de magneet DE VLIJT ..J 39,- 59.- 9,90 14,90 19,90 XWAMTEJT J EN SERVICE ..i I STAP BINNEN V K; E E 1 V 1 Groenten- en Frnitcentrale nieuws WEES BTW WIJS LAGERE PRIJS JONGENS WINTERJASSEN I 1 BEREÉ WMTEti1NfE»W KOOP NU NOG VOOR STURM’s kantoor inrichting iEinde van het H jaar iw zicht I JAN5F van NÜORDW9K De groenten- en Frnitcentrale 30 0|q korting 1 Slechts 14 dagen ■S „Hoedekenskerke” DonddfSag T»daÉ»mber 1— 1 Dond DAT IS UW GARANTIE I h Sportieve autocoats f met warme borgvoering I HEREN - JONGENSKONFEKTIE Lange Vorststraat 59-61Goes r i 3 r- Geef Uw adverteede tijdig aan om op I BOA A t t I SPORTIEVE JACKS met warme voering WH IHMIKSUNOEIERfflMEUII* GOES MODE ARTIKELEN 1 REGENJASSEN met warme voering. Beschermt U tegen kou en regen «gamena Beeldmodel J« de Jonge N.V. SPECIALE AANBIEDING f en een ENORME KOLLEKTIE PANTALONS Diverse uitvoeringen on kwaliteiten Maten 44 Lm. 54 Diverse kleuren en kwaliteiten. Maten 10 Lm. 17 (slechts enkele kleine maten) J. Mlnnaerd Bosseweide 42. 'a-Gra ven polder. Kijk eerst in de MAGNEET voor Stijlvolle Fortox kostuums f OM enz.. enz., enz. fct' mk F' dijk un ds directrice mejuffrouw gl^emlsterU WISSS gf 11—mui M MKé - «BB peeiMBeeeee«eMMeo«eeèeee«ee«eeeeeeo«i~- - Raiffeisenbank 1 ruimt op Automobielbedrijf yvBergzlchtvS Borssele Noordsingel 3. Telefoon 01105-480. Iedere avond tot 10 uur geopend. aaaeeeeeeeeeeeeeeeee+eeeeeeeeeeeeJ dec. 1963 1962 ..1961 1962 E- schoonhelds- behandeling „Elegance’. A.M. VERBUM WUngaii ilaii set 0. Goes. Salon s Elegance’ Toiofooa 01103-463. A. M. Verboom, Wijngaardstraat 0. Telefoon 6726, Goes. - a Woninginrichting Breoman 's-Haeranhoek Telefoon 01105-254. |0^ooo«|«oMOMOÓO»IH,iM»nHOÖ» VAKSCHOOL VOOR MEISJES Bergweg 6. Goes Gevraagd per 1 januari a.s. o (event later) •en typiste bil voorkeur in het bezit van diploma ULO of getuigschrift 3-jarige Vooropleiding voor lerarw N.O. en diploma typen Salaria volgens rijkamgellng SchriftelijkB aolllcltatioa spoedig 1 Hirmrteirrn fMiuffraui Automobielbedrijf Op alle voorradige Loden herenjassen en winterjassen ProStoart NO M| DE BEVELANDER” Donderdag 12 december 190S G I „Zorg dat al Uw I 1 79 I j i t dh A - f 1 klaar staan voor het nisuws Jaar. Firma G. Th. Maljrring, Opril Grote Markt 13, Gom. a 1 I I f i I: •aeeeo-aeeeda'a Kankaaraganda's TaMariacka kasbaakmal vote hdtetepaa Langt Kerkstraat 33. Gees Telefoon 01100-6300. -5 3‘: voor f 1,50 14 maar dan ook werkelijk grote Castelana's f 1.60 8 kg. prima Matjee (tAeoa vrijdag en sater dag voor 0,86 Kortom veel tv veei om U hier ta vertellen e b.v. Ma UterMk prwhnea op sap van aapo- dears kwaliteit afo reklame slechts 0,67 Ze’a «elfde kwaMaft en bBk mirabellen •rechts f 0,77 Korte Kerkstraat 2. Goes. Telefoon 01100-7661 TE KOOF Opel Rekord Caravan bouwjaar 1666 Hele maela auto. De B T.W. staat voor •Ui- deur, bodrüWormelterM rekenschljf B.T.W. j; dooreckrUfareteawa m boekhoudmachine met grote genisten voortent 1 en accessoiree. billijk, prijs STEVENS-VERKUYL .- Taiefoon 01105-406 KEMTLCCTUUW KERSTKAARTEN J GOBS, Bdhensnrsal X Tel «11004310. .***e%‘*avw»**w< Ziet u verder a.y.p. de mededelingen iedere, morgen op de borden en U is aan 't goede adrea. Wie zet daar dat 't allemaal best meevalt?' Uw kleding en textlolaanschaf wordt het komende jaar in ieder gevalduurder. Maar let U op; wat wij né 1 januari aan de fiscus extra moeten afdrager, dat gunnen wij nog deze decembermaond liever onze klanten! "Daarom hebben wij nu onverwachte aantrek kelijke aanbiedingen op alle afdelingen. Een plezierig buitenkansje voor U, om nog vóór de feestdagen van alles heel voordelig aan te kunnen vullen. Tot en met 31 december In deze onherroepelijk laatste maand met de wgste prijzen. KERSTBOMEN ih'alh maten en prijzen. SNIJBLOEMEN steeds voorradig. AZALIA's In verschillende kleuren en prijzen. Vaar al Uw Karstverafarinpan I o.a. groen, hulst, scodl enz. enz. ITTOtIJKB SOHICtlSVW W »pvau»W Vrsag vrijblijvend inlichtingen of belt U evaa op: -V- Te koop: LpeLa. Puch- bronuner. ZudivUetetrsat O, Goes. Te koop :atechtkippen. M. Timmerman, Oude Zand» wee Lewsdoip. Spaarbank én alle bankzaken. Alle verzekerignen. WIJ hebben plaats voor een vrouwelijke kantoor/bankbediende Ulo-diploma of dergelijke opleiding 1 vereist, type-diploma gewenst. Prettige - zeer afwisselende - werkkring op ruim kantoor. Prima salaris en andere voor waarden. Er bestaat een premie-spaarregeling i i i voor het personeel, terwijl een deel van Uw i i studiekosten worden vergoed. Schriftelijke sollicitaties gaarne vóór 25 december a.s. aan de directeur der.! Bank, Havenstr. 20 te Hoedekenskerke. ‘B.M.W. 1600 zo goed als nieuw dec. 1967 ‘Fiat 1500 comfort 50.000 km 1966 3 ‘Fiat 500 1964 ‘Simca 1500 grand-luxe 40.000 km 1966 .o Opel Rekörd o Opel Rekord Stationcar Opel Rekord 1958 en *Volkswa<_3n 1200 zeer mooi ‘Ford Zephyr 6 cil. van le eig. Peugeot 403 met revisiemotor Peugeot 404 met schade, I Mercedes-Benz 190 B van le eig. Mercedes-Benz 190 B Verder nog diverse goedkope auto's I* o.a. V.W., Opel, Ford, D.K.W. enz. Doe NU Uw voordeel en koopt NU nog in 1968. .De mét gemerkte auto's worden onder volle garantie verkocht. Zaterdags tot 18 uur, 's zondags gesloten k«»-. flrobeeksn, npv. ’.1962 ;t 1961 1958 SPECIAAL wanneer U gaat trouwen zullen wij. M een volledige de make-up op uw Ueuwdag GRATIS VERZORGEN Dameekapealoa eshoenheidssalofl depcettalre Orlane SALON telefoon 6728 Wij berichten onze clientele en alten die ene' welgezind zijn dat wij onze zaak heropenen aan de overzijde van do straat en we hopen - U daar als vanouds te mogen ontvangen én bedleneg zo als u.alten kont. Wij komen Aan ook a.a. vrjjdag an zaterdag 13 en 14 december met een keur van groen ten en fruit om nu al een Kerstmenu te willen opmaken en voor do U allen welbekende speciale groenten- en fruitcentrale-prijzen te weten: 1 kg. extra kwaUteH «Mef veer f 1A0 Vers geeaedea eeepgreeelM *t hole jaar door 2 kroppee verse HaBsedss kaeeta f 0.M 3 kg. araelo grote rijpe DeUcieea veer f 1^6 3 kg. mooie lete Meleere DeBdeeo v. 1. 3 kg. mooie MecUwe voer 1,— Voor de tisaors •HlUlDO FOR TEEN» - «da Toeic SUekMk/6,— Cream f 4,78 Shi»eklo-Coem«tica - voor teeners, thans verkrijg- baar bij; -► Hoge bijverdienste (o.a. Thuiswerk voor iedereen) aaageboden. Postzegel tnslul- ten. „Eureka" Postbus 1>, Middelburg. -»• Te koop: Renault R 10. als nieuw. I)K W. 1000. Ford Prieel. Stadebteef 993 Ga»aee '5órme“»r. Oyeeende Tel OllSO-ttS Gevraagd: leerllne pomp bediende of eepena tersam» met tetemae veer auto’s. Aanmeldoe ne tel» unst Oar.ee w»lheert Ooea PruMlnen )»-14 T«1 ««S. •i’ PhiPea koelkast f nu f tea.—. Stroom N V.. Lanre Kerb» •trast 11-1T, Goes. TaladMR Miee aaaa. u- I' U p o ven Merison staat een uit» afwasautomaton, ZANUSSI-, MARIJNEN en p BOSCH-koelkasten, HELIFROST en MARIJNEN 1diepvriezers. Stap binnen, h»t verplicht U 1tot niets. 11 Levering uitsluitend via de erkende vakhandel TooruuigI vsn OBOB—12.00 e. en ven 1X00—17.30 u. ven 13J0—16.30 uur, -f Te keep ven particuulier z.g.a.n. teerceravea 6 pers. KEMA kwaliteit, kwikstaart U J In de toonzaal r gebreide collectie MIELE en ZANUSSI was- en U PRIJZEN «T. MCOLAAXACT18 la prijs vloerbedekking tw. van 500.— op ar. 2066 2a prijs bervefavteail t.w. van 300.op nr, 3127 3e prijs 1-pers. tedMunt op nr. 2212 4e prijt apral op nr 2700 5e prijs wefhm daken op nr. 3603 6e prijs eocktaN feetee» op nr. 2488 7e prijs sleepkamerfcleodje pp hr. 3570 8e prijs retenstsef op nr. 2044 PriJzaa kunnen tegen de geldige bon in ontvenget ge nomen worden bij

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4