verlaagt de prijzen Profiteert van er van! Mantels Mantelpakjes Japonnen Kinderkleding Hans van Hove BERCO Fabery de Jonge t JlB— Dampo De Goese Verfhal polcy 7O/«? Telefoon 6790 Goedkoop BEHANG gis-, olie-, Gom r Voor SBM9H Tglnirut 28 kolenhurdea PIET HE INSTR. 3-GOES ^aiihr-nvloiit 1 G.O.A. kousen en sokken Hl LANGEVORST 80-82 GOES A. van dar Linden N.V. Schlldsr-spultsr Bankwerker-monteur voor de voormontage van oisdsrtteim en de mon tag* van de machines. Kry. ring to soortgafifk werk ia gewenst. Het komt er nu op aan dat uw haard U geeft, wat ervan verlangt. Warmte an gezelligheid. Bovendien wilt U plezierig stoken met brandstof van de beste kwaliteit. En - als het kan ook zo voordelig mogelUk stoken. Veel gevraagd? Beslist niet. Met brandstof - kolen of olie - van de CZAV - stookt U plezierig en voordelig. ♦eee*w CORSETTERIE is-seo. speciaalzaak S MODEHUIS Donderdag 12 decmbf 18M MOEDERS ATTENTIE F t t7M M» PMU'e (steptoe met kruisje) vanaf *4» (MM. I /M» k Bom eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeoeeae eoosoo»e»ooooooeoeeoooooeoeooe»ooe< WINKELMEISJE Boordor r- (WMatefritoilmi kfitum CAtserm ■annwmwrwbwdrijf VEMCOUDHEDEN Bankwerker *8 F .4 E I „DE BEVELANDER" Donderdag 12 december 1968 - 1 BERCO Ga* 1 Goes. j >r no. ’•-Heer -> Laat van koude voeten? |i t i t i9M par n kg Verder Eierkolen. Bruinkool -UNoa* rde x Geef Uw nlevwjMroad' I ggtogggggWgggdWW^n**********®®********1 Baba's, voorgevormd vanaf Baba's awt maagband vanal lag las vanaf *t o*. P - I1 i' 1 Gai de. de salontafels. Woning inrichting Franse - Kwaden voor U t ::n Pullman: poly zaBe l.g.«. v. Schengeatraat *X Felnkenszand. JUMBLMM HOSUMSta - «HO* ISS4 L*oaa oanaan. asm. asm soos j .1 1 i -► Ba voor damaslaanen en meisjes laarzen Uw adres: alle bedden 18 jaar garantie Franae - T* koop: diverse meten •talen banteldeuren vanaf t m.—. X HsndriaondernemlngMte- naard, Boeeeweg 7 Abtskerice. Tel. OU Ijsvermaak •m de Alg. i1 Te koop: betonnen droog- nalen en betantegela. Fandebondememing Mln- - ->aar<L Boasrwe* 1. 's-Hee* •Makerfce. Tel. 811(0-206 i: Lgatz. radio m i pick-up en tafel at raat 0. Goes. *A|r«9ddrdstrBdt 37, Gom. TM. 011004020 - b.04. 8217. Ook junior wil zo nu en dan netjes gekfced zijn. Dan draagt hij ook graag, zoals veder, oen echt overhemd. POLEY kon weer een serie prachtige junior overhemden kopen nu in pasteltint.. EERSTE KEUR ZELFRTRMKENM RANTORPOFUN JUNIOR OVERHEMD strijken beslist overbodig, boordmeet 25 tot 30 cm. B.M M FA* Mar *s weetoSs mand. it 2-peraootM <X7S Woning inrichting Franse - Kwa- dendamme. I/I4M par 7* hR /14A0 per n kg i IAM per 7* k« t HM per n ka »er IX r One advies- Vul m um «beter* Lovortae por eeertcht IMRaMei het abstbaets SolHcitetie» aar» Msrhtaofstafrii profiteer er- -► Ts koop: snuls. Lanee Ingobouwde Hinckeitngei voer het schilderen en (puiten van onderdelen en het btjwerten van gemonteerde machines. Reiskosten worden vergoed. Restanten FeaMe eteptoa vanaf f ••7S -► Bromfietslaarzen echt vacht gev„ heerlijk warm, «e weid*- sterk f 36.90 Faaae Schoenservlee. Korte Vorst- «rut IX Goes. Voor direct gevraagd een net Voorstad Ta, Goes. -► Attentie. - welen broeken:- bruto, blauw, 13 tot 10 Jaar, Te koop: een grote sor tering kunststofkeukena. Handelsondentaeatog Mto- naard, Boaeeweg 1. 's-Heer Abtekerke. TeL SllOS-OSS. -► Te koop: maat M met na J uur MIe. 5. Nleuwdi s Kapstokken - pluche kussens - radtotadslfiee - borsMhangers - pouft - lectuurbakken - paraplufe- ttsndeardb - spiegels - rook etendaards enz. Woning inrichting Franse - Kw dendaanme. ->■ Pracht aanbieding In zuiver scheerwollen deken* p 1' Uavennaak om de Alg Ledenvergadering op maan- U december sa. in Baarends te Goes? naar echte lamsvacht Inles- -olen. NatuurlHk bij Faas* Schoenservlee, Korte Vorst- «traat IX Goes. -► Te koo-: bruidsjapon me* Te kooo wegena verhul zing: ag-ajt. Inventa gee- lomuia (aardgas>. Burg. ElenbesMtraat F7. Krutoin- gen. Telefoon 011SS-170S. M I 1' L 4 I'”-’ H -► Mooie sortering bankstel teak, len met skai, stof of dralon gestoffeerd. Ook enkele klas sieke modellen. Bij al onze J. J. da Jonge. Lange Vorststraat 81, tel. 01100-0783. na 6 uur Lange Kerkstr. 24, Oom. i voor do machinale bewerking. Krvaring niet andere machines strekt tot aanbeveling. 4 1 1 1 Een prettige wurkkring, goed loon, 'e-maandage vrij k owb v visw- P. A. de Kramer, Goes. J bij: bedekking? Wij hebben voor rT__“_ Desso - Lana - Tretford - *ufg-, trein-' en bootbfHi Heuga tapijttegels - Lino leum - Beltex - Balalux enz Alles wordt vakkundig ge- >••-* Woninginrichting Franse - Kwadendamme. -'oleidlng b.v. Bemetel-msrhtoebenk werttea. s .«.ww— Brand Adventakaarsen ’echts f g.73 per m. "t Jan- f 14» en f XI» per Stuk. Drogisterij De Gaper. Voorstad Ta, Goes. - Handelsonderneming Mln- Onse kollektte hesvn- pullovers on. -vesten ztjn weer aangevuld. Kom eons kijken naar de prachtige kleuren en lage prtjaen te 't Bevahuia. L. Vorst 04. -► Prima kwaliteit hygMni- compleet 80, Bups Kloet Inge. -► Té koop: rustieke eiken delen voor afrastering van Uw tuin. “°v- Handelaondernemtag Min- B.M.W. 70S LS naard. Bosseweg 1. 's-Heer - Abtskerke. Tel 01103-aOQ. -► Bescherm Uw ktppenloor -► Te koop: Jaarsma olie- "O114re met glashelder haard 18.000 cal. met vat en 'veerbestendlg plastic vanaf leiding. Hoodstraat 11. Ove- 1,10 per m.. zware kwelt- zande. •elt f 8J8 per m. Specia»’ -fdeknlastto X40 m. breed Grote collectie eetkamer-i-> Voor een mooie collectie stoelen, geheel hout, met J skai of dralon gestoffeerd zuiver scheerwol, dralon et» Oud-Hollands. Keuze uit wel 30 verschillende. v.a. f 30,78 Woninginrichting Franse - Kwadendamme. D. Speetjens. Fotografie - Fotohandel. Tri. 01100-73M 1* jaar. NscMs 10J0 - »M0 - 14,80 Sommeber. Ovezan-I Profiteer er an van in 't Bevahuis. Lange Vorst 04 -► Wilt U een goed reeul- taat to bruidafoto's. Laat ons -► Ts koop: Ford Taunus 17 M ISM. Prtje f 1300.—. Garage Carela, Blanckstraat 10-1K Goee. Zak van Zutd- Wlj halen en U zonder enige verplichting. Kwadendamme. Tel. 011M- 240.- ->■ Uw Ukdoorna, aait en wratten selderij nasi dooe Pelpacta f MO per dooe. -■ D.A. Drogisterij De Gaper, -► Zuiver wollen handweef riamme. tafelkleden of pluche Deeao tafelkleden met bijpassende Zoekt U_nleuwe vloer •alontsfellopertjes. Ook half vol vanaf f 17JK Woning uiriehtlng Franse - Kwa- dendsmsne. AaBrian is Uw adres: Woninginrichting Franse - - fwadendamme. -► In bedden hebben wij Canada voorradig to Olga en i: polyether, btohen- Voor uw olohaard. Door mMdol vm om roduktfe- abonnomont oon aantal bolang- rtjko voordoloa. Vraag one a ad ara Mchtjagan. - Voer uw caatraia vorwanatog Faaae Schoenservtoa, Korte Vorststraat IX Goe< -► Te koop: hydrauliache verrildbaz* aaraceerick Handel .onderneming Min- naard, Boaeeweg 1, ’s-Heer Koop dan vandaag nog een Abtskerke TeL (H103-200. •*- Ta koop: tecettjea afm. blauw. Woninginrichting - Kwadendamme. schulfbladen. Teak of afro- teak. Vanaf f 58,— Eiken tafels in rond, vierkant en langwerpig. Wóninginrichtlnr Franse - Kwadendamme. -► Te koop: Flat 800 D, nov. 1082 f 1160,—. r“-- 18«X nieuwe accu, banden en ruil motor f UM,— an Renault 4 L 1MB f 1378,— Allen in goede ateat, ook rullen. Moerbelstraat 8, Goee. •Ie van Alles. Korte Noord- straat 11-13. Middelburg. Telefoon 3733. -► Te koop: 3 VWs 1863 et> Renault 4 L bestelwaïtentle *.e.a.b. Inrufl. E. J. de Laat Hankértsiraat 28. Goee. Tal ’±-_-- Ctoac* UOTS Baxoek. onz. speciale Kritunt- oomer, waar U modritoa wntersnaaewid te, Jn de^dk I plaat en aiirietaal. Prijten vaar aan B-pasaooM eaaaake al vanaffSOOu* ANTRACIET Super Walaa 4 AA Kwaliteit 4 A Kwaliteit 4 AA Kwaliteit 8 A Kwaliteit 6 bruldajapon, m. i »i. r -► Te koop: batemeMto. ct per st c.a. 408. W. Hoon dart, Fiustoctaleweg L Heinkenazand. ■I .1’ -*■ Te koop: broriramen, 3b JX— per stuk. Blerweg Ba, Janaaaa ribfiu- m: kleuren: grija, leeftijd Mn extra to *t Bevahuia. L Voratetraat 84, Ooea. -► Ta koop xartij TL-bal- ken 1 x 48 f 11JB compleet met buis en starter. Vieuwbouu van houtbewerktagamachlMa. Fruftlaan 36- Gom. Tglafeon 61186-MM. Te kovp: bruidajurk an plaids in kanten mantel met toebeh.. maat 38-40, butaga Kaïtanjestzaat 4B, -► Ouden van an Bezoekreizan Mar _i an schip en r-uuuMt,. Australia vanu z'seez,— vering en schuimrubber. Op Vliegreis New Yortt retour -- f 1278,-^ Gezinslid f 8fTX— Inlichtingen Itelabureau In traned, Kreukalmarfct X Goes. Telefoon 01106-7437. HM»0 «te MM am. -- -► Net pegaoon In bezit van tel- en Blisrtadüne b.zj. t— zaamhea in de avonduren Brieven ahder no. 50-2, bur van dit blad. - 1 «3- -► Te koop: bn 38, Kanariweg weert. feestdagen koopt U natuurlijk een heerttjke sigaar Mj Sigarenmagazijn Centrum**, L Kerkatraat 8. Goee. Telefoon 78BX -► Een mooie uUskesMl, -, zonder tank BallotstrM* X schoenen enz. en gratis proefmonster wor- -► Brommer te koop. Ga- den op aanvraag franke toe- gezonden. „Fata", postbus 93. Middelburg. Hl wand- 38 groen- oiauw. - Handelsondememing Mln- naard. Bosseweg 1. 's-Heer btfbehoren. Buys Bsüotstr Abtskertre. TeL 81163-200 IA, Kloetfngc. -► Scaldla t 798.—, Ford -► Attente. Prig Prefect f 308,—, DKW 1800 truien UL 6 jaar f 380,—Opel *61 f 800c-- - trage Telefoon 01186-223. Te koop sevraaed: gehele ■>f gederitelllke Inboedels •eaen de hooeste prijs. S» ’•rnbstraat 5X Goes. Waar koopt U de Zweed *e Husqvarna naaimachine '<«tuurtHk bij de vakmsn. Zeer grote voorraad. P. A de Kramer. Goes. M. n. de 'l’TÓtstraat 41. Tri.’ 7330. -► Attentie I Prima Helan- ca broek*es leeft 3-3 jaar slechts 8.50. pullovers 3-5 ’lechts 4.90. Vraag niet of •t kan. doch t vant 1 Beval R4 GOM WU vragen In verband met uitbreiding van onze preduktieeapacttett: 4 voer bat nabewerksn van de onderdelen die uit I F de martitnale bewerking kómen. OpleidingLTS. -► Te koop: l.z.gjtx. daroea sportfiets met verlichting. Bsetrixlaan 20. Goes -to Wist U, dat er In Zee- 'a»d sleehta twee reis- ZTAtw U: Jabo - Parade Tapijt - bi-reaus rijn die aBe vllex* J -U.K-, trein- m cxKjii?il1e***r direct kunnen leveren. BJn Wemridlnga. daarvan is WTO H MODor k Cb-, Boul. de Ruyter 14. tel ‘XU, Vllssinsen. dan_Uw reportage verzorgen. Te koop: 1 Opel Rekorr* 1 3 C.V., tevens D.K.W. 186c Voor de slooo ook onder delen. O.K. Benzin»*’*»lon "istionspleln Goes. Tel. nnten I LKA-, -► Australië per en egtuig. Retour 4 -► Slaapkamers in mahonie of wit laqué. Ge heel compleet vanaf f 628,—. Woninginrichting Franss -{bankstellen mooie_ bil passen K waden dimme AaBé-dekens en -► ie koop wegana overgan* -+■ Wij k >en: winkel en magasijnrsstanten, aolder- L Ju- en kelder-opruimlngen. Sint ga. Jacobstrakt 5X Goes. -Te keep: Opel Rekord itavus 1869 l.pr.at, nieuwe banden, n: W. binnen en buiten. U rijdt er eg 12 zo mee weg (zwart) f 380. no. bender Snoep, Bfoi dlnge. -> Witt V een goed resul taat In bruidsfoto's. Laat ons dan Uw taportaga veraorgen D. Speetjens Fotografie - FptohandeL TeL 01180-7274 Lederen knie- en ella- boogstukkan in velerlei kleuren f IJS p.p. Faaae Schoenservlee, Korte Vorst straat IX Goes. -► Brood- en Banketbakkerij C. P. Verschoore, Voorstad 18. Goes. TeL S13X 250 gr Kerstkransjes koekjes 100 ct Sa, Wemri- 5 koftiebModjes 300 ct. 188 gr. ges. Kerstkransjes 73 cl Ook leuke chocolade figuren voor Uw Kerstboom. Dege lijks luxe vloerbroden van Uw wanne bakker. -► Te koop: bandrecorder merk Philips 4-ep. nieuwste uitv. Nieuwprijs f B3B.—1 uur gaMoald vraagprijs tot het vesrichten van warfc- f 49X—BritVM onder no. *--30-1, bureau vazl dit blad. -► Ta koop: Ford Taunus 17 M 1861. Prijs 1 UBXr-v Garag* Carals, Blanckstraat Hans- 16-1X Ctoea. Verenig! Goes. Denkt naard. Buses weg L 's-Heer Abtskerke. TeL 01103-300 -► Wie heeft op 3 december tussen pim. 8 en 10 uur in de Trompstrast mijn skelter meegenomen. WasrachBnltjk door mtj bij de vuilnisbak - gezet Adje Joosae. Parallel- sche guaruniweren. Mad- weg 40, Goes. -► Goed tehuis gezocht voor makke Heve hond, middel- groot Ts bevr Rijksweg T. Bfreriinse. Tel 81162-1386 op C.V.: elaktr. accumul. kachel, als nieuw. Kr- uanastraat 30, Kloet! relefoon 01100-7925. -► Te koop: Sparta, I LW. Te bevrag Weedprp, Provinciale: ^einkenszand. Lerares zoekt kamer m kookgelegenheid to Goes. Brievan onder no. 80-3, bur van dit blad. -► *t NMdnMbchiiiabüis stads 1822. Ingeruilde Zlg- Zag machines Anker, Necchl, Fridor, vanaf f 295,- ala nieuw. P. A. de Kramer. Goes. TeL 7330. M. D. de Grootstraat 41, -► Ta koop: losse slaapbank Kanmasuaat IX Goes. -► Verenig! Goes. Denkt Ledenvergadering op maan- dag 18 december aj. to Café Baarends te Goes? I I -► wtj ruilen ook to. Husq varna machines zijn do beste ter wereld en één voor Uw leven. B«lt U_svee 01100- ?*‘dS dë~ Grootstraat' 41- -► Te koop gevraagd: stelen bulten volière, groot pim. 8 g MB sa- hoogte L» m A. J. Snoep, Biorwog Ba. Wamaldtage -► Vakantie naar de wtater- spert of zonnige zuidaw. Wij hebben de beste relaan voor U uitgezócht Vraagt onze programma's voer vUe^ on treinreizen. Wm H. Mftller A Co., Boul de Ruyter 14, tat 333X Vlleatagen en op de weekmarkt to Goes. bruidsjapon, sleep. Te bevr.: e. Hocadortwag -► Berg- en wantoneubel* ‘n teakhout, met of zonde’ i-' ’las. süe maten. Ook eiker broodkasten. Wonlnglnrich- 'Ing Franse - KwadendammcpTgO. De grootst gesorteerd' pasteltinten 1-per»oons 36.7? reak In i -- ---h oCTdanu. brengen Woninginrichting Franse

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7