Jt 'I h: Dffl* J*10" „BODY guard tz WJbbS/ m 8 f 4 $1 WAARDEBON fV» KOLEN OUE bromfietsen I fietsen - motoren nttnun C.V.-plannen even bellen Hollestelle 01100-6995 Menlbroek Lingerie ■’•rsetterie LANGS KSNRSTRAAT S3-3S OOM Extra verlaagde prijzen ia mzo confectie-afdeliag Modehuis van IJsseldqk-Snoep YER8KK1 LEPCLSTWAAT 1 FAASE SCHOENSERVICE Lange Vorststraat 12, Goes i: Textielhais C. J. Tilroe Zees NYLONKOUSEN NYLONKOUSEN NYLON KONEN Meelkoek Liagerie korsetterie i -i SrMS:!» De gehele maand december dubbel f 5 MAMM WUDBttN» 1O AUTO RIJLESSEN aprso TEXAS ■wtvbibal film 3|C«MwnONMCOUM Donderdag 12 december 1988 JX BEVELANDER" ir 1968 V i ZILVERZEQELS 2 stuks 2.90 n.v. 2.25 voordxuoi 5 - I ATTENTIE *sas A GOES Donderdag 11 d—seber IN GOEDE RANDEN i Vrijdag 8 uur zaterdag 7 uur zondag 3 en 7 uur 14 jaar L i* En voor werkschoenen Uw adres umsVHbwa.CM Mbnuate 8*000» Zaagmolenstr. 1. Goes DE CENTRALE 6005 Jtramnu» lijfwacht tj: qaat dat m HÖBKOTT- MMOND BURR Verwacht SOUND OF MUSIC I Sihr-'-'A *s Hderhendriksklnderemtraat 20 MUMW»«KaUKMU»|, SAO SAO 1SA0 34A0 SOAO io.ee M.N S4A0 GRAND GOES Telefoon 5165 Zaterdag en zondeg 9 uur maandag en dingdag 8 uur Ujsmr LOVABLE beha's vanaf TRIUMPH beha's vanaf «tep4ne vanaf pantye vanaf gaines vanaf koreeleta vanaf PLAYTEX beha's vanaf etap4ne vanaf pantye vanaf WARNER beha's vanaf StepMa vanaf AIDENFORM beha's vanaf. ■tepMe vanaf pantye vanaf kofMfata vaaaf CAMP gaines vanaf BASKO kornetten vanaf Why Nachthemden Pyama’s leuke kleuren en modellen Dustars MEISJESSLIPS, ketoenen ribtricot mot goedeluttand bootd. Maten 0 t/m 4. VoorduMpriJe 3 stuks tand staar preeMfg aaa tat SA* booB por stak a- e. s Vr j e c I' te i W'.RMT* KN EjmGic i ,4 -V k WIJ toeea U de potato nleewe keSetrtle MOBYLETTE SPARTA TONOS KARTON SPARTA GAZELLE 'r YAMAHA NORTON ZUNDAPP HONDA a i opentop «ta WQ vdjdsgmlddsg vond 1 ssr 'amtddape peotoOM. la vestend niet 'r de originele Violenstraat te, Goes. Tel. VW '01 tf.lt. Te It A V n I •i Bij besteding van minstens 10. (uitgezonderd reparatie en benzine) kunt U op de openingsdag de waarde- bon ad f 2,50 Inwisselen. Fexa Ht 30 denier neadtooa perfecte pasvorm - t- - alleen geldig op 14-12'68 ISA* .30,71 30,7» .-•nAs s SAO 32A0 .3430 Ot GROOTSTE COMBINA’ i VAN AUTORIJSCHOOL HOUDT P S MOL Hl AND KAMIZOOLS on BUPS van katoe nen ribtricot Fond-de-robe modal mot h sakken ten cups. Maten40/44. VoordeelprUe v* 2.26 SLIPS maten 40/44 poley -> Ti koop: bankstel t.g.st Goes -► Speedwaïh Delta. Bier kade 3. Ooe» Tel. 7338 e laagste prtj- U kunt ook Uw was allen* taaaMMtaoasOM d-aaa vonvous- tN toom issawa (t- RSMAMSUM VW» e Goes PapepoaistT 3 flrtoon m II IWW#EX bromfiets- sa metonaek ap zaterdag 14 doe. ax Wij nodigen U uit tot son bazoik aan onzs zaak op 14 decsmbar van 10 uur 's-morgsns tot 4 uw 's-middags. G aarapeertetraat S3, «aaa StsaSs voerdoOgar dear ZN.WBZM8L8 paaaaaooooaooooaoaeeeoaaaaaoeeaoeeaeeeoaesaseeeeedoe -► Modehui* Gracia” Klöi-|-» tinge. Japonnen vanaf IS.Mjtta.. -- jumpen vanaf MM rokkaa aoèd, apmais popun-aan- 13,78, b-h'a 1.30. dameahemd- >toding. koop: VW 41 1-g.at. JundeJiJÏdjU1* ^UpR^ *1 NQase tel. OllOS-eSU H rt Kfnderpyama'. vanaf Knop)’ Valcksetr 7 S, -‘i-H. Hendrtkakinderen Koelkaaten 140 I. nu nodting». De mooiaU Trevira f 108.—. Fa. van Drie». Kïoe- cUfJir. - Mapahuia „Grecia” <1ira r Autoverhuur zonder tk^a. Voer de beren. De chauffeur, AlrUk-ven. tewatSe XsSaiB^^iïopdSêen 8884- ZmS mShetan'Ja? Maihi iT"-~ 'ti^MIMM? ®odSd^^ jreHiwwes -► apeedwash Delta, Bier kade A Qoaa. Tel. 1838. DAMESBREECHES lekker warm voor do winbar, In fantasie katoen. VomiImU^Qj, PANTY’S me* veel profit I Fantasie katoen In maten 40/60. Vnordestprlje latuke 3.65 SAO 4 SAO 10,00 10A0 tal. 34» (01102) egczav WeateMege atep-lM vanaf pantys vanaf gaines vanaf kareelete vanaf pantye vanaf Voor japonnen met decoiata hebben wij bijzonder mooie streplest beha's.’ m lang en kart in nylon, brushed nylon, en ZwttMrse batist gewatteerd, wol. eetin, feutre. ribfluweel, velours HouodresMs. huiejurken. bodjasjee. onderjurken. jupoaa. hemdjes. s4pjee. pikante bSdnMpo. Dit vindt u aüemaai b| pw spoctastCMk RIBTRICOT aingiotB en ellpa. uit stekend elaotiech, worden door sportieve mannen graag gedragen I Maten 4, 5, 6 an 7. Voordaolprlja per stuk 1.46 JONOENSMATEN 11S/16Z VoonfeafprUB 0.79 - 0.88 NYLONO VAN TKN CATt I Crepe moutse nylons 1 x 35 denier een fijne kous 2,7* Stringlon wendelkous rimpeL loos en eltijd de goede lengte IA* Stringlon de luxe met Inge- breide hielversterklng 2.M J wandelnylons 30 denier 1.** wandelnylons met need 30 .l[ van verzakerdan te houden op saterdag 21 december '48 des namiddags om 2.30 uur in «Do i1 Prins van Oranje" te Goes ter *er- kiezing van. leden van de Raad van J veraekerden-vertegenwoordiger*. losse been worden semen 1 p. 3,SS UMUS NYLONS - 20 den. zeer fijne middagkaue IA* J loos en perfecte pasvorm 3.M 30 den. sterke wandeDtous IA* Isabella crepe mouses populair 2.SS zeer sterke crape mousse nylon J in beige, zwart en grijs SA* reclame crepe mousse nylon 30 den. zeer eterk pehty nylon kousen 2 x 20 den. zeer fijn SA* tiener nylons met on l naad *A* voor de boerinnen zwarte nyiene o van 70 denier Haertteek SA* panty nylons voor do tiener panty nyiona mot ladderwf O broekje ALGEMCEN ZIEKENFONDS 1 ZUID- IN NOORD-BEVELAND 'J Stemgerechtigde léden (verzekerde personen Vs p die op 1 juni 1968 minstens 21 jaar oud p waren an die op die datum een jaar on- p j' afgebroken verzekerd waren geweest) worden V J*. hierbij opgeroepen tot bijwoning van aan vergadering ven varzAlcAi r Nasi r rx uwnrw» -- -. - perfecte pasvorm Floxa Fit 20 denier naadloos regfimo kous L4* Floxa Fit 3 x 10 den. ladder- vr| met naad - - J Floxa FM viering 30 denier. 4 nylons In oen verpakking SAO Floxa Fit crepe mousse extra J j sterke 20 denier »A* I denier voor do oudere dames 2,0* vitalon naadloos 20 denier char- 30 dénier wandel nylonkousen zonder naad 1,** 20 denier namiddag kous Iets fijns 1.** tiener nylons van 30 denier o garen, elegant en sterk 1,4* J 30 denier zwarte wandel nylons 1A* zwarte namiddag nylon 20 den. o zeer mooi 1.** J Pantinette nylons naadloos 2 I naadloze panty nylon ven 20 denier garen SA* zeer mooie panty nylon rimpel- 3 loos en perfecte pasvorm i' koop: Hoenaon olle- haard Lpr.sL Tsa Houten- straat 8. Yerseke. Tel. 1033 -*■ StertmoeilUkhéden be- 'h 'ft niet als U Uw accu btjhoudt Acculaders voor 8 en 13 volt, compl 30.30. J.m. .Sendee. Kapeile. teer er dus van. Jac. J.jBan -> Te koop: een X-tan. heren winterjas, twee heren nekken, een tiheel nieuw een winterjas, alles zo •oed al* nieuw. Brieven >nder no. !»^4. bur v. d. bl Te koop: 4 (inzen voor de «lacht of dé.les. een op «chepmud vnór »»r<| «nneten •■en baacuul met erw iMaianweg mees. TOL gge. mant en eterk i IA* J Vitalon 30 denier naadtoee moderne kleuren IA* 1 Vitalon laddervrij met nood, 3 x sterker <A* Rltalon naadloos met krinkel- boord 2 paar *A* Ritaloh crepe mouses 2 X 40 denier M* VoordMlpriJe 0.79 ME1SJE8MATOI11S/1S4. VoonMpfMB strapless nyiona te dragee zonder jareteHos SA* i panty nytoes 20 dooier met J laddorvrije broekjes SA* IA* de echte steuekoueen met en Mader nee* ISA* J eteunkeueon met oea regfla sw- dtoue aasden MA* I i steunkeueon voor boren geen vermeet*» benen meer MA* i IA* nM aylene *e MBmte te do Namens hot Bestuur, 'i C. GRIEP, voorzitter. JH. J. G. CLEMENT, secretaris. -► Te koop: bandrecorder geheel compleet 80:—. Te bevr. bij mevr. Wed. Fran- cke. Oude Rijksweg. ’s-H. Hendrikskinderen. -► Nog maar een paar we ken en dan kunnen wij. de Draaitopstofzuiger niet mrfi leveren voor 130.—.. Profl- --•- <jee, Kapeile. Tel.~en~é»^13Sn -► lO*’» korting op elekti deken» 1- en 3-pen van het bekendste fabrikaat met I i -•'anile Jac J. Sendee Ka -»Jle _J_ koop: l.prst.z Kap •»’n Mobylette EEG Shi,: weg. 3, Mlouwdmp. Modehuis „Gracte" Kkte- :tage. Grote sortering speel- beta’s 1 je. "datneshemd-jbieding.' on 4B et an -slipjes 4,88. Onderjurken 4,73. -► Modehuis ..Gracia" Kloe-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 3