- U irra ielf nis. p p r »W blowee met medieuae kraag. 7<faapail«i|a 4e atolpplooitjea «p het vooraaaA In wit, eftme ea blea 22,” •5 -J La GOES w^iwmi -wTnu on i WV nodifan U uit tot het bljwonaa van aan Algemene - Ledenvergadering ap aaaaadaa ie dacoaWer a.a. In da vergaderzaal van cate Baeraada, Voorstad 17» .enb» it IN DEZt GeaCHENKBNMAANO ook: thermometers, hygrometers, regenmeters, teupeh, leeeglazen, kompoeeea, PrtemeAIJkers, brIUetui s. ent. I EuraMrfMiB MOTOOfUN psr .Wwar NsOsrienA a-e» nammuenaN Zèrirala.vaagtoia.best Wet wordt het toch weer koud I Maar het ia helemaal niet erg. Want G.O.A. i uw keaaen en sokkanspeciaalzaak brengt 1 deze winter de alleonverfcoop in de ..North i Way** de tOO Rb wollen, lange, watertf stotende epertkous, speciaal voor uw winter. i sportvakantie of voor de nikke bokker. wwwteswwv Barrathea rok,gaheal gevoerd met ioopepüt k, achter. Ia de kleuren7 J swart, marine en bruin. Jamin s neist ass Pin >i: d ki on U vindt er alk"», v n Ir iitklo^ tot ’u<>.‘do. tt Daarom... voor in en onder de boom Jamin Vlotte wikkel klek- rok ven flamwl int tos. gr$e marine-bottle reed ew uwart. FA.C.HAMNCK Tg kGup g^rMgd i I.PFJBIZ. betet mat voor* on «chterteng Aewbtedingen: tel. 01100-7814. Oeetelngel 74. Goes

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9